| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814

 


 

 

Peder Jacobsen f. 1866 og Elise Andersdatter f. 1866 sin familie.

 

 

 

Peder Jacobsen,[1] født 08.03.1866 i Hogstad Siljan TE.,[2] døpt 29.04.1866 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[3] død 29.05.1914 i Hogstad Siljan TE.,[4] gravlagt 05.06.1914 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter på Hogstad Nedre.

 

Peder giftet seg i 1891.

 

De ble bosatt på Hogstad Nedre der Peder overtok gården etter sin far. Hans far hadde kjøpt gården i 1891.

 

I 1900 bodde han med sin familie på Hogstad Nedre. Han hjalp da sin far med gårdsdriften.

 

Hogstad Nedre 1900:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Jakob Nilss. m g b hf Gaardbruger - selveier - 1830 Slemdal herred* n s

Gunhild Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1828 Slemdal herred* n s

Peder Jakobs. m g b s Sysselsat med jordbrugsarbeide og skogdrift for egen regning 1866 Slemdal herred* n s

Elise Andersd. k g b Svigerdatter Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1867 Slemdal herred* n s

Salve Jakobs. m ug f s Skomager 1862 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Melum

Gudrun Peders. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

Anders Peders. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

Hjalmar Peders. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

Gunda Isaks. k ug b tj Tjenestepige. Sysselsat (med husgjerning og kreaturstil) 1887 Skien Brb n s

Alfred Svends. m ug f el Skogarbeider i andres tjeneste 1880 Skien Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Isak Ingebrets. m g mt b Gaardbruger - selveier - 1855? Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Gjerpen.

 

Peder overtok Hogstad Nedre Bnr.2 i 1903:

Skjøte på Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 fra Jacob Nilsen Hogstad til Peder Jacobsen Hogstad for 8000 kr., tinglyst 13.05.1903.

 

Han far hadde kjøpte Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 i 1892. Denne delen ble skjøtet til sønnen Peder Jacobsen i 1903 (thingl. 13.05.1903)

 

Matrikkelen 1905

Hogstad øvre Gnr. 7

Bnr.7 - Hogstad øvre - eier/bruker Peder Jacobsen

Hogstad øvre Gnr. 8

Bnr.2 - Hogstad nedre (indmark) - eier/bruker Peder Jacobsen

 

Peder nevnes på gården i 1910. Han far var da død, men hans mor var bosatt hos dem. (Hun døde i desember 1910.)

 

Hogstad Nedre 1910:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Peder J. Hogstad m g f hf Gaardbruker - selveier 08.03.1866 Slemdal n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

Elise Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 04.11.1866 Gjerpen n s

Gudrun Pedersdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 09.02.1895 Slemdal n s

Anders Pedersen m ug b s Søn 23.01.1897 Slemdal n s

Hjalmar Pedersen m ug b s Søn 05.10.1898 Slemdal n s

Ingrid Pedersdatter k ug b d Datter 17.04.1901 Slemdal n s

Paul Pedersen m ug b s Søn 13.05.1905 Slemdal n s

Ester Pedersdatter k ug b d Datter 16.05.1908 Slemdal n s

!! Pedersdatter* k ug b d Datter 16.07.1910 Slemdal n s Merknad: Udøpt pike

Gunhild Olsdatter k e b fl Mor til husf. Underh. av denne 06.01.1828 Slemdal n s

Sølve Jakobsen m ug f fl Skogarbeider 11.01.1862 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Blesene Gjerpen

Gunda Nilsen k ug b tj Utfører husgjern. og kreaturstel 16.09.1889 Sandsværn s

Martinius Groland m ug f el Skogarbeider 07.04.1890 Sandsværn s Merknad: Bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

Laurits Groland m ug f el Skogarbeider 03.01.1893 Sandsværn s Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

Karl M. Rød m ug f el Skogarbeider 04.01.1893 Gjerpen n s Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

 

Han nevnes også på Lille Økter skog i Gjerpen i 1910 tellingen.

 

Peder døde på Hogstad i 1914.

 

 

Gift 09.06.1891 i Siljan kirke TE.,[5] med Elise Andersdatter, født 04.11.1866 i Bestul Gjerpen TE.,[6] (datter av Anders Gundersen og Inger Marie Eriksdatter), døpt 26.12.1866 i Gjerpen TE., død 31.10.1919 i Hogstad Siljan TE.,[7] gravlagt 08.11.1919 i Siljan kirkegård TE.

 

Elise:

Hun var født i Gjerpen men kom til Siljan med foreldrene i 1882.

 

Elise døde på Hogstad i 1919.

 

 

 

I.    Jacob Pedersen,[8] født 20.02.1892 i Hogstad Siljan TE.,[9] døpt 15.05.1892 i Siljan kirke TE., død 13.08.1892 i Hogstad Siljan TE.,[10] gravlagt 19.08.1892 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Ingrid Hogstad,8 født 13.05.1893 i Hogstad Siljan TE.,[11] døpt 06.08.1893 i Siljan kirke TE., død 31.01.1895 i Hogstad Siljan TE.,[12] gravlagt 06.02.1895 i Siljan kirkegård TE.12

      

       Ved dødsfallet ble hun kalt Ingeborg.

      

 

 

III. Gudrun Pedersdatter,[13] født 09.02.1895 i Hogstad nedre Siljan TE.,[14] døpt 02.06.1895 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[15] død 23.01.1960.[16]

      

 

       Gift 28.12.1915 i Siljan kirke TE.,[17] med Edvard Martinius Hansen Groland,[18] født 07.04.1890 i Groland Sandsvær BU.,[19] (sønn av Hans Hansen og Live Nirisdatter), døpt 03.08.1890 i Efteløt kirke Sandsvær BU.,19 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[20] død 06.05.1981.16

      

       Se Hogstad Øvre

      

 

 

IV. Anders Pedersen,8 født 23.01.1897 i Hogstad Siljan TE.,[21] døpt 15.04.1897 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.,[22] død 25.05.1976 i Hogstad Siljan TE.16

      

 

       Gift 24.03.1920 i Siljan kirke TE.,[23] med Dagny Jacobsdatter,[24] født 03.02.1896 i Tormodsrød Siljan TE.,[25] (datter av Jacob Knutsen og Karen Marie Olsdatter), døpt 14.05.1896 i Siljan kirke TE., død 01.03.1981 i Hogstad Siljan TE.16

      

       Se Hogstad Nedre denne gården

 

 

 

V.   Hjalmar Pedersen,[26] født 05.10.1898 i Hogstad Siljan TE.,[27] døpt 27.11.1898 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[28] død 29.04.1989 i Hogstad Siljan TE.16

      

 

       Gift 09.11.1918 i Siljan kirke TE.,[29] med Nelia Tormodsrød,[30] født 24.02.1898 i Tormodsrød Siljan TE.,[31] (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter), døpt 10.04.1898 i Siljan kirke TE.,31 død 02.02.1975 i Hogstad Siljan TE.,16 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.28

      

       Se Hogstad Vestre u/Hogstad Nedre

 

 

 

VI. Ingrid Marie Hogstad,8 født 17.04.1901 i Hogstad Siljan TE.,[32] døpt 23.06.1901 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[33] død 10.05.1919 i Hogstad Siljan TE.,7,16 gravlagt 16.05.1919 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VII. Anna Hogstad,8 født 25.04.1903 i Hogstad nedre Siljan TE.,[34] døpt 19.10.1903 i Siljan kirke TE., død 01.01.1904 i Hogstad nedre Siljan TE.,[35] gravlagt 09.01.1904 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VIII. Paul Edvard Hogstad,8 født 13.05.1905 i Hogstad Siljan TE.,[36] døpt 10.09.1905 Siljan kirke TE.

      

 

      Gift 23.11.1940 i Siljan kirke TE.,[37] med Gunhild Baugerød,8 født 02.05.1921 i Toklev u/Island Siljan TE.,[38] (datter av Martinius Olsen Baugerød og Karen Kristine Kise), døpt 25.09.1921 i Siljan kirke TE.

      

       Se Skogly u/Hogstad Nedre

 

 

 

IX. Esther Hogstad,8 født 16.06.1908 i Hogstad Siljan TE.,[39] døpt 04.10.1908 Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1944 i Siljan kirke TE.,[40] med Rolf Arnesen,8 født 12.05.1911 i Semsløkka Gjerpen TE.,[41] (sønn av Olav Arnesen og Pauline Marie Tveitan), døpt 10.09.1911 i Gjerpen TE.

      

 

       Barn:

 

        A.    Bernt Arnesen,8 født 1952.

 

 

 

X.   Lilli Hogstad,8 født 16.07.1910 i Hogstad Siljan TE.,[42] døpt 01.01.1911 Siljan kirke TE., død 08.02.1997 i Eidet Siljan TE.16

      

 

       Hun giftet seg med Kristian Eidet,[43] født 16.09.1906 i Eidet Siljan TE.,[44] (sønn av Karl Alfred Kristiansen og Hanna Hansdatter), døpt 28.10.1906 i Siljan kirke TE., død 14.09.1986 i Eidet Siljan TE.16

 

       Se Ringstad u/Hogstad Øvre

 

 

 

 

XI. Ruth Hogstad,8 født 03.01.1914 i Hogstad Siljan TE.,[45] døpt 19.04.1914 Siljan kirke TE., død 19.07.1914,4 gravlagt 23.07.1914 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 584-585.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 77.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[6]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 129.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[8]  Siljan bygdebok. side 585.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 69.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 73.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[13]  Siljan bygdebok. side 585 og 588.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 77.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 85.

[16]  Siljan kirkegård.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 110.

[18]  Sandsværs historie bind 3. side 538.

[19]  Sandsvær Efteløt ministerialbok 1878-1906. side 69.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 82.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[24]  Siljan bygdebok. side 535.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[26]  Siljan bygdebok. side 585-586.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[30]  Siljan bygdebok. side 563.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 85.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 98.

[35]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[37]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 28.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[39]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 24.

[40]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 31.

[41]  Gjerpen ministerialbok 1905-1913. side 85.

[42]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[43]  Siljan bygdebok. side 40 og 585.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[45]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 17.