| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814 

 


 

 

 

Hans Nilsen f. 1858 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Andrine Jansdatter f. 1860 og 2. gang med Anne Helvig Jacobsdatter f. 1864.

 

 

 

Hans Nilsen,[1] født 07.06.1858 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[2] døpt 27.06.1858 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[3] død 23.02.1934 i Tveitan Siljan TE.[4]

Han var sønn av Nils Helgesen og Maren Sofie Henriksdatter på Rønningen u/Søntvedt og Tveitan Søndre.

 

Hans giftet seg 1. gang i Sandar kirke i 1882.

 

De døpte et barn bosatt i Sandar i 1883, før de nevnes i Siljan. De døpte der barn bosatt på Kiste søndre i 1885 og 1887.

 

Fra 1888 til 1891 bodde familien på Sortedal og fra 1892 bodde de på i Rønningen u/Søntvedt.

 

Hans første kone døde på Rønningen i 1896.

 

Hans giftet seg 2. gang i 1900.

 

Rønningen u/Søntvedt 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Nilss. m g b hf Gaardbruger - leilænding. Sysselsat med skogarbeide i grundeierens tjeneste 1858 Slemdal herred* n s

Anna Jakobsd. k g b hm Gaardmandskone 1864 Slemdal herred* n s

Karen Hansd. k ug b d Datter 1887 Slemdal herred* n s

Martin Hanss. m ug b s Søn 1888 Slemdal herred* n s

Julie Hansd. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

 

Hans overtok Tveitan Søndre etter sin far i 1902.

 

Tveitan Bnr.5 ble i 1902 skjøtet fra Nils Helgesen til sønnen Hans Nilsen for 6000 kr. (thingl. 16.07.1902)

 

Tveitan Søndre 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Nilsen Tveitan m g b hf Gaardbruker - selveier 07.06.1858 Slemdal n s

Anne Jakobsdatter k g b hm Gaardmandskone 11.01.1864 Slemdal n s

Martin Hanssen m ug f s Arbeider ved gaardsbruk og i skog 29.12.1889 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Signe Hansdatter k ug b d Datter (Husgjerning og kreaturstel) 14.09.1892 Slemdal n s

Julie Hansdatter k ug b d Datter (Husgjerning og kreaturstel) 25.05.1895 Slemdal n s

Maren Hansdatter k ug b d Datter 05.08.1901 Slemdal n s

Gunvor Hansdatter k ug b d Datter 09.01.1903 Slemdal n s

Nils Hanssen m ug b s søn 13.11.1904 Slemdal n s

Nils Helgesen m e b hf Føderaadsmand 04.04.1828 Slemdal n s.

 

Hans Nilsen skilte ut eiendommen ”Sem” Bnr.13 fra Tveitan Søndre Bnr.5 i 1919. (Skylldelingsforetning datert 26.04.1919)

 

Han skjøtet ”Sem” Bnr.13 til sin sønn Martin i 1920 for 6000 kr. (thingl. 17.03.1920)

 

Han skjøtet Tveitan Søndre Bnr.5 til sønnen Nils i 1928.

 

Skjøte fra enkemannen Hans Nilsen Tveitan til Nils Hansen Tveitan på Tveitan Søndre Bnr.5 for kr. 15000 hvorav løsøre kr. 5000 med forbehold om føderåd for selgeren, hvis verdi er satt til 3500 kr for 5 aar. (tinglyst 16.07.1928)

 

Hans døde på Tveitan i 1934.

 

 

(1) Gift 28.11.1882 i Sandar kirke VE.,[5] med Maren Andrine Jansdatter, født 22.07.1860 i Sem Sandar VE.,[6] (datter av Jan Pedersen og Karen Nilsdatter), døpt 02.09.1860 i Sandar VE., død 05.09.1896 i Rønningen Siljan TE.,[7] gravlagt 10.09.1896 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Maren Andrine:

Hun kom fra Sandar og døde på Rønningen u/Søntvedt i Siljan i 1896.

 

 

(2) Gift 17.04.1900 i Siljan kirke TE.,[9] med Anne Helvig Jacobsdatter,[10] født 11.01.1864 i Hogstad Siljan TE.,[11] (datter av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter), døpt 14.02.1864 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.,[12] død 25.11.1913 i Tveitan Siljan TE.,[13],4 gravlagt 02.12.1913 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne Helvig:

Hun kom fra Hogstad nedre og døde på Tveitan i 1913.

 

 

 

I.    Karen Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter) født 13.01.1883 i Sandar VE.,[14] døpt 18.02.1883 i Sandar VE, død 03.01.1885 i Kiste N. Siljan TE.,[15] gravlagt 11.01.1885 i Siljan kirkegård TE.15

 

 

 

II.   Nils Hansen,[16] (sønn av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter) født 19.03.1885 i Kiste Siljan TE.,[17] døpt 26.04.1885 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[18] død 14.04.1904 i Tveitan Siljan TE.,[19] gravlagt 21.04.1904 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 var han tjenestegutt hos farfaren Nils Helgesen på Tveitan søndre. Nils døde i 1904.

      

 

 

III. Karen Hansdatter,16 (datter av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter) født 02.05.1887 i Kiste Siljan TE.,[20] døpt 10.07.1887 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[21] død 20.12.1972.4

      

       Hun døde i 1972 og gravlegges som Karen Tveitan.

      

 

 

IV. Martin Sem Hansen,[22] (sønn av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter) født 29.12.1889 i Sortedal Siljan TE.,[23] døpt 09.03.1890 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[24] død 13.05.1942 i Tveitan Siljan TE.4

      

 

       Gift 31.03.1920 i Siljan kirke TE.,[25] med Klara Hansdatter,[26] født 06.04.1894 i Moholt Siljan TE.,[27] (datter av Hans Jacob Jacobsen og Inger Andrine Halvorsdatter), døpt 15.07.1894 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[28] død 08.05.1957 i Tveitan Siljan TE.4

      

       Se Sem u/Tveitan

 

 

 

V.   Signe Margrete Hansdatter,16 (datter av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter) født 14.09.1892 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[29] døpt 01.01.1893 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[30] død 23.09.1943 i Grorud Siljan TE.4

      

       I 1900 var hun fosterdatter hos Nils Helgesen på Tveitan søndre.

 

      

       Gift 08.05.1920 i Siljan kirke TE.,[31] med Østen Gregorius Gregoriusen,[32] født 29.06.1889 i Mo Gjerpen TE.,[33] (sønn av Gregorius Aslaksen og Dortea Østensdatter), døpt 29.09.1889 i Gjerpen TE., konfirmert 1903 i Gjerpen TE.

      

       Se Grorud

      

 

 

VI. Julie Hansdatter,16 (datter av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter) født 29.05.1895 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[34] døpt 18.08.1895 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[35] død 26.10.1981.[36]

      

 

       Gift 14.10.1922 i Siljan kirke TE.,[37] med Ole Knutsen, født 01.08.1887 i Gåserud Sandsvær BU.,[38] (sønn av Knut Andersen og Maren Andreasdatter), døpt 25.09.1887 i Siljan kirke TE., død 04.08.1945.36

      

 

       Barn:

 

        A.    Knut Knutsen, født 15.04.1923 i Gåserud Sandsvær BU.,[39] døpt 22.04.1923 i Siljan kirke TE.

              

               Se Nordre Vanebu u/Vanebuseter

              

 

        B.    Maren Knutsen, født 04.03.1925 i Gåserud Sandsvær BU.,[40] døpt 09.08.1925 i Siljan kirke TE., død 16.12.1948.43

 

 

 

        C.    Margot Knutsen, født 16.11.1926 i Gåserud Sandsvær BU.,[41] døpt 31.07.1927 i Siljan kirke TE.

 

 

 

 

VII. Maren Hansdatter,[42] (datter av Hans Nilsen og Anne Helvig Jacobsdatter) født 05.08.1901 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[43] døpt 03.11.1901 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[44] død 23.09.1972.4

      

       Hennes mann kom ifølge Bakken fra Skien.

 

 

       Hun giftet seg med Fridtjof Abrahamsen,39 født 06.07.1891, død 20.09.1973.4

      

      

 

VIII. Gunvor Hansdatter,39 (datter av Hans Nilsen og Anne Helvig Jacobsdatter) født 09.01.1903 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[45] døpt 03.05.1903 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 30.09.1917 i Siljan kirke TE.,[46] død 26.06.1990.4

      

 

       Gift 25.06.1927 i Siljan kirke TE.,[47] med Hans Anundsen Rønningen,39 født 19.03.1900 i Rønningen Gjerpen TE.,[48] (sønn av Anund Aslaksen og Severine Mathilde Hansdatter), død 13.04.1987.4

      

       Se Skaustad u/Tormodsrød

      

 

 

IX. Nils Tveitan,39 (sønn av Hans Nilsen og Anne Helvig Jacobsdatter) født 13.11.1904 i Tveitan Siljan TE.,[49] døpt 12.02.1905 i Siljan kirke TE., død 17.06.1988 i Tveitan Siljan TE.4

      

 

       Gift 26.10.1940 i Siljan kirke TE.,[50] med Marie Kvisla,[51] født 29.07.1916 i Kvisla Siljan TE.,[52] (datter av Petter Olaf Pedersen og Anne Bertea Andersdatter), døpt 10.09.1916 i Siljan kirke TE., død 28.02.2009 i Tveitan Siljan TE.4

      

      Se Tveitan Søndre denne gården

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 519 og 585.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Sandar ministerialbok 1872-1882. side 102.

[6]  Sandar ministerialbok 1855-1861. side 143.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 259.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 198.

[10]  Siljan bygdebok. side 585.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[14]  Sandar ministerialbok 1883-1895. side 3.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[16]  Siljan bygdebok. side 519.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 50.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[19]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 56.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[22]  Siljan bygdebok. side 519-520.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[26]  Siljan bygdebok. side 14 og 520.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[28]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 72.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 116.

[32]  Siljan bygdebok. side 519 og 613.

[33]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 38.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 77.

[35]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 86.

[36]  Avskrift gravstøtter Grorud Kirkegård.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 57.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 51.

[40]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 57.

[41]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 67.

[42]  Siljan bygdebok. side 520.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[44]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[45]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 98.

[46]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 101.

[47]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[48]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 11.

[49]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[50]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 27.

[51]  Siljan bygdebok. side 32.

[52]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 25.