| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRANLI u/TORMODSRØD ETTER 1814

 


 

 

 

Oskar Tormodsrød f. 1900 og Nina Johanne Johnsdatter f. 1901 sin familie.

 

 

 

Oskar Tormodsrød,[1] født 05.02.1900 i Tormodsrød Siljan TE.,[2] døpt 03.06.1900 på Siljan kirke TE., død 1995.

Han var sønn av Ole Johanesen og Inger Marie Ingebretsdatter på Tormodsrød.

 

Han overtok Tormodsrød Gnr.2 Bnr.1 (Granli) etter sine foreldre i 1929. 

Skifteskjøte på Tormodsrød Bnr.1 fra skifteforvalteren i dødsboet efter Ole Johansen Tormodsrød og hustru Inger Marie til Oskar Olsen Tormodsrød for kr. 10200, hvorav for løsøre kr. 1280. osv. (datert 09.01.1929, thingl. 14.01.1929).

 

Han bror Einar overtok samtidig Tormodsrød Gnr.2 Bnr.2 på samme betingelser.

 

Treschow skilte i 1928 ut Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 fra Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 til Oskar sin far Ole Johannesen Tormodsrød. Han døde rett etter at den ble utskilt, så Oskar og Einar kjøpte den i 1931: 

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 den 01.06.1928, hvorved Treschow til Ole J Tormodsrød er utskilt Tormodsrød/skogstykke Bnr. 6.

Skjøte på Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 fra Treschow til Oskar og Einar Tormodsrød for kr. 1000 med div forbehold som tømmerlegger osv. Tingl. 09.01.1931

 

Matrikkelutkast 1950
Gnr. 2 Tormodsrød 
Bnr.1 Tormodsrød - Oskar Olsen Tormodsrød 

Bnr.6 - Tormodsrød Skogstykke - Oskar og Einar Tormodsrød 

 

Oskar døde i 1995.

 

 

Gift 26.09.1925 i Gjerpen kirke TE.,[3] med Nina Johanne Johnsdatter,[4] født 22.05.1901 på Eriksrød Gjerpen TE.,[5] (datter av Jon Pedersen og Karoline Abrahamsdatter), døpt 01.09.1901 i Gjerpen kirke TE.

 

 

 

I.    Oddmar John Tormodsrød,4 født 24.07.1926 i Tormodsrød Siljan TE.,[6] døpt 12.09.1926.

 

 

 

II.   Gerd Karoline Tormodsrød,[7] født 26.12.1929 i Tormodsrød Siljan TE.[8]

      

 

       Gift 13.10.1949 i Siljan kirke TE.,8 med Anders Kristian Lydhus Fjeld, født 22.12.1929 i Rising Gjerpen TE.,8 (sønn av Anders Andersen Fjeld).

      

 

 

III.  Leif Johan Tormodsrød,7 født 02.12.1931 i Tormodsrød Siljan TE., død 1997.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 563 og 565.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 91.

[3]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 26.

[4]  Siljan bygdebok. side 565.

[5]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 78.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 64.

[7]  Siljan bygdebok. side 563.

[8]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 39.