| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814

 


 

 

Ole Olsen f. 1792 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Inger Knutsdatter f. 1798 og 2. gang med Berte Olsdatter f. 1787. Berte var enke etter Ellef Arnesen f. 1787.

 

 

 

Ole Olsen,[1] født 1792 i Serkland Siljan TE., døpt 16.12.1792 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke TE.,[3] død 23.05.1871 i Gonsholt Siljan TE.,[4] gravlagt 02.06.1871 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Ole Pedersen og Taran Hansdatter på Serkland før 1814.

 

Ole giftet seg 1. gang i Siljan i 1822. De ble bosatt på Gonsholt Søndre.

 

Hans svigerfar, Knut Halvorsen, hadde bygselen på Gonsholt Søndre løpenummer 551. Knut Halvorsen døde der i 1824.

 

Etter dette ble bygselen på Gonsholt Søndre løpenummer 551 delt i to. Ole fikk bygselen på den ene delen (løpenummer 551a) og hans kones bror, Halvor Knudsen, fikk bygselen på den andre (løpenummer 551b).

 

Bygselsseddel Larvig grevskaps eiere paa 1 huud i Gonsholt Søndre til Ole Olsen i hustru for livstid. Datert 10.12.1833, tinglyst 20.01.1834

 

Matrikkelen 1838

Gunsholt Søndre matrikkelnr.182 (gammelt matrikkelnummer 141)

Løpenummer 551 - Gonsholt Søndre - skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter Ole Olsen og Halvor Knudsen

 

Ole ble enkemann i 1840 og giftet seg 2. gang i Svarstad kirke i 1822 med enken Berte Olsdatter. De bodde videre på Gonsholt Søndre.

 

Vi ser dem på Gonsholt Søndre i 1846. Sønnen Martin var Berte Olsdatter sin sønn fra hennes 1. ekteskap og datteren Taran var en datter av Ole. Denne Kari 61 år som er på legd var nok den Karen Olsdatter f. ca 1782 som døde på legd på Rød 1858?

 

Siljan 1846

Gonsholt Søndre

Mtr.No 182 Løbe.No. 551

2.

Leilending Ole Olsen 56 aar

Hans kone Berte Olsdatter 57 aar

Deres hjemmeværende børn:

Marthin 19 aar

Tarran 16 aar

Kari Lægd 61 aar

 

Ole ble enkemann igjen i 1860.

 

I 1865 var han føderådsmann hos stesønnen Martin Ellefsen som da hadde overtatt bygselen på Gonsholt Søndre løpenummer 551a.

 

Ole døde der i 1871.

 

 

(1) Gift 29.12.1822 i Siljan kirke TE., med Inger Knutsdatter,[5] født 1798 i Gonsholt S. Siljan TE. (datter av Knut Halvorsen og Karen Bentsdatter), døpt 30.09.1798 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[7] død 28.12.1840 i Gonsholt Siljan TE., gravlagt 24.01.1841 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Inger:

Hun kom fra Gonsholt Søndre og døde der i 1840.

 

 

(2) Gift 21.06.1842 i Svarstad kirke VE.,[9] med Berte Olsdatter, født 1787 i Løvås Lardal VE.,9 (datter av Ole Evensen og Marie Paulsdatter), død 02.07.1860 i Gonsholt Siljan TE., gravlagt 08.07.1860 i Siljan kirkegård TE.[10]

 

Berte:

Hun kalte seg Berte Gjetrang ved vielsen. Hun var enke etter Ellef Arnesen i Lardal.

 

Berte døde på Gonsholt i 1860.

 

 

 

Her er litt fra hennes 1. ekteskap:

 

 

Berte Olsdatter var 1. gang gift med Ellef Arnesen,[11] født 1787, død før 1842.

 

Ellef:

Ved vielsen kalte han seg Ellef Opsal. Han bodde på Frydenberg under Kallerud og senere på Sjulstadrønningen. Se Lardal bygdebok bind 2. side 403 og 431.

 

 

Barn som kom til Siljan (flere barn se Lardal bygdebok bin d side 432):

 

 

I.    Oline Ellefsdatter,[12] (datter av Ellef Arnesen og Berte Olsdatter) født 1812 i Sjulstadrønningen Lardal VE.[13]

      

 

       Gift 1831,[14] med Ole Kristoffersen,8 født 1806 i Bekkevar Lardal VE.,[15] (sønn av Kristoffer Olsen og Marie Jørgensdatter), døpt 09.02.1806 i Lardal VE.,[16] død 24.08.1880 i Vierød u/Gonsholt TE.,[17] gravlagt 30.08.1880 i Siljan kirkegård TE.13

      

       Se Vierød u/Gonsholt Søndre

      

      

 

II.   Martin Ellefsen,9 (sønn av Ellef Arnesen og Berte Olsdatter) født 12.07.1826 i Sjulstad Lardal VE.,[18] døpt 23.07.1826 i Lardal VE., død 11.02.1867 i Gonsholt Siljan TE.,[19] gravlagt 17.02.1867 i Siljan kirkegård TE.15

      

      

       Gift 15.04.1857 i Siljan kirke TE.,[20] med Karen Olsdatter, født 02.12.1832 i Rød Siljan TE.,[21] (datter av Ole Knutsen og Jøran Jacobsdatter), døpt 31.12.1832 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[22] død 24.04.1920 i Rød Siljan TE.,[23] gravlagt 03.05.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Gonsholt Søndre denne gården

      

 

 

 

Ole Olsen sine barn:

 

 

 

I.    Karen Olsdatter,[24] (datter av Ole Olsen og Inger Knutsdatter) født 08.01.1826 i Gonsholt Siljan TE.,[25] døpt 29.01.1826 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.[26]

      

       De reiste til Amerika i 1862.

 

      

       Gift 30.07.1848 i Siljan kirke TE., med Lars Nilsen,[27] født 18.02.1823 i Plassen u/Holte Siljan TE.,[28] (sønn av Nils Bentsen og Kirsten Larsdatter), døpt 23.02.1823 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.[29]

            

 

       Barn:

 

       A.   Nils Larsen, født 14.09.1849 i Plassen u/Holte Siljan TE.,[30] døpt 21.10.1849 i Siljan kirke TE.,17 død 18.01.1850 i Plassen u/Holte Siljan TE.,[31] gravlagt 27.01.1850 i Siljan kirkegård TE.18

 

 

 

II.   Taran Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Inger Knutsdatter) født 21.12.1828 i Gonsholt Siljan TE.,[32] døpt 18.01.1829 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[33] død 07.12.1889 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[34] gravlagt 13.12.1889 i Siljan kirkegård TE.19

      

      

       Gift 26.10.1857 i Siljan kirke TE., med Anund Vetlesen, født 23.06.1832 i Dyrland Åmotsdal TE.,[35] (sønn av Vetle Torbjørnsen og Aslaug Ånundsdatter), døpt 19.08.1832 i Åmotsdal TE., konfirmert 08.10.1848 i Seljord TE.,[36] død 01.04.1910 i Hagen u/Høiseth Siljan TE., gravlagt 07.04.1910 i Siljan kirkegård TE.[37]

      

       Se Snurren u/Prestegården

 

 

      

III. Knut Olsen, (sønn av Ole Olsen og Inger Knutsdatter) født 18.09.1832 i Gonsholt Siljan TE.,[38] døpt 30.09.1832 i Siljan kirke TE.,23 død 18.01.1834 i Gonsholt Siljan TE., gravlagt 09.02.1834 i Siljan kirkegård TE.[39]

 

 

 

IV. Anne Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Inger Knutsdatter) født 24.04.1838 i Gonsholt Siljan TE.,[40] døpt 10.06.1838 i Siljan kirke TE.,25 død 24.06.1838 i Gonsholt Siljan TE., gravlagt 01.07.1838 i Siljan kirkegård TE.[41]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 261.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 68.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[5]  Siljan bygdebok. side 209.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 80.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 280.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 271.

[9]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 280.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[11]  Lardal bygdebok bind 2. side 431.

[12]  Siljan bygdebok. side 213.

[13]  Lardal bygdebok bind 2. side 432.

[14]  Lardal bygdebok bind 2. side 228.

[15]  Lardal bygdebok bind 2. side 228 og 432.

[16]  Lardal ministerialbok 1733-1815. side 831-832.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[18]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 78-79.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 228.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 4.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[24]  Siljan bygdebok. side 362.

[25]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[27]  Siljan bygdebok. side 362 og 465.

[28]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 70.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 43.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 283.

[32]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.

[35]  Seljord ministerialbok 1831-1849. side 7.

[36]  Harald Saga.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 3.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 258.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 18.

[41]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 266.