| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814

 


 

 

Johan Jacobsen f. 1860 og Gunhild Marie Johannesdatter f. 1859 sin familie.

 

 

 

 

Johan Jacobsen,[1] født 11.02.1860 i Hogstad Siljan TE.,[2] døpt 18.03.1860 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,[3] død 09.01.1945.[4]

Han var sønn av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter på Hogstad Nedre.

 

Johan giftet seg i 1883 og døpte et barn bosatt på Tveitan i 1884, på Hogstad i 1886, på Tveitan i 1887 og på Sølverød i 1889 og 1891.

Johan kjøpte i 1893 Tveitan Nordre av Treschow.

 

Tveitan Bnr.11 ble i 1893 skjøtet fra Treschow til Johan Jacobsen for 4550 kr. (thingl. 02.03.1893)

 

I 1900 bodde familien på Tveitan nordre.

 

Tveitan Nordre 1900:
Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.
Johan Jakobs. m g b hf Gaardbruger - selveier - 1860 Slemdal herred* n s
Gunhild Johannesd. k g b hm Gaardmandskone 1859 Slemdal herred* n s
Ingeborg Olsd. k e b Svigermor Føderaadskone 1823 Slemdal herred* n s
Anna Johansd. k ug b d Udfører husgjerning og kreaturstel 1884 Slemdal herred* n s
Johannes Johans. m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s
Nils Johans. m ug b s Søn 1887 Slemdal herred* n s Sjukdom: aa
Salve Johans. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s
Hjørdis Johansd. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s
Ole Johans. m ug b s Søn 09.01.1899 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905:

Tveitan Gnr.9

Bnr.11 - Tveitan Nordre - eier/bruker Johan Jacobsen

 

Tveitan Nordre 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Johan Jakobsen Tveitan m g b hf Gaardbruker - selveier 11.02.1860 Slemdal n s

Gunhild Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone 09.09.1859 Slemdal n s

Johannes Johansen m ug b s Arbeider ved jordbruk og skogbruk 27.06.1888 Slemdal n s

Sølve Johansen m ug b s Arbeider ved jordbruk 22.02.1894 Slemdal n s

Ole Johansen m ug b s Søn 09.01.1899 Slemdal n s

Hjalmar Johansen m ug b s Søn 08.03.1901 Slemdal n s

Nils Johansen m ug b s Søn 12.12.1887 Slemdal n s Sjukdom: a

Jenny Johansdatter k ug b d Datter 30.10.1904 Slemdal n s

Hilda Johansdatter k ug b d Datter 07.06.1907 Slemdal n s

Karen Ingebretsdatter k ug b tj Tjenestepike sysselsat med husgjerning og kreaturstel 04.05.1858 Slemdal n s.

 

Han kjøpte Sølland/Holmen Bnr.25 av dødsboet etter sin bror Solve i 1939:

Skjøte fra Solve Jacobsen Hogstads dødsbo til Johan Tveitan på Holmen u/Sølland, Gnr.8 Bnr.25, for 250 kr. (dat. 06.05.1939)

 

Han solgte Tveitan Nordre til sønnen Solve og datteren Jenny i 1944:

Skjøte fra Johan Tveitan f. 11.02.1860 til sine barn Solve J Tveitan f. 22.02.1894 og Jenny J Tveitan f. 30.10.1904 på Tveitan Nordre Bnr.11 og Gnr.1 Bnr.25 for kr. 17 500, hvorav for løsøre kr. 5000. (dat. 26.08.1944)

 

Johan døde i 1945.

 

 

Gift 05.10.1883 i Siljan kirke TE.,[5] med Gunhild Marie Johannesdatter,[6] født 09.09.1859 i Sølverød Siljan TE.,[7] (datter av Johannes Knutsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 16.10.1859 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,3 død 01.01.1943.4

 

Gunhild Marie:

Hun kom fra Sølverød og døde i 1943. Hennes mor var bosatt hos dem i 1900 som enke og føderådskone. Moren døde hos dem på Tveitan i 1902.

 

 

 

I.    Anna Mathilde Johansdatter,[8] født 08.06.1884 i Tveitan Siljan TE.,[9] døpt 13.07.1884 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[10] død 05.03.1972 i Steinsåsen Sørbø Gjerpen TE.[11]

      

       De bodde på Steinsåsen u/Sørbø i Gjerpen.

 

 

       Gift 08.10.1908 i Siljan kirke TE.,[12] med Ole Anton Jacobsen,[13] født 03.05.1869 i Island Siljan TE.,[14] (sønn av Jacob Hansen og Anne Helvig Olsdatter), døpt 13.06.1869 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.,[15] død 26.03.1958 i Steinsåsen Sørbø Gjerpen TE.11

      

       Ole:

       Han reiste til Amerika i 1889 og kom tilbake og giftet seg i 1908.        

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

II.   Ida Marie Johansdatter,[16] født 19.01.1886 i Hogstad Siljan TE.,[17] døpt 07.03.1886 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[18] død 14.10.1917 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[19],4 gravlagt 22.10.1917 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 var hun tjenestejente hos Ole Halvorsen på Island.

      

 

       Gift 10.02.1904 i Siljan kirke TE.,[20] med Nils Martin Sigurdsen,[21] født 21.11.1879 i Kamperhaug Siljan TE.,[22] (sønn av Sigurd Olsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 26.12.1879 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[23] død 23.03.1961 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.4

      

        Se Oredalen u/Tveitan

 

 

              

III. Nils Jacob Johansen,8 født 12.12.1887 i Tveitan Siljan TE.,[24] døpt 22.01.1888 i Siljan kirke TE., død 16.08.1914 i Siljan TE.,[25] gravlagt 21.08.1914 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Johannes Johansen,8 født 13.11.1889 i Sølverød Siljan TE.,[26] døpt 04.01.1890 i Siljan kirke TE., død 16.06.1891 i Sølverød Siljan TE.,[27] gravlagt 21.06.1891 i Siljan kirkegård TE.45

 

 

 

V.   Karl Johannes Johansen, født 09.10.1891 i Sølverød Siljan TE.,[28] døpt 13.12.1891 i Siljan kirke TE.,46 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,34 død 17.12.1974.4

      

      

       Gift 07.01.1920 i Siljan kirke TE.,[29] med Trine Karoline Sigurdsdatter,[30] født 30.09.1896 i Kamperhaug Siljan TE.,[31] (datter av Sigurd Olsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 01.01.1897 i Siljan kirke TE.,49 død 08.11.1967,4 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[32]

      

        Se Nordgaard u/Hogstad Øvre

 

        Se Nordgaard u/Tveitan

 

 

 

VI. Solve Johansen,8 født 22.02.1894 i Tveitan Siljan TE.,[33] døpt 22.04.1894 i Siljan kirke TE.,56 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[34] død 18.02.1981.4

      

       Han far solgte Tveitan Nordre Bnr.11 til Solve og søsteren Jenny i 1944:

      Skjøte fra Johan Tveitan f. 11.02.1860 til sine barn Solve J Tveitan f. 22.02.1894 og Jenny J Tveitan f. 30.10.1904 på Tveitan Nordre Bnr.11 og Gnr.1 Bnr.25 for kr. 17 500, hvorav for løsøre kr. 5000. (dat. 26.08.1944)

 

       Ps. I matrikkelutkastet i 1950 nevnes Solve og Jenny som eiere av Østgård u/Tveitan Bnr.19.

       Matrikkelutkast 1950:

       Tveitan Gnr.9

       Bnr.11 - Tveitan nordre - 1 mark 91 øre - Solve J. Tveitan og Jenny Tveitan 

       Bnr.19 – Østgaard - 0 mark 01 øre - Solve J. Tveitan og Jenny Tveitan

 

       Han far hadde kjøpte plassen Holmen u/Sølland i 1939. Faren solgte plassen til Solve og søsteren Jenny i 1944:

       Skjøte fra Johan Tveiten til sine barn Solve J. Tveitan og Jenny J. Tveitan hver på en halvpart av dette bruk og Gnr.9 Bnr.15 for 17500 kr, hvorav løsøre 5000 kr. (26.08.1944)

 

Solve og Jenny skilte i 1946 ut eiendommen ”Østegård” Bnr.16 fra Tveitan Nordre Bnr.11. (Skylldelingsforetning datert 03.05.1946)

 

De skjøtet ”Østegård” Bnr.16 til sin bror Hjalmar Tveitan i 1946 for 200 kr. (datert 09.05.1946)

 

Ps. I matrikkelutkastet i 1950 nevnes Solve og Jenny som eiere av Østgård u/Tveitan Bnr.19.

 

       Matrikkelutkast 1950:

       Sølland Gnr.1

       Bnr.25 - Holmen - Solve J. Tveitan og Jenny J. Tveitan         

      

       Albert Gonsholt kjøpte Tveitan Nordre av dem i 1969. (Tinglyst 12.05.1969) Det er da noe usikkert hvor de til en hver tid bodde.

 

 

 

VII. Hjørdis Johansdatter,8 født 15.03.1896 i Tveitan Siljan TE.,[35] døpt 14.05.1896 i Siljan kirke TE., død ung.

 

 

 

VIII. Ole Johansen,[36] født 09.01.1899 i Tveitan Siljan TE.,[37] døpt 30.04.1899 i Siljan kirke TE.,60 død 16.02.1978 i Tveitan Siljan TE.,4 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[38]

      

      

       Gift 01.12.1923 i Siljan kirke TE.,[39] med Anne Kristiansdatter,[40] født 11.02.1897 i Lunde TE.,[41] (datter av Kristen Kristensen og Gunhild Olsdatter), døpt 04.04.1897 i Lunde TE., konfirmert 22.10.1911 i Gjerpen TE.,[42] død 04.12.1978 i Tveitan Siljan TE.4

      

        Se Tveitan Nordre denne gården

 

 

              

IX. Hjalmar Johansen,8 født 08.03.1901 i Tveitan Siljan TE.,[43] døpt 23.06.1901 i Siljan kirke TE.,71 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[44] død 31.05.1990 i Tveitan Siljan TE.4

        

 

       Han giftet seg med[45] Marta Gurholt,8 født 24.08.1907 i Skien TE.,[46] (datter av Knut Mathiesen og Grete Karoline Thoresen), døpt 20.10.1907 i Skien TE., død 01.07.1994 i Tveitan Siljan TE.4

      

        Se Østgård u/Tveitan

 

       

 

X.   Jenny Gunhilda Tveitan, født 30.10.1904 i Tveitan Siljan TE.,25 døpt 19.02.1905 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.,26 død 09.09.1983.4

      

       Hun og hennes bror Solvre kjøpte Tveitan Nordre fra sin far i 1944.

 

       Skjøte fra Johan Tveitan f. 11.02.1860 til sine barn Solve J Tveitan f. 22.02.1894 og Jenny J Tveitan f. 30.10.1904 på Tveitan Nordre Bnr.11 og Gnr.1 Bnr.25 for kr. 17 500, hvorav for løsøre kr. 5000. (dat. 26.08.1944)

 

       Ps. I matrikkelutkastet i 1950 nevnes Solve og Jenny som eiere av Østgård u/Tveitan Bnr.19.

       Matrikkelutkast 1950:

       Tveitan Gnr.9

       Bnr.11 - Tveitan nordre - 1 mark 91 øre - Solve J. Tveitan og Jenny Tveitan 

       Bnr.19 – Østgaard - 0 mark 01 øre - Solve J. Tveitan og Jenny Tveitan

 

       Han far hadde kjøpte plassen Holmen u/Sølland i 1939. Faren solgte plassen til Jenny og Solve i 1944:

       Skjøte fra Johan Tveiten til sine barn Solve J. Tveitan og Jenny J. Tveitan hver på en halvpart av dette bruk og Gnr.9 Bnr.15 for 17500 kr, hvorav løsøre 5000 kr. (26.08.1944)

 

Solve og Jenny skilte i 1946 ut eiendommen ”Østegård” Bnr.16 fra Tveitan Nordre Bnr.11. (Skylldelingsforetning datert 03.05.1946)

 

De skjøtet ”Østegård” Bnr.16 til sin bror Hjalmar Tveitan i 1946 for 200 kr. (datert 09.05.1946)

 

       Matrikkelutkast 1950:

       Sølland Gnr.1

       Bnr.25 - Holmen - Solve J. Tveitan og Jenny J. Tveitan         

 

       De nevnes som eiere i Norske Gårdsbruk 1955. 

 

       Albert Gonsholt kjøpte Tveitan Nordre av dem i 1969. (Tinglyst 12.05.1969) Det er da noe usikkert hvor de til en hver tid bodde.

      

 

 

XI. Hilda Johansdatter,8 født 07.06.1907 i Tveitan Siljan TE.,[47] døpt 22.09.1907 i Siljan kirke TE., død 17.05.1970.4

      

 

       Gift 1934/1935 i Siljan TE.,37 med Ivar Kjennbakken,8 født 27.11.1908 i Drangedal TE.,37,4 (sønn av Ole Torsen Kjennbakken og Gunhild Elise Ellingsdatter), død 13.06.1989.4

      

       Se Elverhøy u/Sølland

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 516 og 584.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 186.

[6]  Siljan bygdebok. side 550.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[8]  Siljan bygdebok. side 516.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 47.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[11]  Gamle Gjerpen.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 161.

[13]  Siljan bygdebok. side 364.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 84.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 143.

[16]  Siljan bygdebok. side 514 og 516.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 53.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 133.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 201.

[21]  Siljan bygdebok. 485 og 514.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 33.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 161.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 58.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[30]  Siljan bygdebok. side 485.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 81.

[32]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 75.

[34]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[36]  Siljan bygdebok. side 516 og 540.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 88.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 119.

[40]  Siljan bygdebok. side 540.

[41]  Lunde Lunde ministerialbok 1893-1902. side 22.

[42]  Gjerpen ministerialbok 1905-1913. side 196.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[44]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.

[45]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 13.

[46]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 151.

[47]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.