| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Gunhild Marie Olsdatter f. 1828 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Johan Olsen f. 1821 og 2. gang med Jacob Nilsen f. 1830.

 

 

 

Gunhild Marie Olsdatter,[1] født 09.01.1828 i Vanebu Siljan TE.,[2] døpt 20.01.1828 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[3] død 29.12.1910 i Hogstad Siljan TE.[4]

Hun var datter av Ole Nilsen og Anne Pedersdatter på Vanebuseter.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1853. Hennes første mann kom fra Hogstad Nedre og de ble bosatt der. Han døde der i 1856.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1858. Hennes andre mann overtok som leilending på en del av Hogstad Nedre.

 

De nevnes som en av to brukere der i 1865.

 

Hogstad Nedre i 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Nielsen m g Husfader Gaardbgr Leilænding 36 (alder) Slemdal Prgj.

Gunnild Maria Olsdatter k g hans Kone 38 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Johansen m ug hendes Søn efter første Giftermaal 10 (alder) Slemdal Prgj.

Johan Jacobsen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

Solve Jacobsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Helvig Jacobsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Amundsdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Gjerpen Prgj.

Mari Christensdatter k e Føderaadskone 78 (alder) Slemdal Prgj.

 

Vi ser her at moren til hennes første mann, Maren Kristensdatter, bodde der på føderåd.

 

Siljan 1875 - Hogstad nedre løpenummer 498b

Jacob Nilsen f. 1830 – husfader – leilending

Gunhild Marie Olsdatter f. 1828 – kone

Ole f. 1856 – sønn

Johan f. 1860 – sønn

Anne Helvig f. 1864 – datter

Peder f. 1866 – sønn

Berte Nelia f. 1868 – datter

Ingeborg Marie f. 1870 – datter

Anne Amundsdatter f. 1838 – tjenestepike

 

I 1888 overtok de bygselen på begge brukene på Hogstad Nedre. De nevnes der i tellingen i 1891.

 

De kjøpte i 1892 Hogstad Øvre Bnr.7 og Hogstad Nedre Bnr.2:

Skjøte fra Treschow til Jacob Nilsen på Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 og Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 for kr. 8000 med div. forbehold om tømmerlegger jaktrett osv. Tingl. 20.04.1892

De nevnes som enebrukere der i 1900. Sønnen Peder var gift og hjalp dem med driften.

 

Hogstad Nedre 1900:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Jakob Nilss. m g b hf Gaardbruger - selveier - 1830 Slemdal herred* n s

Gunhild Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1828 Slemdal herred* n s

Peder Jakobs. m g b s Sysselsat med jordbrugsarbeide og skogdrift for egen regning 1866 Slemdal herred* n s

Elise Andersd. k g b Svigerdatter Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1867 Slemdal herred* n s

Salve Jakobs. m ug f s Skomager 1862 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Melum

Gudrun Peders. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

Anders Peders. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

Hjalmar Peders. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

Gunda Isaks. k ug b tj Tjenestepige. Sysselsat (med husgjerning og kreaturstil) 1887 Skien Brb n s

Alfred Svends. m ug f el Skogarbeider i andres tjeneste 1880 Skien Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Isak Ingebrets. m g mt b Gaardbruger - selveier - 1855? Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Gjerpen.

 

Han solgte i 1903 Hogstad Øvre Bnr.7 og Hogstad Nedre Bnr.2 til sønnen Peder:

Skjøte fra Jacob Nilsen til Peder Jacobsen på Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 og Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 for kr. 8000, hvorav kr. 2000 for besetnng og løsøre. Datert 20.01.1903. tingl. 13.05.1903

 

Gunhild døde på Hogstad i 1910.

 

 

(1) Gift 16.10.1853 i Siljan kirke TE., med Johan Olsen,[5] født 20.09.1821 i Hogstad Siljan TE.,[6] (sønn av Ole Johansen og Maren Kristensdatter), døpt 30.09.1821 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[7] død 27.09.1856 i Hogstad Siljan TE.,[8] gravlagt 04.10.1856 i Siljan kirkegård TE.8

 

Johan:

Han kom fra Hogstad Nedre. Johan døde på Hogstad i 1856.

 

 

(2) Gift 01.02.1858 i Siljan kirke TE., med Jacob Nilsen,[9] født 26.10.1830 i Hogstad Ø. Siljan TE.,[10] (sønn av Nils Nilsen og Berte Sørensdatter), døpt 19.12.1830 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[11] død 10.03.1903 i Hogstad nedre Siljan TE.,[12] gravlagt 18.03.1903 i Siljan kirkegård TE.

 

Jacob:

Han kom fra Hogstad Øvre.

 

I 1888 ble Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.6 og Bnr.7 utskilt fra Bnr.2. (Bnr. 6 ble sammenføyd med Bnr.2 og gitt Bnr.6)

Hogstad Øvre Gnr. 7 Bnr. 7 ble i 1892 solgt til Jacob Nilsen på Hogstad Nedre. (thingl. 20.04.1892)

 

Jacob døde på Hogstad i 1903.

 

 

 

 

I.    Ole Johansen,[13] (sønn av Johan Olsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 12.04.1856 i Hogstad Siljan TE.,[14] døpt 12.05.1856 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[15] død 17.06.1928.[16]

      

      

       (1) Gift 21.08.1878 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Johannesdatter, født 04.05.1857 i Sølverød Siljan TE.,[17] (datter av Johannes Knutsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 07.06.1857 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[18] død 28.12.1880 i Tormodsrød Siljan TE.,[19] gravlagt 04.01.1881 i Siljan kirkegård TE.19

      

 

       (2) Gift 08.06.1888 i Siljan kirke TE.,[20] med Inger Marie Ingebretsdatter,[21] født 08.01.1867 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[22] (datter av Ingebret Eriksen og Karen Isaksdatter), døpt 31.03.1867 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[23] død 14.01.1922 i Tormodsrød Siljan TE.,[24] gravlagt 23.01.1922 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Forhold til Karen Andrine Abrahamsdatter,[25] født 28.09.1876 i Sølverød Siljan TE.,[26] (datter av Abraham Simonsen og Gunhild Marie Olsdatter), døpt 05.11.1876 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[27] død 13.04.1909 i Rønningen Siljan TE.,[28] gravlagt 18.04.1909 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Tormodsrød

 

 

      

II.   Nils Jacobsen, (sønn av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 17.06.1858 i Hogstad nedre Siljan TE.,[29] døpt 18.07.1858 i Siljan kirke TE.,29 død 27.05.1867 i Hogstad Siljan TE.,[30] gravlagt 04.06.1867 i Siljan kirkegård TE.30

      

       I 1865 bodde han hos sin bestefar Nils Nilsen på Hogstad Øvre. Han døde på Hogstad i 1867.

 

      

 

III. Johan Jacobsen,[31] (sønn av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 11.02.1860 i Hogstad Siljan TE.,[32] døpt 18.03.1860 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,[33] død 09.01.1945.16

      

      

       Gift 05.10.1883 i Siljan kirke TE.,[34] med Gunhild Marie Johannesdatter,[35] født 09.09.1859 i Sølverød Siljan TE.,[36] (datter av Johannes Knutsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 16.10.1859 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,33 død 01.01.1943.16

      

       Se Tveitan

 

 

 

IV. Solve Jacobsen,[37] (sønn av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 14.01.1862 i Hogstad Siljan TE.,[38] døpt 23.02.1862 i Siljan kirke TE.,38 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,[39] død 03.02.1938,16 yrke Skomaker.

      

       Se Holmen u/Sølland

 

 

      

V.   Anne Helvig Jacobsdatter,37 (datter av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 11.01.1864 i Hogstad Siljan TE.,[40] døpt 14.02.1864 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.,[41] død 25.11.1913 i Tveitan Siljan TE.,[42],16 gravlagt 02.12.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 17.04.1900 i Siljan kirke TE.,[43] med Hans Nilsen,[44] født 07.06.1858 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,29 (sønn av Nils Helgesen og Maren Sofie Henriksdatter), døpt 27.06.1858 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[45] død 23.02.1934 i Tveitan Siljan TE.16

      

       Se Tveitan

      

 

 

VI. Peder Jacobsen,[46] (sønn av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 08.03.1866 i Hogstad Siljan TE.,[47] døpt 29.04.1866 i Siljan kirke TE.,47 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[48] død 29.05.1914 i Hogstad Siljan TE.,[49] gravlagt 05.06.1914 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 09.06.1891 i Siljan kirke TE.,[50] med Elise Andersdatter, født 04.11.1866 i Bestul Gjerpen TE.,[51] (datter av Anders Gundersen og Inger Marie Eriksdatter), døpt 26.12.1866 i Gjerpen TE., død 31.10.1919 i Hogstad Siljan TE.,[52] gravlagt 08.11.1919 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Hogstad Nedre denne gården

      

 

 

VII. Berte Nelia Jacobsdatter,37 (datter av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 01.06.1868 i Hogstad Siljan TE.,[53] døpt 12.07.1868 i Siljan kirke TE.,53 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.[54]

      

       Hun flyttet fra Siljan i 1892. Hun må ha giftet seg dette året.

 

       De døpte et barn bosatt på Hogstad i 1892, men flyttet så til Skien.

 

       Familien nevnes i Skien i 1900 og 1910. (Hennes mann er advokat og i 1910 nevnes han også som stortingsmann.)

 

       Skien 1900 - Skistrædet:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Tholf Grini 1868 Fyrisdal Brb hf g overretssagfører b

       Nelia Grini 1868 Slemdal Brb hm g Hm b

       Hjørdis Grini 1892 Slemdal Brb d ug Datter b

       Gudrun Grini 1894 Skien kjøpstad* d ug Datter b

       Rolf Grini 1896 Skien kjøpstad* s ug Søn b

       Liv Grini 1897 Skien kjøpstad* d ug Datter b

       Alf Grini 23.02.1899 Skien kjøpstad* s ug Søn b

       Olufine Wirgenes 1884 Hedrum JL tj ug barnepige b

       Kari Nordbø 1877 Bø Brb tj ug kokkepige b

      

       Skien 1910 - Havegate 14:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Tholf Grini 17.04.1868 Fyrisdal hf g overretssakfører og Storthingsmand b

       Nelia Grini 01.06.1868 Slemdal hm g Hustru b

       Hjørdis Grini 24.04.1892 Slemdal d ug gymnasielev b

       Gudrun Grini 25.04.1894 Skien d ug gymnasielev b

       Rolf Grini 24.07.1896 Skien s ug skole b

       Alf Grini 23.02.1899 Skien s ug b

       Liv Grini 30.10.1897 Skien d ug b

       Eli Grini 24.01.1909 Skien d ug b

       Karen Andersen 18.03.1881 Sannikedal tj ug b

       Lina Torkildsen 17.12.1891 Hollen tj ug b

       Astrid Bugge 18.11.1871 Larvik el ug kontordame, trælaskontor b

 

      

       Hun giftet seg med Tholf Asbjørnsen, født 17.04.1868 i Medgaarden Fyresdal TE.,[55] (sønn av Asbjørn Knutsen og Guro Tjostolfsdatter), døpt 31.05.1868 i Moland Fyresdal TE.[56]

      

       Tholf:

       Han var født i Fyresdal, men kom til Gjerpen med foreldrene i 1873.

 

       Fra gamlegjerpen.no:

       Innflyttet til Gjerpen 18/10-1873:

       Gmd. Asbjørn Knutsen Veum 6/2-1820, Kone Guro Tjøstolfsd. 14/2-1831

       Børn:

       Asberg Asbjørnsd.4/2-1856

       Tjøstolf Asbjørnsen 23/6-1858

       Birgit Asbjørnsd. 1/9-1860

       Knut Asbjørnsen 8/3-1866

       Aashild Asbjørnsd. 11/3-1864

       Tholf Asbjørnsen 17/4-1868

       Kom fra Moland

       Har Kjøbt Gaard (Grini)

      

       Familien hans bodde på Grini i Gjerpen i 1891.

 

       Grini 1891:

       Grini gnr/bnr 57/1.

       Asbjørn Knudsen Grini hf., g., g.br., s.eier, f. 1820 Fyresdal.

       Guro Tjostolfsdatter Grini ht., g., f. 1831 Fyresdal.

       Birgit Asbjørnsdatter Grini d., ug., hus, jordbr. arb., f. 1860 Fyresdal.

       Aashild Asbjørnsdatter Grini d., ug., fjøs, jordbr. arb, f. 1864 Fyresdal.

       Knud Asbjørnsen Grini s., ug., jordbr., gaardsstell, f. 1866 Fyresdal.

       Tholf Asbjørnsen Grini s., ug., stud. jur., f. 1868 Fyresdal.

       Kittil Olsen Gaupaasen tj., ug., jordbr., gaardsstell, f. 1872 Saude.

       Ragnhild Halvorsdatter tj., ug., fepike, f. 1868 Seljord.

      

       Han står som Kand. filos. Tholf Asbjørnsen Grini da de døpte et barn i Siljan i 1892.

      

       De skriver seg som Grini.

 

      

       Barn:

 

        A.    Hjørdis Grini, født 24.04.1892 i Hogstad Siljan TE.,121 døpt 26.06.1892 i Siljan kirke TE.

 

 

        B.    Gudrund Grini, født 25.04.1894 i Skien TE..[57],[58]

 

 

        C.    Rolf Grini, født 24.07.1896 i Skien TE..123,124

 

 

        D.    Liv Grini, født 30.10.1897 i Skien TE..123,124

 

 

        E.    Alf Grini, født 23.02.1899 i Skien TE..123,124

 

 

        F.    Eli Grini, født 24.01.1909 i Skien TE.124

 

      

      

VIII. Ingeborg Marie Jacobsdatter,[59] (datter av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter) født 14.04.1870 i Hogstad Siljan TE.,[60] døpt 15.05.1870 i Siljan kirke TE.,58 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[61]

      

        De reiste til Amerika i 1890.

 

      

       Gift 01.09.1890 i Siljan kirke TE.,[62] med Gunder Andersen,[63] født 13.04.1862 i Bestul Gjerpen TE.,[64] (sønn av Anders Gundersen og Inger Marie Eriksdatter), døpt 27.06.1862 i Gjerpen TE.

      

       Gunder:

       Han kom til Siljan i 1882 og giftet seg der i 1890.

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 600.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[5]  Siljan bygdebok. side 584.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[9]  Siljan bygdebok. side 587.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[13]  Siljan bygdebok. side 541 og 584.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[15]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[16]  Siljan kirkegård.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 189.

[21]  Siljan bygdebok. side 541.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 80.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 138.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[25]  Siljan bygdebok. side 547.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 123.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 235.

[31]  Siljan bygdebok. side 516 og 584.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[33]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 186.

[35]  Siljan bygdebok. side 550.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[37]  Siljan bygdebok. side 585.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 65.

[39]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 127.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[42]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 198.

[44]  Siljan bygdebok. side 519 og 585.

[45]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[46]  Siljan bygdebok. side 584-585.

[47]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 77.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[49]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[50]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[51]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 129.

[52]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[53]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[54]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 142.

[55]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[56]  Fyresdal ministerialbok 1855-1871, side 112.

[57]  1900 tellingen.

[58]  1910 tellingen.

[59]  Siljan bygdebok. side 364 og 585.

[60]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[61]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.

[62]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[63]  Siljan bygdebok. side 364 og 525.

[64]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 26.