| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I

 


 

 

Knut Arnesen f. 1810 og Ingeborg Henriksdatter f. 1811 sin familie.

 

 

 

Knut Arnesen,[1] født 16.09.1810 i Gurholt Siljan TE., døpt 30.09.1810 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,[3] død 13.06.1891 i Gurholt Siljan TE.,[4] gravlagt 20.06.1891 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Arne Knutsen og Rønnaug Pedersdatter på Gurholt før 1814.

 

Hans far var leilending på Gurholt. Faren døde der i 1822. Moren satt som oppsitter på Gurholt løpenummer 542 i matrikkelen i 1838 og døde der i 1847.

 

Knut giftet seg i 1842.

 

Knut overtok som leilending etter foreldrene på Gurholt løpenummer 542.

 

Bygselseddel fra Michael Treschow til Knud Arnesen paa ¼ part av Guurholt som førhen har vært bygslet af Arne Knudsens enke. datert 31.12.1842, tinglyst 11.01.1843

 

Siljan 1865 - Gurholt løpenummer 542

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Knud Arnesen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 56 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Hendriksdatter k g hans Kone 55 (alder) Slemdal Prgj.

Arne Knudsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 18 (alder) Slemdal Prgj.

Hans J. Knudsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

Karen R. Knudsdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Larsdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Larsdatter k ug Tjenestepige 31 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Andersen m ug Lægdslem 59 (alder) Slemdal Prgj.

 

Knud ble enkemann i 1867 og i 1875 ser vi at to av barna hjelp han på gården.

 

Siljan 1875 - Gurholt løpenummer 542c

Knud Arnesen f. 1810 – husfader – enkemann – leilending

Arne f. 1848 – sønn – hjelper sin fader

Karen f. 1851 – datter – hjelper sin fader

Maren Olsdatter f. 1833 – tjenestepige

Anders Anundsen f. 1864 – tjenestedreng

Kristian Jacobsen f. 1856 – løskarl – skovarbeider

 

Knut døde på Gurholt i 1891. 

 

 

Gift 31.07.1842 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Henriksdatter,[5] født 28.03.1811 i Skilbred Siljan TE. (datter av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 11.04.1811 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,[7] død 13.06.1867 i Gurholt Siljan TE.,[8] gravlagt 18.06.1867 i Siljan kirkegård TE.8

 

Ingeborg:

Hun kom fra Skilbred og døde på Gurholt i 1867.

 

 

 

 

I.    Arne Knutsen,1 født 17.08.1842 i Gurholt Siljan TE.,[9] døpt 11.09.1842 i Siljan kirke TE.,9 død 16.12.1847 i Gurholt Siljan TE.,[10] gravlagt 09.01.1848 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Regine Knutsdatter, født 02.11.1845 i Gurholt Siljan TE.,[11] døpt 28.12.1845 i Siljan kirke TE.,11 død 30.10.1850 i Gurholt Siljan TE.,[12] gravlagt 26.12.1850 i Siljan kirkegård TE.12

 

 

 

III. Arne Knutsen, født 24.06.1848 i Gurholt Siljan TE.,[13] døpt 09.07.1848 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[14] død 06.03.1931 i Engelstad Siljan TE.[15]

      

      

       Gift 01.11.1878 i Siljan kirke TE.,[16] med Helle Marie Olsdatter,[17] født 22.02.1852 i Siljan prestegård Siljan TE.,[18] (datter av Ole Hansen og Anne Kristensdatter), døpt 21.03.1852 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[19] død 04.05.1925 i Engelstad Siljan TE.,[20] gravlagt 12.05.1925 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Engelstad

 

 

 

IV. Karen Regine Knutsdatter,1 født 01.09.1851 i Gurholt Siljan TE.,[21] døpt 28.09.1851 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[22] død 13.09.1924 i Engelstad Siljan TE.,[23] gravlagt 20.09.1924 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 var hun tjenestejente hos Knut Petter Olsen på Øverbø.

      

       Hun døde hos sin bror Arne på Engelstad i 1924 og gravlegges som "ugift, tjenestepike, privat forsørget".

      

 

 

V.   Hans Jacob Knutsen,1 født 15.12.1854 i Gurholt Siljan TE.,[24] døpt 14.01.1855 i Siljan kirke TE.,24 død 03.06.1867 i Gurholt Siljan TE.,8 gravlagt 12.06.1867 i Siljan kirkegård TE.8

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 245.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 156.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 288.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[5]  Siljan bygdebok. side 245 og 493.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 157.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 235.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 27.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 33.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 40.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[15]  Siljan kirkegård.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 182.

[17]  Siljan bygdebok. side 245 og 341.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.b.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 185.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 141.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.