| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I LUNDE u/SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Jacob Jonsen (Lunde) f. 1879 sin familie. Han fikk et uekte barn med Ingeborg Emilsdatter f. 1880 og giftet seg med Anna Ludvigsdatter f. 1880.

 

 

 

Hans Jakob Jonsen (Lunde) ,[1] født 29.06.1879 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[2],[3] døpt 03.08.1879 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.,[4] død 17.08.1971 i Skien TE., gravlagt 21.08.1971 på Nordre Gravlund Skien TE.[5]

Han var sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter på Skilbred.

 

Hans Jacob skrev seg som Lunde og fikk et uekte barn i Siljan i 1898.

 

Han giftet seg i 1904.

 

Han var en tid forpakter av Henningsdalen u/Mo i Gjerpen. Han nevnes der som skogsarbeider og de fikk to barn bosatt der. Se gamlegjerpen.no (Henningsdalen under Mo)

 

Han kjøpte Lunde Bnr.28 u/Høiseth av Edvard Andersen Skilbred  i 1917:
Skjøte fra Edvard Andersen Skilbred til Hans J Lunde for kr. 6000, på Lunde Bnr.28 med tilliggende havnerett i Bnr.10, Høisetskogen. Tinglyst 27.10.1917

 

Han flyttet trolig fra Lunde u/Høiseth til Lunde u/Skilbred Søndre i 1920. Denne plassen ble utskilt til Hans fra Skilbred Søndre i 1920:

Skylldelingsforretning 17.03.1920 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Hans Johnsen Lunde er utskilt Lunde Bnr.5 av skyld 27 øre.

Skjøte fra Olaf Nøklegård til Hans J Lunde på Lunde Bnr.5 for 8500 kr. (tingl. 12.05.1920)

 

Han drev nok nå da både Høiseth/Lunde Bnr.28 til Skilbred Søndre/Lunde Bnr.5.

 

Slemdal kommune solgte i 1940 Høisethagen Bnr.21 til Hans Johnsen Lunde:
Skjøte på Bnr.21 fra Slemdal kommune til Hans Johnsen Lunde f. 29.06.1879 for kr. 2000. Datert 30.10.1940


Hans Lunde solgte i 1950 Høisethagen Bnr. 21 til sønnen Jon Lunde:
Skjøte fra Hans Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Bnr.21 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 4000. Forbehold om fult opphold for selger og hans kone i deres levetid. Datert 04.03.1950

 

Sønnen Jon overtok Lunde Bnr.5 i 1950:

Skjøte fra Hans J Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Lunde Bnr.5 for 14000 kr, hvorav løsøre 4000 kr, pluss opphold for selger og hans hustru. (dat. 04.03.1950).

 

Hans Jakob Jonsen Lunde solgte i 1950 Lunde Bnr.28 u/Høiseth m.m. til sin sønn Jon Lunde mot fritt opphold for seg og hans kone.: 

Skjøte fra Hans Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Lunde Bnr.28 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 4000, pluss forbehold om fritt opphold for selger og hans hustru livet ut. Datert 04.03.1950

 

Hans Jacob døde i 1971 og ble gravlagt i Skien.

 

 

Forhold til Ingeborg Emilsdatter,[6] født 05.12.1880 i Flesberg BU.,[7] (datter av Emil Andersen og Ingeborg Stenersdatter), døpt 09.01.1881 i Flesberg BU.,6 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.[8]

 

Ingeborg:

Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun kom til Siljan i 1895. Hun fikk i 1898 et uekte barn med Hans Jacob Jonsen.

 

I 1900 var hun tjenestejente hos Hans Andersen i Kjølnes. Hun hadde da med seg sin datter Inga Marie. 

 

Ingeborg fikk i 1901 et uekte barn der Peder Kristiansen fra Gurholt ble utlagt som barnefar. I ministerialboken kan vi lese at Peder Kristiansen under ed benektet at han var far til dette barnet. Ved dom av 26.10.1903 ble dette at han skulle være far til dette barnet endret. Ved konfirmasjonen til dette barnet i 1915 står det far ukjent.

 

 

Hennes uekte barn fra 1901.

 

I.    Peder Ingvald Stendalen ,[6] født 08.04.1901 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[7] (datter av Ingeborg Emilsdatter), døpt 12.05.1901 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[8] død 13.12.1971 i Siljan TE.[9]

      

       Han ble uekte født. Ved konfirmasjonen til dette barnet i 1915 står det far ukjent. (Se under hans mor.)

 

      

       Gift 1927, med Marie Hansdatter ,[10] født 04.01.1901 i Tangen u/Sortedal Siljan TE.,7 (datter av Hans Pedersen og Anne Halvorsdatter ), døpt 12.05.1901 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[11] død 14.01.1982 i Siljan TE.9

      

       Se Riset u/Austad

 

 

 

Gift 13.11.1904 i Siljan kirke TE.,[9] med Anna Ludvigsdatter,[10] født 21.04.1880 i Hjartdal TE.,[11] (datter av Ludvig Andersen Falk og Gunhild Gjermundsdatter), døpt 13.06.1880 i Hjartdal TE., konfirmert 20.10.1895 i Styrvold Lardal VE.,[12] død 09.04.1966 i Skien TE., gravlagt 15.04.1966 på Nordre Gravlund Skien TE.5

 

Anna:

Hun var født i Hjartdal. Hennes mor kom derfra og hennes far var svensk. Ved vielsen hadde hun oppholdssted Skilbred.

 

Anna døde i 1966 og ble gravlagt i Skien.

 

 

 

 

I.    Inga Marie Hansdatter, (datter av Hans Jakob Jonsen og Ingeborg Emilsdatter) født 01.01.1898 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[13] døpt 30.01.1898 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[14] død 04.01.1987.[15]

      

       Foreldrene var ugift da hun ble født. I 1900 bodde hun i Kjølnes hos Hans Andersen sammen med sin mor. Hun døde i 1987.

      

 

 

II.   Jon Lunde,10 (sønn av Hans Jakob Jonsen og Anna Ludvigsdatter) født 09.09.1905 i Henningsdalen u/Mo Luksefjell TE.,[16] døpt 15.10.1905 i Gjerpen TE.,16 død 06.04.1965 i Skien TE., gravlagt 10.04.1965 på Nordre Gravlund Skien TE.5

      

       Hans Lunde solgte i 1950 Høisethagen Bnr. 21 til sønnen Jon Lunde:
      Skjøte fra Hans Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Bnr.21 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 4000. Forbehold om fult opphold for selger og hans kone i deres levetid. Datert 04.03.1950

 

        Han overtok plassen Lunde u/Skilbred Søndre i 1950:

       Skjøte fra Hans J Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Lunde Bnr.5 for 14000 kr, hvorav løsøre 4000 kr, pluss opphold for selger og hans hustru. (dat. 04.03.1950).

 

       Hans Jakob Jonsen Lunde solgte i 1950 Lunde Bnr.28 u/Høiseth m.m. til sin sønn Jon Lunde mot at hans foreldre fikk fritt opphold.:
Skjøte fra Hans Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Lunde Bnr.28 u/Høiseth m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 4000, pluss forbehold om fritt oppholt for selger og hans hustru livet ut. Datert 04.03.1950

 

       Jon nevnes i 1950 både på Skilbred Bnr.5, Høisethagen Bnr.21 u/Høiseth og Lunde Bnr.28 u/Høiseth.

Matrikkelutkast 1950
Skjelbrei Gnr.12 
Bnr.5 - Skjelbrei Søndre Lunde - 0 mark 77 øre - Jon Lunde

       Høiseth Gnr.15 
Bnr.21 - Høgsethagen - 0 mark 03 øre - John Lunde
Bnr.28 - Lunde - 0 mark 80 øre - Jon Lunde

      

       Jon solgte Lunde Bnr.5 u/Skilbred Søndre i 1962 til Sveinung Råmunddalen.

 

       Jon var ugift og omkom i en arbeidsulykke. Han døde i 1965 og ble gravlagt i Skien.

 

 

 

III. Gunhild Lunde,10 (datter av Hans Jakob Jonsen og Anna Ludvigsdatter) født 02.03.1910 i Henningsdalen u/Mo Luksefjell TE.,3 død 08.07.1995 i Skien TE., gravlagt 13.07.1995 på Nordre Gravlund Skien TE.5

      

       Gunhild var ugift. Hun døde i 1995 og ble gravlagt i Skien.

 

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 493.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 32.

[3]  Gamle Gjerpen.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[5]  Gravminner i Norge.

[6]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[7]  Flesberg Lyngdal ministerialbok 1879-1905. side 7.

[8]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 136.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 202.

[10]  Siljan bygdebok. side 495.

[11]  Hjartdal Hjartdal klokkerbok 1854-1888. side 132-133.

[12]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 75.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 84.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[15]  Siljan kirkegård.

[16]  Gjerpen ministerialbok 1905-1913. side 10.