| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT

 


 

 

 

Arne Knudsen f. 1776 og Rønnaug Pedersdatter f. 1775 sin familie

 

 

 

Arne Knudsen, født 1776 på Gurholt i Siljan,[1] døpt 17.03.1776 i Siljan kirke,1 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[2] død 26.07.1822 på Gurholt i Siljan, gravlagt 02.08.1822 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter på Gurholt.

 

Arne var bosatt hos moren i 1801 som "Arne Knudsen, Hendes børn, 24 år, Ugift, National soldat".

 

Han fikk i 1801 bygsel på en fjerdepart (1 hud 9 skinn) i gården Gurholt. Stefaren Erich Hansen hadde sist brukt gården. 

 

Bøxelsbrev til Arne Knudsen paa 1 huud 9 skind i Gurholt. Datert 23.04.1801, tingl. 12.01.1802

 

Han giftet seg i 1803.

 

Viet 18/9-1803 i Slemdal.

Soldat og uk. Arne Knudsen Gurholt og Pigen Rønnau Pedersd. Qvislen.

Caut: Jacob Olsen Øverbøe og Peder Knudsen Gurholt

 

Skjøte fra Svend Olsen paa hans brugsrett i 24 aar fra dato af et skovstk. beliggende i hans eiendoms skov under Øverbø til Arne Knudsen, Peder Knudsen og Jacob Paulsen Gurholt for 1000 rd. Datert 11.04.1812, tinglyst 01.06.1827

 

De ble bosatt på Gurholt og Arne døde der i 1822.

 

 

Gift 18.09.1803 i Siljan kirke,[4] med Rønnaug Pedersdatter, født 1775 på Kvisla i Siljan,[5] (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter), døpt 05.03.1775 i Siljan kirke,5 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,2 død 26.06.1847 på Gurholt i Siljan, gravlagt 18.07.1847 på Siljan kirkegård.[6]

 

Rønnaug:

Hun bodde ugift hos foreldrene på Kvisla i 1801.

 

Hun satt som oppsitter på Gurholt løpenummer 542 i 1838.

 

Matrikkelen 1838
Gurholt matrikkelnr.177 (gammelt matrikkelnummer 143)
Løpenummer 542 - Gurholt - skyld 1 huder 9 skinn - oppsitter Arne Knudsens enke 

 

Rønnaug døde på Gurholt i 1847.

 

 

 

I.    Pernille Arnesdatter, født 1805 på Gurholt i Siljan,[7] døpt 01.09.1805 i Siljan kirke,7 død 1805 på Gurholt i Siljan,[8] gravlagt 22.09.1805 på Eidanger kirkegård.8

      

       Arne Knudsen Gurholt og Rønnoug Pedersdatter - Pernille

       Faddere: Kirsten Pedersdtr. Næss, Maren Olsdtr. Gurholt, Jacob Olsen Øverbøe, Peder Pedersen Qvislen, Jan Knudsen Gurholt.

      

       Gravlagt som "Pernille Arnesd. Gurholt 2 uger".

      

      

 

II.   NN Arnesdatter, født 1806 på Gurholt i Siljan, død 1806 på Gurholt i Siljan, gravlagt 21.09.1806 på Siljan kirkegård.8

      

       Gravlagt som "Arne Knudsen Gurholts dødfødte Pigeb.".

      

 

 

III. Karen Arnesdatter, født 1807 på Gurholt i Siljan,[9] døpt 25.10.1807 i Siljan kirke,9 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[10] død 16.05.1865 på Skilbred i Siljan, gravlagt 25.05.1865 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Arne Knudsen Gurholt og Rønnoug Pedersdatter - Karen

       Faddere: Ingeborg Knudsdtr. Øverbøe, Maren Olsdtr. Gurholt, Povel Jacobsen ibid, Peder Findsen Tveten, Daniel Olsen Øverbøe.

      

      

       Gift 27.09.1835 i Siljan kirke, med Ole Jonsen, født 1808 på Skilbred i Siljan,[12] (sønn av Jon Olsen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 10.04.1808 i Siljan kirke,12 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,10 død 28.03.1894 på Skilbred i Siljan, gravlagt 06.04.1894 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Se Skilbred etter 1814

 

 

 

 

IV. Knud Arnesen, født 16.09.1810 på Gurholt i Siljan,[14] døpt 30.09.1810 i Siljan kirke,14 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[15] død 13.06.1891 på Gurholt i Siljan, gravlagt 20.06.1891 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Arne Knudsen Gurholt og Rønou Pedersdatter - Knud

       Faddere: Kirsten Næss, Maren Gurholt, Peder Gurholt, Povel og Jon Gurholt.

      

      

       Gift 31.07.1842 i Siljan kirke,[17] med Ingeborg Henriksdatter, født 28.03.1811 på Skilbred i Siljan,[18] (datter av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 11.04.1811 i Siljan kirke,18 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[19] død 13.06.1867 på Gurholt i Siljan, gravlagt 18.06.1867 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Se Gurholt etter 1814

 

 

      

V.   Ingeborg Arnesdatter, født 28.11.1812 på Gurholt i Siljan,[21] døpt 13.12.1812 i Siljan kirke,21 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke,[22] død 12.05.1905 på Engelstad i Siljan, gravlagt 20.05.1905 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Arne Knudsen Gurholt og Ronnou Pedersdatter - Ingeborg

       Faddere: Margrethe Gurholt, Berthe Gurholt, Peder Gurholt, Jan og Simon Øverbøe.

      

      

       Gift 01.01.1840 i Siljan kirke, med Ole Nilsen, født 1806 på Island i Siljan,[24] (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter), døpt 04.04.1806 i Siljan kirke,24 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[25] død 14.05.1880 på Kiste i Siljan, gravlagt 22.05.1880 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Se Kiste Nordre etter 1814

 

      

      

VI. Peder Arnesen, født 15.01.1817 på Gurholt i Siljan, døpt 19.01.1817 i Siljan kirke,[27] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[28] død 05.06.1883 på Kvisla i Siljan, gravlagt 12.06.1883 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Familien bodde i 1865 på Kvisla.

 

      

       Gift 31.03.1844 i Siljan kirke,[30] med Pernille Olsdatter, født 06.10.1819 på Rød i Siljan (datter av Ole Knudsen og Anne Helvig Nilsdatter), døpt 10.10.1819 i Siljan kirke,[31] konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke,[32] død 27.02.1908 på Kvisla i Siljan, gravlagt 04.03.1908 på Siljan kirkegård.[33]

 

       Se Kvisla etter 1814

 

      

VII. Pernille Arnesdatter, født 25.08.1819 på Gurholt i Siljan, døpt 12.09.1819 i Siljan kirke,31 død 06.04.1822 på Gurholt i Siljan, gravlagt 14.04.1822 på Siljan kirkegård.[34]

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[6]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 281.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[11]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 233.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[13]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 257.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 288.

[16]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 254.

[17]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 217.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 235.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[23]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 3 (1896-1910), skannet av digitalarkivet, side 186.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 285.

[26]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 244.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 54.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 146.

[29]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 246.

[30]  Øivind Solberg sin database.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 63.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 149.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 3 (1896-1910), skannet av digitalarkivet, side 187.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.