| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT ETTER 1814

 


     

 

Anders Andersen f. 1873 og Anne Marie Aslaksdatter f. 1875 sin familie.

 

 

 

Anders Andersen,[1] født 26.01.1873 i Bestul Gjerpen TE.,[2] døpt 16.03.1873 i Gjerpen kirke TE.,2 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[3] død 12.03.1949 i Søntvedt Siljan TE.[4]

Han var sønn av Anders Gundersen og Inger Marie Eriksdatter på Afsøla u/Sølland og Bestul i Gjerpen.

 

Anders kom fra Gjerpen til Siljan i 1882. Hans foreldre hadde tidligere bodd på Afsøla u/Sølland, men flyttet til Bestul i Gjerpen.

 

Treschow foretok en skylldeling på Søntvedt Bnr.3 i 1891 (thingl. 29.10.1891). Søntvedt Bnr.3 ble da delt i tre delen. Det var Søntvedt Nordre Bnr.3, Søntvedt Søndre Bnr.5 og den fraskilte skogen som ble Bnr.6.

 

Anders Andersen kjøpte Søntvedt Søndre Bnr.5:

Søntvedt Søndre Bnr.5 ble skjøtet fra Treschow til Anders Andersen i 1893 for 5000 kr. (thingl. 09.01.1893)

 

Aslak Gulliksen kjøpte samtidig Søntvedt Nordre Bnr.3. I 1897 giftet Anders seg med datteren til sin nabo, Aslak Gulliksen, på Søntvedt Nordre.

 

Anders med familien nevnes på Søntvedt Søndre i 1900 og 1910 tellingen som selveiere. Hans foreldre var bosatt hos dem i 1900. Hans mor døde der i 1903 og hans far i 1904.

 

Søntvedt Søndre 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Anders Anders. m g b hf Gaardbruger - selveier - og sysselsat med skovdrift i andres tjeneste 1873 Slemdal herred* n s

Anne Marie Aslaks. k g b hm Gaardmandskone 1875 Slemdal herred* n s

Anette Andersd. k ug b d Datter 1898 Slemdal herred* n s

Aslak Anderss. m ug b s Søn 16.06.1900 Slemdal herred* n s

Anders Gunders. m g b Husfarens far Har livsophold hos husfaren 1821 Slemdal herred* n s

Inger Eriksd. k g b Husfarens mor Har livsophold hos husfaren og udfører husgjerning 1834 Slemdal herred* n s

Ole Anderss. m ug b fl Arbeider, der fortiden er uden erhverv grundet sygdom 1877 Slemdal herred* n s

Helene Andersd. k ug b tj Tjenestepige og sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1880 Slemdal herred* n s

Hans Ols. m ug b tj Gjæter 1886 Slemdal herred* n s

Frithjof Ols. m ug b tj Gæter 1888 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905:

Sundtvet Gnr.10

Bnr.5 - Sundtvet Søndre - eier/bruker Anders Andersen

 

Søntvedt Søndre 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Anders Anderssen Sundtvet m g f hf Gaardbruker - selveier 26.01.1873 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

Marie Aslaksdatter k g b hm Gaardmandskone 17.01.1875 Slemdal n s

Marie Andersdatter k ug b d Datter 14.11.1898 Slemdal n s

Aslak Anderssen m ug b s Søn 16.06.1900 Slemdal n s

Sigrid Andersdatter k ug b d Datter 17.01.1902 Slemdal n s

Ingeborg Andersdatter k ug b d Datter 06.12.1903 Slemdal n s

Gudrun Andersdatter k ug b d Datter 29.06.1905 Slemdal n s

Anders Anderssen m ug b s Søn 06.10.1907 Slemdal n s

Marta Andersdatter k ug b d Datter 07.04.1910 Slemdal n s

Magna Matisdatter k ug b tj Tjenestepike - hus- og kreaturstel 17.01.1879 Slemdal n s.

 

Anders døde på Søntvedt i 1949.

 

 

Gift 28.12.1897 i Siljan kirke TE.,[5] med Anne Marie Aslaksdatter,1 født 17.01.1875 i Søntvedt Siljan TE.,[6] (datter av Aslak Gulliksen og Marte Andrine Olsdatter), døpt 07.03.1875 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[7] død 24.03.1961 i Søntvedt Siljan TE.4

 

Anne Marie:

Hun kom fra Søntvedt Nordre og døde på Søntvedt i 1961.

 

 

 

I.    Anette Marie Søntvedt,1 født 15.11.1898 i Søntvedt Siljan TE.,[8] døpt 01.01.1899 i Siljan kirke TE.,8 død 10.09.1982 i Søntvedt Siljan TE.,4 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[9]

 

 

 

II.   Aslak Søntvedt,1 født 16.06.1900 i Søntvedt Siljan TE.,[10] døpt 26.08.1900 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.[11]

 

 

 

III. Sigrid Søntvedt,1 født 17.01.1902 i Søntvedt Siljan TE.,[12] døpt 06.04.1902 i Siljan kirke TE., død 13.07.1911 i Søntvedt Siljan TE.,[13] gravlagt 16.07.1911 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Ingeborg Søntvedt,1 født 08.12.1903 i Søntvedt Siljan TE.,[14] døpt 03.04.1904 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.,[15] død 01.03.1989 i Søntvedt Siljan TE.4

 

 

 

V.   Gudrun Søntvedt,1 født 12.04.1906 i Søntvedt Siljan TE.,[16] døpt 29.07.1906 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VI. Anders Søntvedt,1 født 06.10.1907 i Søntvedt Siljan TE.,[17] døpt 26.01.1908 i Siljan kirke TE., død 21.06.1981 i Søntvedt Siljan TE.4

      

       Hans tanter, Olava og Gustava solgte i 1962 gården Søntvedt Nordre til Anders.

 

       Se Søntvedt Nordre

      

 

 

VII. Marta Søntvedt,1 født 07.04.1910 i Søntvedt Siljan TE.,[18] døpt 22.06.1910 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VIII. Gunnar Søntvedt,1 født 14.10.1912 i Søntvedt Siljan TE.,[19] døpt 09.03.1913 i Siljan kirke TE., død 2002 i Søntvedt Siljan TE.4

      

      

       Gift 1951, med Valborg Johanna Tormodsrød,[20] født 21.05.1911 i Tormodsrød Siljan TE.,[21] (datter av Ole Johansen og Inger Marie Ingebretsdatter), døpt 27.08.1911, død 12.11.1992 i Søntvedt Siljan TE.4

      

       Se Søntvedt Søndre denne gården

 

 

 

IX. Olav Søntvedt,1 født 12.04.1915 i Søntvedt Siljan TE.,[22] døpt 26.09.1915 i Siljan kirke TE., død 13.02.1996 i Søntvedt Siljan TE.,4 gravlagt 23.02.1996 i Siljan kirkegård TE.[23]

      

 

       Gift 1945,[24] med Anny Augusta Sæther,[25] født 05.01.1919 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[26] (datter av Karl Johan Knutsen og Inga Hansdatter), døpt 30.03.1919 i Siljan kirke TE., død 16.07.2015 i Siljan TE., gravlagt 22.07.2015 i Siljan kirkegård TE.[27]

      

      Se Nordtveit u/Søntvedt

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 525.

[2]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 4.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 148.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 196.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 154.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 94.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 99.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 103.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 103.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 7.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 13.

[20]  Siljan bygdebok. side 563.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 22.

[23]  Gravminner i Norge.

[24]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 32.

[25]  Siljan bygdebok. side 469 og 525,.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 34.

[27]  Telemarksavisa.