| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


  

Rød – Gnr.27

 

Rød ligger vest for Gorningen. Gården grenser mot Gonsholt i øst, Serkland i nordvest og Austad i sydøst

 

 

 

Kongen eide Rød i 1814. 

Se Rød før 1814

  

Manntall for Rød

 

 

 

 

(Med Rød/Rødseth Bnr.4 Rød/Vestgaarddalen Bnr.5, Rød/en parsell (Tvedt) Bnr.6 Rød/Dalsbakken Bnr.7Rød/Venerød Bnr.8 og plassen Rønningen)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.  

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet eide Rød fra 1745. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Rød, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Her følger Rød/skogen Bnr.1, Rød (Nistua) Bnr.2 og Rød (Oppstua) Bnr.3

 

Knud Nilsen var enebruker på Rød – løpenummer 549 frem til hans sønn Ole Knudsen overtok bygselen. I 1838 var Ole Knudsen enebruker på Rød.

I 1841 ble bygselen på Rød og plassen Rødningen delt mellom Ole Knudsen og sønnen Knud Olsen med en halvpart hver. Ole Knudsen brukte Nistua og sønnen Knud brukte Oppstua.

 

Rød – løpenummer 549

I 1873 hadde Treschow skylldeling på Rød – løpenummer 549. Han skilte ut skogen.

Skyldelingsforretning avholdt på Rød – løpenummer 549 den 08.09.1873, hvorved utskilt Rød/innmarken – løpenummer 549b – senere Bnr.2 som brukes av Knud Olsen og Rød/innmarken – løpenummer 549c – senere Bnr.3 som brukes av Jacob Olsen.

Den resterende delen ble Rød/skogen – løpenummer 549a – senere Bnr.1

 

Rød/skog – løpenummer 549a - senere Bnr.1

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/skog – løpenummer 549a - senere Bnr.1 den 17.06.1891, hvorved Rød/Rødseth Bnr.4 ble sammenføyd med Rød/skog – løpenummer 549a - senere Bnr.1

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1786 til 1839 (Pernille til 1853)

 

Knud Nilsen f. 1765 fra Holte giftet seg i 1786 med Pernille Olsdatter f. 1768. Hun var datter av Ole Olsen Rød. De ble bosatt på Rød og Knud overtok der som bruker etter sin svigerfar. Knud døde på Rød i 1839 og Pernille døde der i 1853. Deres sønn Ole overtok bygselen på hele Rød.

 

Se Rød før 1814

 

 

Del 1 – senere Rød Bnr.3 (Oppstua)

Senere adresse Austadveien 375

Bygselsbrev fra Treschow til Ole Knudsen paa ½ parten av gården Rød og ½ parten av pladsen Rønningen. Datert 05.07.1841, tingl. 08.07.1841

 

Rød/innmarken – løpenummer 549c – senere Bnr.3

Skyldelingsforretning avholdt på Rød – løpenummer 549 den 08.09.1873, hvorved utskilt Rød/innmarken – løpenummer 549c – senere Bnr.3 som brukes av Jacob Olsen.

Skjøte på Rød/innmarken Bnr.3 fra F W Treschow til Peter Johnsen for kr. 5600, med forbehold om driftsvei, tømmerlegger, vannrett og strandrett. Datert 20.07.1894, tinglyst 04.08.1894

Skjøte på Rød/innmarken Bnr.3 fra Peter J Rød til sønnen Aksel P Rød for kr. 1600, hvorav før løsøre kr. 8000, fritt, fuldt forsvarlig opphold pleie i eget oppvarmet leilighet osv. for selger og hustru og fuld bruksrett over eiendommen inntil 14.10.1925. Datert 10.11.1921, tingl. 21.11.1921

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.3 den 03.07.1946, hvorved til Anders Gonsholt er utskilt Rød/Dalsbakken Bnr.7.

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.3 den 14.11.1950, hvorved utskilt Rød/Venerød Bnr.8. Datert 14.11.1950

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1815 til 1870

 

Ole Knutsen f. 1787 var sønn av overnevnte Knut Nilsen Rød. Ole giftet seg 1. gang i 1815 med Anne Helvig Nilsdatter f. 1790 fra Kiste. De ble bosatt på Rød og Ole overtok etter hvert bygselen der etter sin far. Anne Helvig døde på Rød i 1823. Ole giftet seg på nytt i 1825 med Jøran Jacobsdatter f. 1798 fra Høiseth. I 1838 finner vi Ole som enebruker av gården. Hans far døde på Rød i 1839. I 1841 ble Rød delt i to. Ole og sønnen Knud fikk bygselen på en halvpart hver. Dette samme gjaldt plassen Rønningen. Ole fikk bygselen på Rød løpenummer 549a og halve plassen Rønningen. I 1848 ser vi Ole og hans familie som leilendinger på Rød. Hans mor var også bosatt hos dem. Hun døde på Rød i 1853. Sønnen Jacob overtok bygselen på Rød løpenummer 549c etter Ole. Jøran døde på Rød i 1864. I 1865 var han enkemann og føderådsmann hos sønnen Jacob på Rød. Ole døde på Rød i 1870.

 

Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter sine barn:

Knut Olsen f. 1816 d. 1904

Nils Olsen f. 1817 d. 1904

Pernille Olsdatter f. 1819 d. 1908

Ingeborg Olsdatter f. 1821

 

Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter sine barn:

NN Olsdatter f. 1826 d. 1826

Jacob Olsen f. 1827 d. 1903

Anne Helvig Olsdatter f. 1829 d. 1870

Karen Olsdatter f. 1832 d. 1920

Ole Olsen f. 1835

Kirsti Olsdatter f. 1839

Hans Nikolai Olsen f. 1842

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til 1893

 

Jacob Olsen f. 1827 var sønn av overnevnte Ole Knutsen Rød. Jacob giftet seg i 1859 med Anne Helvig Ingebretsdatter f. 1833 fra Torsholt. Han overtok som leilending etter sin far på Rød løpenummer 549c (Oppstua). I 1865 bodde familien på Rød som leilendinger og vi ser da at hans far bosatt var der som føderådsmann. Treschow solgte Rød i 1893. Jacob og Anne Helvig flyttet og i 1893 kjøpte Jacob gården Tudal Bnr.3 av Treschow. Anne Helvig døde på Tudal samme året. I 1900 nevnes Jacob på Tudal som enkemann. I 1901 skilte han ut Tudal/Sanni Bnr.5. I 1900 ser vi at sønnen Ole bestyrte gården for han. I 1902 solgte han Tudal Bnr.3 til sønnen Johan. Jacob døde på Tudal i 1903.

 

Barn:

Trine Kristine Jacobsdatter f. 1860

Hella Julie Jacobsdatter f. 1861

Karoline Jacobsdatter f. 1863

Anne Lovise Jacobsdatter f. 1865 d. før 1900

Elise Olava Jacobsdatter f. 1867 d. 1869

Ole Kristian Jacobsen f. 1872 d. 1961

Lars Jacobsen f. 1874 d. 1895

Johan Jacobsen f. 1876 d. 1959

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1894 til 1934 (Karoline Marie døde der i 1922)

 

Ole Petter Jonsen f. 1860 fra Skilbred ble døpt Ole Petter, med skrev seg bare som Petter. Han giftet seg i 1886 med Karoline Marie Andersdatter f. 1864 fra Gonsholt. Petter giftet seg i 1886 og ble bosatt på Engelstad. De døpte barn der frem til 1890. I 1892 døpte de et barn bosatt på Gråten i Solum, men fra 1894 døpte de barn bosatt på Rød i Siljan. Petter kjøpte i 1894 Rød/innmarken Bnr.3 (Oppstua) av Treschow. Han solgte i 1921 gården til sønnen Aksel. Karoline Marie døde på Rød i 1922. Petter døde der i 1934.

 

Barn:

Peder Pettersen f. 1887 d. 1970

Julia Pettersdatter f. 1890 d. 1890

Anne Pettersdatter f. 1890 d. 1890

Aksel Joakim Pettersen f. 1892 d. 1972

Alma Pettersdatter f. 1894

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1915 til 1952 (Aksel døde i 1972 og Helga i 1973)

 

Aksel Joakim Pettersen f. 1892 var sønn av overnevnte Petter Jonsen Rød. Aksel giftet seg i 1915 med Helga Hansdatter f. 1892 fra Moholt. De ble bosatt på Rød og i 1921 kjøpte han gården av sin far. Sønnen Alf overtok gården i 1952. Aksel døde i 1972 og Helga i 1973.

 

Barn:

Hans Olav Rød f. 1916 d. 1981

Alf Rød f. 1918 d. 1999

Erling Rød f. 1919

Kåre Rød f. 1922

Leiv Rød f. 1923 d. 1982

Åse Kamilla Rød f. 1929

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1952

Alf Rød f. 1918 overtok gården på Rød etter sin far.

 

Se under hans far

 

 

 

Del 2 – senere Rød Bnr.2 (Nistua)

Senere adresse Austadveien 379

Bygselsbrev fra Treschow til Knud Olsen paa ½ parten av gården Rød og ½ parten av pladsen Rønningen. Datert 05.07.1841, tingl. 08.07.1841

 

Rød/innmarken – løpenummer 549b – senere Bnr.2

Skyldelingsforretning avholdt på Rød – løpenummer 549 den 08.09.1873, hvorved utskilt Rød/innmarken – løpenummer 549b – senere Bnr.2 som brukes av Knud Olsen.

Skjøte på Rød/innmarken Bnr.2 fra F W Treschow til Hans Larsen for kr. 6400, med forbehold om driftsvei, tømmerlegger, vannrett og strandrett. Datert 20.12.1893, tinglyst 09.01.1894

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 07.04.1923, hvorved utskilt til Nils Gustavsen plassen Rød/Rødseth Bnr.4. Tinglyst 18.04.1923

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 31.08.1933, hvorved til Georg Gonsholt er utskilt Rød/Vestgaarddalen Bnr.5. Tinglyst 01.12.1933

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 22.11.1945, hvorved til Ingvald Rød er utskilt Rød/en parsell Bnr.6.

Skjøte til Hans L Rød f. 10.08.1871 til sønn Olav Hansen Rød f. 23.12.1910 på Rød/innmarken Bnr.2 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 6000, med forbehold om føderaad for Hans L Rød, verdsatt til aarlig kr. 3000. Datert 01.06.1946

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1841 til 1893

 

Knut Olsen f. 1816 var sønn av overnevnte Ole Knudsen Rød. I 1841 ble Rød delt i to. Hans far, Ole Knutsen, og Knud fikk bygselen på en halvpart hver. Dette gjaldt også plassen Rønningen. Knut fikk bygselen på Rød (Nistua) løpenummer 549b og halve plassen Rønningen. Knut giftet seg i 1844 med Maria Larsdatter f. 1826. Hun var født på Torsholtsaga, men hennes foreldre kom til Hagen Bnr.2 u/Høiseth. I 1846 ser vi hans far Ole og Knud som leilendinger på hver sitt bruk på Rød. Treschow skilte i 1873 ut brukerparten som Knut brukte på Rød (Nistua) som eget bruk med løpenummer 549b - senere Bnr.2. Marie døde i 1886. Treschow solgte i 1893 Rød Bnr.2 og da flyttet nok Knut fra gården. Han flyttet til datter Ingeborg på Lund i Gjerpen og nevnes der i 1900 tellingen. Knut døde der i 1904.

 

Barn:

Ole Knutsen f. 1845

Anne Helvig Knutsdatter f. 1846 d. 1928

Karen Marie Knutsdatter f. 1848

Lars Knutsen f. 1850

Ingeborg Helene Knutsdatter f. 1853 d. ca 1941

Peder Knutsen f. 1855 d. 1879

Karoline Knutsdatter f. 1858

Trine Petrea Knutsdatter f. 1860

Jacob Knutsen f. 1862 d. 1949

Nikolai Knutsen f. 1865 d. ca 1941

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1952

 

Hans Martin Larsen f. 1871 fra Gonsholt Nordre kjøpte i 1894 Rød/innmarken (Nistua) Bnr.2 av Treschow. I 1899 giftet han seg med Inga Mathilde Nilsdatter f. 1878 fra Øverbø/Aasen. I 1900 og 1910 tellingene nevnes familien på Rød. Han mor bodde der som føderaadskone. (Hun døde på Rød i 1920). Hans Martin var også eier på Øverbø. Inga døde på Rød i 1926. Rød/Rødseth Bnr.4 ble i 1923 utskilt til Nils Gustavsen, Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 ble i 1933 utskilt til Georg Grønsholt og Rød/en parsell Bnr.6 ble i 1945 utskilt til sønnen Ingvald Rød. Alle eiendommene ble utskilt fra Rød/innmarken (Nistua) Bnr.2. Sønnen Olav kjøpte eiendommen på Øverbø og Rød Bnr.2 av sin far i 1946 og 1950. Hans Martin døde i 1952.

 

Barn:

Lars Rød f. 1899 d. 1965

Nils Rød f. 1901 d. 1976

Karoline Rød f. 1903

Klara Rød f. 1904 d. 1984

Ingeborg Rød f. 1907 d. 1909

Gudrun Rød f. 1908

Olav Rød f. 1910 d. 1997

Hans Rød f. 1913 d. 1993

Ingvald Martinius Rød f. 1915 d. 1999

Ragnhild Rød f. 1917

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1946

 

Olav Rød f. 1910 var sønn av overnevnte Hans Martin Larsen Rød. Olav overtok i 1946 Rød (Nistua) Bnr.2 fra sin far.

 

Se Øverbø/Klovskogrønningen Bnr.29

 

 

 

 

Andre som nevnes på Rød

 

 

 

Nevnt her i 1858

 

Karen Olsdatter f. ca 1782 døde på Rød ytre i 1858 som legdspige 76 år gammel. Mulig datter av Ole Torsen Kjølnes u/Gurholt som var født i 1777?

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1868

 

Maren Kristensdatter f. ca 1788 i Hedrum døde som pike og legdslem på Rød i 1868, 80 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1874

 

Nils Andersen f. 1807 fra Kjølnes u/Gurholt døde på Rød i 1874.

 

Se under hans far

 

 

 

Nevnt her i 1873

 

Ole Tostensen f. 1851 i Sauherad ble i 1873 utlagt som far til et uekte barn. Barnets mor var Ingeborg Halvorsdatter f. 1849 i Sauherad. De giftet seg senere samme året. Ole var en av flere søsken fra Sauherad som giftet seg i Siljan og Ingeborg hadde en bror som var gift og bosatt i Siljan. De flyttet med 1 barn til Fossum i Gjerpen i 1874.

 

Barn i Siljan:

Trine Gunelia Olsdatter f. 1873

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1888

 

Toselius Nord f. 1819 døde som fattiglem på Rød i Siljan i 1888. Hun var bortsatt fra Skien, ifølge noteringene da han ble gravlagt.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1913

 

Gunne Andersen f. 1832 i Arendal døde på Rød som enke i 1913.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1917

 

Karl August Johannesen f. 1879 var anleggsarbeider og gift med Aleksia Josefine Svendsdatter f. 1884. Da døpte barn bosatt på Rød i Siljan i 1917, på Kiste i 1919 og på Sagfossen i 1921.

 

Barn:

Sonja Terese Johannesen f. 1917

Karl Oskar Vilhelm Blomquist Johannesen f. 1919

Egil Valerius Johannesen f. 1921

 

Familieark