| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Gullik Olsen f. 1790 sin familie. Han fikk et uekte barn med Berte Olsdatter f. 1784 og giftet seg med Helvig Pedersdatter f. 1795.

 

 

 

 

Gullik Olsen,[1] født 1790 i Serkland Siljan TE., døpt 21.02.1790 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke TE.,[3] død 20.02.1847 i Serkland Siljan TE.,[4] gravlagt 28.02.1847 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Ole Pedersen og Taran Hansdatter på Serkland før 1814.

 

Gullik ble far til et uekte barn i 1815. Han giftet seg i 1819 og ble bosatt på Serkland.

 

I 1828 ble det to brukerparter på Serkland. Hans far var da leilending på Søstua og Gullik ble leilending av Nordstua.

 

I 1838 var hans bror Peder leilending på Søstua og Gullik på Nordstua.

 

Matrikkelen 1838

Serkland matrikkelnr.176 (gammelt matrikkelnummer 158)

Løpenummer 539 - Serkland - skyld 2 huder 7 skinn - oppsitter Peder Olsen og Gullik Olsen

 

Gullik døde på Serkland i 1847.

 

 

Forhold til Berte Olsdatter,[5] født 1784 i Gurholt Siljan TE. (datter av Ole Jansen og Pernille Olsdatter), døpt 19.12.1784 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 1801 i Siljan kirke TE.,3 død 25.01.1851 i Haugen u/Gurholt Siljan TE.,[7] gravlagt 02.02.1851 i Siljan kirkegård TE.7

 

Berte:

Hun kom fra Gurholt ble mor til et uekte barn bosatt der i 1815.

 

 

Gift 28.02.1819, med Helvig Pedersdatter,1 født 1795 i Tveitan Siljan TE. (datter av Peder Andersen og Marte Jacobsdatter), døpt 03.12.1795 i Siljan kirke TE.,[8] død 06.02.1885 i Serkland Siljan TE.,[9] gravlagt 14.02.1885 i Siljan kirkegård TE.9

 

Helvig:

Hun kom fra Tveitan. Hun ble enke på Nordstua på Serkland i 1847. Hun forsatte som leiledning på Nordstua selv, da ved hjelp av sine barn.

 

I 1865 ser vi at sønnen Peder bodde der med sin familie og hjalp henne med gården.

 

Siljan 1865 - Særkland løpenummer 539b

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Helvig Pedersdatter k e Husmoder Gaardbr og Leilænding 71 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Gulleksen m ug hendes Søn hjælper Moderen med Gaardsbruget 47 (alder) Slemdal Prgj.

Maren H. Gulleksdatter k ug hendes Datter 29 (alder) Slemdal Prgj.

Anne T. Gulleksdatter k ug hendes Datter 46 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Nielsdatter k ug hendes Datterdatter 10 (alder) Slemdal Prgj.

Thor Gulleksen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Bø Prgj.

 

Peder overtok nok senere som leiledning på Nordstua.

 

Helvig døde der i 1885.

 

 

 

I.    Ole Gulliksen,[10] (sønn av Gullik Olsen og Berte Olsdatter) født 29.05.1815 i Gurholt Siljan TE., døpt 11.06.1815 i Siljan kirke TE.,[11] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[12] død 1896 i Ulesund Lerstang Eidanger TE.[13]

      

       Foreldrene var ugift da han ble født.

      

       Han giftet seg i Eidanger i 1843 og ble bosatt på plassen Ulesund under Lerstang i Eidanger. De fikk 7 barn sammen. (Eidanger bind 2 - side 678).

      

 

       Gift 01.09.1843 i Eidanger kirke TE., med Anna Olsdatter, født 16.08.1823 i Rambergrønningen Eidanger TE.,3 (datter av Ole Adolphsen og Anne Margrethe Andersdatter), døpt 24.08.1823 i Eidanger kirke TE.,3 død 1885 i Ulesund Lerstang Eidanger TE.13

      

 

 

II.   Peder Gulliksen,1 (sønn av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter) født 01.04.1819 i Serkland Siljan TE.,[14] døpt 07.05.1819 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[15] død 07.06.1911 i Serklandrønningen Siljan TE.,[16] gravlagt 13.06.1911 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 05.11.1880 i Siljan kirke TE.,[17] med Maren Olsdatter,[18] født 13.02.1833 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[19] (datter av Ole Andersen og Pernille Siulsdatter), døpt 03.03.1833 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[20] død 21.08.1890 i Serkland Siljan TE.,[21] gravlagt 27.08.1890 i Siljan kirkegård TE.21

      

       Se Serkland denne gården

 

 

 

III. Anne Torine Gulliksdatter,[22] (datter av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter) født 06.12.1820 i Serkland Siljan TE.,[23] døpt 31.12.1820 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.[24]

      

       Hun fikk et uekte barn i 1856 og reiste til Amerika med sin datter i 1867.

      

 

       Forhold til Nils Nilsen, født ca.1830 i Bøe Lardal VE.[25]

      

       Barn:

 

        A.    Karen Nilsdatter,[26] født 17.02.1856 i Serkland Siljan TE.,25 døpt 06.04.1856 i Siljan kirke TE.25

              

               Hun var tvilling med et dødfødt guttebarn. Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun reiste med sin mor til Amerika i 1867.

              

 

 

IV. Ole Gulliksen, (sønn av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter) født 05.10.1823 i Serkland Siljan TE.,[27] døpt 19.10.1823 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.[28]

      

       Ole reiste til Amerika fra Skien 03.05.1848.

      

       Fra artikkel av Jan Christensen i "Ætt og Annet":

       Ole ble naturalisert (Amerikansk statsborger) 11.11.1859. Han bodde da i Steven Point i Wisconsin. Han oppgir at han ankom New York i juli 1848.

       Han ble gift i Wisconsin med ei Gjerpensjente og de ble bosatt i New Hope, Portage County., hvor Ole ble gårdbruker. Ole reiste sammen med sin bror Nils som også slo seg ned i Portage County.

      

 

       Gift i Wisconsin i USA,[29] med Anne Marie Nilsdatter, født 18.10.1832 i Løberg Gjerpen TE.,29 (datter av Nils Torbjørnsen og Berte Torbjørnsdatter), død 18.01.1895 i New Hope, Portage County, Wisconsin, USA.29

      

       Anne:

       Hennes søster, Taran Nilsdatter f. 1828, ble også gift i Wisconsin med Peder Halvorsen f. 1824 sønn av Halvor Olsen på Haugen u/Gurholt i Siljan.

      

 

       Barn:

 

        A.    Nils Gullickson, født 1852.29

              

               Han levde i 1910.

              

 

        B.    Gilbert O Gullickson, født 25.06.1853,29 død 20.04.1937.29

 

 

        C.    Caroline Gullickson, født 1856,29 død før 1860.29

 

 

 

V.   Gunhild Maria Gulliksdatter, (datter av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter) født 01.08.1825 i Serkland Siljan TE.,[30] døpt 21.08.1825 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.[31]

      

       Hun reiste med sin mann til Amerika i 1847.

 

      

       Gift 21.03.1847 i Siljan kirke TE.,[32] med Hans Jacobsen,[33] født 03.05.1818 i Øverbø Siljan TE.,[34] (sønn av Jacob Larsen og Margrete Nilsdatter), døpt 31.05.1818 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.[35]

      

       Hans:

       Han kom fra Øverbø.

 

 

       Barn:

      

        A.    Mary Hansdatter, født 1847 i Wisconsin USA.[36]

 

 

        B.    Karen Maria Hansdatter, født ca. 1849 i Wisconsin USA.35

 

 

        C.    Jacob Hansen, født ca. 1852 i Wisconsin USA.35

 

 

        D.    Edward Hansen, født 08.05.1857 i Wisconsin USA.,35 død 21.09.1857 i Wisconsin USA.35

 

 

        E.    Caroline Hansdatter, født 08.05.1857 i Wisconsin USA.,35 død 29.09.1857 i Wisconsin USA.35

 

 

        F.    Niels Hansen, født 08.06.1858 i Wisconsin USA.35

 

 

        G.    Elisa Hansdatter, født 21.05.1859 i Wisconsin USA.35

 

 

        H.    Gina Hansdatter, født 21.05.1859 i Wisconsin USA.35

 

 

 

VI. Jacob Gulliksen,[37] (sønn av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter) født 19.06.1828 i Serkland Siljan TE.,[38] døpt 13.07.1828 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[39] død 11.08.1908 i Haugen u/Høiseth Siljan TE.,[40] gravlagt 18.08.1908 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 17.04.1854 i Siljan kirke TE., med Marte Isaksdatter, født 24.01.1827 i Gonsholt Siljan TE.,[41] (datter av Isak Jonsen og Karen Andersdatter), døpt 18.02.1827 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[42] død 02.12.1917 i Engrønningen Siljan TE.,[43] gravlagt 08.12.1917 i Siljan kirkegård TE.

      

        Se Engrønningen u/Serkland

 

 

 

VII. Nils Gulliksen,[44] (sønn av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter) født 14.05.1830 i Serkland Siljan TE.,[45] døpt 06.06.1830 i Siljan kirke TE.,84 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[46] død 04.05.1909 i New Hope, Portage County, Wisconsin, USA.

      

       Han reiste til Amerika i 1848. (Se under hans bror Ole.)

      

 

 

VIII. Maren Helvig Gulliksdatter,[47] (datter av Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter) født 22.03.1837 i Serkland Siljan TE.,[48] døpt 02.04.1837 i Siljan kirke TE.,83 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[49] død 20.04.1920 i Nystad Siljan TE.,[50] gravlagt 27.04.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun giftet seg i 1875, men ble enke i 1889. 

 

       De døpte barn i 1878 som leilendinger på Tveten og hennes mann døde i 1889 som leilending på Tveten. Noe usikkert hvor dette var men det var trolig Tveitan.

 

       I 1900 og 1910 bodde hun sammen med sin bror Peder Gulliksen på Serklandrønningen.

 

       Maren Helvig døde i 1920.

 

      

       Gift 05.11.1875 i Siljan kirke TE., med Kristian Larsen,1 født 19.09.1850 i Dal Sandsvær BU.,[51] (sønn av Lars Kristoffersen), død 06.09.1889 i Tveten Siljan TE.,[52] gravlagt 13.09.1889 i Siljan kirkegård TE.87

 

      

        Barn:

 

        A.    Lina Gunelia Kristiansdatter, født 03.02.1876 i Serkland Siljan TE.,[53] døpt 12.03.1876, død 22.10.1876 i Serkland Siljan TE.,[54] gravlagt 29.10.1876 i Siljan kirkegård TE.89

 

 

        B.    Lina Gunelia Kristiansdatter, født 04.08.1878 i Tveten Siljan TE.,[55] døpt 15.09.1878 i Siljan kirke TE.,90 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[56] død 21.01.1898 i Serkland Siljan TE.,[57] gravlagt 30.01.1898 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 261.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 63.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[5]  Siljan bygdebok. side 244 og 250.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 43.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[8]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 73.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 50.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 275.

[13]  Eidanger bygdehistorie bind 2, side 678.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 61.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[18]  Siljan bygdebok. side 249.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 4.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 253.

[22]  Siljan bygdebok. side 261 og 363.

[23]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 66.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[26]  Siljan bygdebok. side 363.

[27]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[29]  Artikkel av Jan Christensen i "Ætt og Annet" nr.3 - 2017.

[30]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 222.

[33]  Siljan bygdebok. side 337.

[34]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 59.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 149.

[36]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 184.

[37]  Siljan bygdebok. side 261 og 265.

[38]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[40]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[41]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[42]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[43]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 133.

[44]  Siljan bygdebok. side 261 og 361.

[45]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[46]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.

[47]  Siljan bygdebok. side 260.

[48]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[49]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[50]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[51]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 179.

[52]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.

[53]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[54]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[55]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 30.

[56]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 159.

[57]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.