| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814

 


 

 

Olav Pedersen f. 1902 og Klara Tormodsrød f. 1904 sin familie.

 

 

 

Olav Pedersen,[1] født 09.05.1902 i Engelstad Siljan TE.,[2] døpt 13.07.1902 i Siljan kirke TE.,2 død 05.03.1987 i Engelstad Siljan TE.,[3] konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.[4]

Han var sønn av Peder Olsen og Karoline Elise Vetlesdatter på Engelstad.

 

Olav giftet seg i 1926 og ble bosatt på Engelstad. Han skrev seg nok som Engelstad.

 

Olav kjøpte i 1940 Engelstad/Søndre Bnr.3 av sin bror Ingvald:

Skjøde på Engelstad/Søndre Bnr.3 fra Ingvald Pedersen Engelstad f. 30.04.1900 til Olaf Engelstad (over 21 aar) for kr. 12 000, hvorav for løsøre kr. 3000, samt føderaad for Elise Engelstad verdsatt til kr. 3000, likeledes skal kr. 1000 av kjøpesummen henst med pant i Engelstad/Søndre Bnr.3 til disposisjon for moren, Elise Engelstad. Selgeren og hans søskende skal ha forkjøpsrett såfremt Olaf Engelstad skal selge Engelstad/Søndre Bnr.3. Datert 16.02.1940

 

Matrikkelutkast 1950

Engelstad Gnr.21

Bnr.3 - Engelstad søndre-2 mark 12 øre - Olaf Engelstad.

 

Olav døde i 1987.

 

 

Gift 20.02.1926 i Siljan kirke TE.,[5] med Klara Tormodsrød,[6] født 10.12.1904 i Tormodsrød Siljan TE.,[7] (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter), døpt 19.02.1905 i Siljan kirke TE., død 08.03.1997 i Engelstad Siljan TE.3

 

Klara:

Hun kom fra Tormodsrød og døde i 1997.

 

 

 

I.    Per Ottar Engelstad,1 født 31.05.1926 i Engelstad Siljan TE.,[8] døpt 11.07.1926 i Siljan kirke TE.,8 død 28.11.2013 i Siljan sykehjem Siljan TE.,[9] gravlagt 05.12.2013 i Siljan kirkegård TE.9

 

       Han var gift og bosatt i Skien.

 

 

 

II.   Else Marie Engelstad,1 født 12.06.1928 i Engelstad Siljan TE.[10]

      

 

       Hun giftet seg med Malvin Asbjørn Fjæreide,1 født 23.02.1929 i Sotra Bergen HO.,10 (sønn av Vilhelm Matias Fjæreide), død 24.08.2005 i Siljan TE.3

      

 

       Barn:

 

        A.    Aud Jorunn Fjæreide, født 06.03.1950 i Siljan TE.,3 død 16.03.1955 i Siljan TE.3

 

 

 

        B.    Karin Fjæreide, født 22.09.1951 i Siljan TE.[11]

              

 

               Gift 25.01.1975 i Siljan kirke TE.,11 med Arild Gunleikskås, født 01.01.1951 i Porsgrunn TE.,11 død 27.03.1981 i Siljan TE.3

              

 

 

        C.    Torunn Fjæreide.

 

 

 

        D.    Unni Fjæreide,[12] født 06.11.1955 i Siljan TE.[13]

              

 

               Gift 15.12.1973 i Siljan kirke TE.,13 med Thyge Steinsholt,12 født 24.01.1955 i Steinsholt Lardal VE.,13 (sønn av Henry Steinsholt og Hjørdis Serkland).

              

 

 

III. Solveig Johanne Engelstad,1 født 13.08.1931 i Engelstad Siljan TE.[14]

      

 

       Hun giftet seg med Karl Kristen Isefjær Kristensen,1 født 07.05.1927 i Kristiansand VA.,14 (sønn av Erling Andvort Kristensen og Margot Isefjær).

      

 

 

       Barn:

 

        A.    Terje Kristensen, født 22.08.1952 i Engelstad Siljan TE.[15]

              

 

               Han giftet seg med Berit Tveiten,[16] født 12.07.1956 i Nedre Tveiten Lardal VE.,15 (datter av Thorleif Kristian Tveiten og Edle Øksenholt).

              

 

 

        B.    Inger Lise Kristensen, født 17.06.1955 i Siljan TE.[17]

              

 

               Gift 15.09.1973 i Siljan kirke TE.,17 med Jan Erik Bårnes, født 21.10.1953 i Svarstad Lardal VE.,17 (sønn av Einar Bårnes og Anlaug Kristine Hellingsrud).

              

 

 

IV. Henny Engelstad,1 født 29.05.1934 i Engelstad Siljan TE.,[18] død 12.02.2006.3

      

 

       (1) Hun giftet seg med Leif Glenna, født 15.01.1932 i Moholt Siljan TE.,18 (sønn av Ivar Olsen Glenna og Sigrid Nordbø), død 23.06.1959.3

      

 

       (2) Hun giftet seg med Arne Jimmy Svendsen, født 15.04.1934,3 død 16.03.1999.3

      

 

 

 

V.   Ola Johan Engelstad,1 født 25.10.1935i Engelstad Siljan TE.

 

       Han var gift og bosatt i Porsgrunn.

 

 

 

VI. Harald Engelstad,1 født 11.07.1941 i Engelstad Siljan TE.,3 død 29.11.1997 i Engelstad Siljan TE.3

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 272.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 96.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[6]  Siljan bygdebok. side 563.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 63.

[9]  Telemarksavisa.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 38.

[11]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 70.

[12]  Lardal bygdebok bind 3. side 811.

[13]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 68.

[14]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 43.

[15]  Lardal lysningsprotokoll 1966-1978. side 25.

[16]  Lardal bygdebok bind 3. side 773.

[17]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 67.

[18]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 47.