| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814 


 

Rønningen u/Rød Gnr.27

 

 

Se Rønningen u/Rød før 1814

 

 

Plassen ble nedlagt rundt 1815. Jordet ble drevet under Rødgårdene. Ole Knudsen og hans sønn Knud Olsen fikk i 1841 bygsel på en halvpart av Rød hver og samtidig en halvpart av Rønningen hver.