| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Jon Olsen f. 1836 sin familie. Han var 1. gang gift med Pernille Pedersdatter f. 1835 og 2. gang med Anne Helene Larsdatter f. 1846.

 

 

 

Jon Olsen,[1] født 17.05.1836 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[2] døpt 05.06.1836 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.05.1910 i Skilbred Siljan TE.,[4] gravlagt 01.06.1910 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Ole Jonsen og Karen Arnesdatter på Skilbred.

 

Jon giftet seg 1. gang i 1860 og overtok på Skilbred Nordre etter sin far.

 

Hans første kone døde noen måneder etter at de giftet seg etter å ha fått et barn.

 

Jon giftet seg 2. gang i 1868.

 

Treschow kjøpte gården Skilbred av Løvenskiold i 1886.

 

I 1891 skilte Treschow ut skogen på Skilbred som Bnr.4 og delte den resterende delen av gården i Skilbred Søndre Bnr.2 og Skilbred Nordre Bnr.3.

 

Jon kjøpte i 1893 Skilbred Nordre Bnr.3:

Skjøte fra F. W. Treschow til John Olsen på Skilbred Nordre Bnr.3 for 4200 kr. (tingl. 15.12.1893)

 

I 1900 bodde familien på Skilbred. Hans bror Knut var da bosatt hos dem.

 

Skilbred Nordre 1900:

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Jon Ols. Skjelbrei m g b hf Gaardbruger S 1836 Slemdal herred* n s

Anne Helene Larsd. k g b hm Gaardmandskone 1846 Slemdal herred* n s

Lars Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn Jordbrugsarbeide. Skogarbeider 1874 Slemdal herred* n s

Kristian Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn Jordbrugsarbeide. Skogarbeider 1876 Slemdal herred* n s

Johan Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn. Jordbrugsarbeide 1882 Slemdal herred* n s

Anton Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn. Jordbrugsarbeide 1882 Slemdal herred* n s

Anna Jonsd. k ug b d Husligt arbeide 1882 Slemdal herred* n s

Inga Jonsd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

Edvin Karls. m ug b Forpleies for Skiens fattigvæsen 1890 Skien Brb n s

Knut Ols. Skjelbred m ug b el Landpostbud 1850 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Skjellbrei Gnr.12

Bnr.3 - Skjellbrei Nordre - eier/bruker John Olsen

 

Jon døde på Skilbred i 1910.

 

 

(1) Gift 03.08.1860 i Siljan kirke TE.,[5] med Pernille Pedersdatter,[6] født 24.09.1835 i Kløverød Siljan TE.,[7] (datter av Peder Nilsen og Karen Pedersdatter), døpt 11.10.1835 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,3 død 13.10.1860 i Skilbred Siljan TE.,[8] gravlagt 20.10.1860 i Siljan kirkegård TE.8

 

Pernille:

Hun kom fra Kløverød og døde på Skilbred samme året hun giftet seg, etter å ha født en sønn.

 

 

(2) Gift 07.08.1868 i Siljan kirke TE.,[9] med Anne Helene Larsdatter,[10] født 14.04.1846 i Tveitan søndre Siljan TE.,[11] (datter av Lars Pedersen og Berte Olsdatter), døpt 07.06.1846 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[12] død 17.01.1917 i Skilbred Siljan TE.,[13] gravlagt 28.01.1917 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne Helene:

Hun kom fra Tveitan. Hennes mor, Berte Olsdatter, døde bosatt hos dem på Skilbred i 1888. Anne Helene døde på Skilbred i 1917.

 

 

 

I.    Ole Petter Jonsen,[14] (sønn av Jon Olsen og Pernille Pedersdatter) født 13.10.1860 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[15] døpt 28.10.1860 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[16] død 08.12.1934 i Rød Siljan TE.

      

 

       Gift 08.06.1886 i Siljan kirke TE.,[17] med Karoline Marie Andersdatter, født 18.12.1864 i Gonsholt Siljan TE.,[18] (datter av Anders Isaksen og Anne Helvig Sigurdsdatter), døpt 22.01.1865 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[19] død 04.06.1922 i Rød Siljan TE.,[20] gravlagt 10.06.1922 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Rød

 

 

 

II.   Lars Oluf Jonsen, (sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 02.01.1869 i Skilbred Siljan TE.,[21] døpt 25.03.1869 i Siljan kirke TE.,21 død 18.09.1871 i Skilbred Siljan TE.,[22] gravlagt 25.09.1871 i Siljan kirkegård TE.22

 

 

 

III. Lars Oluf Jonsen, (sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 01.09.1871 i Skilbred Siljan TE.,[23] døpt 08.10.1871 i Siljan kirke TE., død 10.05.1872 i Skilbred Siljan TE.,[24] gravlagt 18.05.1872 i Siljan kirkegård TE.24

 

 

 

IV. Lars Jonsen,[25] (sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 25.05.1874 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[26] døpt 21.06.1874 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[27] død ca 1933.[28]

      

 

       Gift 30.05.1903 i Siljan kirke TE.,[29] med Berte Marie Edvardsdatter,[30] født 14.03.1875 i Brekke Sandsvær BU.,[31] (datter av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter), døpt 17.05.1875 i Gjerpen kirke TE.,31 konfirmert 06.10.1889 i Siljan TE.[32]

      

       Se Rønningen u/Søntvedt

      

 

 

V.   Kristian Jonsen,[33] (sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 19.10.1876 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[34] døpt 12.11.1876 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[35] død 10.04.1963 i Gurholt Siljan TE.[36]

      

      

       Gift 07.03.1905 i Siljan kirke TE.,[37] med Mathilde Larsdatter,[38] født 10.09.1879 i Øverbø Siljan TE.,[39] (datter av Lars Pedersen og Pernille Pedersdatter), døpt 19.10.1879 i Siljan kirke TE.,39 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[40] død 01.07.1962 i Gurholt Siljan TE.36

      

       Se Gurholt/Østre Bnr.17

 

 

 

 

VI. Hans Jakob Jonsen,25 (sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 29.06.1879 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[41],[42] døpt 03.08.1879 i Siljan kirke TE.,41 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE,[43] død 17.08.1971 i Skien TE., gravlagt 21.08.1971 på Nordre Gravlund Skien TE.

      

       Forhold til Ingeborg Emilsdatter,[44] født 05.12.1880 i Flesberg BU.,[45] (datter av Emil Andersen og Ingeborg Stenersdatter), døpt 09.01.1881 i Flesberg BU.,45 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.[46]

      

      

       Gift 13.11.1904 i Siljan kirke TE.,37 med Anna Ludvigsdatter,[47] født 21.04.1880 i Hjartdal TE.,[48] (datter av Ludvig Andersen Falk og Gunhild Gjermundsdatter), døpt 13.06.1880 i Hjartdal TE., konfirmert 20.10.1895 i Styrvold Lardal VE,[49] død 09.04.1966 i Skien TE., gravlagt 15.04.1966 på Nordre Gravlund Skien TE.5

 

       Se Lunde u/Skilbred

 

 

 

VII. Anton Jonsen,25 (sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 16.01.1882 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[50] døpt 06.04.1882 i Siljan kirke TE.,50 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.,[51] død 30.11.1965 i Skilbred Siljan TE.36

      

       Anton og Johan var tvillinger.

 

      

       Gift 22.06.1912 i Siljan kirke TE.,[52] med Mina Otilie Edvardsdatter,30 født 11.01.1880 i Brekke Sandsvær BU.,[53] (datter av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter), døpt 08.02.1880 i Gjerpen kirke TE.,53 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,40 død 31.07.1969 i Skilbred Siljan TE.36

      

       Se Skilbred denne gården

      

 

 

VIII. Johan Jonsen,[54] (sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 16.01.1882 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,50 døpt 06.04.1882 i Siljan kirke TE.,50 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.,51 død 29.06.1977 i Skilbred Siljan TE.36

      

       Johan og Anton var tvillinger. Johan var ugift.

 

       Hans Olsen Høiseth skilte i 1924 ut Lirønningen Bnr.40 u/Høiseth fra Høiseth Bnr.10 til Johan Jonsen Skilbred og solgte den til han i 1926.
Skyldelingsforetning avholt 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Lirønningen Bnr.40
Skjøte Lirønning Bnr.40 fra Hans O Høiset til Johan J Skilbred for kr. 3750. Tinglyst 14.04.1926

 

       Treschow skilte i 1925 ut plassen Ollerønningen Bnr.6 u/Skilbred fra "Skogen" Bnr.4 til Johan:

       Skylldelingsforretning avholt 29.04.1925 på Skilbred (Skogen) Bnr.4, hvorav til Johan J Skilbred er utskilt Ollerønningen Bnr.6.

 

       Johan og hans bror Anton kjøpte sammen plassen i 1927:

       Skjøte fra F. W. Treschow til Johan Johnsen Skilbred og Anton Jonsen Skilbred på Ollerønningen Bnr.6 for 5000 kr. (tingl. 26.03.1927)

 

       De skilte da ut Friborg Bnr.9 u/Skilbred til Johan:

       Skylldelingsforretning avholt 12.11.1927 på Ollerønningen Bnr.6, hvorav til Johan J Skilbred er utskilt Friborg Bnr.9.

 

       Hans bror Anton skilfte i 1927 ut Friborg Bnr.8 fra Skilbred Nordre Bnr.3 til Johan:

       Skylldelingsforretning avholt 12.11.1927 på Skilbred Bnr.3, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Friborg Bnr.8.

 

       Edvard A Skilbred skilte i 1927 ut Friborg Bnr.7 fra Skilbred Søndre Bnr.2 til Johan Jonsen Skilbred. (Johan kjøpte plassen i 1937, men Edvard Andersen Skilbred sin sønn, Anders (Edvardsen) Skilbred, kjøpte samme år Friborg Bnr.7 på auksjon. Han kjøpte den sammen med Skilbred Søndre Bnr.2.)

       De makeskiftet i 1930 så Johan ble eneeier av Friborg Bnr.8 og Friborg Bnr.9 og Anton ble eneeier av Ollerønningen Bnr.6:

       Makeskifteskjøte fra Anton J Skilbred og hustru Othilde til Johan J Skilbred av Friborg Bnr.8. (dat. 22.03.1930)

       Makeskifteskjøte fra Anton J Skilbred og hustru Othilde til Johan J Skilbred, paa førstnevntes halvpart av Friborg Bnr.9, slik at sistnevnte ble eneier. (dat. 22.03.1930)

 

       Johan kjøpte Høiseth Bnr.27 i 1932:
Solve Øverbø og Hans Øverbø solgte i 1932 Høiseth Bnr.27 u/Høiseth til Johan Skilbred:
Skjøte på Bnr.27 fra Solve Øverbø og Hans Øverbø med hustru Bertha til Johan Skilbred for kr. 7500. Tinglyst 11.11.1932

 

       John Fjelldalen skilte i 1934 ut Nordre Lilaas Bnr.34 fra Høiseth Bnr.10 og solgte den til Johan Skilbred.
Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 9.juni, tinglyst 15.06.1934, hvorved til John Skilbred er utskilt Nordre Lilaas Bnr.43
Skjøte på Bnr.43 fra John Fjeldalen og hustru Klara til Johan Skilbred for kr. 1000. Datert 19.06.1934

 

       Johan Skilbred solgte i 1934 Lirønningen Bnr.40 u/Høiseth til Johan Fjelldalen:
Skjøte Lirønning Bnr.40 fra Johan Skilbred til Johan Fjelldalen for kr. 1000. Tinglyst 16.07.1934

 

       Friborg Bnr.7, Friborg Bnr.8 og Friborg Bnr.9 ble drevet som et bruk.

 

       Matrikkelutkast 1950

       Skjelbrei Gnr.12

       Bnr.8 - Friborg - 0 mark 37 øre - Johan J. Skjelbred

       Bnr.9 - Friborg - 0 mark 26 øre - Johan J. Skjelbred

       Bnr.27 - Kjønnåsen og Grauterulla - 0 mark 71 øre - Johan Skilbred
Bnr.43 - Nordre Lilås - 0 mark 40 øre - Johan Skilbred

      

       Kåre Skilbred overtok bruket Friborg i 1960.

 

       Johan døde i 1977.

 

 

 

IX. Anna Bertea Jonsdatter,25 (datter av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 17.02.1885 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[55] døpt 02.04.1885 i Siljan kirke TE.,55 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[56] død 09.08.1961 i Kvisla Siljan TE.36

      

 

       Gift 29.09.1906 i Siljan kirke TE.,[57] med Peder Kristian Pedersen,[58] født 25.02.1881 i Kvisla Siljan TE.,[59] (sønn av Peder Pedersen og Anne Helvig Knutsdatter), døpt 06.06.1881 i Siljan kirke TE.,59 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[60] død 06.09.1960 i Kvisla Siljan TE.36

      

       Se Kvisla

 

 

 

X.   Inga Olava Jonsdatter,25 (datter av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter) født 15.07.1890 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[61] døpt 31.08.1890 i Siljan kirke TE.,61 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[62] død 06.03.1974.36

      

 

       Gift 21.02.1914 i Siljan kirke TE.,[63] med Jacob Alfred Johansen, født 08.04.1881 i Lille Stensrud Nordstrand Aker,[64] (sønn av Johan Thoresen og Berte Jonsdatter), døpt 06.06.1881 i Nordstrand Aker, konfirmert 04.10.1896 i Nordstrand Aker,[65] yrke Oppsynsmann.,25 død 23.06.1930.36

      

      Se Kiste Søndre

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 493 og 519.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[6]  Siljan bygdebok. side 501.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 237.

[10]  Siljan bygdebok. side 519.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 132.

[14]  Siljan bygdebok. 234 og 493.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[16]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 188.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 84.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 17.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[25]  Siljan bygdebok. side 493.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 21.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 153.

[28]  Gamle Gjerpen.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.

[30]  Siljan bygdebok. side 502.

[31]  Gjerpen klokkerbok 1864-1882. side 132.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 154.

[33]  Siljan bygdebok. side 246 og 493.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[36]  Siljan kirkegård.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 202.

[38]  Siljan bygdebok. side 246 og 338.

[39]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 33.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 162.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 32.

[42]  Gamle Gjerpen.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[44]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[45]  Flesberg Lyngdal ministerialbok 1879-1905. side 7.

[46]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 136.

[47]  Siljan bygdebok. side 495.

[48]  Hjartdal Hjartdal klokkerbok 1854-1888. side 132-133.

[49]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 75.

[50]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 39.

[51]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.

[52]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 107.

[53]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 105.

[54]  Siljan bygdebok. side 493 og 495.

[55]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 50.

[56]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[57]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 204.

[58]  Siljan bygdebok. side 32.

[59]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 37.

[60]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[61]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 65.

[62]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[63]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 109.

[64]  Oslo Nordstrand ministerialbok 1881-1900. side 2.

[65]  Oslo Nordstrand ministerialbok 1881-1900. side 121.