| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


   

 

Einar Tormodsrød f. 1902 og Hanna Kvisla f. 1909 sin familie.

 

 

 

Einar Tormodsrød,[1] født 13.02.1902 i Tormodsrød Siljan TE.,[2],[3] døpt 22.03.1902 i Siljan kirke TE.,2 død 03.04.1974 i Tormodsrød Siljan TE.,3 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.[4]

Han var sønn av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter på Tormodsrød.

 

Einar overtok Tormodsrød Gnr.2 Bnr.1 etter sine foreldre:

Skifteskjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra skifteforvalteren i dødsboet efter Ole Johansen Tormodsrød og hustru Inger Marie til Einar Olsen Tormodsrød for kr. 10200, hvorav for løsøre kr. 1280 m.m. (datert 09.01.1929, thingl. 14.01.1929).

 

Han bror Oskar overtok Gnr.2 Bnr.2 på samme betingelser.

 

Treschow skilte i 1928 ut Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 fra Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 til Oskar sin far Ole Johannesen Tormodsrød. Han døde rett etter at den ble utskilt, så Oskar og Einar kjøpte den i 1931:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 den 01.06.1928, hvorved Treschow til Ole J Tormodsrød er utskilt Tormodsrød/skogstykke Bnr. 6.

Skjøte på Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 fra Treschow til Oskar og Einar Tormodsrød for kr. 1000 med div forbehold som tømmerlegger osv. Tingl. 09.01.1931

 

Einar skilte i 1937 ut Tormodsrød/Skaustad Bnr.7 fra Tormodsrød Bnr.2:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød Bnr.2 den 25.05.1937, hvorved Einar Olsen utskilte Tormodsrød/Skaustad Bnr.7.

 

Matrikkelutkast 1950:
Gnr. 2 Tormodsrød 
Bnr.2 Tormodsrød - Einar Olsen Tormodsrød  

Bnr.6 - Tormodsrød Skogstykke - Oskar og Einar Tormodsrød 

Einar døde på Tormodsrød i 1974.

 

 

Gift 1932, med Hanna Kvisla,[5] født 25.08.1909 i Kvisla Siljan TE.,[6],3 (datter av Petter Olaf Pedersen og Anne Bertea Andersdatter), døpt 10.10.1909, død 17.09.1989 i Tormodsrød Siljan TE.3

 

Hanna:

Hun døde på Tormodsrød i 1989.

 

 

 

I.    Ole Petter Tormodsrød,1 født 25.08.1933 i Tormodsrød Siljan TE.

      

 

       Han giftet seg med Wenche Eriksen.1

      

 

        A.    Ragnhild Tormodsrød,1 født 1962.

 

        B.    Inger Tormodsrød,1 født 1965.

 

        C.    Hege Tormodsrød,1 født 1969.

 

 

 

II.   Anne Marie Tormodsrød,1 født 07.04.1938 i Tormodsrød Siljan TE.[7]

 

      

       Hun giftet seg med Trygve Norvin Bøe,[8] født 15.07.1932 i Bøe Lardal VE.,7 (sønn av Anders Jensen Bøe og Hilda Elise Johansen).

      

 

        A.    Jarle Bøe,1 født 1961 i Siljan TE.

 

        B.    Jorunn Bøe,1 født 10.02.1964 i Siljan TE.,[9] død 18.12.2013 i Siljan TE.,9 gravlagt 27.12.2013 i Siljan kirkegård TE.9

 

        C.    Jeanne Bøe,1 født 1967 i Siljan TE.

 

 

 

III. Johan Tormodsrød, født 30.08.1941 i Siljan TE.

      

       Han overtok gården på Tormodrød i 1966.

 

 

       Han giftet seg med Marit Ekornrød, født 03.05.1941 i Gjerpen TE. (datter av Lars Marinius Larsen Ekornrød og Esther Nykås).

      

 

        A.    Eyvind Tormodsrød, født 22.09.1964 i Siljan TE.

 

        B.    Elisabeth Tormodsrød, født 15.01.1969 i Siljan TE.

 

        C.    Ole Johan Tormodsrød, født 09.06.1972 i Siljan TE.

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 563.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[5]  Siljan bygdebok. side 32.

[6]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 30.

[7]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 50.

[8]  Lardal bygdebok bind 3. side 905.

[9]  Telemarksavisa.