| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD

 


 

 

 

Svend Jacobsen f. ca 1623 som familie. (Han var ifølge Bakken 1. gang gift med Anna Jonsdatter f. omkring 1650 og 2. gang med datter av Lars Lauritzen Austad?)

 

 

Svend Jacobsen, født ca 1623,[1],[2] død 1714 på Austad i Siljan,1 gravlagt 26.08.1714 på Siljan kirke.[3]

 

Svend Jacobsen ble første gang nevnt på Austad i 1664. Presten oppga da at han var 36 år og at han var oppsitter på en av to deler på gården. (En Hans Pedersen 26 år brukte den andre delen.) Fra 1665 til 1667 betalte Jon leilendingskatt på Austad. Fra 1668 nevnes Svend og Hans som brukere. De nevnes som brukere sammen frem til 1692. I 1682 eide Svend 4 huder 10 skinn og Hans 1 hud 8 skinn. I 1696 og 97 nevnes Svend og Nils som brukere. I 1698 brukte Svend 3 1/4 hud og Ole 1 hud 1 skinn. I 1699 brukte Svend 4 huder og Gunder 2 huder 9 skinn. Fra 1700 brukte Svend gården alene (6 huder 9 skinn). I 1700 nevnes han, Svend Austad, som eier av 3 3/7 lpd i gården Thorsrud i Styrvold i Lardal. (Vi ser at sønnen Nils eide 1 skinn i Thorsud da han døde i 1731)

 

Det nevnes også i 1711 bare en oppsitter. Det var Svend Jacobsen med kone og tre tjenstefolk. Han eide da hele gården (6 huder 9 skinn). (Fra 1686 til ca 1710 nevnes han også som eier og bruker på Viken. Viken ble da brukt under Austad.)

 

Ifølge Bakken var han 1. gang gift med Anne Jonsdatter Moholt? og 2. gang med datteren til Lars Lauritzen Austad? Jeg har så langt ikke funnet kilden hans for dette?

 

Svend døde på Austad i 1714.

 

Han gravlegges som "Svend Jacobsen Ouestad 90 aar 6 maaneder".

 

 

?(1) Gift1 med Anna Jonsdatter, født omkring 1650.[4]

 

Anna:

Hun kom ifølge Bakken fra Moholt? Jeg har ikke funnet kilden hans for dette.

 

 

?(2) Gift1 med Larsdatter (?datter av Lars Lauritzen).

 

Larsdatter:

Hun skal ifølge Bakken være datter av Lars Lauritzen Austad? (Det nevnes en Lars der i 1647?) Jeg har ikke funnet kilden hans for dette.

 

 

 

I.    Børge Svendsen, (sønn av Svend Jacobsen) født omkring 1660.4

      

       Han giftet seg 1. gang i 1706.

 

       Trol. 11/7-1706. i Slemdahl.

       1. Børge Svendsen Ougestad med Peder Moholtis daatter

       Cav: Mogens Ejie og Axell Nielssen Nabhoug

 

      

       Forlovet 11.07.1706 i Siljan,4 gift 1706,[5] med Anne Pedersdatter, født ca 1682 på Moholt i Siljan,[6] (datter av Peder Jacobsen og ? Helvig NN), død 1746 på Skavråker i Eidanger,[7] gravlagt 16.04.1746 på Eidanger kirkegård.9

      

       Anne:

       Hun kom fra Moholt da hun giftet seg 1. gang i 1706.

 

       Hun giftet seg 2. gang med Amund Vetlesen på Skaveråker i Eidanger.

 

       Sønnen Jon Børgersen på 17 år stod som stesønn til Amund Vetlesen i 1725.

 

       Gravlagt som "Anund Schauragers enke Anne Pedersdatter 63 aar".

 

 

        A.    Jon Børresen, født ca 1708,[8],2,8 død 1750 på Ørvik i Eidanger,10 gravlagt 22.09.1750 på Eidanger kirkegård.9

              

               Han var bosatt som stesønn hos moren og stefaren Amund Vetlesen på Skavråker i 1725.

              

               Han nevnes på Ørvik i 1730 årene og frem til sin død i 1750, 42 år gammel.

              

               Han gravlegges som "Joen Borgesøn Ørevig 42 aar".

 

              

               Gift 18.08.1734 i Eidanger kirke,[9] med Else Andersdatter, født 1714 på Ørvik i Eidanger,8,[10] (datter av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 10.06.1714 i Eidanger kirke,10,12 død 1785 på Ørvik i Eidanger,[11] gravlagt 21.08.1785 på Eidanger kirkegård.13

              

               Se Ørvik i Eidanger

 

 

      

II.   Jon Svendsen, (sønn av Svend Jacobsen) født ca 1664,[12] død 1745 på Austad i Siljan,10 gravlagt 23.05.1745 på Siljan kirkegård.9

      

       Han og hans bror Kjeld nevnes i 1723 som eiere og brukere på Austad og Viken. Viken som ble brukt under Austad på denne tiden. 

      

       Gravlagt som "Jon Svendsøn Ouestad 81 aar".

 

      

       Gift10 med Anne Arnesdatter, født ca 1686 på Tveiten i Lardal,10,[13] (datter av Arne Andersen og Maren Berentsdatter), død 1758 på Austad i Siljan,10 gravlagt 03.09.1758 på Siljan kirkegård.9

      

       Anne:

       Hun kom fra Tveiten i Styrvold.

      

       Gravlagt som "Joen Auestads Enke Anne Arnesdatter 72 aar 5 maaneder".

 

       Se Viken

 

 

      

III. Nils Svendsen, (sønn av Svend Jacobsen) født ca 1666,2 død 1731 på Sortedal i Siljan, gravlagt 04.03.1731 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Nils kom til Sortedal. Ved skifte etter han i 1731 eide han blant annet 1 hud og 3 skinn i Austad.

      

 

       (1) Gift1,[15] med Åse Olsdatter, født omkring 1670,4 død før 1715 på Sortedal i Siljan.

 

      

       (2) Gift1 med Rønnaug Berntsdatter, født ca 1656,1,2 (datter av Bernt Colbjørnsen), død 1715 på Sortedal i Siljan,1 gravlagt 11.06.1715 på Siljan kirkegård.3

      

      

       (3) Gift 05.01.1716 i Siljan kirke,[16],[17] med Maren Jonsdatter, født ca 1672,[18] (datter av Jon Guttormsen og Tore Helgesdatter), død 1759 på Sortedal i Siljan,14 gravlagt 16.12.1759 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Sortedal

 

 

      

IV. Rønaug Svendsdatter, (datter av Svend Jacobsen) født ca 1670,2 død 1709 på Osebakken i Gjerpen,[19] gravlagt 18.06.1709 i Gjerpen.[20]

      

       Ifølge skifte etter mannen Nils Tollefsen i 1698 var hun datter av Svend Austad.

 

 

       (1) Hun giftet seg med[21] Nils Tollefsen, født omkring 1660,4 (sønn av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter), død ca 1698 på Austad i Siljan.13

      

      

       (2) Gift 23.04.1699 i Eidanger kirke,[20],13 med19 Gunder Solvesen , født ca 1672 på Meen i Gjerpen,[21] (sønn av Solve Olsen og Inger Gundersdatter ), død 1740 på vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.11.1740 i Solum i Telemark.[22]

            

       Se Austad denne gården

 

 

 

V.   Åse Svendsdatter, (datter av Svend Jacobsen) født omkring 1670.4

      

       Hun giftet seg 1. gang i Lardal i 1710.

 

       Copuleret i Lardal 28.09.1710

       Asse Svendsdatter fra Ouestad udi Slemdal

       Mathis Bergan

       forhen trolovet udj Slemdahls kirche

 

       (1) Gift 28.09.1710 i Lardal,[24],[25] med Mathis Evensen, født omkring 1670,4 (sønn av Even Hansen og Anne Mathisdatter).

      

       Mathis:

       Han kom fra Bergan i Styrvold. De bodder der fra 1709 til 1723 før de flyttet til Haugen i Hvarnes. Dette ifølge bygdeboken i Lardal.

 

      

       (2) Gift5 med Ole Jacobsen.

      

       Ole:

       Han bodde på Bergan i Styrvold.

 

 

 

VI. Karen Svendsdatter, (datter av Svend Jacobsen) født ca 1680,[26] død 1749 på Kiste i Siljan,22 gravlagt 15.06.1749 på Siljan kirkegård.9

      

       Ut fra fadderbruken var hun nok datter til Svend Jacobsen Austad.

 

      

       Hun giftet seg med22 Ole Paulsen, født ca 1663,22,2 død 1730 på Søndre Kiste i Siljan,22 gravlagt 02.04.1730 på Siljan kirkegård.12

      

       Se Kiste Søndre

 

 

      

VII. Kjeld Svendsen, (sønn av Svend Jacobsen) født ca 1689,10 død 1738 i Lardal.[27]

      

       Han kom fra Austad i Siljan ved trolovelsen. Kjeld og hans bror Jon nevnes i 1723 som eiere og brukere på Austad og Viken. Viken ble brukt under Austad på denne tiden.

 

 

       Forlovet 05.07.1710 i Lardal,[28] gift 1710, med5 Kirsten Evensdatter, født ca 1686 på Bergan i Lardal,10,23 (datter av Even Hansen og Anne Mathisdatter), død 1765 på Bergan i Lardal.23

      

       Se Viken

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 161.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[13]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 769.

[14]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Skifte etter han.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 109.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[19]  Skifte etter henne selv.

[20]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814  registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Skifte etter konen Rønnaug.

[22]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett

[23]  Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert), Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert).

[24]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[25]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 1 (1704-1725), skannet av digitalarkivet, side 37.

[26]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 87.

[27]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 918.

[28]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 1 (1704-1725), skannet av digitalarkivet, side 42.