| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Tveitan – Gnr.9

 

Gården ligger sydøst i Opdalen. Den grenser mot Hogstad i nord, Sølland i vest, Søntvedt i sydøst og mot Kløverød i syd.

Tveitan var eid av Kongen i 1814.

 

Se Tveitan før 1814

 

 

Litt mer om eierskapet og skylddelinger:

 

Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, hadde i 1805 overtatt grevskapets gods. Han ble således også eier av Tveitan.

 

Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kaldt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. 

 

De greide derimot ikke sine forpliktelser, så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av ”Grevlingene” i 1835 og ble da også eier av Tveitan. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836

 

 

Det var tre løpenummer på Tveitan i 1838:

 

Matrikkelen 1838
Thveiten nedre matrikkelnr. 163 (gammelt matrikkelnummer 153)
Løpenummer 499 - Thveiten - skyld 1 hud 7 ½ skinn - oppsitter Erik Ingebretsen
Løpenummer 500 - Thveiten - skyld 1 hud 7 ½ skinn - oppsitter Abraham Johannesen
Løpenummer 501 - Pladsen Saga - oppsitter Ole Olsen

 

 

I 1846 nevnes Tveiten som matrikkelnummer 163. Gården var i 1846 delt i løpenummer 499, løpenummer 500 med plassen Oredalen og Saga løbenummer 501.

 

Tveitan løpenummer 499 ble i 1873 fraskilt Tveitan løpenummer 499b (senere Tveitan Bnr.2). Den delen som ble igjen ble løbenummer 499a (senere Tveitan Bnr.1) og dette var da skogen.

 

Tveitan løpenummer 500 ble i 1873 fraskilt Tveitan løpenummer 500b (senere Tveitan Søndre Bnr.5) og plassen Oredalen løpenummer 500c (senere Tveitan/Oredalen Bnr.6). Den igjen værende delen ble da Tveitan løpenummer 500a (senere Tveitan Bnr.4) og dette var da skogen.

 

Tveitan/Saga løpenummer 501 ble i 1879 fraskilt Tveitan/Sagtangen (et jordstykke) løpenummer 501b (senere Tveitan/Sagtangen Bnr.10). Den resterende delen ble Tveitan/Saga løpenummer 501a (Tveitan/Saga Bnr.9) som i 1891 ble overført og sammenføyd med Tveitan Søndre Bnr.5


Se ellers under de forskjellige bruksnummerne.

 

 

Her er situasjonen på Tveitan Gnr.9 i 1905:

 

Matrikkelen 1905

Tveitan Gnr.9

Bnr.4 – Tveitan – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.5 – Tveitan Søndre – eier/bruker Hans Nilsen

Bnr.6 – Oredalen – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.11 – Tveitan Nordre – eier/bruker Johan Jacobsen

Bnr.12 – Saga – eier/bruker Ole Amundsen

 

 

 

Manntall for Tveitan

 

 

 

(Med plassene Tveitan Bnr.2Tveitan Bnr.3Oredalen Bnr.6 Tveitan Bnr.7Tveitan Bnr.8Saga Bnr.9Sagtangen Bnr.10Saga Bnr.12 Saga/skogen Bnr.13Sem Bnr.13Tveitan/Foss Bnr.14, Nordgård Bnr.15, Østgård Bnr.16,  Hagan Bnr.17, Nordtvedt Bnr.18,  Østgård Bnr.19)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

Her følger Tveitan Bnr.1, Tveitan Bnr.4, Tveitan Bnr.5 og Tveitan Bnr.11 

 

 

Tveitan Matriknr. 163- løpenummer 499, 500 og 501

Bygselsbrev fra Treschow til Erik Ingebretsen en del av Tveitan, datert 20.06.1841, tingl. 18.07.1841

Festeseddel fra Treschow til Ole Olsen paa pladsen Saga u/Tveitan, datert 19.03.1841, tingl. 30.08.1841

 

Tveitan (skogen) - løpenummer 499(a) - senere Bnr.1

Skylddelingsforretning avholdt på Tveitan - løpenummer 499 den 30.09.1873, hvorved utskilt Tveitan (innmarken) - løpenummer 499b – senre Bnr.2.

Den igjen værende delen ble da Tveitan (skogen) - løpenummer 499a - senere Bnr.1

Tveitan (skogen) - løpenummer 499a - senere Bnr.1 ble i 1894 sammenføyd med Tveitan(skogen) - løpenummer 500 - Bnr.4 og dette ble da til Tveitan Bnr.4.

 

Tveitan - løpenummer 500(a) - Bnr.4

Skylddelingsforretning avholdt på Tveitan - løpenummer 500 den 19.09.1873, hvorved utskilt Tveitan (innmarken) - løpenummer 500b – senere Bnr.5 og Oredalen løpenummer 500c – senere Bnr.6. Tingl. 01.11.1873

Den igjen værende delen ble da Tveitan (skogen) - løpenummer 500a - senere Bnr.4

Tveitan (skogen) - løpenummer 500a - senere Bnr.4 ble i 1894 sammenføyd med Tveitan (skogen) - løpenummer 499a - senere Bnr.1 og dette ble da til Tveitan Bnr.4.

Skylddelingsforretning avholdt på Tveitan Bnr.4 den 08.09.1920, hvorved utskilt Tveitan/Foss Bnr.14 til Vestfold Fylke. Tingl. 25.09.1920

 

 

 

Tveitan Søndre

Løbenummer 500, senere Bnr.5

 

Senere adresse: Opdalsveien 519

 

Tveitan Søndre- løpenummer 500b - Bnr.5

Skylddelingsforretning avholdt på Tveitan - løpenummer 500 den 19.09.1873, hvorved utskilt Tveitan (innmarken) - løpenummer 500b – senere Bnr.5. Tingl. 01.11.1873

Skylddelingsforretning avholdt på Tveitan (innmarken) - løpenummer 500b – senere Bnr.5 den 23.08.1879, hvorved utskilt Tveiten - løpenummer 500d – senere Bnr.7 og Tveiten - løpenummer 500e – senere Bnr.8.

Skylddelingsforretning avholdt på Tveitan (innmarken) Bnr.5 den 30.10.1891, hvorved utskilt Tveitan Nordre Bnr.11, Tveitan/Saga Bnr.12 og Tveitan/skogrettighetene på Saga Bnr.13. Tingl. 02.11.1891

Den resterende delen ble Tveitan Søndre Bnr.5

Skjøte fra Treschow til Nils Helgesen på Tveitan Søndre Bnr.5 for kr. 5450, med div forbehold som tømmerlegger osv. datert. 11.04.1892, Tingl. 20.04.1892

Skjøte fra Nils Helgesen til Hans Nilsen på Tveitan Søndre Bnr.5 for kr.6000. datert 16.06.1902, ting. 16.07.1902

Skylddelingsforretning avholdt på Tveitan Søndre Bnr.5 den 26.04.1919, hvorved til Martin Sem Tveitan er utskilt Tveitan/Sem Bnr.13. Tingl. 03.05.1919

Skjøte fra enkemann Hans Nilsen til Nils Hansen Tveitan på Tveitan Søndre Bnr.5 for kr.15000, hvorav for løsøre kr.5000, med forbehold om føderåd for selger. Tingl. 16.07.1928

 

 

 

Bosatt her fra ca 1790 til 1846

 

Marthe Jacobsdatter f. 1764 kom fra Røsholt i Lardal da hun giftet seg i Siljan i 1792 med Peder Andersen f. 1759. Han kom fra Tveitan og var sønn av Anders Olsen Tveitan. Peder overtok den delen av Tveitan som foreldrene hadde brukt. Faren døde i 1784 og moren i 1790, så han drev nok bruket allerede da han giftet seg. Peder døde på Tveitan i 1813. Marthe giftet seg så 2. gang i 1815 med Abraham Johansen f. 1786. Han kom fra Hogstad nedre. Abraham overtok da som bruker på Tveitan. Marthe døde der i 1841 og Abraham i 1846.

 

Se Tveitan før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1846 til 1870 (Enken kan ha drevet gården en tid etter dette.)

 

Lars Pedersen f. 1818 fra Vivestad i Ramnes kom til Siljan da han giftet seg der i 1843 med Berte Olsdatter f. 1810 fra Kjølnes u/Gurholt. Lars overtok i 1846 som forpakter på Tveitan Søndre og nevnes som leilending der i 1865 tellingen. Lars døde på Tveitan i 1870 og Berte døde på Skilbred i 1888.

 

Barn:

Karen Kristine Larsdatter f. 1844 d. 1899

Anne Helene Larsdatter f. 1846 d. 1917

Ingeborg Karine Larsdatter f. 1848 d. 1879

NN Larsen f. 1850 d. 1850

Petronelle Larsdatter f. 1850 d. 1897

Olava Larsdatter f. 1853 d. 1886

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1849

 

Hans Larsen f. 1820 fra Vivestad sogn døde på Tveitan i 1849. Han bodde da hos Lars Pedersen som kom fra Vivestad til Siljan.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra før 1875 til 1877

 

Jacob Hansen f. 1835 var sønn av Hans Pedersen Island. Jacob giftet seg i 1859 med Anne Helvig Olsdatter f. 1834 fra Vanebu. Jacob overtok som bruker på en av brukerpartene på Island. Han og hans far nevnes i 1865 på hver sin del av Løbenr.489. De døpte barn bosatt på Island til 1869. I 1875 døpte de barn og nevnes i 1875 tellingen på Tveitan Søndre, så de kom dit mellom 1869 og 1875. De døde begge på Tveitan i 1877.

 

Se Island

 

 

 

Trolig bosatt her i 1878 til 1889

 

Kristian Larsen f. 1850 i Sandsvær giftet seg i 1875 med Maren Helvig Gulliksdatter f. 1837 fra Serkland. De døpte et barn i 1876 bosatt på Serkland. De døpte så et barn i 1878 som leilendinger på "Tveten" og Kristian døde i 1889 som leilending på "Tveten". Dette var trolig Tveitan.

 

Se under hennes far

 

 

 

Bosatt her fra ca 1886 til ca 1892

 

Nils Kristian Sørensen f. 1842 fra Andebu giftet seg i Kvelde kirke i 1866 med Kristiane Ingebretsdatter f. 1844 fra Hedrum. De nevnes på Rød og Lysebo i Hedrum frem til 1886, men i 1890 døpte de et barn bosatt på Tveitan i Siljan. De har da bodde der rundt denne tiden. Dette var da en periode mellom 1886 og 1892. De flyttet trolig i 1892 da gården ble solgt. Nils ble bruker på Øksenholt Bnr.2 i Hedrum fra 1892 til 1895. Han kjøpte eiendommen av Treschow i 1895 og var eier og bruker til 1903 da sønnen Martin overtok.

 

Barn:

Karl Edvin Nilsen f. 1866 d. 1877

Martin Nilsen f. 1870 d. 1960

Bertine Sofie Nilsdatter f. 1873

Samuel Nilsen f. 1876

Karl Nilius Nilsen f. 1879

Hans Nilsen f. 1883

Johannes Nilsen f. 1886

Nella Kristine Nilsdatter f. 1890

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1892 til 1913

 

Nils Helgesen f. 1828 fra Sandbrekkene giftet seg i 1857 med Maren Sofie Henriksdatter f. 1826 fra Moholt. De ble bosatt på Rønningen u/Søntvedt, men kjøpte Tveitan Søndre i 1892. Han solgte gården til sønnen Hans i 1902.

Maren Sofie døde der i 1909 og Nils i 1913. Datteren Maria Nikoline Nilsdatter f. 1867 ble gift i 1902 med Oluf Arnesen f. 1871 og døpte et barn bosatt på Tveitan i 1902.

 

Se Rønningen u/Søntvedt

 

 

 

Bosatt her fra 1902 til 1934

 

Hans Nilsen f. 1858 var sønn av overnevnte Nils Helgesen. Hans giftet seg 1. gang i Sandar i Vestfold i 1882 med Maren Andrine Jansdatter f. 1860 fra Sandar. Fra 1888 til 1891 bodde familien på Sortedal og fra 1892 bodde de på i Rønningen u/Søntvedt. Maren Andrine døde på Rønningen i 1896. Hans giftet seg 2. gang i Siljan i 1900 med Anne Helvig Jacobsdatter f. 1864 fra Hogstad Nedre. Han overtok Tveitan Søndre etter sin far i 1902. Anne Helvig døde på Tveitan i 1913 og Hans døde der i 1934.

 

Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter sine barn:

Karen Hansdatter f. 1883 d. 1885

Nils Hansen f. 1885 d. 1904

Karen Hansdatter f. 1887 d. 1972

Martin Semb Hansen f. 1889 d. 1942

Signe Margrete Hansdatter f. 1892 d. 1943

Julie Hansdatter f. 1895 d. 1981

 

Hans Nilsen og Anne Helvig Jacobsdatter sine barn:

Maren Hansdatter f. 1901 d. 1972

Gunvor Hansdatter f. 1903 d. 1990

Nils Tveitan f. 1904 d. 1988

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1928

 

Nils Tveitan f. 1904 var sønn av overnevnte Hans Nilsen Tveitan. Nils giftet seg i 1940 med Marie Kvisla f. 1916. Nils overtok Tveitan Søndre etter sin far i 1928. Han døde i 1988. Marie døde i 2009.

 

Barn:

Hans Tveitan f. 1941

Anne Lise Tveitan f. 1944

Kjell Tveitan f. 1946

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1964

 

Hans Tveitan f. 1941 var sønn av overnevnte Nils Tveitan. Hans giftet seg med Ingjerd Gurholt f. 1944 og ble bosatt på Tveitan søndre. Han overtok gården i 1967 etter sin far.

 

Barn:

Nils Tore Tveitan f. 1964

Finn Tveitan f. 1965

Terje Tveitan f. 1967

Hans Inge Tveitan f. 1977 d. 2015

 

Familieark

 

 

 

 

 

Tveitan Nordre

Løbenummer 499 (Bnr.11 fra 1891)

 

Tveitan Nordre Bnr.11

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan (innmarken) Bnr.5 den 30.10.1891, hvorved utskilt Tveitan Nordre Bnr.11, Tveitan/Saga Bnr.12 og Tveitan/skogrettighetene på Saga Bnr.13. Tingl. 02.11.1891

Skjøte på Tveitan Nordre Bnr.11 fra Treschow til Johan Jacobsen for kr. 4550 med div forbehold som veirett, strandrett, jaktrett osv. Tingl. 02.05.1893

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Nordre Bnr.11 den 28.08.1926, hvorved til Johannes Tveitan er utskilt Tveitan/Nordgaard Bnr.15. Tingl. 13.10.1926

Skjøte på Tveitan Nordre Bnr.11 og Sølland/Holmen Gnr.1 Bnr.25 fra Johan Tveitan f. 11.02.1860 til sine barn Solve J Tveitan f. 22.02.1894, Jenny J Tveitan f. 30.10.1904 for kr.17500 hvorav for løsøre kr.5000. Datert 26.08.1944

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Nordre Bnr.11 den 03.05.1946, hvorved er utskilt Tveitan/Østgård Bnr.16.

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Nordre Bnr.11 den 19.07.1951, hvorved er utskilt Tveitan/Nordtvedt Bnr.18.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1791 til 1814 (Pernille til 1834)

 

Ingebret Eriksen f. 1767 fra Island giftet seg i 1791 med Pernille Andersdatter f. 1768. Hun var datter av Anders Olsen på Tveitan (Tveitan før 1814, Del 2). De bosatt seg på Tveitan og overtok etter Ole Larsen som flyttet til plassen Saga. Hennes bror Peder overtok den delen som hennes far brukte. Ingebret døde på Tveitan i 1814 og Pernille døde der i 1834.

 

Se Tveitan før 1814

 

 

Bosatt her fra 1817 til 1849

 

Erik Ingebretsen f. 1792 var sønn av overnevnte Ingebret Eriksen Tveitan. Erik giftet seg 1. gang i 1817 med Karen Andersdatter f. 1792 fra Sølverød. De ble bosatt på Tveitan Nordre der Erik overtok etter sin far som døde i 1814. Hans mor levde til 1834. Karen døde på Tveitan i 1821. Erik giftet seg 2. gang i 1823 med Ingeborg Larsdatter f. 1801 fra Høiseth. Ingeborg døde på Tveitan i 1843. Erik reiste til Amerika i 1849 som enkemann sammen med flere av barna sine. Sønnen Ingebret hadde reist til Amerika i 1844. Erik var sykelig og døde på vei til Amerika og ble senket i sjøen.

 

Erik Ingebretsen og Karen Andersdatter sine barn:

Ingebret Eriksen f. 1818 d. 1818

Ingebret Eriksen f. 1819 d. 1896

 

Erik Ingebretsen og Ingeborg Larsdatter sine barn:

Knut Eriksen f. 1824

Anne Eriksdatter f. 1825 d. 1825

Lars Eriksen f. 1827

Anne Pernille Eriksdatter f. 1829

Karen Eriksdatter f. 1831

Maren Eriksdatter f. 1833 d. 1837

Gunhild Eriksdatter f. 1836 d. 1837

Gunhild Marie Eriksdatter f. 1838 d. 1841

Maren Eriksdatter f. 1841 d. 1847

Ole Eriksen f. 1843 d. 1843

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1850 til etter 1891

 

Ole Olsen f. 1821 fra Saga u/Tveitan giftet seg i 1850 med Line Simonsdatter f. 1829 fra Moholt. Han overtok som leilending i Tveitan Nordre og nevnes der i 1865 og 1875 tellingene. De nevnes på Tveitan i tellingen i 1891. Datteren Gunelia og hennes mann var da bosatt hos dem som besøkende.

 

Barn:

Anne Margrete Olsdatter f. 1850

Ole Olsen f. 1852 d. 1853

Maren Olsdatter f. 1853 d. 1867

Olava Olsdatter f. 1855

Sofie Olsdatter f. 1857

Amalia Olsdatter f. 1860

Gunelia Olsdatter f. 1862

Lovise Olsdatter f. 1864 d. 1865

Lovise Olsdatter f. 1866 d. 1869

Ole Martin Olsen f. 1868 d. 1883

Anton Olsen f. 1870 d. 1959

Olga Lovise Olsdatter f. 1872 d. 1963

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Tveitan i 1862 (Det kan ha vært søndre eller nordre)

 

Hans Cato Hansen f. 1862 døde på Tveitan i Siljan i 1862 bare 11 dager gammel. Hans foreldrene var fra Brunlanes ifølge begravelsen. Han ble der døpt i Tanum i Brunlanes som sønn av arbeider Hans Hansen og Anne Matea Elisdatter.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Tveitan i 1864 

 

Claus Olsen f. 1775 døde på Gurholt i 1864. I kirkeboken ved begravelsen står det at han var, Claus Olsen Hennengsdalen, legdelem fra Fossum jernverk.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1883 til 1945

 

Johan Jacobsen f. 1860 fra Hogstad Nedre giftet seg i 1883 med Gunhild Marie Johannesdatter f. 1859 fra Sølverød. De døpte et barn bosatt på Tveitan i 1884, på Hogstad i 1886, på Tveitan i 1887 og på Sølverød i 1889 og 1891. Johan kjøpte Tveitan Nordre av Treschow i 1893 og nevnes der i 1900 og 1910 tellingene. Gunhild Marie døde i 1943 og Johan døde i 1945. Johan hadde i 1944 solgt Tveitan Nordre Bnr.11 til sønnen Solve og datteren Jenny.

 

Barn:

Anna Mathilde Johansdatter f. 1884 d. 1972

Ida Marie Johansdatter f. 1886 d. 1917

Nils Jacob Johansen f. 1887 d. 1914

Johannes Johansen f. 1889 d. 1891

Karl Johannes Johansen f. 1891 d. 1974

Solve Johansen f. 1894 d. 1981

Hjørdis Johansdatter f. 1896 d. ung

Ole Johansen f. 1899 d. 1978

Hjalmar Johansen f. 1901 d. 1990

Jenny Gunhilda Tveitan f. 1904 d. 1983

Hilda Johansdatter f. 1907 d. 1970

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1923 til etter 1925

 

Ole Johansen f. 1899 var sønn av overnevnte Johan Jacobsen Tveitan. Ole giftet seg i 1923 med Anne Kristiansdatter f. 1897 i Lunde i Telemark. De døpte barn bosatt på Tveitan i 1924 og 1925. Ifølge Bakken forpaktet Ole Kåsene Søndre u/Sølland fra 1938 til 1957? De døde begge i Siljan i 1978.

 

Barn:

Astrid Tveitan f. 1924 d. 2009

Hilmar Tveitan f. 1925 d. 1957

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1944

 

Solve Johansen Tveitan f. 1894 og søsteren Jenny Gunhilda Tveitan f. 1904 kjøpte Tveitan Nordre fra sin far, Johan jacobsen Tveitan, i 1944. Hans far hadde kjøpte plassen Holmen u/Sølland i 1939. Faren solgte plassen til Solve og søsteren Jenny i 1944. I matrikkelen i 1950 nevnes de som eiere begge steder. De nevnes som eiere på Tveitan Nordre i Norske gårdsbruk i 1955. Albert Gonsholt kjøpte gården Tveitan Nordre av dem i 1969. De var begge ugifte. Solve døde i 1991 og Jenny Gunhilda i 1993.

 

Se under deres far

 

 

 

Nevnt her etter 1969

 

I 1969 kjøpte Albert Mikael Gonsholt f. 1924 gården Tveitan Nordre av Solve og Jenny Tveitan.

 

Se Hogstad Øvre