| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

Peder Jacobsen f. 1869 og Karen Olava Edvardsdatter f. 1877 sin familie.

 

 

 

Peder Jacobsen,[1] født 10.04.1869 i Sølland Siljan TE.,[2] døpt 23.05.1869 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[3] død 05.02.1954 i Sølland Siljan TE.[4]

Han var sønn av Jacob Nilsen og Pernille Pedersdatter på Søndre Sølland.

 

Peder ble selveier da han 24.02.1892 kjøpte Søndre Sølland (Gnr.1 Bnr.14) av Treschow. (tinglyst 02.03.1892)

 

Peder giftet seg i 1895.

 

I 1900 bodde han med familien på Søndre Sølland.

 

Søndre Sølland 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Peder Jakobs. m g b hf Gaardbruger selveier- og sysselsat med skogdrift i andres tjeneste 1869 Slemdal herred* n s

Karen Edvards. k g b hm Gaardmandskone 1877 Sandsver Bu n s

Petra Pedersd. "Jakobsdatter" k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

Jakob Peders. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

? Peders.* m ug b s Søn 12.09.1900 Slemdal herred* n s Merknad: Udøbt gut

Pernille Pedersd. k e b Husfarens mor Livsophold hos husfaren 1828 Slemdal herred* n s

Inger Jensd. k ug b tj Tjenestepige, der er sysselsat med husgjerning, jordbrugsarbeide og kreaturstil 1866 Lardal i Jarlsberg n s

Jakob Nilss. m ug b tj Gjæter 1887 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1901

Bnr.14 – Søland søndre – eier/bruker Peder Jacobsen

 

Søndre Sølland 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Peder Jakobsen Søland m g b hf Gaardbruker - selveier 10.04.1869 Slemdal n s

Karen Edvardsdatter k g b hm Gaardmandskone 29.09.1877 Slemdal n s

Petra Pedersdatter k ug f d Datter, sysler med husstel 01.09.1896 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Prestegaarden hersteds

Jakob Pedersen m ug b s Søn 21.01.1898 Slemdal n s

Edvard Pedersen m ug b s Søn 12.09.1900 Slemdal n s

Nils Pedersen m ug b s Søn 12.03.1905 Slemdal n s

Lina Pedersdatter k ug b d Datter 05.06.1907 Slemdal n s

Otelie Edvardsdatter k ug b tj Tjenestepike, Husgjerning søm og kreaturstel 11.01.1880 Slemdal n s

Halvor Olsen m g mt b, hf Emisær i indremissions tjeneste

 

Treschow skilte ut Sølland (en parsell) Bnr.26 fra Sølland Bnr.8 til Peder Jacobsen Sølland i 1921. (Thingl. 29.10.1921)

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Peder J Sølland utskilte Sølland (En parsell) Bnr.26. Tingl. 12.10.1921

Skjøte på Sølland (en parsell) Bnr.26 fra Treschow til Peder Jacobsen Sølland for kr. 624. Tingl. 13.02.1924

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Bnr.14 - Søland søndre - Peder Jakobsen      

En parsell Bnr.26 - Peder Jacobsen Søland 

 

Peder døde på Sølland i 1954. 

 

 

Gift 23.11.1895 i Siljan kirke TE.,[5] med Karen Olava Edvardsdatter,[6] født 29.09.1877 i Gjerpen TE.,[7] (datter av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter), døpt 13.01.1878 i Gjerpen kirke TE.,7 konfirmert 04.10.1891 i Efteløt kirke Sandsvær BU., død 26.01.1943 i Sølland Siljan TE.4

 

Karen:

Hun kom til Siljan i 1895. Hennes foreldre bodde på Grorud i Siljan, men de kom siden til Kløverød og Prestegården. Ved vielsen hadde hun oppholdssted Grorud. Ved vielsen ble det oppgitt en annen fødselsdato enn den som står ved dåpen og i 1910, dermed er nok 29.09.1877 riktig.

 

Hun fødte hele 13 barn, men ikke alle levde opp.

 

Karen Olava døde på Sølland i 1943.

 

 

 

I.    Petra Sølland,[8] født 01.09.1896 i Sølland søndre Siljan TE.,[9] døpt 08.11.1896 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.,[10] død 10.10.1987 i Sølland Siljan TE.4

 

       Etter at deres far døde i 1954 var gården et sameie mellom Petra, Jacob og Nils.

 

 

II.   Jacob Sølland,8 født 21.01.1898 i Sølland søndre Siljan TE.,[11] døpt 10.04.1898, konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[12] død 27.02.1992 i Sølland Siljan TE.4

 

       Etter at deres far døde i 1954 var gården et sameie mellom Petra, Jacob og Nils.

 

 

III. Edvard Sølland,8 født 16.08.1899 i Sølland søndre Siljan TE.,[13] døpt 16.08.1899 i Siljan kirke, død 16.08.1899 i Sølland søndre Siljan TE.,[14] gravlagt 20.08.1899 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Peder Sølland,[15] født 16.08.1899 i Sølland søndre Siljan TE.,13 døpt 16.08.1899, død 16.08.1899 i Sølland søndre Siljan TE.,14 gravlagt 20.08.1899 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

V.   Edvard Sølland, født 12.09.1900 i Sølland Siljan TE.,[16] døpt 01.01.1901 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[17] død 18.02.2000 i Sølland Siljan TE.4

      

       De bodde på Sølland.

 

      

       Gift 1934, med Anne Tormodsrød, født 13.09.1907 på Tormodsrød Siljan TE.,[18] (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter), døpt 26.01.1908 i Siljan kirke TE.,[19] død 28.05.1988 i Sølland Siljan TE.4

      

 

       Barn:

 

        A.    Per Sølland, født 27.04.1937 i Opdalen Siljan TE., døpt 17.10.1937 i Siljan kirke TE.[20]

 

 

        B.    Karen Marie Sølland, født 25.03.1946 i Sølland Siljan TE.[21]

              

 

               Gift 1965, med Svein Asbjørn Bergland, født 13.02.1939 i Lårdal TE.,19 (sønn av Arne Bergland og Margit Bjåland).

 

 

 

VI. Lina Sølland, født 04.02.1903 i Sølland Siljan TE.,[22] døpt 07.06.1903, død 10.11.1905 i Sølland Siljan TE.,[23] gravlagt 19.11.1905 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VII. Nils Sølland,8 født 12.03.1905 i Sølland søndre Siljan TE.,[24] døpt 17.09.1905, død 27.01.1991 i Sølland Siljan TE.4

    

        Etter at deres far døde i 1954 var gården et sameie mellom Petra, Jacob og Nils.

 

 

VIII. Lina Sølland, født 05.06.1907 i Sølland Siljan TE.,[25] døpt 27.10.1907, død 28.09.1919 i Sølland Siljan TE.,[26] gravlagt 04.10.1919 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IX. Arne Sølland, født 21.12.1909 i Sølland Siljan TE.,[27] døpt 15.05.1910, død 21.06.1910 i Sølland Siljan TE.,[28] gravlagt 25.06.1910 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

X.   Ingeborg Sølland,8 født 02.04.1911 i Sølland søndre Siljan TE.,[29] døpt 10.12.1911 i Siljan kirke TE., død 29.09.1984.4

      

       De bodde ifølge gamlegjerpen.no på Holtesletta

 

      

       Hun giftet seg med Gunnar Eriksrød,8 født 22.09.1920 på Eriksrød Gjerpen TE.,4 (sønn av Halvor Gundersen og Gunhild Sofie Sigurdsdatter), død 24.03.1990.4

      

 

 

XI. Arna Sølland,8 født 15.04.1914 i Sølland søndre Siljan TE.,[30] døpt 01.11.1914 i Siljan kirke TE., død 19.12.2016.

      

      

       Hun giftet seg med Sverre Johan Tingstad,8 født 26.03.1902 i Solum TE.[31]

      

 

 

XII. Hans Sølland,8 født 28.02.1917 i Sølland søndre Siljan TE.,[32] døpt 26.08.1917 i Siljan kirke TE., død 05.04.2015 i Gjerpen.[33]

      

       De bodde i Luksefjellv. 750 i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

      

       Han giftet seg med Alfhild Plassen,8 født 13.04.1917 i Gjerpen TE.,30 (datter av Torkild Plassen og Sofie Marie Plassen).

      

 

 

XIII. Marie Sølland, født 18.02.1921 i Sølland Siljan TE.,[34] døpt 18.04.1921, død 18.04.1921 i Sølland Siljan TE.,[35] gravlagt 23.04.1921 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 531-532.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 84.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 194.

[6]  Siljan bygdebok. side 502.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 96.

[8]  Siljan bygdebok. side 532.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 80.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 85.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 90.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[15]  Kirkebok for Siljan.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 94.

[18]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 19.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[20]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 47.

[21]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 58.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 98.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[27]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 31.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 9.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 19.

[31]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 21.

[32]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 28.

[33]  Gamle Gjerpen.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 43.

[35]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.