| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814 

 


 

 

Hans Martin Larsen f. 1871 og Inga Mathilde Nilsdatter f. 1878 sin familie.

 

 

 

Hans Martin Larsen,[1] født 10.08.1871 i Gonsholt N. Siljan TE.,[2] døpt 08.10.1871 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.,[3] død 06.04.1952 i Rød Siljan TE.[4]

Han var sønn av Lars Danielsen og Karen Olsdatter på Gonsholt Nordre.

 

Hans kjøpte i 1894 Rød/innmarken (Nistua) Bnr.2 av Treschow:

Skjøte på Rød/innmarken Bnr.2 fra F W Treschow til Hans Larsen for kr. 6400, med forbehold om driftsvei, tømmerlegger, vannrett og strandrett. Datert 20.12.1893, tinglyst 09.01.1894

 

Han giftet seg i 1899.

 

I 1900 og 1910 tellingene nevnes familien på Rød. Han mor bodde der som føderådskone. (Hun døde på Rød i 1920)

 

Siljan 1910 - Rød Gnr.27 Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Larss. Rød m g b hf Gaardbruger S og arbeider ved skovdrift 1871 Slemdal herred* n

Inga Nilsd. k g b hm Gaardmandskone 1878 Slemdal herred* n

Lars Hanss. m ug b s Søn 19.04.1899 Slemdal herred* n

Karen Olsd. k e b fl Føderaadskone 1832 Slemdal herred* n

Nikolai Johanness. Bugge m ug b fl Til forpleining 1883?? Tanum JL n Trusamf.: Merknad: E: Bryggerhus. Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens Fattigvæsen Sjukdom: Noget "aandsløv" %S%

Josefine Anisdal k ug b fl Til forpleining 1861 ? n Trusamf.: Merknad: E: Bryggerhus. Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens fattigv m/ Bidrag af Stat & Amt Sjukdom: s

Aksel Anders. m ug b fl Til forpleining 1891 Skien n Trusamf.: Merknad: E: Bryggerhus. Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens fattigv m/ Bidrag af Stat & Amt

Olga Larsd. k ug mt b Tjenestepige 1875 Slemdal herred* n Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kvisla, Slemdal

 

Matrikkelen 1905

Rød Gnr.27

Bnr.2 - Rød - eier/bruker Hans Larsen

 

Siljan 1910 - Rød Gnr.27 Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Larsen m g b hf Gaardb. selveier 10.08.1872 Slemdal n s

Inga Nilsen k g b hm Gaardmandskone 24.02.1877 Slemdal n s

Lars Hansen m ug b s Barn 19.04.1899 Slemdal n s

Nils Hansen m ug b s Barn 24.04.1901 Slemdal n s

Karoline Hansen k ug b d Barn 06.01.1903 Slemdal n s

Klara Hansen k ug b d Barn 20.12.1904 Slemdal n s

Gudrun Hansen k ug b d Barn 10.09.1908 Slemdal n s

Karen Olsen k e b Føderaadskone Forhv. gaardb.kone 02.12.1833 Slemdal n s

Gurine Andersen k e b fl Forhv. murermesterkone 02.12.1833 Mandal Sjukdom: s

Josefine Arnesdal k ug b fl Off. Unders. Skien Merknad: Off. Unders. 1865 E: tilført med rød penn Sjukdom: s

 

Etter skifte etter Nils Svendsen Aasen var det i 1912 datteren Inga Nilsdatter og hennes mann Hans Larsen Rød som overtok Øverbø/Aasen Bnr.17:

Hjemmelsdokument fra skifteforvalteren i boet efter Nils Svendsen Aasen og hustru til datteren Inga med mand Hans L Rød på Øverbø/Aasen Bnr.17 og Øverbø Bnr.22 for kr. 10 500. Datert 18.09.1912, tinglyst 28.09.1912

 

Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 ble i 1912 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Aasen Bnr.17 avholdt den 02.11.1912, tinglyst 30.11.1912, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.29.

 

Inga Mathilde Nilsdatter og hennes mann overtok i 1912, blant annet, Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 etter skifte etter Inga sin far:

Hjemmelsdokkument fra skifteforvalteren i Nils Svendsen Aasen og hustrus bo til datteren Inga med mand Hans L Rød på Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 og Øverbø Bnr.17 for kr. 10 500. Datert 18.09.1912, tinglyst 28.09.1912.

 

Øverbø/Aasen Bnr.17 ble i 1913 solgt fra Hans L Rød til Peter Pedersen Rød:

Skjøte på Øverbø/Aasen Bnr.17 og Øverbø Bnr.22 fra Hans L Rød til Peter P Rød for kr. 10 500. Datert 09.05.1913, tinglyst 16.07.1913

 

Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 ble i 1913 solgt fra Hans Larsen Rød til Peter Pedersen Rød:

Skjøte på Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 og Øverbø Bnr.17 fra Hans L Rød til Peder P Rød for 10 500. Datert 09.05.1913, 16.07.1913.

 

Rød/Rødseth Bnr.4 ble i 1923 utskilt til Nils Gustavsen fra Rød/innmarken Bnr.2:

Skyldelingsforreting avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 07.04.1923, hvorved utskilt til Nils Gustavsen plassen Rød/Rødseth Bnr.4. Tinglyst 18.04.1923

 

Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 ble i 1933 utskilt til Georg Grønsholt fra Rød/innmarken Bnr.2:

Skyldelingsforreting avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 31.08.1933, hvorved til Georg Grønsholt er utskilt Rød/Vestgaarddalen Bnr.5. Tinglyst 01.12.1933

 

Rød/en parsell Bnr.6 ble i 1945 utskilt til sønnen Ingvald Rød fra Rød/innmarken Bnr.2:

Skyldelingsforreting avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 22.11.1945, hvorved til Ingvald Rød er ustkilt Rød/en parsell Bnr.6.

 

Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 og Rød Bnr.2 ble i 1946 og 1950 solgt fra Hans Larsen Rød til hans sønn Olav Hansen Rød:

Skjøte på Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 med flere bruk fra Hans Larsen Rød f. 10.08.1871 til sønn Olav Hansen Rød f. 23.12.1910 for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 6000 med forbehold om føderaad for Hans L Rød, ansatt til årlig verdi kr. 3000. Datert 01.06.1946.

Skjøte til Hans L Rød f. 10.08.1871 til sønn Olav Hansen Rød f. 23.12.1910 på Rød/innmarken Bnr.2 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 6000, med forbehold om føderaad for Hans L Rød, verdsatt til aarlig kr. 3000. Datert 01.06.1946

 

Hans Martin døde i 1952.

 

 

Gift 26.02.1899 i Siljan kirke TE.,[5] med Inga Mathilde Nilsdatter,[6] født 24.02.1878 i Gurholt Siljan TE.,[7] (datter av Nils Svendsen og Karoline Solvesdatter), døpt 22.04.1878 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[8] død 27.04.1926 i Rød Siljan TE.4

 

Inga:

Hun kom fra Øverbø/Aasen og døde på Rød i 1926.

 

 

 

I.    Lars Rød,[9] født 19.04.1899 i Nistua Rød Siljan TE.,[10] døpt 25.06.1899 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.,[11] død 19.06.1965 i Siljan TE.4

 

 

 

II.   Nils Rød,9 født 23.04.1901 i Nistua Rød Siljan TE.,[12] døpt 23.06.1901 i Siljan kirke TE.,12 død 23.07.1976 i Siljan TE.,4 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[13]

      

            

       Gift 1928 i Siljan TE., med Hedvig Tudal,[14] født 09.02.1905 i Tudal Siljan TE.,[15] (datter av Johan Jacobsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 23.04.1905 i Siljan kirke TE., død 07.06.1992 i Siljan TE.4

      

       Se Tudal/Soltvedt

 

 

 

III. Karoline Rød,9 født 06.01.1903 i Nistua Rød Siljan TE.,[16] døpt 26.04.1903 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 30.09.1917 i Siljan kirke TE.[17]

      

 

       Gift 1940, med Leif Pedersen, født 06.01.1892 i Hisøy AA.,[18] yrke Skogbestyrer.[19]

      

       Se Kiste Søndre

 

 

      

IV. Klara Rød,9 født 20.12.1904 i Nistua Rød Siljan TE.,[20] døpt 02.04.1905 i Siljan kirke TE., død 28.09.1984 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 1929, med Jon Fjelldalen,[21] født 23.04.1904 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[22] (sønn av Lars Jonsen og Berte Marie Edvardsdatter), døpt 10.07.1904 i Siljan kirke TE., død 04.12.1976 i Siljan TE.4

      

       Se Høiseth

      

 

      

V.   Ingeborg Rød, født 02.02.1907 i Rød Siljan TE.,[23] døpt 28.04.1907 i Siljan kirke TE., død 10.05.1909 i Rød Siljan TE.,[24] gravlagt 16.05.1909 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VI. Gudrun Rød,9 født 10.09.1908 i Nistua Rød Siljan TE., døpt 08.11.1908 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 13.12.1941 i Siljan kirke TE.,[25] med Hans Jakob Andreassen, født 17.11.1905 i Odberg S. Hedrum VE.,25 (sønn av Andreas Tollefsen og Maren Andrea Larsdatter), yrke Smed.[26]

      

 

 

VII. Olav Rød,9 født 22.10.1910 i Nistua Rød Siljan TE.,[27] døpt 26.02.1911 i Siljan kirke TE., død 22.01.1997 i Siljan TE.4

      

       Han overtok Rød (Nistua) Bnr.2 etter sin far i 1946.

 

      

       Gift 1947, med Anna Andrea Omsland,[28] født 10.06.1914 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[29] (datter av Laurits Hansen og Maren Petrea Arnesdatter), døpt 26.07.1914 i Siljan kirke TE., død 12.10.1991 i Siljan TE.4

      

       Se Øverbø/Klovskogrønningen Bnr.29

      

 

      

VIII. Hans Rød,9 født 23.02.1913 i Nistua Rød Siljan TE.,[30] døpt 23.03.1913 i Siljan kirke TE., død 28.07.1993 i Siljan TE.4

 

 

 

IX. Ingvald Martinius Rød,9 født 15.02.1915 i Nistua Rød Siljan TE.,[31] døpt 01.04.1915 i Siljan kirke TE., død 20.01.1999 i Siljan TE.4

      

 

       Han giftet seg med Astrid Nystad,[32] født 26.02.1916 i Nystad u/Serkland Siljan TE.,[33] (datter av Nils Olsen og Marie Mathiesen), døpt 28.05.1916 i Siljan kirke TE., død 08.09.2014 i Siljan sykehjem Siljan TE., gravlagt 16.09.2014 i Siljan kirkegård TE.[34]

      

       Se Rød/Tvedt Bnr.6

 

 

 

X.   Ragnhild Rød,9 født 15.03.1917 i Nistua Rød Siljan TE.,[35] døpt 05.04.1917 i Siljan kirke TE.

      

 

       Hun giftet seg med Jens Skjøren.9

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 220.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 17.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 147.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 197.

[6]  Siljan bygdebok. side 220 og 343.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 159.

[9]  Siljan bygdebok. side 232.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 89.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.

[14]  Siljan bygdebok. side 280.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 97.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 101.

[18]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 27.

[19]  Siljan bygdebok. side 106 og 232.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[21]  Siljan bygdebok. side 477 og 528.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 100.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 105.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 123.

[25]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 29.

[26]  Hedrum bygdebok bind 3. side 915.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[28]  Siljan bygdebok. side 345.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 18.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 13.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 20.

[32]  Siljan bygdebok. side 266.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[34]  Telemarksavisa.

[35]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 27.