| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT 

 


 

 

 

 

Pernille Pedersdatter f. 1743 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Jan Christensen f. 1727, 2. gang med Knud Arnesen f. 1746 og 3. gang med Erik Hansen f. 1752.

 

 

 

Pernille Pedersdatter, født 1743 på Tveitan i Siljan,[1] døpt 26.05.1743 i Siljan kirke,1 død 1807 på Gurholt i Siljan,[2] gravlagt 21.06.1807 på Siljan kirkegård.2

Hun var datter av Peder Olsen og Maren Nilsdatter på Tveitan.

 

Hun ble nevnt på Tveitan i 1762:

Piiger over 12 aar: Pernille Persdatter

 

Pernille giftet seg i 1766.

 

Trol. 6/9-1766. Vied. 4/1-1767.

Enkemand Jan Christensøn Gurholt og Pigen Pernille Pedersd. Tweten.

Caut: Daniel Kittelsøn Tosholt og Asle Gurholt.

 

Hennes mann var bruker på en del av Gurholt.

 

Hun giftet seg 2. gang som enke i 1770.

 

Trol. 19/3-1770. Cop. 24/6-1770.

Soldat og uk. Knud Arnes. Gonsholt og Enken Pernille Pedersd. Gurholt.

Caut: Ole Gunders. Gurholt og Povel Jacobs. ibid.

 

De bodde videre på gården Gurholt.

 

Pernille giftet seg 3. gang i 1784.

 

Trol. 4/4-1784 i Sillien. Cop. 4/7-1784.

Uk. og Soldat, Eric Hans. Moe og Enken Pernille Pedersd. Gurholt.

Caut: Povel Jacobs. og Ole Jans. Gurholt

 

Hun var enke og en av tre brukere på Gurholt i 1801:

Pernille Pedersdatter k Enke 3die gang Husmoder Gaardbruger 61 (alder)

Arne Knudsen m Ugift Hendes børn National soldat 24 (alder)

John Knudsen m Hendes børn 18 (alder)

Hedevig Knudsdatter k Hendes børn 21 (alder)

Sidsel Findsdatter k Tjenestepige 20 (alder)

 

Pernille døde på Gurholt i 1807.

 

Gravlagt som "Pernille Pedersd. Gurholt 66 aar".  

 

 

(1) Gift 04.01.1767 i Siljan kirke,[3] med Jan Christensen, født 1727 på Island i Siljan,[4] (sønn av Christen Eriksen og Maren Larsdatter), døpt 03.08.1727 i Siljan kirke,[5] død 1769 på Gurholt i Siljan,[6] gravlagt 23.07.1769 på Siljan kirkegård.[7]

 

Jan:

Jan var enkemann etter Maren Kittelsdatter f. 1729 som døde på Gurholt i 1766

 

Han døde der i 1769.

 

Gravlagt som "Jon Christensen Gurholt 43 aar".

 

 

(2) Gift 24.06.1770 i Siljan kirke,6,3 med Knud Arnesen, født 1746 på Gonsholt i Siljan,[8] (sønn av Arne Nilsen og Helje Gulliksdatter), døpt 09.10.1746 i Siljan kirke,8 død 1783 på Gurholt i Siljan,[9] gravlagt 06.04.1783 på Siljan kirkegård.9

 

Knud:

Knud kom fra Gonsholt. Hans kone var enke på Gurholt.

 

Han nevnes som en av tre brukere på Gurholt i 1782:

Guurholt, Gård, Knud Arnesen

 

Han døde der i 1783.

 

Gravlagt som "Knud Arnes. Gurholt 37 aar".

 

Gurholt i Slemdal 25.6.1783 Sk.pr. 10b, Fol. 515b

Knud Arnesen død, g. Pernille Pedersdtr.

Barn: 1. Peder 9 ½ år. 2. Arne 6 ¼ år. 3. Jan 2 år. 4. Ingeborg 12 år. 5. Helvig 4 år.

Formyndere: farbroder Halvor Meen, Niels Molten? af Slemdal, Aslach Moe ag Gierpen,

Laugverge for enken: Ole Jansen Guurholt

NB: Jordegodset tilhører Hans Højgverdige Excelence Grev Danneschiold til Laurvig.

Brt: 127-"-16. Net: 115-3-"

 

 

(3) Gift 04.07.1784 i Siljan kirke,3 med Erik Hansen, født 1752 på Mo søndre i Gjerpen,[10] (sønn av Hans Aslachsen og Maren Jensdatter), døpt 09.07.1752 i Gjerpen kirke,10 død før 1801.

Erik:

Hans Moes db. Erik

Faddere: Nils Bøes kone, Karen Jensdtr., Nils Hoppestad, Ole Aslaksen, Christen Andersen.

 

Han kom fra Mo Søndre i Luksefjeld i Gjerpen.

 

Han overtok, ifølge bygselsseddel datert 08.03.1784, bygselen på en 1/4 part (1 hud 9 skinn) av gården Gurholt. Denne delen hadde hans kones 2. ektemann, Knud Arnesen, bygslet før han.

 

Erik døde før 1801 da Pernille dette året nevnes som enke. 

 

Stesønnen Arne Knudsen overtok bygselen. 

 

 

 

 

I.    Peder Jansen, (sønn av Jan Christensen og Pernille Pedersdatter) født 1768 på Gurholt i Siljan,[11] døpt 01.05.1768 i Siljan kirke,11 død 1768 på Gurholt i Siljan,7 gravlagt 12.06.1768 på Siljan kirkegård.7

      

       Jan Christensen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr. - Peder

       Faddere: 1. Mari Nilsdtr. Moe i Gierpen S. 2. Kirsten Olsdtr. Røe 3. Jon Olsen Schougtved 4. Erich Christensen Island 5. Peder Rollougsen.

      

       Gravlagt som "Peder Jans. Gurholt  5 uger".

      

      

      

II.   Ingeborg Jansdatter, (datter av Jan Christensen og Pernille Pedersdatter) født 1769 på Gurholt i Siljan,[12] døpt 02.07.1769 i Siljan kirke,12 død 1769 på Gurholt i Siljan,[13] gravlagt 17.12.1769 på Siljan kirkegård.13

      

       Jan Christensen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. ibid 2. Børte Christensdtr. ibid 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Erich Christensen Island 5. Peder Rollougsen Hochstad.

      

       Gravlagt som "Ingebor Jansd. ibid (Gurholt) 26 uger".

      

            

 

III. Ingeborg Knudsdatter, (datter av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter) født 1771 på Gurholt i Siljan,[14] døpt 26.04.1771 i Siljan kirke,14 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke.[15]

      

       Knud Arnesen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Mariken Olsdtr. Gonsholt 2. Kirsti Pedersdtr. Gurholt 3. Halvor Knudsen Gonsholt 4. Ole Olsen Røe 5. Jacob Nilsen Holte.

       Merknad: Hiemmedøbt

      

       Konfirmert som "Ingebor Knudsdatter Gurholt 16".

 

      

       Gift 31.07.1791 i Siljan kirke,3 med Jacob Olsen, født 1767 på Øverbø i Siljan,[16] (sønn av Ole Jacobsen og Marte Svendsdatter), døpt 29.03.1767 i Siljan kirke,16 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[17] død 1810 på Øverbø i Siljan,[18] gravlagt 30.09.1810 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Øverbø

 

 

      

IV. Peder Knudsen, (sønn av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter) født 1774 på Gurholt i Siljan,[19] døpt 20.02.1774 i Siljan kirke,19 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,15 død 10.07.1857 på Gurholt i Siljan, gravlagt 17.07.1857 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Knud Arnesen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr. - Peder

       Faddere: 1. Giøran Knudsdtr. Holte 2. Margrete Nilsdtr. ibid 3. Halvor Knudsen Gonsholt 4. Nils Larsen Hagen 5. Jacob Nilsen Holte.

      

       Konfirmert som "Peder Knudsen Gurholt 15".

      

      

       (1) Gift 30.12.1798 i Siljan kirke,3 med Pernille Olsdatter, født 1760 på Tormodsrød i Siljan,[21],[22] (datter av Ole Gundersen og Birte Christensdatter), konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,[23] død 1808 på Gurholt i Siljan,[24] gravlagt 18.12.1808 på Siljan kirkegård.24

      

      

       (2) Gift 04.08.1811 i Siljan kirke,3 med Margrethe Knudsdatter, født 1790 på Rød i Siljan,[25] (datter av Knud Nilsen og Pernille Olsdatter), døpt 10.10.1790 i Siljan kirke,25 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[26] død 28.02.1869 på Gurholt i Siljan, gravlagt 07.03.1869 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Se Gurholt denne gården

 

 

 

V.   Arne Knudsen, (sønn av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter) født 1776 på Gurholt i Siljan,[28] døpt 17.03.1776 i Siljan kirke,28 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[29] død 26.07.1822 på Gurholt i Siljan, gravlagt 02.08.1822 på Siljan kirkegård.[30]

      

       Knud Arnesen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr. - Arne

       Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Hagen 2. Marte Nilsdtr. Holte 3. Nils Wetlesen ibid 4. Nils Larsen Hagen 5. Ole Jansen Gurholt.

      

       Konfirmert som "Arne Knudsen Gurholt 16".

      

       Bosatt hos moren i 1801 som "Arne Knudsen, Hendes børn, 24 år, Ugift, National soldat".

      

 

       Gift 18.09.1803 i Siljan kirke,3 med Rønnaug Pedersdatter, født 1775 på Kvisla i Siljan,[31] (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter), døpt 05.03.1775 i Siljan kirke,31 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,29 død 26.06.1847 på Gurholt i Siljan, gravlagt 18.07.1847 på Siljan kirkegård.[32]

      

       Se Gurholt denne gården

 

 

      

VI. Helvig Knudsdatter, (datter av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter) født 1779 på Gurholt i Siljan,[33] døpt 10.01.1779 i Siljan kirke,33 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,29 død 01.12.1824 på Holte i Siljan, gravlagt 19.12.1824 på Siljan kirkegård.[34]

      

       Knud Arnesen Gurholt og k. Pirnille Pedersdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. ibid 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Nils Wetlesen Holte 4. Nils Larsen Gonsholt 5. Ole Jansen Gurholt.

      

       Konfirmert som "Helwig Knudsdatter Gurholt 15".

 

      

       Gift 25.10.1801 i Siljan kirke,3 med Vetle Nilsen, født 1768 på Holte i Siljan,[35] (sønn av Nils Vetlesen og Gjøran Knudsdatter), døpt 18.12.1768 i Siljan kirke,35 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,17 død 11.10.1842 på Holte i Siljan, gravlagt 23.10.1842 på Siljan kirkegård.[36]

      

       Se Holte

 

 

      

VII. Jan Knudsen, (sønn av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter) født 1781 på Gurholt i Siljan,[37] døpt 22.07.1781 i Siljan kirke,37 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[38] død 12.11.1851 på Gurholt i Siljan, gravlagt 26.12.1851 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Knud Arnesen Gurholt og k. Pernille Pedersdtr. - Jan

       Faddere: 1. Ingebor Pedersdtr. Moe af Gierpen Sogn 2. Pernille Olsdtr. Gurholt 3. Nils Wetlesen Holte 4. Ole Solvesen Høyset 5. Jacob Andersen Tweten.

      

       Konfirmert som "Johannes Knudsen Gurholt 17".

 

       Han nevnes under skifte etter faren i 1783 som Jon.

 

       Gravlagt som "Jahn Knudsen 70 1/2 aar Gurholt".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 555.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 243.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 119.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[21]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[22]  1801 tellingen.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[27]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 236.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 281.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[36]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[39]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.