| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814

 


 

 

 

 

Albert Mikael Gonsholt f. 1924 og Anlaug Groland f. 1926 sin familie.

 

 

 

Albert Mikael Gonsholt,[1] født 13.08.1924 i Bjerke Siljan TE.,[2] død 27.09.2013 i Siljan TE.,[3] gravlagt 04.10.2013 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Anders Olsen og Helga Hagbartsdatter på Hogstad Nedre /Bjerke.

 

Han giftet seg i 1944 og overtok som forpakter etter sin svigerfar på Hogstad Øvre i 1948. 

 

Albert Gonsholt kjøpte gården Tveitan Nordre Gnr.9 Bnr.11 av Solve og Jenny Tveitan i 1969. (Tinglyst 12.05.1969)

 

Albert døde i 2013.

 

 

Gift 1944, med Anlaug Groland,[4] født 10.07.1926 i Hogstad Ø. Siljan TE.,[5] (datter av Edvard Martinius Hansen Groland og Gudrun Pedersdatter), døpt 17.10.1926 i Siljan kirke TE.

 

Anlaug:

Hun kom fra Hogstad Øvre.

 

 

 

I.    Arvid Gonsholt,[6] født 18.06.1945 i Hogstad Siljan TE.,[7] død 30.01.1969 i Siljan TE.[8]

      

       Han døde i en bilulykke.

      

 

       Han giftet seg med Aud Vasdal,6 født 12.12.1945 i Skien TE.,7 (datter av Einar Vasdal og Ruth Elfrida Aadna), død 18.05.2014 i Siljan TE.,3 gravlagt 27.05.2014 i Siljan kirkegård TE.3

      

       Aud:

       Hun ble andre gang gift med Morten Bøe f. 1948.

 

 

 

II.   Helge Gonsholt,6 født 1948 i Hogstad Siljan TE.

      

 

       Han giftet seg med Berit Pettersen,6 født 1943.

      

 

 

III. Øyvind Gonsholt,6 født 1953 i Hogstad Siljan TE.

      

     

       Han giftet seg med Marit Skilbred,6 født 1952 i Porsgrunn TE. (datter av Erland Skilbred).

      

 

 

IV. Morten Gonsholt,6 født 1962 i Hogstad Siljan TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 223.

[2]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 31.

[3]  Telemarksavisa.

[4]  Siljan bygdebok. side 589.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 62.

[6]  Siljan bygdebok. side 518.

[7]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 60.

[8]  Siljan kirkegård.