| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814 

 


 

 

Knut Olsen f. 1816 og Maria Larsdatter f. 1826 sin familie.

 

 

 

Knut Olsen,[1] født 26.02.1816 i Rød Siljan TE., døpt 03.03.1816 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[3] død 30.11.1904 på Lund Gjerpen TE.[4]

Han var sønn av Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter på Rød.

 

I 1841 ble Rød delt i to. Hans far, Ole Knutsen, og Knud fikk bygselen på hver sin halvpart. Dette gjaldt også plassen Rønningen. Knut fikk bygselen på Rød (Nistua) løpenummer 549b og halve plassen Rønningen:

Bygselsbrev fra Treschow til Knud Olsen paa ½ parten av gården Rød og ½ parten av pladsen Rønningen. Datert 05.07.1841, tingl. 08.07.1841

 

Knut giftet seg i 1844. 

 

I 1846 ser vi hans far Ole Knudsen og Knud som leilendinger på hver sitt bruk på Rød.

 

Siljan 1846

Røe

Mtr.No 181 Løbe.No. 549

2.

Leilending Knud Olsen 29 aar

Hans kone Marie Larsdatter 20 aar

Deres hjemmeværende børn:

Ola ½ aar

Tjenere:

Ole Larsen Saugen 16 aar

Anne H. Eriksdatter 26 aar

Karen Christophersd. Verket 15 aar

 

I 1865 bodde familien på Rød. Vi ser da at sønnene som var eldre hjalp til på gården. Knud sin bror Nils, som var ungkar og skredder, bodde også på gården i 1865.

 

Siljan 1865 - Rød (ytre) løpenummer 549b

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Knud Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 50 (alder) Slemdal Prgj.

Marie Larsdatter k g hans Kone 40 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Knudsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 21 (alder) Slemdal Prgj.

Lars Knudsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 16 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Knudsen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Knudsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

Nikolai Knudsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Knudsdatter k ug deres Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

Karen M. Knudsdatter k ug deres Datter 18 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg H. Knudsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

Karoline Knudsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

Trina P. Knudsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Olsen m ug hans Broder Skrædder 49 (alder) Slemdal Prgj.

 

Treschow skilte i 1873 ut brukerparten som Knut brukte på Rød (Nistua) som eget bruk med løpenummer 549b - senere Bnr.2:

Skyldelingsforreting avholdt på Rød - løpenummer 549 den 08.09.1873, hvorved utskilt Rød/innmarken - løpenummer 549b - senere Bnr.2 som brukes av Knud Olsen.

 

I 1875 ser vi at to av hans bror Ole sine sønner fra Skien var bosatt hos han.

 

Siljan 1875 - Rød løpenummer 549c

Knud Olsen f. 1816 – husfader – leilending/bygsler

Marie Larsdatter f. 1826 – kone

Peder f. 1855 – sønn – hjelper faderen

Jacob f, 1862 – sønn

Nicolay f. 1865 – sønn

Helene f. 1863 – datter

Karoline f. 1857 – datter

Trine Petrea f. 1860 – datter

Niels Olsen f. 1817 – logerende – skredder

Lars Olsen f. 1863 i Skien – brodersønn til Knud Olsen - tilreisende fra Skien

Johan Olsen f. 1865 i Skien – brodersønn til Knud Olsen - tilreisende fra Skien

 

Knut ble enkemann i 1886.

 

Treschow solgte i 1893 gården Rød Bnr.2.

 

Han bodde i 1900 hos sin datter Ingeborg på Lund i Gjerpen og han døde der i 1904.

 

Gravlagt som ”Knut Olsen Rød, fhv. g.br., e., d. 30/11-1904 Lund, f. 1816 Slemdal. Alderdomssvagh.”.

 

 

Gift 06.10.1844 i Siljan kirke TE., med Maria Larsdatter,[5] født 06.01.1826 i Torsholtsaga Siljan TE.,[6] (datter av Lars Hansen og Helvig Olsdatter), døpt 29.01.1826 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[7] død 17.02.1886 i Rød Siljan TE.,[8] gravlagt 26.02.1886 i Siljan kirkegård TE.8

 

Maria:

Hun var født på Torsholtsaga, men hennes foreldre kom til Hagen Bnr.2 u/Høiseth. Maria døde på Rød i 1886.

 

 

 

I.    Ole Knutsen,[9] født 04.05.1845 i Rød Siljan TE.,[10] døpt 08.06.1845 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.[11]

      

       Han reiste til Amerika i 1873.

      

 

 

II.   Anne Helvig Knutsdatter,[12] født 26.11.1846 i Rød Siljan TE.,[13] døpt 27.12.1846 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,11 død 03.04.1928.[14]

      

 

       Gift 03.02.1871 i Siljan kirke TE., med Peder Pedersen,[15] født 30.11.1846 i Kvisla Siljan TE.,13 (sønn av Peder Arnesen og Pernille Olsdatter), døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,11 død 19.02.1910 i Kvisla Siljan TE.,[16],14 gravlagt 26.02.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Kvisla

      

 

 

III. Karen Marie Knutsdatter,9 født 07.10.1848 i Rød Siljan TE.,[17] døpt 22.10.1848 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Hun står som utreist til Nord Amerika sammen med sin bror Lars den 06.04.1869. 

      

 

 

IV. Lars Knutsen,9 født 04.12.1850 i Rød Siljan TE.,[23] døpt 12.01.1851 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.[24]

      

       Han står som utreist til Nord Amerika sammen med sin søster Karen Maria den 06.04.1869. 

      

 

 

V.   Ingeborg Helene Knutsdatter,12 født 20.03.1853 i Rød Siljan TE.,[25] døpt 28.03.1853 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.,[26] død ca 1941.4

      

       Hun giftet seg i 1876 og flyttet til Lund i Gjerpen med sin mann i 1892. De eide der gården sammen med hennes bror Nikolai.

      

 

       Gift 13.11.1876 i Siljan kirke TE., med Søren Johannesen,[27] født 30.04.1846 i Kvisla Siljan TE.,[28] (sønn av Johannes Sørensen og Ellen Kristensdatter), døpt 07.06.1846 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[29] død før 1936.4

      

       Se gamlegjerpen.no (Lund 7 - Lund nedre)

      

 

 

 

VI. Peder Knutsen,12 født 22.09.1855 i Rød Siljan TE.,[30] døpt 07.10.1855 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[31] død 20.05.1879 i Rød Siljan TE.,[32] gravlagt 27.05.1879 i Siljan kirkegård TE.32

 

 

 

 

VII. Karoline Knutsdatter,9 født 12.02.1858 i Rød Siljan TE.,[33] døpt 28.03.1858 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.[34]

      

       Hun reiste til Amerika i 1883.

      

 

 

VIII. Trine Petrea Knutsdatter,[35] født 01.07.1860 i Rød Siljan TE.,[36] døpt 29.07.1860 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.[37]

 

        I 1910 var hun tjenestepike på Lund i Gjerpen.

 

 

IX. Jacob Knutsen, født 29.12.1862 i Rød Siljan TE.,[38] døpt 25.01.1863 i Siljan kirke TE.,38 konfirmert 04.10.1877 i Siljan kirke TE.,[39] død 25.05.1949,14 yrke Landhandler.[40]

      

      

       Gift 06.11.1888 i Siljan kirke TE.,[41] med Karen Marie Olsdatter,[42] født 03.07.1868 i Tormodsrød Siljan TE.,[43],14 (datter av Ole Jonsen og Anne Olsdatter), døpt 02.08.1868 i Siljan kirke TE.,43 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[44] død 26.10.1926 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[45],14 gravlagt 03.11.1926 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Vestby u/Sølland

 

 

      

X.   Nikolai Knutsen,35 født 15.06.1865 i Rød Siljan TE.,[46] døpt 30.07.1865 i Siljan kirke TE.,[47] konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[48] død ca. 1941 i Lund Gjerpen TE.[49]

      

       Han kom til Lund nordre i Gjerpen som han eide sammen med sin svoger Søren Johannesen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Lund 7 - Lund nedre)

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 231 og 233.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 52.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[4]  Gamle Gjerpen.

[5]  Siljan bygdebok. side 322.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[9]  Siljan bygdebok. side 233 og 363.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 32.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[12]  Siljan bygdebok. side 233.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[14]  Siljan kirkegård.

[15]  Siljan bygdebok. side 31-32.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 40.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[19]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 222.

[20]  Siljan bygdebok. side 362 og 567.

[21]  Gjerpen ministerialbok 1823-1829. side 29.

[22]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 189.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 49.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[27]  Siljan bygdebok. side 33 og 39.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[31]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[34]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[35]  Siljan bygdebok. side 234.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[37]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 68.

[39]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 101.

[40]  Siljan bygdebok. side 234 og 535.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 190.

[42]  Siljan bygdebok. side 535 og 562.

[43]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[44]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 113.

[45]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[46]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 75.

[47]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.

[49]  Gamle Gjerpen.