| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Nils Hansen Hafsund f. ca 1653 og Anne Alfsen Hafsund f. ca 1650 sin familie

 

 

 

Nils Hansen Hafsund, f. ca 1653,[1] d. 1722 i Eidanger,[2] gravlagt 28.11.1722 på Eidanger kirkegård.2

Hans var sønn av Hans Andersen og Birthe Friis.

 

Han var trolig den Nils som nevnes i skifte etter Vincent Friis i 1690.

 

Han hadde da en bror, Lars Hansen i Brevik.

 

Han gravlegges som "Niels Hansøn Hafsund, betaler jorden og klocher 69 aar 8 maaneder 19 dager".

 

Ut fra navnet, må han være far til Nils Nilsen Hafsund som en finner i Eidanger i 1725. Moren til Nils Nilsen var da bosatt med han og ble nevnt som Anne Hafsund. Dette var nok da konen til Nils Hansen Hafsund.

 

 

Han giftet seg med Anne Alfsen Hafsund, f. ca 1650,[3] d. 1730 i Eidanger,2 gravlagt 26.01.1730 på Eidanger kirkegård.2

 

Anne:

Hun var bosatt hos sønnen Nils i Østre Porsgrunn i 1725.

 

Gravlagt som "gamle Anne Alfsdatter Hafsuund, betaler jorden og begge klochene 78 aar".

 

 

 

I.    Johannes Nilsen Hafsund, født ca 1681 i Brevik.[4]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Johannes Nilsen Hafsund", 25 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 28. juni 1706.

 

       Han kan ha vært en sønn i denne familien.

 

 

 

2.    Nils Nilsen Hafsund, f. ca 1695,3 d. 1726 på Osebakken i Eidanger,2 gravlagt 24.05.1726 på Eidanger kirkegård.2

      

 

       Gift 25.05.1717 i Gjerpen kirke,3,[5] med Tore Gundersdatter, f. 1697 på Buer i Gjerpen,3,[6] (datter av Gunder Solvesen og Guri Tollefsdatter), døpt 13.05.1697 i Gjerpen kirke,5 d. 1728 i Gjerpen,[7] gravlagt 05.04.1728 på Gjerpen kirkegård.6

      

       Se Østre Porsgrunn 1725

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.