| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814

 


 

 

Ole Petter Jonsen f. 1860 og Karoline Marie Andersdatter f. 1864 sin familie.

 

 

 

Ole Petter Jonsen,[1] født 13.10.1860 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[2] døpt 28.10.1860 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[3] død 08.12.1934 i Rød Siljan TE.

Han var sønn av Jon Olsen og Pernille Pedersdatter på Skilbred.

 

Moren var død før Ole Petter ble døpt. Han var døpt Ole Petter, med skrev seg bare som Petter.

 

I 1865 bodde han sammen med sin far hos sin bestefar Ole Jonsen på Skilbred.

 

Petter giftet seg i 1886 og ble bosatt på Engelstad. De døpte barn der frem til 1890.

 

I 1892 døpte de et barn bosatt på Gråten i Solum. Fra 1894 døpte de barn bosatt på Rød i Siljan.

 

Petter kjøpte i 1894 Rød/innmarken Bnr.3 (Oppstua) av Treschow:

Skjøte på Rød/innmarken Bnr.3 fra F W Treschow til Peter Johnsen for kr. 5600, med forbehold om driftsvei, tømmerlegger, vannrett og strandrett. Datert 20.07.1894, tinglyst 04.08.1894

 

Siljan 1900 - Rød Gnr.27 Bnr.3.

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Peter Johns. Rød m g b hf Gaardbruger S og arb ved skovdrift 1860 Slemdal herred* n s

Karoline Marie Andersd. k g b hm Gaardmandskone 1864 Slemdal herred* n s

Peder Peters. m ug b s Søn 1887 Slemdal herred* n s

Aksel Peters. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Anna Petersd. k ug b d Datter 1894 Slemdal herred* n s

Valborg Anders. k ug b fl Til forpleining 1889 Skien n s

 

Matrikkelen 1905

Rød Gnr.27

Bnr.3 - Rød Øvre (indmarken) - eier/bruker Peter Johnsen

 

Siljan 1910 - Rød Gnr.27 Bnr.3.

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Petter Johnsen m g b hf Gaardb. selveier 13.08.1860 Slemdal n s

Karoline Andersen k g b hm Gaardb.kone (hus & kreaturstel) 18.12.1866S lemdal n s

Aksel Pettersen m ug b s Gaards og skovarbeider 06.03.189 1Slemdal n s

Alma Pettersen k ug b d Kreatur og husstel 27.02.1894 Slemdal n s

Andreas Ingebretsen m ug b Bortsat barn Visergut fattigvæsenet 11.08.1897 Skien n s

Kari Hansen k ug b Bortsat barn Bortsat fattigvæsenet 16.03.1901 Slemdal n s

 

Petter solgte i 1921 Rød/innmarken Bnr.3 (Oppstua) til sønnen Aksel:

Skjøte på Rød/innmarken Bnr.3 fra Peter J Rød til sønnen Aksel P Rød for kr. 1600, hvorav før løsøre kr. 8000, fritt, fuldt forsvarlig opphold pleie i eget oppvarmet leilighet osv. for selger og hustru og fuld bruksrett over eiendommen inntil 14.10.1925. Datert 10.11.1921, tingl. 21.11.1921.

 

Han døde på Rød i 1934.

 

 

Gift 08.06.1886 i Siljan kirke TE.,[4] med Karoline Marie Andersdatter, født 18.12.1864 i Gonsholt Siljan TE.,[5] (datter av Anders Isaksen og Anne Helvig Sigurdsdatter), døpt 22.01.1865 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[6] død 04.06.1922 i Rød Siljan TE.,[7] gravlagt 10.06.1922 i Siljan kirkegård TE.

 

Karoline Marie:

Hun kom fra Gonsholt og døde på Rød i 1922.

 

 

 

I.    Peder Pettersen,[8] født 29.11.1887 i Engelstad Siljan TE.,[9] døpt 08.01.1888 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[10] død 14.03.1970 i Kiste Siljan TE.[11]

      

      

       Gift 19.10.1912 i Siljan kirke TE.,[12] med Hanna Mathilde Antonsdatter,[13] født 06.04.1889 i Kragemo Lardal VE.,[14] (datter av Syvert Anton Jensen og Inger Johanne Sivertsdatter), døpt 17.05.1889 i Svarstad kirke VE.,14 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[15] død 30.01.1967 i Kiste Siljan TE.11

      

       Se Kiste Søndre Bnr.17

 

 

              

II.   Julia Pettersdatter, født 17.12.1890 i Engelstad Siljan TE.,[16] døpt 17.12.1890 i Hjemme., død 17.12.1890 i Engelstad Siljan TE.,[17] gravlagt 22.12.1890 i Siljan kirkegård TE.28

 

 

 

III. Anne Pettersdatter, født 17.12.1890 i Engelstad Siljan TE.,27 døpt 17.12.1890 i Hjemme., død 30.12.1890 i Engelstad Siljan TE.,28 gravlagt 06.01.1891 i Siljan kirkegård TE.28

 

 

 

IV. Aksel Joakim Pettersen,[18] født 08.03.1892 i Graaten Solum TE.,[19] døpt 15.05.1892 i Solum TE.,30 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[20] død 01.05.1972 i Rød Siljan TE.11

      

      

       Gift 27.06.1915 i Skien TE.,[21],[22] med Helga Hansdatter,[23] født 11.02.1892 i Moholt Siljan TE.,[24] (datter av Hans Jacob Jacobsen og Inger Andrine Halvorsdatter), døpt 24.07.1892 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,31 død 26.03.1973 i Rød Siljan TE.11

      

        Se Rød (denne gården)

 

 

              

V.   Alma Pettersdatter,8 født 27.02.1894 i Rød Siljan TE.,[25] døpt 13.05.1894 i Siljan kirke TE.,46 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.[26]

      

 

       Gift 18.06.1916 i Siljan kirke TE.,[27] med Karl Fridtjof Karlsen, født 08.04.1895 i Idd ØF.,[28] (sønn av Karl Manfred Karlsen og Brita Amalie Akselsen), døpt 21.07.1895 i Idd ØF., konfirmert 10.10.1909 i Idd ØF.

      

 

       Barn:

 

        A.    Sverre Karlsen, født 18.02.1918 i Tufte Siljan TE.,39 døpt 21.04.1918 i Siljan kirke TE.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. 234 og 493.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 188.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[8]  Siljan bygdebok. side 234.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 58.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[11]  Siljan kirkegård.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 107.

[13]  Siljan bygdebok. side 106.

[14]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 36.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 66.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 253.

[18]  Siljan bygdebok. side 14 og 234.

[19]  Solum Solum klokkerbok 1884-1898. side 59.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 110.

[22]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 123.

[23]  Siljan bygdebok. side 14.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 75.

[26]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[28]  Idd Enningdal ministerialbok 1882-1923. side 54.