| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Jonsen f. 1808 og Karen Arnesdatter f. 1807 sin familie.

 

 

 

Ole Jonsen,[1] født 1808 i Skilbred Siljan TE., døpt 10.04.1808 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,[3] død 28.03.1894 i Skilbred Siljan TE.,[4] gravlagt 06.04.1894 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Jon Olsen og Kirsten Jacobsdatter på Skilbred før 1814.

 

Hans stefar skjøtet i 1827 sin eierdel i Skilbred til Ole. Dette var jordgods hans stefar hadde fra Ole sin far, igjennom gifte med hans mor.

Skjøte fra Henrik Nilsen til hans stesøn Ole Johnsen på 6 skinn i Skjelbred. (thingl. 17.01.1827)

 

Ole selger i 1828 denne delen av Skilbred til Løvenskiold mot opphold på livstid for han og hans kone:

Skjøte fra Ole Johnsen til Statsraad Løvenskiold på 6 skinn i Skjelbred løbenummer 506. (thingl. 21.01.1828)

Festebrev fra Statsraad Løvenskiold til Ole Johnsen og hans kone for begges livstid på 6 skinn i Skjelbred. (thingl. 21.01.1828)

 

Matrikkelen 1838

Skjældbred matrikkelnr. 166 (gammelt matrikkelnummer 165)

Løpenummer 506 - Skjældbred - skyld 6 skinn - oppsitter Ole Johnsen

 

Ole kjøpte en del av Øverbø i 1860 og som solgte den igjen i 1863.

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble i 1860 solgte fra Rollef Amundsen til Ole Johnsen:
Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 fra Rollef Amundsen til Ole Johnsen for 1210 spd. Datert 15.02.1860, tinglyst 19.07.1860

Øverbø - løpenummer 532i - senere Bnr.14 ble i 1861 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 og solgt i 1863 til Ole Hansen:

Kjøpekontrakt hvorved Ole Johnsen selger Øverbø/Skog - løpenummer 532i- senere Bnr.14 til Ole Hansen for 350 spd. Datert 01.11.1860 og 17.02.1863, tingl. 04.03.1863

 

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble i 1863 solgte Ole Johnsen til Solve Olsen:
Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 fra Ole Johnsen til Solve Olsen for 800 spd. Datert 12.01.1863, tinglyst 16.02.1863

 

Skilbred 1865:

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Johnsen m e Hsfader Gaardbgr og Leilænding 58 (alder) Slemdal Prgj.

John Olsen m e hans Søn hjælper Faderen m Gaardsbg 30 (alder) Slemdal Prgj.

Regine Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 27 (alder) Slemdal Prgj.

Kisti Olsdatter k ug hans Datter 25 (alder) Slemdal Prgj.

Arne Olsen m ug hans Søn 19 (alder) Slemdal Prgj.

Knud Olsen m ug hans Søn 15 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Petter Johnsen m ug hans Sønnesøn 6 (alder) Slemdal Prgj.

 

Det var nok han som i 1865 brukte Høiseth løpenummer 513d og 514b.

Siljan 1865 - Høiset løpenummer 513d og 514b (Disse ble drevet sammen.)
Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande
øvre Rød (plads) 513d, 514b 0
1/2 Part af Pladsen Rød og et Skovstykke 513d forenet med 1/2 af Pladsen Rød og et
Skovstykke 514b. Drives underet med LøbeNo 506. Ingen Folk eller Fæ.

 

Siljan 1875 - Skjældbred – løpenummer 506

Ole Johnsen f. 1807 – husfader – enkemann – leilending

John Olsen f. 1836 – gift – hjelper faderen

Anne Helene Larsdatter f. 1846 – hans kone

Ole Petter Johnsen f. 1860 – deres sønn

Lars Johnsen f. 1874 – deres sønn

Arne Olsen f. 1847 – husfaderen sønn – skrædder

Kirsti Olsdatter f. 1841 – husfaderen datter – forsørges av faderen – sindsvag/vanvittig efter hennes confirmastion

Knud Olsen f. 1852 – husfaderen sønn – hjelper faderen

Anne Bredine Christophersdatter f. 1857 i Hvarnes i Hedrum – tjenestepike

 

Ole døde på Skilbred i 1894.

 

 

Gift 27.09.1835 i Siljan kirke TE., med Karen Arnesdatter,[5] født 1807 i Gurholt Siljan TE. (datter av Arne Knutsen og Rønnaug Pedersdatter), døpt 25.10.1807 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke TE.,3 død 16.05.1865 i Skilbred Siljan TE.,[7] gravlagt 25.05.1865 i Siljan kirkegård TE.7

 

Karen:

Hun kom fra Gurholt. Karen døde på Skilbred i 1865.

 

 

 

I.    Jon Olsen,[8] født 17.05.1836 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[9] døpt 05.06.1836 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[10] død 26.05.1910 i Skilbred Siljan TE.,[11] gravlagt 01.06.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       (1) Gift 03.08.1860 i Siljan kirke TE.,[12] med Pernille Pedersdatter,[13] født 24.09.1835 i Kløverød bruk 2, Siljan TE.,[14] (datter av Peder Nilsen og Karen Pedersdatter), døpt 11.10.1835 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,10 død 13.10.1860 i Skilbred Siljan TE.,[15] gravlagt 20.10.1860 i Siljan kirkegård TE.15

      

      

       (2) Gift 07.08.1868 i Siljan kirke TE.,[16] med Anne Helene Larsdatter,[17] født 14.04.1846 i Tveitan søndre Siljan TE.,[18] (datter av Lars Pedersen og Berte Olsdatter), døpt 07.06.1846 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[19] død 17.01.1917 i Skilbred Siljan TE.,[20] gravlagt 28.01.1917 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Skilbred denne gården

 

 

 

II.   Regine Olsdatter,5 født 08.11.1838 i Skilbred Siljan TE.,[21] døpt 16.12.1838 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.,[22] død 1927 i Eidanger.[23]

 

      

       Gift 06.06.1873 i Siljan kirke TE.,[24] med Ambros Olsen,[25] født 07.07.1832 i Svartangen Hedrum VE.,[26] (sønn av Ole Ambrosen og Ingeborg Vetlesdatter), døpt 12.08.1832 i Hedrum VE., død 1911 i Eidanger.23

      

       Se Kiste Søndre

      

 

 

III. Kirsti Olsdatter,5 født 24.06.1841 i Skilbred Siljan TE.,[27] døpt 08.08.1841 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.,[28] død 17.03.1894 i Skilbred Siljan TE.,4 gravlagt 24.03.1894 i Siljan kirkegård TE.4

 

 

 

IV. Anne Olsdatter, født 07.12.1843 i Skilbred Siljan TE.,[29] døpt 01.01.1844 i Siljan kirke TE.,29 død 04.03.1845 i Skilbred Siljan TE.,[30] gravlagt 20.03.1845 i Siljan kirkegård TE.30

 

 

 

V.   Arne Olsen, født 13.06.1847 i Skilbred Siljan TE.,[31] døpt 27.06.1847 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[32] død 17.09.1913 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[33] gravlagt 25.09.1913 i Siljan kirkegård TE., yrke Skredder.

      

      

       Gift 25.04.1879 i Siljan kirke TE., med Inger Karine Mathiasdatter,[34] født 04.05.1853 i Engelstad Lardal VE.,[35] (datter av Mathias Kristoffersen og Anne Sofie Ellefsdatter), døpt 12.06.1853 i Lardal VE., død 05.10.1917 i Hagen Siljan TE.,[36] gravlagt 13.10.1917 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Hagen Bnr.2 u/Høiseth

 

 

 

VI. Knut Olsen,5 født 12.01.1851 i Skilbred Siljan TE.,[37] døpt 02.02.1851 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[38] død 01.01.1915 i Siljan TE.,[39] gravlagt 09.01.1915 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 bodde han på Skilbred som ungkar og landpostbud. Han døde i 1915.

 

      

       Han giftet seg med Anne Pedersdatter, født 1861.[40]

      

       Anne:

       Hun bodde på Venstøp da hun og Knut Olsen fikk sitt første uekte barn i 1890. Da de fikk sitt andre i 1891 bodde hun på Skilbred.

 

 

 

       Deres uekte barn:

 

        A.    Pauline Marie Knutsdatter, født 25.01.1890 i Venstøp Gjerpen TE.,117 døpt 20.04.1890 i Siljan kirke TE., død 22.05.1890 i Skilbred Siljan TE.,[41] gravlagt 27.05.1890 i Siljan kirkegård TE.118

 

               Foreldrene var ugift da hun ble født.

 

 

        B.    Peder Olai Knutsen, født 21.12.1891 i Skilbred Siljan TE.,[42] døpt 31.01.1892 i Siljan kirke TE.

              

               Foreldrene var ugift da han ble født. I 1900 var han tjenestegutt hos Lars Henriksen på nedre Grorud. I 1910 var han skogsarbeider på Bestul.

              

 

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 490.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 150.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 286.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 257.

[5]  Siljan bygdebok. side 493.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 148.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.

[8]  Siljan bygdebok. side 493 og 519.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[13]  Siljan bygdebok. side 501.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 237.

[17]  Siljan bygdebok. side 519.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 132.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 19.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[23]  Eidanger bygdehistorie bind 3, side 128.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 177.

[25]  Hedrum bygdebok bind 3. side 908.

[26]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 363-364.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 29.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 278.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[34]  Siljan bygdebok. side 488 og 493.

[35]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 114.

[36]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 133.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 130.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 64.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 69.