| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814

 


 

 

Lars Pedersen f. 1818 og Berte Olsdatter f. 1810 sin familie.

 

 

 

Lars Pedersen, født 12.03.1818 i Bårnes nordre, Hvarnes, Hedrum VE, døpt 14.03.1818 i Hedrum VE, død 28.11.1870 i Tveitan Siljan TE., gravlagt 06.12.1870 i Siljan kirkegård TE.[1]

Han var sønn av en Peder Hansen og Karen Amborsdatter i Ramnes.

 

Hans far, Peder Hansen, var født 1781 på Barstad i Botne i Vestfold. Han var i 1801 bosatt på Skui i Svarstad i Lardal som Lensmannskarl. Hans mor, Karen Ambrosdatter, var født 1774 Flåtten, Styrvoll i Lardal, og var enke på Bårnes nordre i Hvarnes i Hedrum da de giftet seg i 1809. I november 1825 flytter foreldrene til gården O Vivestad i Ramnes.

 

Lars sin søster, Anne Helvig Pedersdatter, ble gift og kom til Kiste i Siljan.

 

Lars flyttet til Siljan fra Vivestad sogn i 1843 for å gifte seg.

 

Har overtok i 1846 som forpakter på Tveitan Søndre og nevnes der i 1865 tellingen.

 

Tveitan i Siljan 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Lars Pedersen m g Husfader Grdbgr, Leilænding 48 (alder) Hederum Prgj.

Berthe Olsdatter k g hans Kone 56 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Kistine Larsdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Husholdningen 22 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Helene Larsdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Husholdningen 20 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Karine Larsdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Husholdningen 18 (alder) Slemdal Prgj.

Pettronille Larsdatter k ug deres Datter 16 (alder) Slemdal Prgj.

Olava Larsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

Nilla Lovise Sørensdatter k ug deres ældste Datters uægte Barn 3 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Olsen m ug Tjenestekarl 31 (alder) Slemdal Prgj.

 

Lars døde på Tveitan i 1870.

 

 

Gift 13.08.1843 i Siljan kirke TE.,[2] med Berte Olsdatter,1 født 26.09.1810 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[3] (datter av Ole Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 30.09.1810 i Siljan kirke TE.,[4] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,[5] død 02.05.1888 i Skilbred Siljan TE., gravlagt 09.05.1888 i Siljan kirkegård TE.5

 

Berte:

Hun kom fra Kjølnes. De døpte et barn bosatt der i 1844. 

 

I 1875 var Berte bosatt hos Jacob Hansen på Tveitan Søndre som føderrådsenke. Hun bodde der sammen med datteren Olava.

 

Berte døde hos sin datter Anne Helene Larsdatter på Skilbred i 1888.

 

 

 

I.    Karen Kristine Larsdatter,[6] født 02.04.1844 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[7] døpt 02.06.1844 i Siljan kirke TE.,9 død 24.06.1899 i Ås Gjerpen TE.,[8] konfirmert 03.10.1858 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Hun fikk et uekte barn i 1863 og bodde hos foreldrene med sin uekte datter i 1865.

 

       Hun giftet seg i 1866.

 

       De flyttet til Gjerpen og i 1868 bodde de på Nøklegård i Gjerpen. De kom siden som leilendinger til Søndre Ås.

      

       De fikk flere barn i Gjerpen. (Se gamlegjerpen)

      

 

       Forhold til Søren Nilsen, født 01.09.1839 i Hogstad Ø. Siljan TE.,[10] (sønn av Nils Nilsen og Berte Sørensdatter), døpt 06.10.1839 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[11] død 21.04.1880 i Hogstad Siljan TE.,[12] gravlagt 29.04.1880 i Siljan kirkegård TE.14

      

      

       Gift 30.04.1866 i Siljan kirke TE., med Jacob Olsen, født 04.09.1834 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[13] (sønn av Ole Knutsen og Siri Olsdatter), døpt 21.09.1834 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[14] død 09.09.1911 på Ås i Gjerpen.[15]

 

       Jacob:

       Han kom fra Romsdalsrønningen og døde på Ås i Gjerpen i 1911.

 

 

       Hennes uekte barn:

       Se under barnets far Søren Nilsen på Hogstad Øvre.

              

 

        Jacob Olsen og Karen Kristine Larsdatter sitt barn døpt i Siljan:

 

 

        A.   Maren Sofie Jacobsdatter , (datter av Jacob Olsen og Karen Kristine Larsdatter) født 05.05.1866 i Tveitan Siljan TE., døpt 29.07.1866 i Siljan kirke TE.,20 død 06.11.1883 i Ås Gjerpen TE.

              

               Gravlagt som "Maren Sofie Jacobsd., ug., 6/11-1883, 1866, Aas".

 

 

       Mer om familien og flere barn se gamlegjerpen.no (Søndre Ås - Ås 7).

 

 

 

 

II.   Anne Helene Larsdatter,8 født 14.04.1846 i Tveitan søndre Siljan TE.,[17] døpt 07.06.1846 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[18] død 17.01.1917 i Skilbred Siljan TE.,[19] gravlagt 28.01.1917 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 07.08.1868 i Siljan kirke TE.,[20] med Jon Olsen,[21] født 17.05.1836 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[22] (sønn av Ole Jonsen og Karen Arnesdatter), døpt 05.06.1836 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[23] død 26.05.1910 i Skilbred Siljan TE.,[24] gravlagt 01.06.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Skilbred

      

 

 

III. Ingeborg Karine Larsdatter, født 03.05.1848 i Tveitan søndre Siljan TE.,[25] døpt 19.05.1848 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[26] død 1879 på Skoklemoen Hedrum VE.[27]

      

       Morens navn ble feilaktig skrevet som Berte Gundersdatter da hun ble døpt.

 

       Hun kom fra Tveitan i Siljan da hun giftet seg. Hennes manns bror giftet seg med hennes søster Olava.

 

       De var eiere og brukere på Skoklemoen Bnr.3 i Hedrum. (Se mer i Hedrum bind 3 side 966.)

 

      

       Gift 19.05.1873 i Hedrum VE.,[28] med Ole Christen Nilsen, født 1847 på Utklev Hvarnes VE. (sønn av Nils Olsen og Anne Marie Karlsdatter).

      

 

 

IV. NN Larsen, født 30.11.1850 i Tveitan Siljan TE., død 02.12.1850 i Tveitan Siljan TE., gravlagt 26.12.1850 i Siljan kirkegård TE.[29]

 

 

 

V.   Petronelle Larsdatter,[30] født 30.11.1850 i Tveitan Siljan TE.,[31] døpt 12.01.1851 i Siljan kirke TE.,75 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[32] død 06.09.1897 i Bjørndalen u/Bø i Gjerpen TE.

      

       Hun var tvilling, men den andre døde udøpt 2 dager etter fødselen.

 

       Hun giftet seg i 1875.

 

       De flyttet til Larvik i 1876 og døpte barn der fra 1878 til 1888. De fikk fire barn i Larvik. I september 1891 flyttet de fra Larvik til Porsgrunn og videre til Gjerpen i januar 1892 der Anders ble leilending i Bjørndalen u/Bø. (Se gamlegjerpen.)

      

      

       Gift 21.05.1875 i Siljan kirke TE., med Anders Jonsen,74 født 01.02.1852 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[33] (sønn av Jon Nilsen og Anne Hansdatter), døpt 10.03.1852 i Siljan kirke TE.,[34] konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.,[35] død 06.11.1942 i Ås Gjerpen TE.10

      

      

       Barn født i Siljan:

      

A.       Helga Lovise Andersdatter, født 12.02.1876 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[36] døpt 09.04.1876 i Siljan kirke TE, død 20.09.1880 på Langestrand i Larvik.

       

 

       Mer om familien og flere barn se gamlegjerpen.no (Bjørndalen B u/Bø)

 

 

 

 

VI. Olava Larsdatter,9 født 15.05.1853 i Tveitan Siljan TE.,[37] døpt 26.06.1853 i Siljan kirke TE.,38 død 04.02.1886 i Skoklemoen Hedrum VE.,[38] gravlagt 21.02.1886 i Hedrum VE.,[39] konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.[40]

      

       Hennes manns bror giftet seg med søsteren Ingeborg Karine.

 

       De bodde på Skoklemoen i Hedrum, men flyttet til Sagstuen u/Aukleiv. (Se mer i Hedrum bind 3 side 965.)

 

      

       Gift 1878 i Hedrum,82 med Karl Nilsen, født 1849 på Utklev Hvarnes VE.,82 (sønn av Nils Olsen og Anne Marie Karlsdatter), død 1919.82

      

        

      

 

 

 

 


[1]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 218.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[4]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 156.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[6]  Siljan bygdebok. side 519.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[8]  Gamle Gjerpen.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 176.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 21.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 9.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[15]  Gamle Gjerpen.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 78.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 132.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 237.

[21]  Siljan bygdebok. side 493 og 519.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 39.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[27]  Hedrum bygdebok bind 3. side 966.

[28]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 262.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[30]  Siljan bygdebok. side 53.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.b.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 185.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 50.

[38]  Hedrum bygdebok bind 3. side 965.

[39]  Hedrum Hvarnes ministerialbok 1881-1906. side 92.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[41]  Siljan bygdebok. side 249.

[42]  alder ved vielsen.