| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

 

Tveitan Gnr.9

 

Landskyld (3 huder 3 skinn i 1664) 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta som Tveitan

 

 

(Med plassene Oredalen og Saga)

 

 

 

De tidlige manntallene på Tveitan:

 

ANDERS brukte gården Tveitan i 1528. Den hadde da en skyld på 3 huder.

 

PEDER brukte gården i 1611. Peder nevnes også på gården i skattemanntallene i 1620 og 1640. I koppskatten fra 1645 nevnes Peder med hustru og en sønn.

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere: Barulff Windstobs (Venstøp) i Gjerpen eier 1 ½ hud, Kolbiørn Dyrrekoell (Dyrkoll) i Gjerpen eier 10 skinn, Oluff Klostadt i Thønnisberg eier 10 skinn

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes "BERULLFF WINSTUB" (Venstøp) i Gjerpen som eier av odelsgod i Siljan. Det var på 2 1/2 hud i Øverbø og 2 huder 3 skinn i Tveitan.

 

VETLE (PEDRSEN) nevnes som bruker i 1647. Han nevnes som bruker på Tveten i presten manntall i 1664 og skylden var på 3 huder 3 skinn. Han nevnes der som 40 år og har en tjenestegutt Tollef Hansen på 13 år. I fogdens manntall fra 1664 nevnes Vetle som 35 år og den nevnes en TOLLEF VETLESEN 12 år gammel på gården. Vi finner Vetle som oppsitter i skattemanntallene fra 1665 og fremover og gården nevnes under halvgården. Vetle nevnes i skattemanntallene frem til 1692. Han ble nevnt som lagrettemann og kirkeverge i 1679-81.

 

PEDER (VETLESEN) var på gården fra 1694 og Peder nevnes i skattemanntallene frem til 1699. KARI nevnes som bruker i 1700. Hun var da enken etter Peder.

 

Fra 1702 nevnes TØNNES som oppsitter på Tveitan.

 

I 1707 var gården delt i to og Tønnes brukte 1 hud 7 1/2 skinn. PEDER brukte den andre halvdelen, 1 hud 7 1/2 skinn.

 

I 1711 var det to brukere på gården. PEDER OLSEN med kvinne og et barn som var den ene brukeren og TØNNES JACOBSEN med kvinne og 2 barn som var den andre.

 

I 1723 var fortsatt Peder og Tønnes brukere.

 

Eiere:

 

BERULF Venstøp fra Gjerpen eide 2 huder i gården Tveitan i 1617. GJEST nevnes som eier gården i 1627 og COLBJØRN Dyrkold eide 1/2 hud i 1637.

 

Eiere i 1647 og 1650 var HANS IVERSEN i Skien.

 

Eiere i 1672 var RASMUS HANSEN med 2 huder 9 skinn og ANDERS THORSEN i Larvik med 1/2 hud. Det var en sag på gården som "saget" ca 2000 deler. Denne nevnes også i skattemanntall senere. Eierdelen er uendret frem til 1679 da er det Sal. Rasmus Hansen som eide hans del så da var han døde og arvingene eide denne delen.

 

Eiere i 1680 var MICHEL ISACHSEN med 2 huder og 9 skinn og JØRGEN KLØNE i Larvik med 1/2 hud. Slik var eiersituasjonen, i alle fall, frem til 1688.

 

Eiere i 1700 var PEDER RUBECH i Larvik med 6 skinn og SØFREN WILLUMSENS barn eide 2 huder og 9 skinn.

 

I matrikkelutkastet i 1723 nevnes NILS og JOHAN HANSØNNER som eiere av 2 huder og 9 skinn i Tveitan. HANS KLØNE (Kiyne) eide 6 skinn.

 

Grevskapet kjøpte i 1750 3 huder i Island av MARTE, enken etter Sal. JANS HANSEN, ved sønnen MAGNUS JANSEN. De var bosatt i Larvik. Greven kjøpte samtidig 2 huder 9 skinn i gården Tveitan av de samme. Med kjøpet av Tveitan fulgte en sag. (Skjøte datert 09.06.1750)

 

Den dansk-norske kongen, Christian den 6'te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt "Grevlingene", overtok det gamle godset etter grevkapet fra kongen i 1817. "Grevlingene" greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Bosatt her fra ca 1647 til 1692

 

Vetle Pedersen f. omkring 1620 var vel trolig sønn av Peder Tveitan som nevnes som bruker her fra rundt 1610 til ca 1645. Vetle nevnes som bruker fra 1647 til 1688. Han var ifølge Bakken nevnt både som lagrettemann og kirkeverge. Sønnen Peder overtok som bruket på Tveitan etter han.

 

Barn:

Peder Vetlesen f. ca 1652 d. 1699

Tollef Vetlesen f. ca 1652

Pernille Vetlesdatter f. ca 1654 d. 1732

Maren Vetlesdatter f. ca 1663 d. 1729

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1694 til 1700

 

Peder Vetlesen f. ca 1652 var sønn av overnevnte Vetle Pedersen. Peder var gift med Karen Hansdatter f. ca 1663. Han nevnes på Tveitan fra 1694 og er oppført som oppsitter i skattemanntallene frem til 1699. Karen var oppsitter i 1700. Hun giftet seg 2. gang med Tønne Jacobsen og bodde videre på Tveitan.

 

Barn:

Berte Pedersdatter f. ca 1695

Helvig Pedersdatter f. ca 1695

Ingeborg Pedersdatter f. ca 1695

 

Familieark

 

 

 

Fra 1707 nevnes gården som delt og med to brukere

 

 

 

Del 1 (Nordre)

 

 

Bosatt her fra ca 1701 til 1742

 

Tønnes Jacobsen f. ca 1672 giftet seg ca 1702 med enken på Tveitan, Karen Hansdatter f. ca 1663. Fra 1702 nevnes Tønnes som ene oppsitter på Tveitan, men i 1707 var det to oppsittere på gården. Tønnes brukte den ene halvdelen og Peder Olsen den andre. Disse nevnes også som brukere i 1711. Tønnes nevnes da med kvinne og 2 barn. Tønnes og Peder var begge brukere også i 1723. Karen døde på Tveitan i 1729. Tønnes giftet seg så 2. gang i 1731 med Kirsten Olsdatter f. omkring 1690. Tønnes døde på Tveitan i 1741.

 

Tønnes Jacobsen og Karen Hansdatter sine barn:

Vetle Tønnesen f. ca 1705 d. 1747

Sara Tønnesdatter f. ca 1709 d. 1779

 

Tønnes Jacobsen og Kirsten Olsdatter sine barn:

Karen Tønnesdatter f. ca 1731 d. 1764

Sophia Tønnesdatter f. 1734

Margrethe Tønnesdatter f. 1735 d. 1789

Jacob Tønnesen f. 1739 d. 1783

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1736 til 1766 (Ingerid til 1773)

 

Nils Mikkelsen f. ca 1709 fra Sølland bodde på Tveitan da han giftet seg i 1736 med Ingerid Jonsdatter f. 1714. De ble bosatt på Tveitan og Nils ble bruker på en del av gården. De bodde der livet ut og Nils døde i 1766. Ingerid døde i 1773.

 

Barn:

Nils Nilsen f. 1736 d. 1737

Anne Nilsdatter f. 1738 d. 1768

Kirsti Nilsdatter f. 1741 d. 1779

Dorthe Nilsdatter f. 1743 d. 1789

Karen Nilsdatter f. 1745 d. 1748

Ingeborg Nilsdatter f. 1748 d. 1748

Kari Nilsdatter f. 1750 d. 1813

Jacob Nilsen f. 1752 d. 1787

Michel Nilsen f. 1755 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1766 til 1785 (På plassen Saga under denne gården til 1798)

 

Ole Larsen f. ca 1732 var ungkar da han giftet seg i Siljan i 1766 med Anne Nilsdatter f. 1738. Hun var datter av overnevnte Nils Mikkelsen og han døde samme året som Anne giftet seg. Ole overtok da som oppsitter etter han. Anne døde der allerede i 1768 etter å ha født sønnen Abraham. Ole giftet seg året etter, i 1769, med Anne Olsdatter f. 1741 fra Kløverød. De bodde videre på Tveitan og Ole nevnes som bruker på en av brukerpartene der i 1782. Dr fikk estebrev på plassen Saga u/Tveitan i 1785 og bodde der da videre som husmenn. Ole døde på Saga i 1798 og Anne bodde der videre hos sønnen Ole som overtok som husmann på Saga etter sin far.

 

Ole Larsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Nils Olsen f. 1767 d. 1767

Abraham Olsen f. 1768 d. 1813

 

Ole Larsen og Anne Olsdatter sine barn:

Lars Olsen f. 1770 d. 1770

Marte Olsdatter f. 1771 d. 1779

Maren Olsdatter f. 1773 d. 1834

Lars Olsen f. 1775 d. 1853

Ole Olsen f. 1778 d. 1847

Marte Olsdatter f. 1780 d. 1847

Jacob Olsen f. 1783

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1791 til 1814 (Pernille til 1834)

 

Ingebricht Eriksen f. 1767 fra Island giftet seg i 1791 med Pernille Andersdatter f. 1768. Hun var datter av undernevnte Anders Olsen på Tveitan (Del 2). De bosatt seg på Tveitan og overtok etter Ole Larsen som flyttet til plassen Saga. Hennes bror Peder overtok den delen hennes far brukte. Ingebricht døde på Tveitan i 1814 og Pernille døde der i 1834.

 

Barn:

Erik Ingebrichtsen f. 1792 d. 1849

Anne Ingebrichtsdatter f. 1794 d. 1821

Maren Ingebrichtsdatter f. 1795 d. 1805

Anders Ingebrichtsen f. 1798

Jacob Ingebrichtsen f. 1800 d. 1805

Ingeborg Ingebrichtsdatter f. 1803 d. 1869

Peder Ingebrichtsen f. 1805 d. 1863

Jacob Ingebrichtsen f. 1807 d. 1830

Johannes Ingebrichtsen f. 1810

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2 (Søndre)

 

 

Bosatt her fra ca 1706 til 1762

 

Peder Olsen f. ca 1680 kom fra Eidet i Siljan. Han giftet seg 1. gang med Anne Jacobsdatter f. ca 1673. Peder overtok en del av gården Tveitan i ca 1706. I 1707 var gården delt og vi ser at Tønnes Jacobsen og Peder Olsen hadde hver sin halvdel. I 1711 var de samme to brukere og Peder nevnes med kvinne og et barn. De brukte fortsatt hver sin del i 1723. Anne døde på Tveitan i 1733. Peder giftet seg 2. gang i 1733 med Maren Nilsdatter f. ca 1707 fra Solverød. De bodde videre på Tveitan og Peder døde der i 1762. Maren giftet seg 2. gang i 1762 med enkemannen Hans Aslachsen f. 1712 fra Mo i Gjerpen og flyttet dit.

 

Peder Olsen og Anne Jacobsdatter sine barn:

Lars Pedersen f. ca 1703 d. 1737

Gunhild Pedersdatter f. ca 1705 d. 1791

Åste Pedersdatter f. ca 1709 d. 1764

Elisabeth Pedersdatter f. ca 1712 d. 1770

Pernille Pedersdatter f. 1714 d. 1715

Jacob Pedersen f. 1717 d. 1781

 

Peder Olsen og Maren Nilsdatter sine barn:

Anne Pedersdatter f. 1734 d. 1790

Ole Pedersen f. 1737 d. 1741

Pernille Pedersdatter f. 1740 d. 1742

Pernille Pedersdatter f. 1743 d. 1807

Ingeborg Pedersdatter f. 1746 d. 1819

Kirsten Pedersdatter f. 1751

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1754 til 1784 (Anne til 1790)

 

Anders Olsen f. 1730 kom fra Kiste da han giftet seg i 1754 med Anne Pedersdatter f. 1734, datteren til overnevnte Peder Olsen Tveitan. De ble bosatt på en del av Tveitan og Anders overtar som bruker etter sin svigerfar. De bodde på gården livet ut. Anders døde der i 1784 og Anne i 1790.

 

Barn:

Ole Andersen f. 1754 d. 1808

Gunild Andersdatter f. 1756 d. 1790

Peder Andersen f. 1759 d. 1813

Jacob Andersen f. 1761 d. 1797

Lars Andersen f. 1763 d. 1842

Marte Andersdatter f. 1766 d. 1770

Pernille Andersdatter f. 1768 d. 1834

Isach Andersen f. 1770 d. 1816

Maren Andersdatter f. 1773 d. 1773

Abraham Andersen f. 1775 d. 1776

Maren Andersdatter f. 1777 d. 1780

Nils Andersen f. 1780

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1782

 

Pernille Svensdatter f. 1748 var datter av Sven Pedersen Kiste og Gunhild Jonsdatter. Hun fikk et uekte barn bosatt på en av Tveitan gårdene i 1782.

 

Se under hennes mors far, Jon Pedersen, på Moholt

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1790 til 1846

 

Marthe Jacobsdatter f. 1764 kom fra Røsholt i Lardal da hun giftet seg i Siljan i 1792 med Peder Andersen f. 1759. Han kom fra Tveitan og var sønn av overnevnte Anders Olsen. Han overtok den delen av Tveitan som foreldrene hadde brukt. Faren døde i 1784 og moren i 1790 så han drev nok bruket allerede da han giftet seg. Peder døde på Tveitan i 1813. Marthe giftet seg så 2. gang i 1815 med Abraham Johansen f. 1786. Han kom fra Hogstad nedre. Abraham overtok da som bruker på Tveitan. Marthe døde der i 1841 og Abraham i 1846.

 

Marthe Jacobsdatter og Peder Andersen sine barn:

Anne Pedersdatter f. 1792 d. 1864

Anders Pedersen f. 1794 d. 1794

Helvig Pedersdatter f. 1795 d. 1885

Maren Pedersdatter f. 1797 d. 1884

Anders Pedersen f. 1799 d. 1879

Jacob Pedersen f. 1802 d. 1813

Hans Pedersen f. 1804 d. 1885

 

Familieark

 

 

 

Se Tveitan etter 1814