| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814

 


 

 

Hans Tveitan f. 1941 og Ingjerd Gurholt f. 1944 sin familie.

 

 

Hans Tveitan, født 21.02.1941 på Tveitan i Siljan.[1]

Han var sønn av Nils Tveitan og Marie Kvisla på Tveitan Søndre.

 

Han overok Tveitan Søndre etter sin far i 1967.

 

 

Gift1 med Ingjerd Gurholt, født 31.03.1944 på Gurholt i Siljan,1 (datter av Lars Gurholt og Anne Marie Høgseth).

 

 

I.    Nils Tore Tveitan, født 1964 på Tveitan i Siljan.[2]

 

 

II.   Finn Tveitan, født 1965 på Tveitan.2

 

 

III. Terje Tveitan, født 1967 på Tveitan i Siljan.2

 

 

IV.  Hans Inge Tveitan , født 13.12.1977 i Tveitan Siljan TE., død 18.10.2015 i Siljan TE., gravlagt 23.10.2015 i Siljan TE.

 

 

 [1]  Lysningsprotokollen for Siljan 1919-1975, side 56.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 520.