| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-KLØVSKOGRØNNINGEN Bnr.29 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Olav Rød f. 1910 og Anne Andrea Omsland f. 1914 sin familie.

 

 

 

Olav Rød,[1] født 22.10.1910 i Nistua Rød Siljan TE.,[2] døpt 26.02.1911 i Siljan kirke TE., død 22.01.1997 i Siljan TE.[3]

Han var sønn av Hans Martin Larsen og Inga Mathilde Nilsdatter på Rød.

 

Hans far solgte i 1946 Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 til sønnen Olav mot at han selv fikk føderåd.

 

Olav giftet seg i 1947. 

 

I 1950 skilte hans far også ut Øverbø Bnr.61 og Øverbø Bnr.68 til Olav.

 

Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 og Rød Bnr.2 ble i 1946 og 1950 solgt fra Hans Larsen Rød til hans sønn Olav Hansen Rød:

Skjøte på Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 med flere bruk fra Hans Larsen Rød f. 10.08.1871 til sønn Olav Hansen Rød f. 23.12.1910 for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 6000 med forbehold om føderaad for Hans L Rød, ansatt til årlig verdi kr. 3000. Datert 01.06.1946.

Skjøte til Hans L Rød f. 10.08.1871 til sønn Olav Hansen Rød f. 23.12.1910 på Rød/innmarken Bnr.2 m.m. for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 6000, med forbehold om føderaad for Hans L Rød, verdsatt til aarlig kr. 3000. Datert 01.06.1946

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19           

Bnr.29 - Klovskogrønningen - 0 mark 12 øre - Olav Hansen Rød

Rød Gnr.27

Bnr.2 – Rød - 2 mark 60 øre - Olav Hansen Rød

 

Olav døde i 1997.

 

 

Gift 1947, med Anna Andrea Omsland,[4] født 10.06.1914 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[5] (datter av Laurits Hansen og Maren Petrea Arnesdatter), døpt 26.07.1914 i Siljan kirke TE., død 12.10.1991 i Siljan TE.3

 

Anne Andrea:

Hun kom fra Fossheim u/Øverbø og døde i 1991.

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 232.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan bygdebok. side 345.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 18.