| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØSTRE Bnr.17 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Kristian Jonsen f. 1876 og Mathilde Larsdatter f. 1879 sin familie.

 

 

 

Kristian Jonsen,[1] født 19.10.1876 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[2] døpt 12.11.1876 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[3] død 10.04.1963 i Gurholt Siljan TE.[4]

Han var sønn av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter på Skilbred.

 

Kristian giftet seg i 1905. De døpte et barn bosatt på Skilbred i 1906.

 

Fra 1908 døpte de barn bosatt på Gurholt.

 

Kristian kjøpte i 1908 Gurholt/Østre Bnr.17 av Ole Haagensen Bakkehaug:

Skjøte på Gurholt/Østre Bnr.17 fra Ole Haagensen Bakkehaug til Kristian Johnsen Gurholt for kr. 6000. Datert 07.06.1908, tinglyst 19.06.1915

 

Siljan 1910 - Gurholt østre Gnr.23 Bnr.17

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian Jonsen m g b hf Gaardbruker, Selveier 16.11.1876 Slemdal n s

Matilde Jonsen k g b hm Gaardmandskone 10.09.1879 Slemdal n s

Jon Kristiansen m ug b s Søn 27.01.1905 Slemdal n s

Petra Kristiansen k ug b d Datter 10.04.1908 Slemdal n s

 !! Kristiansen* k ug b d Datter 31.10.1910 Slemdal n s Merknad: udøpt pike

Tolene Pedersdatter k ug b tj Hus- og kreaturstel 28.09.1840 Slemdal n s

 

De skilte i 1949 ut Gurholt/Fjelstad Bnr.32 og solgte den til sønnen Lars:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 30.04.1949, hvorved utskilt Gurholt/Fjelstad Bnr.32.

Skjøte på Gurholt/Fjelstad Bnr.32 fra Kristian Gurholt f. 19.10.1876 til Lars Gurholt f. 10.08.1913 for kr. 200. Datert 10.08.1949

 

De solgte i 1952 Gurholt/Østre Bnr.17 til sønnen Olav og ble bosatt på gården på føderåd:

Skjøte på Gurholt/Østre Bnr.17 fra Kristian Johnsen Gurholt f. 19.10.1876 til sønnen Olav Gurholt f. 07.05.1916 fir kr. 11 500, hvor av for løsøre kr. 2000, samt fødreåd for foreldrene.Datert 02.07.1952.

 

Kristian døde i 1963.

 

 

Gift 07.03.1905 i Siljan kirke TE.,[5] med Mathilde Larsdatter,[6] født 10.09.1879 i Øverbø Siljan TE.,[7] (datter av Lars Pedersen og Pernille Pedersdatter), døpt 19.10.1879 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[8] død 01.07.1962 i Gurholt Siljan TE.4

 

Mathilde:

Hun kom fra Øverbø/Rønningsmyra. Mathilde døde i 1962.

 

 

 

I.    Jon Gurholt,[9] født 27.01.1906 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[10] døpt 18.03.1906 i Siljan kirke TE., død 15.11.1971 i Gurholt Siljan TE.4

 

 

 

II.   Petra Gurholt,9 født 10.04.1908 i Gurholt Siljan TE.,[11],4 døpt 07.06.1908 i Siljan kirke TE., død 29.06.1980 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 29.04.1939 i Siljan kirke TE.,[12] med Paul Arthur Nygård,[13] født 14.06.1912 i Mæla Gjerpen TE.,[14] (sønn av Harald Paulsen og Anna Hagbartsdatter), døpt 22.09.1912 i Gjerpen TE., død 29.06.1994 i Siljan TE.4

      

       Se Torsholt – Sanvall

 

 

 

III. Anna Helene Gurholt,[15] født 31.10.1910 i Gurholt Siljan TE.,[16] døpt 01.01.1911 i Siljan kirke TE., død 20.09.1998 i Kløverød Siljan TE.4

      

 

       Gift 1933, med Edvard Kløverød,[17] født 08.08.1911 i Kløverød søndre Siljan TE.,[18] (sønn av Ellef Edvardsen og Ingeborg Marie Jacobsdatter), døpt 08.10.1911 i Siljan kirke TE., død 02.08.1983 i Kløverød Siljan TE.4

      

       Se Kløvstad u/Kløverød

 

 

              

IV. Lars Gurholt, født 10.08.1913 i Gurholt Framstua Siljan TE.,[19] døpt 28.09.1913 i Siljan kirke TE., død 07.09.1984 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 06.09.1941 i Siljan kirke TE.,[20] med Anna Marie Høiseth,[21] født 19.03.1918 i Høiseth S. Siljan TE.,[22] (datter av Ole Petter Olsen og Olga Gulliksdatter), døpt 21.04.1918 i Siljan kirke TE., død 04.11.2005 i Siljan TE.4

      

       Se Gurholt/Fjelstad Bnr.32

       

 

       

V.   Olav Gurholt,9 født 07.05.1916 i Gurholt Siljan TE.,[23] døpt 09.07.1916 i Siljan kirke TE., død 22.08.2003 i Gurholt Siljan TE.4

      

       Se Gurholt/Østre denne gården

 

 

 

VI. Margit Gurholt,9 født 02.08.1918 i Gurholt Siljan TE.,[24] døpt 01.11.1918 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VII. Klara Gurholt,9 født 05.11.1920 i Gurholt Siljan TE.,[25] døpt 01.01.1921 i Siljan kirke TE.

      

 

       Hun giftet seg med Alfred Eriksen.9

      

 

 

VIII. Arne Gurholt, født 25.02.1923 i Gurholt Siljan TE.,[26] døpt 22.04.1923 i Siljan kirke TE., død 12.08.1923 i Gurholt Siljan TE.,[27],4 gravlagt 18.08.1923 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 246 og 493.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 202.

[6]  Siljan bygdebok. side 246 og 338.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 33.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 162.

[9]  Siljan bygdebok. side 246.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 104.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[12]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 26.

[13]  Siljan bygdebok. side 43.

[14]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 131.

[15]  Siljan bygdebok. side 246 og 504.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[17]  Siljan bygdebok. side 503-504.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 9.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 15.

[20]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 29.

[21]  Siljan bygdebok. side 471.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 30.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 32.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 43.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 50.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.