| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAGEN-BN2-HØISETH ETTER 1814

 


 

 

Lars Hansen f. 1795 og Helvig Olsdatter f. 1801 sin familie.

 

 

 

Lars Hansen,[1] født 1795 i Torsholtsaga Siljan TE., døpt 15.03.1795 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke TE.,[3] død 02.07.1862 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[4] gravlagt 09.07.1862 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Hans Larsen og Maria Jørgensdatter på Torsholtsaga før 1814.

 

Hans Larsen og sønnen Lars Hansen fikk festeseddel på plassen Saga u/Torsholt i 1824:

Festebrev fra Løvenskiold til Hans Larsen og Lars Hansen på pladsen Saga under Torsholt. Datert 29.03.1824, tingl. 26.08.1824

 

Lars giftet seg i 1825. Lars kom fra Torsholtsaga og de ble bosatt der.

 

Matrikkelen 1838
Torsholt matrikkelnr. 171 (gammelt matrikkelnummer 145)
Løpenummer 525 - Pladsen Saga og Bakken - Lars Hansen, John Ingebretsen og Peder Nielsen

 

Lars kjøpte i 1835 Høiseth Bnr.2.

 

Ingvald Nilsen Høiseth skilte ut Høiseth løpenummer 513b - senere Bnr.2 fra Høiseth løpenummer 513 (senere løpenummer 513a - Bnr.1) og solgte den til Lars Hansen i 1835:

Skyldelingsforetning på løpenummer 513 (Bnr.1) avholdt 11.07.1835 og tinglyst 29.08.1835 på de utskilte overnevnt 11/32 skinn til Lars Hansen.

Skjøte fra Ingvold Nielsen til Lars Hansen paa 11/32 skinn av hans 5 ½ skinn i Høiseth for 50 spd (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 513b) tingl. 29.08.1835

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 513b - Høysæt - skyld 11/32 skinn - oppsitter Lars Hansen

 

Saga u/Torsholt 1846

H.m. med jord Lars Hans. Saugmester Saugen 49 aar

Hans kone Helvig Olsdatter 44 aar

Deres hjemmeværende børn:

Niels 13 aar, Isak 9 aar, Helvig 4 aar

Tjenere:

Karen Knudsdatter 21 aar

 

Da datteren Karen ble født i 1847 stod det Høisethagen, og da Lars døde i 1862 stod det at han døde på Høisethagen. Da sønnen Ole giftet seg i Siljan i 1863 stod det at han kom fra Høisethagen i Slemdal. Høiseth Løpenummer 513b - senere Bnr.2, som de eide, ble kaldt Myren i panteboka og i matrikkelene 1905 og 1950. I tellingen i 1900 og 1910 blir Bnr.2 kaldt Hagen. Dermed er nok det nok samme plassen, men den ble nok kalt Høisethagen

 

Der er noe usikkert når de flyttet fra Torsholtsaga til Høiseth. Lars Hansen står som oppsittere på Høiseth i matrikkelen i 1838, men Lars Hansen nevnes også på Saga i 1838. De har trolig brukt begge plassene en tid. Det står ”Saga” i kirkeboken da de døpte barn helt frem til 1841, men fra 1847 står det Høisethagen. Som vi ser nevnes de på Saga u/Torsholr i 1846. Høiseth mangler dessverre i denne tellingen. 

 

Lars død på Høiseth i 1861.

 

 

Gift 21.08.1825 i Siljan kirke TE., med Helvig Olsdatter,1 født 1801 i Torsholt Siljan TE. (datter av Ole Danielsen og Helvig Andersdatter), døpt 15.03.1801 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[6] død 24.07.1882 på Nygård Gjerpen TE.[7]

 

Helvig:

I 1865 bodde hun som enke på Høiseth med barna Nils og Karen som hjalp henne med gården. (De drev både løpenummer 513b og løpenummer 514b1.)

 

Høiseth løpenummer 513b og 514b1 u/Høyset - 1865

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Helvig Olsdatter k e Hsmoder Gaardbgr og Selveier 65 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Larsen m ug hendes Søn bestyrer Moderens Gaardsbrug og Skrædder 34 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Larsdatter k ug hendes Datter hjælper Moderen med Huusholdningen 19 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Høisæthagen løpenummer 513b og 514c (forenet til et brug) 
Helvig Olsdatter f. 1800 - husmoder - enke - jordbruger/selveier 
Niels Larsen f. 1832 - hendes sønn - skrædder og hjeper moderen med jordbruket 
Karen Larsdatter f. 1846 - datter 
Jacob Olsen f. 1863 i Skien - sønnensønn 
Pernille Pedersdatter f. 1817 i Gjerpen - bosatt i en stue særskilt ude paa jordet - enke - enslig person - spinding og om sommeren at sanke bær 

Hun solgte i 1881 gården på Høiseth til Arne Olsen.

 

Enken etter Lars Hansen solgte i 1881 Høiseth løpenummer 513b/ Bnr.2 til Arne Olsen.

Skjøte fra Lars Hansens enke Helvig Olsdatter til Arne Olsen for kr. 500. Tinglyst 08.01.1881

 

Helvig døde hos sønnen Nils på Nygård i Gjerpen i 1882. De flyttet nok dit sammen.

 

 

 

I.    Maria Larsdatter,[8] født 06.01.1826 i Torsholtsaga Siljan TE.,[9] døpt 29.01.1826 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[10] død 17.02.1886 i Rød Siljan TE.,[11] gravlagt 26.02.1886 i Siljan kirkegård TE.11

      

 

       Gift 06.10.1844 i Siljan kirke TE., med Knut Olsen,[12] født 26.02.1816 i Rød Siljan TE. (sønn av Ole Knutsen og Anne Helvig Nilsdatter), døpt 03.03.1816 i Siljan kirke TE.,[13] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE,[14]            død 30.11.1904 på Lund Gjerpen TE.

 

       Se Rød

      

 

 

II.   Helvig Larsdatter,8 født 13.03.1828 i Torsholtsaga Siljan TE.,[15] døpt 13.04.1828 i Siljan kirke TE.,15 død 05.05.1828 i Torsholtsaga Siljan TE., gravlagt 15.05.1828 i Siljan kirkegård TE.[16]

 

 

 

III. Karen Larsdatter,8 født 13.03.1828 i Torsholtsaga Siljan TE.,15 døpt 13.04.1828 i Siljan kirke TE.,15 død 19.04.1828 i Torsholtsaga Siljan TE., gravlagt 15.05.1828 i Siljan kirkegård TE.16

 

 

 

IV. Ole Larsen,[17] født 17.05.1829 i Torsholtsaga Siljan TE.,[18] døpt 28.05.1829 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[19]

      

      

       Gift 16.06.1863 i Heddal kirke TE.,[20] med Margith Olsdatter, født 02.01.1833 i Dalene Heddal TE.,[21] (datter av Ole Torkildsen og Birgit Johannesdatter), døpt 13.01.1833 i Heddal kirke TE.[22]

      

       Se Nyhagen Bnr.9 u/Høiseth

 

 

 

 

V.   Nils Larsen,17 født 14.12.1832 i Torsholtsaga Siljan TE.,[23] døpt 31.12.1832 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.[24]

      

       Solve Olsen skilte ut Hagen Bnr.7 fra Høiseth Bnr.5 og solgte den til Nils Larsen Hagen:

        Delingsforretning avholdt på Høiseth 16. og tinglyst 29.08.1862, hvorefter Solve Olsen utskilt fra løbenummer 514a (Bnr.5), Hagen løbenummer 514c (Bnr.7) til Nils Larsen, Kamperhaugen løbenummer 514d (Bnr.8) til Ole Nilsen.

        Skjøte fra Solve Hansen Høiseth myndiga arvinger til Nils Larsen Hagen paa Hagen løbenummer 514c (Bnr.7) for 350 spd. Tinglyst 29.08.1862

 

       Nils Larsen skilte i 1875 ut Nyhagen Bnr.9 fra Høiseth Bnr.7 og solgte den til Ole Larsen Haugen.:

       Skyldsetning af 16. oktober, thinglyst 01.12.1875, hvorved til Ole Larsen Haugen utskilt løbenummer 514e.(Bnr.9)

       Skjøte fra Nils Larsen Høiset til Ole Larsen Haugen på Hagen Bnr.9. Tinglyst 01.12.1875

 

       Høiseth Bnr.11 ble utskilt fra Høiseth Bnr.10 av Knut Larsen Høiseth og solgt til Nils Larsen i 1875:

       Skyldelingsforetning avholt Bnr.10 den 16.oktober, tinglyst 01.12.1875, hvorved er utskilt Bnr.11.

       Skjøte fra Knut Larsen Høgset til Nils Larsen paa Bnr.11 for 200 spd. Med salget følger havneret i hovebrukets udmark. Tinglyst 01.12.1875

 

       Han solgte i 1881 Hagen Bnr.7 og Høiseth Bnr.11 til Arne Olsen:

       Skjøte fra Nils Larsen til Arne Olsen på Bnr.11 og Bnr.7 for kr. 2500. Tinglyst 08.01.1881

 

       Nils flyttet til Gjerpen i 1880.

      

       Nils var skredder og kom til Nygård i Gjerpen. Han kjøpte et bruk på Nygård i Gjerpen i 1884 og kalles da for Nils Larsen Hagen.

      

       Han flyttet nok dit med sin mor for hun døde på Nygård i 1882. Han solgte plassen igjen i 1901.

      

       Se gamlegjerpen.no (Nygård 4)

      

       I 1900 bodde han på Borgestad. Han var da ugift og drev litt som skredder og kalles "Nils Larsen Nygaard"

      

       Se gamlegjerpen.no (Borgestad 1900- fam.108)

      

 

 

VI. Isak Larsen, født 04.04.1836 i Torsholtsaga Siljan TE.,[25] døpt 10.04.1836 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.[26]

      

       Han var gift og bosatt i Skien i 1900.

      

       1900 - Skien - Kværndalsgade

       Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

       Isak Lars. 1836 Slemdal Brb hf g Vognmand b

       Sarra Lars. 1841 Skien hm g Hustru b

       Helga Lars. 1873 Skien d ug Datter b

       Nils Lars. 1878 Skien s ug Skoleelev f

       Hans Thommass. 1881 Solum tj ug Tjenestegut b.

      

 

       Gift 07.11.1869 i Skien,[27] med Sara Karine Lindberg, født ca 1841,21 (datter av Nils Lindberg).

 

 

 

VII. Helvig Larsdatter, født 17.10.1841 i Torsholtsaga Siljan TE.,[28] døpt 24.10.1841 i Siljan kirke TE.,67 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[29]

      

       Helvig giftet seg i 1863. Hennes mann kom fra Rød og de døpte et barn bosatt der samme året.

      

       De flyttet til Skien og bodde der i 1865 og skrev seg da som Rød. Hun var da jordmor og hennes mann var lærer.

      

       Skien - 1865

       Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

       Ole O. Rød 31 Slemdal Prgj. Husfader g Skolelærer

       Helvig Rød* f Larssen 25 Slemdal Prgj. hans Kone g Jordemoder

       Lars Rød 3 Slemdal Prgj. deres Søn ug

       Johan Rød 1 Skien deres Søn ug

       Marte Marie Hansen 31 Skien ug Tjenestepige

 

      

       Gift 15.03.1863 i Siljan kirke TE., med Ole Olsen, født 06.08.1835 i Rød Siljan TE.,[30] (sønn av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter), døpt 16.08.1835 i Siljan kirke TE.,69 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[31] yrke Lærer.[32]

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Lars Rød, født 05.10.1863 i Rød Siljan TE.,[33] døpt 25.10.1863 i Siljan kirke TE.72

              

               Gift og bosatt i Hesselbergsgate i Skien i 1900:

              

               Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling- Sivilstand - Yrke

               Lars Rød - 1863 - Slemdal Brb - b - hf - g - grosserer; commissionsfor.

               Tonny Rød - 1868 - Fr.stad Sm - b - hm - g - husgjerning

               Gessine Jakobs. - 1876 - Fædde Sogn LM - b - tj - ug - husgjerning.

              

 

               Gift[34] med Tonny, født 1868 i Fredrikstad ØF.73

 

 

 

        B.  Johan Rød, født 1864 i Skien.[35]

 

 

 

VIII. Karen Larsdatter, født 05.01.1847 i Høisethagen Siljan TE.,[36] døpt 17.01.1847 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.[37]

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1880 og giftet seg der i 1882.

      

       De nevnes på en festetomt u/Bratsberg i 1891. Halvor var da hustømmermann.

      

      

       Gift 05.03.1882 i Gjerpen TE.,7 med Halvor Andersen, født 26.06.1854 i Sauherad TE.,7 (sønn av Anders Halvorsen Slettemo og Kjersti Nilsdatter Lia).

      

       Halvor:

       Halvor kom fra Lia under Haukvik i Sauherad.

      

      Se gamlegjerpen.no (Borgestad 1891)

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 322 og 486.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 71.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 291.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 93.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[7]  Gamle Gjerpen.

[8]  Siljan bygdebok. side 322.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[12]  Siljan bygdebok. side 231 og 233.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 52.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[15]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 156.

[17]  Siljan bygdebok. side 486.

[18]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[20]  Heddal ministerialbok 1855-1877. side 330.

[21]  alder ved vielsen.

[22]  Heddal ministerialbok 1814-1837. side 283-284.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 3.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[27]  Skien klokkerbok 1869 -1880. side 238.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[32]  Siljan bygdebok. side 231.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 70.

[34]  1900 tellingen.

[35]  1865 tellingen.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 36.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.