| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814

 


 

 

Ole Knutsen f. 1787 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Helvig Nilsdatter f. 1790 og 2. gang med Jøran Jacobsdatter f. 1798.

 

 

 

Ole Knutsen,[1] født 1787 i Rød Siljan TE., døpt 17.06.1787 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke TE.,[3] død 13.09.1870 i Rød Siljan TE.,[4] gravlagt 19.09.1870 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Knut Nilsen og Pernille Olsdatter på Rød før 1814.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1815 og ble bosatt på Rød. Han overtok bygselen på Rød etter sin far.

 

Ole sin 1. kone døde på Rød i 1823. Ole giftet seg på nytt i 1825.

 

I 1838 finner vi Ole som enebruker av gården.

 

Matrikkelen 1838

Rød (Rud) matrikkelnr.181 (gammelt matrikkelnummer 159)

Løpenummer 549 - Rød- skyld 3 huder 1 skinn - oppsitter Ole Knudsen

 

Hans far døde på Rød i 1839.

 

I 1841 ble Rød delt i to. Ole og sønnen Knud fikk bygselen på en halvpart hver. Dette gjaldt også plassen Rønningen. Ole fikk bygselen på Rød (Oppstua) løpenummer 549c og halve plassen Rønningen:

Bygselsbrev fra Treschow til Ole Knudsen paa ½ parten av gården Rød og ½ parten av pladsen Rønningen. Datert 05.07.1841, tingl. 08.07.1841

 

I 1848 ser vi Ole og hans familie som leilendinger på Rød. Hans mor var også bosatt hos dem. (Sønnen Knud brukte den andre delen i 1848.

 

Siljan 1848

Røe

Mtr.No 181 Løbe.No. 549

1.

Leilending Ole Knudsen 58 aar

Hans kone Gjøran Jakobsd. 47 aar

Deres hjemmeværende børn:

Niels Olsen Skreder 28 aar

Jacob 18 aar

Ole 10 aar

Hans Nikolai 3 aar

Anne Helvig 16 aar

Karen 13 aar

Kirsti 6 aar

Legdfolks enke Pernille Olsd. 78 aar

 

Sønnen Jacob overtok bygselen på Rød (Oppstua) løpenummer 549c etter Ole.

 

I 1865 var han føderådsmann hos sønnen Jacob på Rød.

 

Siljan 1865 - Rød (ytre) løpenummer 549c

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 39 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Ingebretsdatter k g hans Kone 33 (alder) Slemdal Prgj.

Trina K. Jacobsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

Hella J. Jacobsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Slemdal Prgj.

Karoline Jacobsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

Anna L. Jacobsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Ch. Rasmussen m ug Tjenestekarl 19 (alder) Hedrum Prgj.

Helene Jahnsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

Kirsten M. Hansdatter k ug bortsat Fattigbarn 14 (alder) Skien

Ole Knudsen m e hans Fader Føderaadsmand 80 (alder) Slemdal Prgj.

Kirsti Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 27 (alder) Slemdal Prgj.

Hans N. Olsen m ug hans Søn Skolelærer 24 (alder) Slemdal Prgj.

 

Ole døde på Rød i 1870.

 

 

(1) Gift 13.08.1815 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Nilsdatter,[5] født 1790 i Austad Siljan TE. (datter av Nils Pedersen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 20.06.1790 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke TE.,3 død 30.08.1823 i Rød Siljan TE., gravlagt 07.09.1823 i Siljan kirkegård TE.[7]

 

Anne Helvig:

Hun kom fra Kiste og døde på Rød i 1823.

 

 

(2) Gift 19.06.1825 i Siljan kirke TE.,3 med Jøran Jacobsdatter,1 født 1798 i Høiseth Siljan TE. (datter av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter), døpt 09.12.1798 i Siljan kirke TE.,[8] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[9] død 09.05.1864 i Rød Siljan TE.,[10] gravlagt 17.05.1864 i Siljan kirkegård TE.10

 

Jøran:

Hun kom fra Høiseth og døde på Rød i 1864.

 

 

 

 

I.    Knut Olsen,[11] (sønn av Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 26.02.1816 i Rød Siljan TE., døpt 03.03.1816 i Siljan kirke TE.,[12] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[13] død 30.11.1904 på Lund Gjerpen TE.[14]

      

      

       Gift 06.10.1844 i Siljan kirke TE., med Maria Larsdatter,[15] født 06.01.1826 i Torsholtsaga Siljan TE.,[16] (datter av Lars Hansen og Helvig Olsdatter), døpt 29.01.1826 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[17] død 17.02.1886 i Rød Siljan TE.,[18] gravlagt 26.02.1886 i Siljan kirkegård TE.18

      

       Se Rød

 

 

 

II.   Nils Olsen, (sønn av Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 04.12.1817 i Rød Siljan TE.,[19] døpt 04.01.1818 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[20] død 20.11.1904 i Kvisla Siljan TE.,[21] gravlagt 26.11.1904 i Siljan kirkegård TE., yrke Skredder.1

      

       I 1865 bodde han hos sin bror Knut på Rød. I 1900 hadde han opphold hos Peder Pedersen i Kvisla. Nils var skredder og døde på Kvisla i 1904.

 

      

 

III. Pernille Olsdatter,[22] (datter av Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 06.10.1819 i Rød Siljan TE.,[23] døpt 10.10.1819 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[24] død 27.02.1908 i Kvisla Siljan TE.,[25] gravlagt 04.03.1908 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 31.03.1844 i Siljan kirke TE., med Peder Arnesen, født 15.01.1817 i Gurholt Siljan TE.,[26] (sønn av Arne Knutsen og Rønnaug Pedersdatter), døpt 19.01.1817 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[27] død 05.06.1883 i Kvisla Siljan TE.,[28] gravlagt 12.06.1883 i Siljan kirkegård TE.28

      

       Se Kvisla

 

 

      

IV. Ingeborg Olsdatter,1 (datter av Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 17.12.1821 i Rød Siljan TE.,[29] døpt 06.01.1822 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.[30]

 

       De flyttet til Larvik, men dro senere til USA.

      

       Bosatt på Langestrand i Larvik i 1865.

      

       Larvik - Langestrand - 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Anders Sørensen 41 Slemdal hf g Smeed

       Ingebor Sørensen* f Olsen 44 Slemdal Hans Kone g

       Anton Andersen 21 Laurvig Deres Søn ug Sømand

       Ole Andersen 17 Laurvig Deres Søn ug Arbeider, Fritzøe Værk

       Hans Andersen 14 Laurvig Deres Søn ug

       Anders Andersen 12 Laurvig Deres Søn ug

       Ingebor Andersen 8 Laurvig Deres Datter ug

       Anne Andersen 6 Laurvig Deres Datter ug

       Iverine Andersen 4 Laurvig Deres Datter ug

 

 

       Gift 27.12.1844 i Eidanger kirke TE., med Anders Sørensen,[31] født 21.01.1825 i Moholt Siljan TE.,[32] (sønn av Søren Andersen og Helvig Hansdatter), døpt 13.02.1825 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.

      

      

       Barn:

 

        A.    Anton Andersen, født ca 1844 i Larvik VE.[33]

 

 

        B.    Ole Andersen, født ca 1848 i Larvik VE.87

 

 

        C.    Hans Andersen, født ca 1851 i Larvik VE.87

 

 

        D.    Anders Andersen, født ca 1853 i Larvik VE.87

 

 

        E.    Ingeborg Andersdatter, født ca 1857 i Larvik VE.87

 

 

        F.    Anne Andersdatter, født ca 1859 i Larvik VE.87

 

 

        G.    Iverine Andersdatter, født ca 1861 i Larvik VE.87

 

      

 

 

V.   NN Olsdatter, (datter av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter) født 28.11.1826 i Rød Siljan TE., død 28.11.1826 i Rød Siljan TE., gravlagt 01.01.1827 i Siljan kirkegård TE.[34]

      

       Hun var dødfødt.

      

 

 

VI. Jacob Olsen,[35] (sønn av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter) født 21.12.1827 i Rød Siljan TE.,[36] døpt 20.01.1828 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[37] død 18.02.1903 i Tudal Siljan TE.,[38],[39] gravlagt 28.02.1903 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 26.09.1859 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Ingebretsdatter, født 07.07.1833 i Torsholt Siljan TE.,[40] (datter av Ingebret Nilsen og Taran Larsdatter), døpt 14.07.1833 i Siljan kirke TE.,39 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[41] død 20.05.1893 på Tudal Siljan TE., gravlagt 27.05.1893 på Siljan kirkegård TE.[42]

      

       Se Rød

 

 

 

VII. Anne Helvig Olsdatter,1 (datter av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter) født 07.10.1829 i Rød Siljan TE.,[43] døpt 18.10.1829 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[44] død 18.03.1870 i Gonsholt Siljan TE.,[45] gravlagt 26.03.1870 i Siljan kirkegård TE.[46]

      

 

       Gift 25.03.1849 i Siljan kirke TE., med Lars Danielsen, født 14.03.1825 i Kiste Siljan TE.,32 (sønn av Daniel Nilsen og Berte Marie Larsdatter), døpt 27.03.1825 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[47] død 20.05.1891 i Gonsholt Siljan TE.,[48] gravlagt 28.05.1891 i Siljan kirkegård TE.47

      

       Se Gonsholt Nordre

 

 

      

VIII. Karen Olsdatter, (datter av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter) født 02.12.1832 i Rød Siljan TE.,[49] døpt 31.12.1832 i Siljan kirke TE.,48 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,40 død 24.04.1920 i Rød Siljan TE.,[50] gravlagt 03.05.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       (1) Gift 15.04.1857 i Siljan kirke TE.,[51] med Martin Ellefsen,[52] født 12.07.1826 i Sjulstad Lardal VE.,[53] (sønn av Ellef Arnesen og Berte Olsdatter), døpt 23.07.1826 i Lardal VE., død 11.02.1867 i Gonsholt Siljan TE.,[54] gravlagt 17.02.1867 i Siljan kirkegård TE.53

      

       Se Gonsholt Søndre

 

      

       (2) Gift 13.07.1871 i Siljan kirke TE., med Lars Danielsen, født 14.03.1825 i Kiste Siljan TE.,32 (sønn av Daniel Nilsen og Berte Marie Larsdatter), døpt 27.03.1825 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,46 død 20.05.1891 i Gonsholt Siljan TE.,47 gravlagt 28.05.1891 i Siljan kirkegård TE.47

      

       Se Gonsholt Nordre

 

      

 

IX. Ole Olsen, (sønn av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter) født 06.08.1835 i Rød Siljan TE.,[55] døpt 16.08.1835 i Siljan kirke TE.,54 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[56] yrke Lærer.1

      

       De bodde i Skien i 1865 og skrev seg som Rød. Ole var lærer.

      

       Skien - 1865

       Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

       Ole O. Rød 31 Slemdal Prgj. Husfader g Skolelærer

       Helvig Rød* f Larssen 25 Slemdal Prgj. hans Kone g Jordemoder

       Lars Rød 3 Slemdal Prgj. deres Søn ug

       Johan Rød 1 Skien deres Søn ug

       Marte Marie Hansen 31 Skien ug Tjenestepige.

 

       I 1875 og i 1885 nevnes familien i Snipetorpgate i Skien med 5 barn i 1875 og 6 barn i 1885. Ole var i begge tellingene skolelærer og Helvig var jordmor. I 1885 var sønnen Lars f. 1863 i Siljan stod som "Kjøbmand" og sønnen Johan f. 1865 i Skien stod som "Stud.juris".

 

      

       Gift 15.03.1863 i Siljan kirke TE., med Helvig Larsdatter, født 17.10.1841 i Torsholtsaga Siljan TE.,[57] (datter av Lars Hansen og Helvig Olsdatter), døpt 24.10.1841 i Siljan kirke TE.,56 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[58]

      

 

       Barn født i Siljan:

 

        A.    Lars Rød, født 05.10.1863 i Rød Siljan TE.,[59] døpt 25.10.1863 i Siljan kirke TE.184

              

               Han nevnes som "kollonialgrossere".

              

               Han og hans første kone var på besøk hos hans svigermor på Venstøp i Gjerpen i 1891 tellingen. Svigermoren var da enke.

              

               Venstøp, gnr/bnr 8/2 samt 7/3.

               Maren Johannesen (Johansen) hovedpers., e., g.br., s.eier, f. 1837 Stange.

               (Enke etter Jens Johansen d. 1888)

               Fredrik Hjalmar Johansen s., ug., student og amtskontorist f. 1867 Skien. (Senere polarfarer).

               Julie Margrete Johansen d., ug., f. 1871 Skien.

               Johan Peder Hedmark Johansen s., f. 1880 Skien.

               Lars Røed, besøk, g. kolonial engros, vanl. bosted Skien, f. 1863 Slemdal.

               Petra Mathilde Røed, besøk, ht., g., vanl. bosted Skien, f. 1865 Slemdal.

              

               Lars ble enkemann i 1894 og var gift på nytt og de var bosatt i Hesselbergsgate i Skien i 1900. Lars nevnes som «grosserer; commissionsfor.».

       

               Lars i fraværende og hans kone Tonny (Rød) bodde i 1910 i Nye Skotlandsvei 673d i Skien og nevnes da som "Hustru, rentenist".

              

 

               (1) Gift14 med Petra Mathilde Johansen, født 1864,14 (datter av Jens Johansen og Maren Pedersdatter), død 1894.14

              

               Petra:

               Hennes far var ifølge gamlegjerpen.no justisvaktmester bosatt på Venstøp Bnr.2. Hennes familien bodde tidligere i Skien gamle rådhus frem til bybrannen i 1886. Hennes far var fra Løten i Hedemark og hennes mor fra Stange i Hedemark. Hun døde i 1894.

              

 

               (2) Gift98 med Tonny Rød, født 04.04.1869 i Fredrikstad ØF.98

              

 

 

      

X.   Kirsti Olsdatter,[60] (datter av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter) født 22.03.1839 i Rød Siljan TE.,[61] døpt 07.04.1839 i Siljan kirke TE.,59 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.[62]

      

       Hun reiste til Amerika i 1866.

      

 

 

XI. Hans Nikolai Olsen,1 (sønn av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter) født 15.12.1842 i Rød Siljan TE.,[63] døpt 01.01.1843 i Siljan kirke TE.,61 konfirmert 06.04.1857 i Siljan kirke TE.,[64] yrke Skolelærer.

      

       I 1865 bodde han hos sin bror Jacob på Rød.

      

       Han giftet seg i 1883 og i 1900 var de bosatt i Kristiania. Hans Nikolai var da lærer ved Oslo folkeskole.

 

       Kristiania 1900 - Arupsgade 10

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Hans Nikolai Olsen 1842 Slemdal hf g Lærer ved Oslo folkeskole b

       Karoline Olsen 1859 Ullensaker hm g Hustru, husgjerning b

       Julie Karoline Olsen 1884 Kristiania d ug Husgjerning b

       Laura Olsen 1885 Kristiania d ug Husgjerning b

       Olga Ingeborg Olsen 1888 Kristiania d ug Skolebarn b

       Margit Bergliot Olsen 1893 Kristiania d ug Skolebarn b

       Hans Ragnvald Olsen 1889 Kristiania s ug Skolebarn b

       Olav Lars Olsen 1895 Kristiania s ug b

       Trygve Johannes Olsen 1899.12.05 Kristiania s ug b

       Annette Karoline Nilsen 1875 Eidskogen tj ug Husgjerning, enepige b

 

      

       Gift 13.05.1883 i Ullensaker AH.,[65] med Karoline Jacobsdatter, født 08.03.1859 i Lystad Ullensaker AH.,[66] (datter av Lars Jacobsen og Karen Larsdatter), døpt 10.04.1859 i Ullensaker AH.[67]

      

       Karoline:

       Hun kom fra Ullensaker der hennes far var skoleholder.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 231.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 47.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[5]  Siljan bygdebok. side 104.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 63.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 152.

[8]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 81.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[11]  Siljan bygdebok. side 231 og 233.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 52.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[14]  Gamle Gjerpen.

[15]  Siljan bygdebok. side 322.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[19]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 57.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[22]  Siljan bygdebok. side 31 og 231.

[23]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 63.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 149.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[26]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 54.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[29]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[31]  Siljan bygdebok. side 13 og 231.

[32]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[33]  1865 tellingen.

[34]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 155.

[35]  Siljan bygdebok. side 232 og 280.

[36]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[38]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[39]  Siljan kirkegård.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[41]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[43]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[44]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[45]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 299.

[46]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[47]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 155.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 255.

[49]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 4.

[50]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[51]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 228.

[52]  Lardal bygdebok bind 2. side 432.

[53]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 78-79.

[54]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[55]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[56]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[57]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[58]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[59]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 70.

[60]  Siljan bygdebok. side 362 og 363.

[61]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 20.

[62]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[63]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[64]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[65]  Ullensaker ministerialbok 1878-1891, side 156.

[66]  1900 tellingen.

[67]  Ullensaker Ministerialbok nr. I 15A, 1851-1862, side 130.