| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

 

Lars Olsen f. ca 1594 sin familie

 

 

Lars Olsen, f. ca 1594.[1]

 

Han ble nevnt på Valler i 1650 og var fremdeles bruker i 1672.

 

Under femdalerskatten i 1650 nevnes Eidanger prestebol som eier av gården Valler og Lauritz som bruker av hele gården (4 huder).

 

Situasjonen var lik i skattemanntallet av 1655 og i landkommisjonens undersøkelser i 1661.

 

I fogdens manntall av 1664 nevnes på Valler brukeren Lars 70 aar med sønnene Jens Larsen 20 aar og Niels Larsen f. 23 aar.

 

I sogneprestens manntall av 1664 nevnes skyld på Valler som 4 huder. Lauridtz Olsen 60 aar var bruker og sønnen Christen Lauridzen 15 aar. Det nevnes også en soldat, Hans Andersen, som gården holdt sammen med Birchetved.

 

I 1680 hadde en Hans Larsen f. ca 1647 overtatt som bruker på Valler. Dette kan jo også ha vært en sønn av Lars. Han kan ha bodd utenfor hjemmet i 1664.

 

 

 

I.    Nils Larsen, f. ca 1641.[2]

 

       Dette kan være Nils Larsen Skjelsvik?

 

 

 

II.   Christen Larsen, f. ca 1649,[3] d. før 1706.[4]

      

       Se Valler denne gården

 

      

 

III. Lauritz Larsen, f. ca 1651.[5],[6]

 

 

 

IV. Jens Larsen, f. ca 1664.[7]

      

       Han bodde hjemme på Valler og var 20 år i 1664 ifølge fogdens manntall.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Manntallet til fogden i 1664.

[2]  Manntallet til fogden i 1664.

[3]  Manntallet til presten i 1664.

[4]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[6]  Manntallet til presten i 1664.

[7]  Manntallet til fogden i 1664.