| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Nils Nilsen Hafsund f. ca 1695 og Tore Gundersdatter f. 1697 sin familie

 

 

 

Nils Nilsen Hafsund, f. ca 1695,[1] d. 1726 på Osebakken i Eidanger,[2] gravlagt 24.05.1726 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Nils Hansen Hafsund og Anne Alfsen Hafsund.

 

Han kjøpte et hus i Porsgrunn i 1720.

blef saa lyst sorenschefen Peder Pedersens auetionsschøde paa herr Capitaim Ørdalens huus og gaard i Porsgrund paa Biørntvedt eye til Mons Niels Nielsen Hafsund. (dato 26.07.1720)

 

Finner familien under Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

Mons. Niels Nielsøn Hafsund gl. 30 aar gift med Tore Gundersdatter gl. 26 aar haver Et Barn Anne Marie Nielsdatter gl. 7 ½ aar og Een Tienistepige Anne Catrine Hansdatter tiener for aarsløn, haver og tilhuuse hos sig sin moder Anne Hafsund gl. 75 aar.

Bemelte Niels Hafsund bruger een liden gaard i Gierpen Sogn.

 

Borgerskap i Skien:

Niels Hafsund. B. på handel 30.01.1721

 

Torkil Lier skriver:

Niels Hafsund pantsatte i 1720 sitt hus på Bjørntvedts grunn til sin svigerfar for 431 rdlr., kort tid etter å ha kjøpt det på auksjon etter en kaptein Ørch. Den 30.jan.1721 fikk han borgerskap til Skien på handel, men i 1725 opplyses det at Hafsund ”har intet at leve af, men lever i husarm tilstand og holder schole for

at subsistere. I et mantall over innvånere i Eidanger s. år heter det: Mons. Niels Nielsen Hafsund, gl.30 aar

gift med Tore Gundersdatter gl.26 aar… haver et Barn Anne Marie Nielsdatter gl.7 ½ aar og Een Tienistepige

Anne Cathrine Hansdatter tiener for aarsløn, haver og tilhuuse hos sig sin moder Anne Hafsund gl.75 aar.

Bemelte Niels Hafsund bruger een liden gaard i Gierpen Sogn..

Skiftet etter ham ble avholdt 27.mai 1726 ”udi hans sist iboende hus paa Aasebachen ved Porsgrund”.

Gården, som var temmelig forfallen, ble vurdert til 300 rdlr. Thore Gundersdatter opplyste at hennes mann

ikke hadde drevet nogen handel de 4 siste år; boet var fallitt og samme dag fragikk hun arv og gjeld på

egne og barns vegne.

Ved Thore Gundersdatters død ble skiftet sluttet 14.apr.1728 i hennes leievåning ved Osebro i Porsgrunn.

 

Han gravlegges i Eidanger i 1726 som "Niels Hafsund fra Osebachen, betaler jorden 34 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

4992 - 27.5.1726 - 1723-1730 - Skifteprotokoller 5a - 210a

Skiftet sluttet 20.08.1727

arvelater Niels Hafsund Paa Aasebachen j Porsgrund borger til Scheen og handelsmann død 19.05.1726 (også nevnt 20.05.1726)

Arvinger og andre:

ektefelle Tore Gundersdtr

datter Anne Nielsdtr

lagverge svigerfar Gunder Solfvesen Buer Porsgrund

 

 

Gift 25.05.1717 i Gjerpen kirke,1,[3] med Tore Gundersdatter, f. 1697 på Buer i Gjerpen,1,[4] (datter av Gunder Solvesen og Guri Tollefsdatter), døpt 13.05.1697 i Gjerpen kirke,4 d. 1728 i Gjerpen,[5] gravlagt 05.04.1728 på Gjerpen kirkegård.5

 

Tore:

Gunder Buers datter Tore

Faddere: Nils Sande, Gunder Clausen Enggraf, Solve Meens quinde Inger, Tollef Sølis quinde Gunhild, Solve Meens datter Karen.

 

Se gjerpenslekt.org

 

Gravlagt som "Niels Hafsunds enche Tove 30 aar 10 maaneder".

 

 

 

I.    Ludvig Blyth Nilsen Hafsund, f. 1717 i Gjerpen,[6] døpt 02.07.1717 i Gjerpen kirke,6 d. 1717 i Gjerpen,6 gravlagt 01.10.1717 på Gjerpen kirkegård.6

 

          Niels Nielsens søn Ludvig Bluth fra Osebachen.

       Test: Mons: Bauman, Gunner Buer, Hans Buer, Gunner Buers qvinde, Lisbeth Usler

 

       Gravlagt som ”Niels Nielssøns søn Ludvig Bluth fra Osebachen 13 uger”.

 

 

 

II.   Anna Maria Nilsdatter Hafsund, f. 1718 i Gjerpen,1,4 døpt 02.07.1718 i Gjerpen kirke,4 d. 1775 i Gjerpen,5 gravlagt 20.06.1775 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Niels Hafsunds datter Anne-Maria.

       Test: Rasmus Maling. Herman Leopoldus. Niels Halvorssøn. Gunner Bu?ers qde og datter Gurj.

      

      

       Gift 21.04.1739 i vestre Porsgrunn i Solum,[7],[8] med Hans Engebretsen, f. 1716 på Bratsberg i Gjerpen,4 (sønn av Engebret Pedersen og Marthe Solvesdatter), døpt 12.01.1716 i Gjerpen kirke,4 d. 1756 i Gjerpen,5 gravlagt 23.01.1756 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Se Bjerketvet i Eidanger

 

 

      

III. Nils Nilsen Hafsund, f. 1727 i Eidanger,[9] døpt 09.02.1727 i Eidanger kirke,9 d. 1734 på vestre Porsgrunn i Solum,6,[10] gravlagt 02.06.1734 i Solum.6,10

      

       Sal. Niels Nielsen Hafsuund og Thorre Gundersdatter Buer - Niels

       Faddere: baaren af Anne Chatrine Nielsdatter Buers, Mademeselle Margrette Pedersdatter, mandfaddere: Gunder Solfvesen Buer, Mons. Jens Kiil, Hans Gunders Buer.

      

       Gravlagt som "Niels Nielsøn Hafsund 7 aar 4 mnd".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert), Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert).

[7]  skifte etter lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 192.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Solumslekt.org