| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Anton Jonsen f. 1882 og Mina Otilie Edvardsdatter f. 1880 sin familie.

 

 

 

Anton Jonsen,[1] født 16.01.1882 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[2] døpt 06.04.1882 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.,[3] død 30.11.1965 i Skilbred Siljan TE.[4]

Han var sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter på Skilbred Nordre.

 

Anton sin far hadde kjøpt Skilbred Nordre av Treschow i 1893. Da faren døde i 1910 overtok Anton som bruker på gården og nevnes der i 1910. Hans mor bodde der da på føderaad. Hun døde der i 1917.

 

Skilbred Nordre 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Anton Jonsen m ug b hf Gaardbruker, selveier 16.01.1882 Slemdal n s

Inga Jonsen k ug b tj Tjenestepike, Hus- og kreaturstel 15.07.1890 Slemdal n s

Anton Hansen m ug b tj Gjætergut 25.03.1898 Slemdal n s

Anne Helene Jonsen k e b mor til hf, fl Har ophold hos sin søn, Føderaad 03.05.1846 Slemdal n s

Johan Jonsen m ug b fl Skomager 16.01.1882 Slemdal n s

 

Anton overtok i 1911 eierskapet på Skilbred Nordre ved å løse ut de andre arvingene:

Skjøte fra John Olsen Skilbreds eneste og myndige arvinger til Anton Johansen på Skilbred Bnr.3 for 5500 kr, hvorav for gårdsredskaper og lignende 4000 kr, samt ivaretagelsen av føderaad til enke Anne Helene Larsdatter. (tingl. 14.10.1911)

 

Anton giftet seg i 1912.

 

Da Treschow i 1891 delte opp Skilbred i Nordre og Søndre beholdt han skogen som Bnr.4. I 1925 skilte Treschow ut Ollerønningen Bnr.6 fra ”Skogen” Bnr.4 til Anton’s bror Johan:

Skylldelingsforretning avholt 29.04.1925 på Skilbred Bnr.4, hvorav til Johan J Skilbred er utskilt Ollerønningen Bnr.6.

 

I 1927 solgte Treschow Ollerønningen Bnr.6 til Anton og hans bror Johan:

Skjøte fra F. W. Treschow til Johan Johnsen Skilbred og Anton Jonsen Skilbred på Ollerønningen Bnr.6 for 5000 kr. (tingl. 26.03.1927)

 

Det ble skilt ut noen plasser og gjort noen makeskifter fremover der Anton var part. (Se Lunde Bnr.5, Ollerønningen Bnr.7, Friborg Bnr.8, Friborg Bnr.9)

 

I 1950 eide Anton Skilbred Nordre Bnr.3 og Ollerønningen Bnr.6.

 

Matrikkelutkast 1950

Skjelbrei Gnr.12

Bnr.3 - Skjelbrei Nordre - 2 mark 70 øre - Anthon Johansen

Bnr.6 - Ollerønningen - 0 mark 26 øre - Anthon J. Skilbred

 

Anton døde i 1965.

 

 

Gift 22.06.1912 i Siljan kirke TE.,[5] med Mina Otilie Edvardsdatter,[6] født 11.01.1880 i Brekke Sandsvær BU.,[7] (datter av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter), døpt 08.02.1880 i Gjerpen kirke TE.,7 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[8] død 31.07.1969 i Skilbred Siljan TE.4

 

Mina:

Hun kom til Siljan fra Gjerpen i 1894. Hennes foreldre kom fra Sandsvær til Grorud i Siljan i 1883.

 

Hun døde i 1969.

 

 

 

 

I.    Jon Skilbred,[9] født 14.08.1913 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[10] døpt 12.10.1913 i Siljan kirke TE.

      

       Olaf Jacobsen Serkland solgte i 1958 Gurholt/Granly Bnr.30 til Jon Antonsen Skilbred:
Skjøte på Gurholt/Granly Bnr.30 Olaf Jacobsen Serkland f. 07.08.1912 til Jon Antonsen Skilbred f. 14.08.1913 for kr. 32 000. datert 28.06.1958

 

       De ble, ifølge Bakken, bosatt i Sandefjord.

 

       Gift 24.06.1939 i Siljan kirke TE.,[11] med Anne Elise Skilbred,[12] født 20.08.1914 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[13] (datter av Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen), døpt 01.11.1914 i Siljan kirke TE.

      

 

       Barn.

 

        A.    Sigrun Skilbred, født 01.09.1940 i Siljan TE.[14]

              

 

               Hun giftet seg med Arne Gonsholt, født 01.03.1942 i Siljan TE.,14 (sønn av Gudmund Gonsholt og Tora Bøe).

 

 

 

II.   Edvard Skilbred,9 født 06.10.1915 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[15] døpt 25.12.1915 i Siljan kirke TE., død 17.09.2012 i Skilbred Siljan TE., gravlagt 28.09.2012 i Siljan kirkegård TE.[16]

      

 

       Han giftet seg med Astrid Øygarden,9 født 19.06.1915 i Gjerstad AA.,[17],[18] (datter av Lars Olsen og Anne Kristine Andersdatter), døpt 11.07.1915 i Gjerstad kirke AA.,17 død 21.04.1999 i Skilbred Siljan TE.4

      

       Se Skilbred denne gården

 

 

 

III. Anne Skilbred,9 født 27.03.1918 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[19] døpt 19.05.1918 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1951, med Andreas Løvbræk, født 25.06.1911 i Stavanger RO.[20]

      

 

 

IV. Kåre Skilbred,[21] født 04.02.1921 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[22] døpt 05.06.1921 i Siljan kirke TE., død 01.10.1997 i Skilbred Siljan TE.,4 gravlagt 07.10.1997 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 1946,[23] med Åse Margaret Jacobsen,[24] født 03.10.1922 i Sandefjord VE.,4,[25] (datter av Sigurd Hjalmar Jacobsen og Jenny Harriet Amundsen), døpt 19.11.1922 i Sandefjord VE.,24 død 31.05.1979 i Skilbred Siljan TE.,4 gravlagt 06.06.1979 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Friborg Bnr.8

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 493.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 39.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 107.

[6]  Siljan bygdebok. side 502.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 105.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 162.

[9]  Siljan bygdebok. side 494.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 15.

[11]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 26.

[12]  Siljan bygdebok. side 492.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 19.

[14]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 22.

[16]  Telemarksavisa.

[17]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 30.

[18]  Gjerstad Gjerstad klokkerbok 1909-1925 side 27.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 31.

[20]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 41.

[21]  Siljan bygdebok. side 494-495.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 44.

[23]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 33.

[24]  Siljan bygdebok. side 495.

[25]  Sandefjord klokkerbok 1920-1931. side 30.