| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I TORMODSRØD ETTER 1814

 


   

 

Ole Johansen f. 1856 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Anne Helvig Johannesdatter f. 1857 og 2. gang med Inger Marie Ingebretsdatter f. 1867.

 

 

 

Ole Johansen,[1] født 12.04.1856 i Hogstad Siljan TE.,[2] døpt 12.05.1856 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.06.1928 i Sølverød Siljan TE.[4]

Han var sønn av Johan Olsen og Gunhild Marie Olsdatter på Hogstad.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1878.

 

Ole kjøpte i 1878 gården Tormodsrød 484a – senere Bnr.1:

Skjøte fra Ole Johnsen til Ole Johansen Hogstad paa Tormodsrød løpenummer 484a for kr. 5200. Tingl. 02.08.1878

 

De ble bosatt på Tormodsrød. Hans første kone døde der i 1880.

 

Ole nevnes på nevnes som bosatt på brukerparten Tormodsrød Bnr.1 i tellingen i 1891.

 

Ole giftet seg 2. gang i 1888.

 

Enken etter Nils Olsen som døde på Tormodsrød i 1889, Karen Jonsdatter, hadde i 1891 solgte Tormodrød Bnr.2 til Treschow for 5600 kr. (datert 08.06.1891, thingl. 20.06.1891)

 

Treschow solgte denne delen videre til Ole Johansen for 4500 kr i 1899:

Skjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra F W Treschow til Ole Johansen for kr. 4500 m.m. Datert 01.02.1899, tingl. 24.02.1899

 

Ole Johanesen eide nå både Bnr.1 og Bnr.2 på Tormodsrød. 

 

I 1900 bodde familien på Tormodsrød.

 

Siljan 1900 – Tormodsrød:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Ole Johans. m g b hf Gaardbruger - selveier - og sysselsat med skogdrift for egen regning 1856 Slemdal herred* n s

Marie Ingebretsd. k g b hm Gaardmandskone 1866 Slemdal herred* n s

Johan Ols. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

Gunda Olsd. k ug b d Datter 1891 Slemdal herred* n s

Jakob Ols. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

Paula Olsd. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

Nelia Olsd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

Oskar Ols. m ug b s Søn 05.02.1900 Slemdal herred* n s

Karen Ingebretsd. k ug b tj Tjenestepige. Sysselsat med husgjern og kreaturstel 1854 Slemdal herred* n s

Karine Ingebretsd. k ug f tj Tjenestepige. Barnepleierske 1848 Luksefjeld Gjerpen Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Skien.

 

Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1901.

 

Han nevnes som eier/bruker på Tormodsrød Bnr.1 og 2 i matrikkelen i 1901.

 

Vi finner dem også i 1910 tellingen på Tormodsrød.

 

Siljan 1910 - Tormodsrød:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ole Tormodsrød m g f hf Gaardbruker - selveier 12.04.1856 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Mofjældene Gjerpen

Marie Ingebretsdatter k g b hm Gaardmandskone 08.01.1867 Slemdal n s

Johan Olsen m ug f s Jordbruks- og skogarbeider 22.07.1889 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Mofjeldene Gjerpen

Gunda Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 14.07.1891 Slemdal n s

Paula Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 13.10.1895 Slemdal n s

Jakob Olsen m ug f s Jordbruks og skogarbeider 18.04.1893 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Mofjeldene Gjerpen

Nilia Olsdatter k ug b d Datter 24.02.1898 Slemdal n s

Oskar Olsen m ug b s Søn 05.02.1900 Slemdal n s

Einar Olsen m ug b s Søn 13.02.1902 Slemdal n s

Klara Olsdatter k ug b d Datter 10.02.1904 Slemdal n s

Anna Olsdatter k ug b d Datter 13.09.1907 Slemdal n s

Karine Ingebretsdatter k ug b fl Synning og barnepleie 07.02.1849 Slemdal n s

 

I 1910 nevnes han også som midlertidig bosatt på Silleviken i Gjerpen.

Hans 2. kone døde på Tormodsrød i 1922.

 

Treschow skilte i 1928 ut Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 fra Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 til Ole Johannesen Tormodsrød:
Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 den 01.06.1928, hvorved Treschow til Ole J Tormodsrød er utskilt Tormodsrød/skogstykke Bnr. 6.

 

Ole døde i 1928, rett etter at denne overnevnte plassen ble skilt ut. Ole kjøpte den aldri, men sønnene Oskal og Einar kjøpte den siden.

 

Gården ble etter Ole's død delt mellom sønnene Oskar og Einar.

 

 Oskar som fikk Tormodrød/Granli Bnr.1 og bodde der. Einar fikk Tormodsrød Bnr.2 og bodde der.

 

 

(1) Gift 21.08.1878 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Johannesdatter, født 04.05.1857 i Sølverød Siljan TE.,[5] (datter av Johannes Knutsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 07.06.1857 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[6] død 28.12.1880 i Tormodsrød Siljan TE.,[7] gravlagt 04.01.1881 i Siljan kirkegård TE.7

 

Anne Helvig:

Hun kom fra Sølverød.

 

Hun døde på Tormodsrød i 1880:

Hjemmelsdokument paa skifte efter Anne Helvig Johannesdatter, slutt 22.08.1888, hvorefter Tormodsrød Bnr.1 for løsningsumm kr. 3500 er utlagt stervboenkemannen Ole Johansen til eiendom. Tingl. 13.09.1888

 

 

(2) Gift 08.06.1888 i Siljan kirke TE.,[8] med Inger Marie Ingebretsdatter,[9] født 08.01.1867 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[10] (datter av Ingebret Eriksen og Karen Isaksdatter), døpt 31.03.1867 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[11] død 14.01.1922 i Tormodsrød Siljan TE.,[12] gravlagt 23.01.1922 i Siljan kirkegård TE.

 

Inger Marie:

Hun kom fra Rød u/Sølland og døde på Tormodsrød i 1922.

 

Skifteskjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra skifteforvalteren i dødsboet efter Ole Johansen Tormodsrød og hustru Inger Marie til Einar Olsen Tormodsrød for kr. 10200, hvorav for løsøre kr. 1280 m.m. Tingl. 14.01.1929

 

 

Forhold til Karen Andrine Abrahamsdatter,[13] født 28.09.1876 i Sølverød Siljan TE.,[14] (datter av Abraham Simonsen og Gunhild Marie Olsdatter), døpt 05.11.1876 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[15] død 13.04.1909 i Rønningen u/Sølverød Siljan TE.,[16] gravlagt 18.04.1909 i Siljan kirkegård TE.

 

Karen:

I 1900 var hun tjenestejente hos sin bror Kristian på Sølverød østre. Hun fikk sønnen Abraham med Ole Johansen Tormodsrød som var gift. 

 

Karen giftet seg med Anders Andersen Grinlia. De var gift da hennes uekte datter ble født.

 

 

 

I.    Anne Marie Olsdatter,[17] (datter av Ole Johansen og Anne Helvig Johannesdatter) født 06.11.1878 på Tormodsrød Siljan TE.,[18] døpt 26.12.1878 i Siljan kirke TE.,[19] konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.19

      

       De døpte et barn på Tormodrød i 1897. Familien var bosatt i Skien i 1900.

 

 

       Gift 27.02.1897 hos sorenskriveren i Gjerpen,[20] med Gotfred Martinius Gundersen,17 født 06.09.1866 på Lid Gjerpen TE.,20 (sønn av Gunder Olsen og Maren Gurine Andersdatter).

      

       Barn:

 

       A.   Olaf Gotfredsen, født 14.04.1897 i Tormodsrød Siljan TE.,[21] døpt 06.06.1897.

 

 

 

II.   Johan Edvard Olsen,17 (sønn av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 22.07.1889 i Tormodsrød Siljan TE.,[22] døpt 01.09.1889 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[23] død 31.05.1911,[24] gravlagt 05.06.1911 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1910 var han midlertidig bosatt på Silleviken i Gjerpen. Han druknet i 1911 under tømmerfløting.

      

 

 

III. Gunda Karoline Tormodsrød,17 (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 14.07.1891 i Tormodsrød Siljan TE.,[25] døpt 20.09.1891 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.[26]

      

 

       Gift 08.06.1917 i Siljan kirke TE.,[27],[28] med Torleif Engen, født 11.12.1886 i Gunhildsrud Fiskum BU.,[29] (sønn av Tore Nilsen og Martine Elise Krum), døpt 06.02.1887.

      

 

 

IV. Jacob Tormodsrød,17 (sønn av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 18.04.1893 i Tormodsrød Siljan TE.,[30] døpt 11.06.1893 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[31] død 11.03.1976.4

      

       I 1910 var han midlertidig bosatt på Silleviken i Gjerpen.

      

 

 

V.   Paula Erika Tormodsrød,17 (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 13.10.1895 i Tormodsrød Siljan TE.,[32] døpt 01.12.1895 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.[33]

      

 

       Gift 27.12.1917 i Siljan kirke TE.,[34] med Einar Karlsen, født 18.06.1892 i Stokke VE.,[35] (sønn av Karl Edvard Karlsen og Laura Emerentia Karlsdatter), døpt 31.07.1892, konfirmert 1906 i Idd ØF.[36]

      

       Se Hogstad Kraftverk u/Hogstad

      

 

 

VI. Nelia Tormodsrød,17 (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 24.02.1898 i Tormodsrød Siljan TE.,[37] døpt 10.04.1898 i Siljan kirke TE.,36 død 02.02.1975 i Hogstad Siljan TE.,4 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.[38]

      

       De døpte et barn bosatt på Tormodsrød i 1919.

 

 

       Gift 09.11.1918 i Siljan kirke TE.,[39] med Hjalmar Pedersen,[40] født 05.10.1898 i Hogstad Siljan TE.,[41] (sønn av Peder Jacobsen og Elise Andersdatter), døpt 27.11.1898 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,37 død 29.04.1989 i Hogstad Siljan TE.4

      

       Se Hogstad Vestre u/Hogstad Nedre

 

 

 

VII. Oskar Tormodsrød,[42] (sønn av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 05.02.1900 i Tormodsrød Siljan TE.,[43] døpt 03.06.1900, død 1995.

      

 

       Gift 26.09.1925 i Gjerpen kirke TE.,[44] med Nina Johanne Johnsdatter,[45] født 22.05.1901 i Eriksrød Gjerpen TE.,[46] (datter av Jon Pedersen og Karoline Abrahamsdatter), døpt 01.09.1901.

      

       Se Granli u/Tormodsrød denne gården

 

 

 

VIII. Einar Tormodsrød,17 (sønn av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 13.02.1902 i Tormodsrød Siljan TE.,[47],4 døpt 22.03.1902 i Siljan kirke TE.,46 død 03.04.1974 i Tormodsrød Siljan TE.,4 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.[48]

      

 

       Gift 1932, med Hanna Kvisla,[49] født 25.08.1909 i Kvisla Siljan TE.,[50],4 (datter av Petter Olaf Pedersen og Anne Bertea Andersdatter), døpt 10.10.1909, død 17.09.1989 i Tormodsrød Siljan TE.4

      

       Se Tormodsrød denne gården

 

 

 

IX. Klara Tormodsrød,17 (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 10.12.1904 i Tormodsrød Siljan TE.,[51] døpt 19.02.1905, død 08.03.1997 i Engelstad Siljan TE.4

      

 

       Gift 20.02.1926 i Siljan kirke TE.,[52] med Olav Pedersen,[53] født 09.05.1902 i Engelstad Siljan TE.,[54] (sønn av Peder Olsen og Karoline Elise Vetlesdatter), døpt 13.07.1902 i Siljan kirke TE.,53 død 05.03.1987 i Engelstad Siljan TE.,4 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.47

      

       Se Engelstad

 

 

 

X.   Anne Tormodsrød, (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 13.09.1907 på Tormodsrød Siljan TE.,[55] døpt 26.01.1908 i Siljan kirke TE.,[56] død 28.05.1988 i Sølland Siljan TE.4

      

 

       Gift 1934, med Edvard Sølland, født 12.09.1900 i Sølland Siljan TE.,[57] (sønn av Peder Jacobsen og Karen Olava Edvardsdatter), døpt 01.01.1901 i Siljan kirke TE.,56 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[58] død 18.02.2000 i Sølland Siljan TE.4

 

       Nevnt under hans far

 

 

 

XI. Valborg Johanna Tormodsrød,17 (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter) født 21.05.1911 i Tormodsrød Siljan TE.,[59] døpt 27.08.1911, død 12.11.1992 i Søntvedt Siljan TE.4

      

 

         Gift 1951, med Gunnar Søntvedt,[60] født 14.10.1912 i Søntvedt Siljan TE.,[61] (sønn av Anders Andersen og Anne Marie Aslaksdatter), døpt 09.03.1913, død 2002 i Søntvedt Siljan TE.4

      

       Se Søntvedt

 

 

 

XII. Abraham Rønningen,[62] (sønn av Ole Johansen og Karen Andrine Abrahamsdatter) født 28.03.1901 i Tormodsrød Siljan TE.,53 døpt 06.09.1902 i Siljan kirke TE.,53 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[63] død 06.02.1986.4

      

       Han var uekte født og ble født etter at moren hadde giftet seg med en annen enn faren.

      

 

       Han giftet seg med[64] Olga Marie Pedersen,58 født 28.10.1906 i Høgli Gjerpen TE.,[65],20 (datter av Ole Pedersen og Maren Torkeldatter), døpt 23.06.1907, død 22.02.1999.4

      

       Se Rønningen u/Søntvedt

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 541 og 584.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[6]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 189.

[9]  Siljan bygdebok. side 541.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 80.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 138.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[13]  Siljan bygdebok. side 547.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 123.

[17]  Siljan bygdebok. side 563.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 30.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[20]  Gamle Gjerpen.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 82.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 62.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[26]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 112.

[28]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 142.

[29]  Fiskum klokkerbok 1887-1912. side 1.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 73.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 85.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 78.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 86.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 113.

[35]  Stokke Stokke ministerialbok 1884-1903. side 30.

[36]  Idd Enningdal ministerialbok 1882-1923. side 230.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 85.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[40]  Siljan bygdebok. side 585-586.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[42]  Siljan bygdebok. side 563 og 565.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 91.

[44]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 26.

[45]  Siljan bygdebok. side 565.

[46]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 78.

[47]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[48]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[49]  Siljan bygdebok. side 32.

[50]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 30.

[51]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[52]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[53]  Siljan bygdebok. side 272.

[54]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 96.

[55]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 19.

[56]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[57]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[58]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 94.

[59]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[60]  Siljan bygdebok. side 525.

[61]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 13.

[62]  Siljan bygdebok. side 528.

[63]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.

[64]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 11.

[65]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 76.