| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Lars Jensen Forbech f. ca 1712 og Inger Gundersdatter f. 1731 sin familie

 

 

 

Lars Jensen Forbech, f. ca 1712 Skien,[1] d. 1778 i Brevik, gravlagt 24.04.1778 på Brevik kirkegård.[2]

 

Brannmatrnr. 12 a - Vestregt. 13 av Christian Abrahamsen:

Eiendommen er en av de eldste på Vestsiden.

 

Tinglyste adkomstdokumenter:

Skjøte fra Losoldermann Lars Jensen Forbech til Rasmus Dahl «på den av mig selv bekostede og oppbygde gård med tilhørende brygge og bryggestød, uthus, urtehauge og en liten anpart enehauge samt et festet oppryddet kås av Klyveskougen», tgl. 1765.

 

Lars Jensen Forbech f. 1712 d. 1778 var gift med Gunder Solvesen Buers datter, Inger, i hans ekteskap med Marichen Hansdtr. Klvve. Forbech var skibsfører. Han flyttet senere til Brevik som losoldermann. Han tilhørte Skiens-familien Forbech (se Schilbred: Gamle Breviksslekter: Slekten Forbech). Forbech tok aktivt del i reisningen av Vestsidens kirke. Inger Forbech, f. Buer, var f. 1731 og ble 16 år gl. gift med Forbech og brakte ham en betydelig formue efter sine foreldre. Hun døde i Brevik i 1807.

 

Borgerskap i Skien:

Lars Jensen Forbech. Skipper. B. på kjøpmannskap og negotie 15/3 1746. Sagt opp av enken 11/5 1787.

 

Han giftet seg i 1748.

 

Solum viet 16.01.1748:

Effter Kongl: allernaadigste dispensation ere uten Trolovelse og Lysning af Predichestolen copulerede i Solum kirche Lars Jensøn Faarbech og Inger Gundersdatter Buer.

Forlovere: Gregers Jensen og Niels Gundersen.

 
Brevik 1770:
20.
Lars Jensen Forbech, 59 aar, født i Scheen, 3 sønner
Jens Larsen, 17 aar, født i Porsgrunn
Gunder Larsen, 14 aar, født i Porsgrunn
Hans Jacob Larsen, 12 aar, født i Porsgrunn
Jacob Fulesang, 28 aar, i Mos, styrmand
Ole Erichsen, 27 aar, i Brevik, styrmand

 

 

Gravlagt som "Lars Jenson Forbech 66 aar 13 uger".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5775 - 10.7.1778 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 265b

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater Lars Jensen Faarbech Brevig død. Han etterlot livsarvinger

arving ektefelle Inger  ? . Dette er kun en kongel. bevilling, for å sitte i uskiftebo etter mannen

 

5903 - 21.11.1780 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 636a

Dette er et samfrendeskifte. Utstedt 10.01.1782

arvelater Lars Jensen Forbech Sylterøen i Brevig død

Arvinger og andre:

ektefelle Inger Gundersdtr., hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge kongel. Bevilling dat. 10.07.1778

sønn Jens Larsen Forbech myndig

sønn Gunder Buur Forbech myndig

sønn Hans Jacob Forbech myndig

datter Marichen Forbech enke etter Ole Erichsen

andre svigersønn Ole Erichsen død. Vært g.m. Marichen Forbech

andre Lauritz Paulsen Scheen 'Samfrænde' til boet

andre Anders Erichsen Brevig borger til Scheen og kjøpmann 'Samfrænde' til boet.

 

 

Gift 16.01.1748 i Solum,[3] med Inger Gundersdatter, f. 1731 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Gunder Solvesen og Marichen Hansdatter), døpt 22.10.1731 i Solum,3 d. 1807 i Brevik, gravlagt 12.12.1807 på Brevik kirkegård.[4]

 

Inger:

Gunder Buers barn kaldet Inger.

Faddere: Jens Kiill, Hans Buer, Søfren Sparr, Maria Spars, Pernille Larsdatter.

 

Hennes mor var datter av Hans Tollefsen som nevnes i Vestre Porsgrunn 1701.

 

Hun nevnes i Brevik i 1782.

 

Brevik 1782

Nr.21

Mad. Forbær - 2 barn - Andre bosatte: Mad. Erboe

 

Gravlagt som "Enken Inger Forbech 76 aar 8 uger".

 

 

 

I.    Mariken Larsdatter Forbech, f. 1748 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 12.11.1748 i Solum,3 d. 1809 i Brevik, gravlagt 03.03.1809 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Lars Jensøns og Inger Gundersdatters barn Marichen.

       Faddere: Hans Buer, Hans Jacob Bomhof, Gregers Jensøn, Anne Lisbeth Bomhof, Ellen Jensdatter.

      

      

       (1) Gift 05.03.1775 i Brevik kirke,[6] med Ole Erichsen Schebs, f. 1743 i Brevik (sønn av Erich Andersen Schebs og Maren Andersdatter), døpt 26.10.1743 i Brevik kirke,[7] konfirmert 28.03.1762 i Brevik kirke,[8] d. 14.01.1780 i Vlieland i Holland.[9],[10]

      

      

       (2) Gift 22.12.1787 i Skien,[11] med Nils Hansen Coch, f. 1757 i Brevik (sønn av Hans Amundsen og Sara Larsdatter Rotkier), døpt 21.10.1757 i Brevik kirke,[12] konfirmert 02.10.1774 i Brevik kirke,[13] d. 24.09.1825 i Brevik.[14]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Elisabeth Sommer Larsdatter Forbech, f. 1750 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 17.04.1750 i Solum,3 d. 1750 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 01.07.1750 i Solum.3

      

       Lars Jensens og Inger Gunersdatters barn Elisabeth Sommer.

       Faddere: Søfren Aalborg, Niels Gundersøn, Christopher Larsøn, Anna Catharina Buer, Mette Maria Kiel.

      

       Gravlagt som "Lisbeth Sommer Larsdatter Forbech 2 mnd".

 

 

 

III. Jens Larsen Forbech, f. 1751 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 24.06.1751 i Solum,3 d. 1751 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 06.12.1751 i Solum.3

      

       Lars Jensøn Forbechs og Inger Gundersdatters barn Jens.

       Faddere: Gregers Jensøn, Henrich Erboe, Uldrich Sommer, Anne Maria Bradtsberg, Malene Kiil.

      

       Gravlagt som "Jens Larsøn Forbeck 5 mnd".

 

 

 

IV. Jens Larsen Forbech, f. 1753 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 16.01.1753 i Solum,3 konfirmert 22.04.1770 i Brevik kirke.[15]

      

       Lars Jensøns og Inger Gundersdatters barn Jens.

       Faddere: Ole Nielsøn, Hans Bradsberg, Rasmus Aslef, Anne Lisbeth Buer, Kistine Aslef.

      

       Konfirmert som "Jens Larson Forbech 18 aar".

      

       Borgerskap i Skien:

       Jens Forbech av Brevik. Skulle føre skip for kjøpmann Albert Blehr (Kjellestad) .

       B. som skipper 26/81791.

      

       Anno 24.01.1791 - Postmester Boye Chrysties skiøde til Jens Larsen Forbech paa Rasmus Grubbes hus i Brevig, betalt 100 rd. (dat. 10.01.1791)

 

       Han ble, etter at han var blitt enkemann, far til et uekte barn i 1797.

 

       Ifølge arbeidet til Stephanie Himsley i Australia kan det være Jens som dukker opp på Jersey. Der giftet John Forback seg 8 juli 1797 med Jane Mills. Hun har funnet John Forbach også i mai 1799 den han nevnes blant fanger som ble utvekslet fra Engelske fengsel. Dette var under Napolionskrigen. Han og hans kone fikk en datter på Jersey som ble døpt Mary den 4. april 1804. Da nevnes foreldrene som Jens og Jane Mills. De fikk også en datter som ble døpt Jany den 20 juni 1804. Da nevnes foreldrene som John og Jane Mills. John med nevnene på Jersey som 'John/Jan/Jens' og 'Forbach/Forbech/Foreck/Farbeck.' Dermed er det en mulighet for at dette er sjømannen fra Brevik.

 

      

       (1) Han giftet seg med Mary Glower, f. ca 1761,1 d. 1796 i Brevik, gravlagt 30.09.1796 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Mary:

       Gravlagt som "Madme. Mary Glower - Jens Forbechs kone 35 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6155 - 23.9.1796 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 211a

       Dette er kun et testamente

       arvelater ektefelle Mari Gloversdtr., Brevig de hadde ingen livsarvinger

       arvelater ektefelle Jens Larsen Forbeck Brevig de hadde ingen livsarvinger.

 

      

       Forhold til Maren Jacobsdatter, f. 1770 i Brevik (datter av Jacob Pedersen og Anne Andersdatter), døpt 01.04.1770 i Brevik kirke,[17] konfirmert 03.04.1785 i Brevik kirke.[18]

      

       Maren:

       Jacob Pederson Stulen og Anne Andersdatter - Maren (tvilling)           

       Faddere: Abraham Liens kone Cicilia Bøg, Sara Dorethea Pettersd, Anders Snedker, Jens Grave

      

       Konfirmert som "Maren Jacobsdatter 15 aar".

      

       Hun ble mor til et uekte barn i Brevik i 1797. 

      

 

       Barn:

 

       A.   Jens Forbech Jensen, (sønn av Jens Larsen Forbech og Maren Jacobsdatter) f. 1797 i Brevik, døpt 24.09.1797 i Brevik kirke,[19] konfirmert 02.10.1814 i Brevik kirke.[20]

            

             Maren Jacobsdatters Dbr. Jens Forbech - udlagt til Barne-fader Jens Forbech

             Faddere: Johanne Maria Jonsdatter, Sara Jacobsdatter, Lars Grønnerød, Jacob Jacobsen, Lorents Halvorsen

            

             Bosatt hos onkelen Jacob Jacobsen i Brevik i 1801 "Jens Jensen, Mandens søster-søn, 4 aar".

            

             Konfirmert som "Jens Forbech 16 aar".

 

 

 

V.   Gunder Buer Larsen Forbech, f. 1754 i vestre Porsgrunn i Solum,[21] døpt 11.11.1754 i Solum, konfirmert 01.03.1772 i Brevik.15

      

       Lars Jensens og Inger Buers barn Gunder Buer.

       Faddere: Halvor Jobsen, Henric Ereboe, Jochum Adtzlev, Susanne Gregers Jensens, Anne Dorthe Meen.

      

       Han nevnes som skipper i Brevik.

      

       Borgerskap i Skien:

       Gunder Forbech. Sønn av tidligere borger og kjøpmann Lars Jensen Forbech. Hadde skippersertifikat.

       B. som skipper og kjøpmann 24/11 1784.

 

       Han var i 1801 bosatt i Skien som 42 år gammel ugift borger.

 

       Han giftet seg i Skien samme året.

      

       Skien - Viet 09.07.1801

       Ungkarl hr. Gunder Forbech og Jomfrue Elisabeth Forbech,

       hjemme i huuset med kongl. bevilling.

 

      

       Gift 09.07.1801 i Skien,[22] med Elisabeth Gregersdatter Forbech, f. 1766 i Skien (datter av Gregers Jensen Forbech og Susanne Anne Didrichsdatter Cappelen), døpt 10.01.1766 i Skien.20

      

       Elisabeth: Gregers Jensøns datter Elisabeth

       Faddere: Madame Erboe, Pouline Hansdatter, Jørgen Krøger, Rasmus Olsøn, Peder Juul junior.

 

 

 

VI. Hans Jacob Forbech, f. 1756 i vestre Porsgrunn i Solum,19 døpt 01.04.1756 i Solum,3 konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke.15

      

       Lars Forbechs og Inger Buers barn Hans Jacob.

       Faddere: Wisiteur Holm, Jacob Forbech, Rasmus Clausøn, Ellen Jensdatter Ereboe, Anne Susanne Kiihl.

      

       Konfirmert som "Hans Jacob Forbech 18 aar".

      

      

       Gift 18.09.1791 i Brevik,[23] med Maren Margrethe Jensdatter Aarup, f. 1766 i Brevik (datter av Jens Aarup og Ingeborg Erichsdatter Schebs), døpt 11.06.1766 i Brevik kirke,[24] konfirmert 27.04.1783 i Brevik kirke.18

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

VII. Elisabeth Cathrine Larsdatter Forbech, f. 1758 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 13.02.1758 i Solum,3 d. 1759 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 20.06.1759 i Solum.3

      

       Lars Jensøns og Inger Buers barn Elisabeth Catharina.

       Faddere: Ulric Sommer, Jacob Widdeslev, Niels Hanssøn Buer, Anne Kiel, Mette Cathrine Kihl.

      

       Gravlagt som "Elizabeth Catharine Larsdatter Forbeck 1 aar 5 mnd".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[3]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 66.

[9]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 138.

[10]  Skifte etter han.

[11]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[14]  NTS, bind 21, hefte 2 - 1967, side 158.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[21]  Alder ved konfirmasjonen.

[22]  Solumslekt, Solumslekt.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.