| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

 

Lars Iversen f. ca 1685 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Johanne Bentsdatter f. ca 1684, 2. gang med Anne Larsdatter f. ca 1701 og 3. gang med Rønnaug Nirisdatter f. omkring 1710)

 

 

 

 

Lars Iversen, f. ca 1685 Christiania,[1] d. 1756 i Porsgrund,[2] gravlagt 11.01.1756 i Eidanger kirke.2

 

Han giftet seg 1. gang i 1716.

 

Eidanger - Trol. 5/11-1716. Paa Oosebachen.

Lars Iversøn med Johanna Bentzdaatter.

Caut: Thore Børresen og Niels Mogensøn.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lars Iversen Christiania 39 aar", født i Christiania, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

Finner familien under Østre Porsgrunn i Sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Lars Sifvertsen gl. 40 aar, Matros, gift med Johanne Bentsdatter gl. 41 aar. Haver 1 Søn Peder Larsøn gl. 1 ½ aar og 1 datter Marte Larsdatter gl. 4 aar. Samt een søster Lisbet Bentsdatter gl. 24 aar, tiener hos Gram.

 

Han giftet seg 2. gang i 1743.

 

Trol. Tirsdag 6/11-1742 i Eidanger. Copul. 10/1-1743.

Enkemand Lars Iversøn i Porsgrund og enken Anne Larsd.

Caut: Lars Larsøn Bache og Arne Laugesøn i Porsgrund..

 

Han giftet seg 3. gang i 1748:

 

Trol. 29/8-1748 i Eid. Copul. 30/12-1748.

Enkemand Laers Iversøn og Pigen Rødnou Nirisd.

Caut: Jacob Svendsøn Svendske og Rasmus Davidsøn i Porsgrund.

 

Gravlagt som "Lars Iversen fra Porsgrund 70 aar".

 

 

(1) Gift 1716,[3] med Johanne Bentsdatter, f. ca 1684,1 d. 1742 i Porsgrunn,2 gravlagt 22.05.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Johanne:

I 1725 var hennes søster, Lisbeth Bentsdatter f. ca 1701, bosatt hos dem. Hun hadde også en bror, Halvor Bentsen f. ca 1695, bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Hun gravlegges som "Lars Iversøns kone i Porsgrund Johanne Bentsdatter 60 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1741-1760) side 63b

Skifte 10. juni 1741 udj Lars Iversens hus paa Bjørntvet gaards grund i Eidanger Sogn

 Afg. Johanne Bentsdatter - enkemand Lars Iversen

Børn, en søn og en datter:

1. Sønnen Peder Larsen, 17 aar.

2. Datteren Marthe Larsdatter, 20 aar, ugift.

Faderen værget for sine umyndige børn

Brutto 41-2-16.

Netto: 15-1-8.

Huuset på Bjørntvet grund ved Porsgrund, vurderet til 20 rdlr.

 

 

 

(2) Gift 10.01.1743 i Eidanger kirke,3 med Anne Larsdatter, f. ca 1701,[4] (datter av Lars Sigurdsen og Lisbeth Jensdatter), d. 1747 i Porsgrund,2 gravlagt 12.06.1747 på Eidanger kirkegård.2

 

Anne:

Hun var enke etter Anders Olsen da hun giftet seg i 1743. Forloveren, Lars Larsøn Bache, var nok hennes bror.

 

Hun gravlegges som "Lars Iversøns kone Anne Larsdatter fra Porsgrund 46 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1747-1748) side 88b

21.7.1747 - Østre Porsgrund i Eidanger

Anne Larsdatter død, enkemannen Lars Iversen og deres 2 pikebarn Else Johanne Larsdatter 4 år og Anne Larsdatter 2 år.

Huset beliggende «ved Vinter Vejen som gaar fra Job Christensens huus».

Enkemannens barn (fra forrige ekteskap) Peder Larsen og Marte Larsdatter har morsarv innestående i boet.

 

 

Anne Larsdatter var, som nevnt, 1. gang gift med Anders Olsen, f. ca 1710,[5] døpt 1742 i Østre Porsgrunn, d. 15.05.1742 i Eidanger.[6]

 

Trol. Tirsdag 18/7-1741 i Porsgrund hos Monsr. Proph. Copul. 25/8-1741 i Eid.

Soldat, Anders Olsøn hos Proph og Anne Larsd. sammesteds.

Caut: Fr. Proph og Cornelius Hansøn Sundsaasen.

Interim Seddel fra Major Holmboe.

 

Han gravlegges i 1742 som "Anders Olsøn, Soldat fra Porsgrund 32 aar".

 

 

Anne Larsdatter og Anders Olsen sitt barn:

 

I.    Ole Andersen, f. 1741 i Eidanger,[7] døpt 24.12.1741 i Eidanger kirke,4 d. 1742 i Porsgrunn,2 gravlagt 14.04.1742 på Eidanger kirkegård.2

      

       Anders Olsen og Anne Larsdatters søn Ole

       Faddere: baaren af Jacob Svendsens kone Margrete Olsdatter Kiær, Maren Olsdatter hos Proph, mandfaddere: Helge Lie, Ole Olsen fra Gierpen Sougn.

      

       Han gravlegges som "Anders Olsøns liden søn fra Porsgrund ved nafn Ole 4 maaneder".

 

 

(3) Gift 30.12.1748 i Eidanger kirke,3 med Rønnaug Nirisdatter, f. omkring 1710.[8]

 

Rønnaug:

På Solumslekt skrives følgende om Rønnaug:

Rønnaug er nevnt som fadder ved to barnedåper i Bamble 1733 og 1740, og er trolig søster til Gunnuld Nerissen. Andre sannsynlige søsken er Peder Nerissen begravet i Langesund mai 1739 28 år gammel, og ei Guri Nerisdatter gift med Sjur Jensen. Disse bodde på Ødegården i Bamble 1738 da de hadde sønnen Peder til dåpen. I 1740 er paret ført uten bostedsangivelse med nok en sønn Peder. De har deretter trolig flyttet fra bygda.

 

 

Hun giftet seg 2. gang med Christen Hansen f. 1695. Se Østre Porsgrunn i 1762

 

Trol. 12/10-1758 i Eid. Vielse i Eid. 9/11-1758.*

Enkem. Christen Hansen fra Gjerpen og Enken Rønnov Nirisd. i Porsgrund.

Caut: Gunder Søli og Harald Søli.

Begge havde giort Skifte.

 

Gard har notert etter Christen "Sølie, tidl. Engelrønningen u. Ås".

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 69

Mand og hustru: Christen Hansens Enke

Andre hos sig havende folk: Jørgen Engebrethsen og kone.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Bent Larsen, (sønn av Lars Iversen og Johanne Bentsdatter) f. 1718 i Eidanger,[9] d. 1718 i Eidanger,6 gravlagt 01.04.1718 på Eidanger kirkegård.6

      

       Han gravlegges som "samme dag et lidet drengebarn hiemmedøbt ved nafn Bent, faderen Lars Iversøn og moderen Johanna Bendtsdattter 4 timer".

      

      

 

II.   Marthe Larsdatter, (datter av Lars Iversen og Johanne Bentsdatter) f. 1721 på Osebakken i Eidanger,[10] døpt 20.07.1721 i Eidanger kirke,7 d. 1761 i Porsgrund,[11] gravlagt 07.06.1761 på Eidanger kirkegård.8

      

       Laers Ivertsen og Johanne Bendtsdatter fra Osebachen - Martha

       Faddere: baaren af Mademeselle Karen Jensdatter, Lispet Bendtsdatter, Laers Thorgersen, Jens Nielsen.

      

       Hun giftet seg i 1746.

      

       Trol. 22/9-1745 i Eid. Copul. 2/8-1746.

       Uk. Abraham Ingvoldsøn, Matroes og Pigen Marthe Larsd. i Porsgrund.

       Caut: Ingebret Ingebretsøn og Rasmus Davidsøn i Porsgrund.

       Mannens broder Peder Envoldsen.

 

       De bodde en tid i Brevik.

      

       Gravlagt som "Abraham Ingevoldsens k. fra Porsgr., Marthe Larsd. 40 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 388b

       Skifte 8.6.1761, ?.3.1764 - Eidanger Porsgrund

       (Fra Solumslekt)

       Marthe Larsdatter død 1. juni, enkemannen Abraham Endvoldsen er ute på reise til Vestindien, deres 2 små pikebarn «uden anden nærværende i huuset til at beobagte dem og den avdødes ? medens manden er borte» [...] eldste datter Johanne Abrahamsdatter 12? år, annen datter Marthe Lisbeth Abrahamsdatter 9½ år, blir satt til tilsyn og forpleining hos sin nærmeste frende, den avdødes broderkone Johan(ne) Thorsdatter, som var nærværende og «declarerede at antage sig den ældste datter» mens bestemora til sønnen? (eller konen?) tar seg av den yngste til enkemannen kommer hjem. Enkemannens bror Peder Engvoldsen var nærværende for å påse sine brors barns beste

 

      

       Gift 02.08.1746 i Eidanger kirke,3 med Abraham Ingvoldsen, f. ca 1722,[12] (sønn av Ingvald Christensen og Marthe Pedersdatter), d. 1797 på Moholt Verk i Siljan,[13] gravlagt 16.10.1797 på Siljan kirkegård.10

      

       Abraham:

       Han giftet seg 2. gang i 1765 med Anne Torjusdatter.

      

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

III. Peder Larsen, (sønn av Lars Iversen og Johanne Bentsdatter) f. 1724 på Osebakken i Eidanger,[14] døpt 17.04.1724 i Eidanger kirke,11 d. 1787 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 02.09.1787 i Vestre Porsgrunn.[15]

      

       Laers Iversen og Johanne Bendtsdatter fra Ossebachen - Peder

       Faddere: baaren af Berthe Svendsdatter, Anna Andersdatter, mandfaddere: Rasmus Due, Brede Bredesen, Tomas Budde.

      

       Nevnt i skifte etter Karen Larsdatter 9. oktober 1757 på Vestre Porsgrunn:

       Gikk herfra for 5 år siden på seilas til Holland og siden den tid har han ikke innfunnet seg, men skal visstnok oppholde seg i Amsterdam

 

       Gravlagt som "begravet Peder Larsen 70 aar".

 

      

       Gift 29.12.1745 i Solum,12 med Johanne Torsdatter, f. 1726 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Tor Johansen og Karen Larsdatter), døpt 16.11.1726 i Solum,12 d. 1784 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 29.12.1784 i Vestre Porsgrunn.12

      

       Johanne:

       Thor Johannessøns barn Johanne.

       Faddere: Isach Gregerssøn, Claus Anundssøn, Jens Torgiussøn, Anne Arnesdatter, Marthe Christensdatter.

 

       Gravlagt som "begravet Peder Larsens k. Johanne Maria Thorsdatter 60 aar".

 

      

       Barn:

 

 

        A.    Tor Johannes Pedersen, født 1747 i Vestre Porsgrunn, døpt 19.11.1747 i Solum,[16] død 1747 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 29.11.1747 i Solum.23

              

               Peder Larsøns og Johanne Torsdatters barn Thor Johannes.

               Faddere: Lars Halvorsøn, Tollef Johansøn, Johannes Erichsøn, Aaste Malene Andersdatter, Else Marie hos Aalborg.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Thor Johannes Pedersøn 11 dage".

              

 

 

        B.    Tor Johannes Pedersen, født 1750 i Vestre Porsgrunn, døpt 04.05.1750 i Solum.23

              

               Peder Larsøns og Johanne Thorsdatters barn Thor Johannes.

               Faddere: Christen Rørholt, Claus Henningsøn, Lars Pedersøn, Marthe Johannesdatter, Ingebor Tollefsdatter.

              

               De fikk flere barn, men de døde trolig som små.

 

              

               Gift 28.01.1773 i Porsgrunn,23 med Anne Jonsdatter, født 1746 i Vestre Porsgrunn,4 (datter av Jon Abrahamsen og Ingeborg Abrahamsdatter), døpt 29.09.1746 i Solum,23 død 24.06.1819 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.06.1819 i Vestre Porsgrunn.[17]

              

               Anne:

               Jan Abrahamsøns og Ingebor Abrahamsdatters barn Anne.

               Faddere: Abraham Kaye, Isach Andersøn, Claus Henningsøn, Maren Jansdatter, Anne Maria Halvorsdatter.

              

               Anne nevnes som enke i tellingen i Vestre Porsgrunn i 1815.

              

               Gravlagt som "Anne Johnsdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 73 aar".

 

 

               Barn:

 

               1.     Nils Torsen, født 1775 i Vestre Porsgrunn,[18] døpt 12.05.1775 i Vestre Porsgrunn,23 konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

                      

                       døbt Thor Johannis Pedersen og Ane Johnsdatters barn Niels.

                       Test: Lars Pedersens kone Zarcha Margretha Jensdatter, pigen Margrethe Hansdatter, Peder Larsen, Jacob Jensen, Gunder Jensen.

                      

                       Konfirmert som "15. Niels Thorsen 17 aar".

                      

                       Bosatt hos Søren Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 som "Niels Thoren, Tienestefolk, 27 aar, Ugivt".

                      

 

                       Gift 11.10.1798 i Porsgrunn,23 med Anne Maria Haraldsdatter, født 1766 på Herre i Bamble (datter av Harald Jørgensen og Malene Nilsdatter), døpt 27.07.1766 i Bamble.23

                      

                       Anne:

                       Harald Jørgensen Hære og Mallene Nielsdatters barn kaldet Anne Maria.

                       Faddere: Halvor Jansens kone ved Hære Tollej Hansdatter, Kirstie Nielsdatter ibid, Jens Kittilsen ibid, Mads Haagensen ibid, Peder Hansen ibid.

                      

 

 

               2.     Inger Johanne Torsdatter, født 1780 i Vestre Porsgrunn, døpt 29.10.1780 i Solum.23

                      

                       døbt Thor Johannis Pedersen og Ane Jahnsdatters barn Inger Johanne.

                       Test: Abraham Involsens kone Ane Torjusdatter, pigen Ane Elisabeth Sørensdatter, Tolf Nielsen, Søren Willumsen, Niels Jahnsen.

                      

                       Hun bodde med moren i 1801.

                      

 

 

               3.     Lars Torsen, født 1786 i Vestre Porsgrunn, døpt 26.08.1786 i Vestre Porsgrunn.23

                      

                       døbt Thor Johannisen og Ane Johnsdatters barn Lars.

                       Test: Ludvig Hermansens kone Ane Sophia Hansdatter, pigen Marthe Johanna Pedersdatter, Simon Spar, Niels Pedersen, John Olsen.

                      

                       Konfirmert i Porsgrunn 21.04.1805 som "(16) Lars Thorsen, vestre Porsgrund, 18½ aar".

 

 

 

              

        C.    Lars Pedersen, født 1752 i Vestre Porsgrunn, døpt 17.09.1752 i Solum.23

              

               Peder Larsøns og Johanne Torsdatters barn Lars.

               Faddere: Halvor Moe, Lars Rørholt, Peder Jonsøn, Karen Larsdatter, Karen Nielsdatter.

 

              

 

        D.    Karen Maria Pedersdatter, født 1762 i Vestre Porsgrunn, døpt 26.07.1762 i Solum.23

              

               Karen Maria, foreldre Peder Larsen og Johanne Thorsdatter Porsgrund.

               Faddere: Barbara Pedersdatter, Anne Nielsdatter, Jens Tollevsen Klyvberget, Aasmund Larsen Snedker, Søren Henriksen Skredder.

              

               Det kan jo ha vært hun som fikk et uekte barn og som siden giftet seg i Brevik? Se Brevik 1801

              

 

 

        E.    Marthe Johanna Pedersdatter, født 1765 i Vestre Porsgrunn,[20] døpt 09.06.1765 i Solum,23 konfirmert 03.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[21] død 01.02.1839 i Skien, gravlagt 08.02.1839 i Skien.[22]

              

               døbt Peder Larsens og Johanne Thorsdatters barn Marthe Johanne.

               Test: Tollev Johannesen Klyvebierget, Tosten Nilsen, Jon Christensen, Ingebor Tollevsdatter, Else Johanne Larsdatter.

              

               Porsgrunn trolvet 10.08.1788:

               Ungkarl og matros Ole Ledvorsen af Scheen med pigen Marthe Johanne Pedersdatter.

               Forlovere Thor Johannis Pedersen og Hans Andersen.

 

               Se mer på gamleskien.no

 

              

               (1) Gift 10.01.1789 i Skien,23 med Ole Ledvorsen, født 1765 i Skien (sønn av Ledvor Nilsen og Clara Nilsdatter), døpt 12.10.1765 i Skien.27

 

              

               (2) Gift 14.02.1800 i Skien,27 med Nils Jørgensen Lollich, født 1757 i Skien (sønn av Jørgen Nilsen Lollich og Karen Jensdatter), døpt 07.12.1757 i Skien,27 død 23.10.1831 i Skien, gravlagt 28.10.1831 i Skien.27

              

               Nils:

               Faddere var Ole Bechmans kone, Lars Garvers datter, Jens Poulsen Sandager, Ole Bechman, Niels Steenhoff.

              

               Han var enkemann etter Maren Cathrine Hansdatter.

              

 

 

        F.    Ellef Pedersen, født 1767 i Vestre Porsgrunn, døpt 22.11.1767 i Vestre Porsgrunn,23 død 1768 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.01.1768 i Vestre Porsgrunn.23

              

               døbt Peder Larsen og Johanne Thorsdatters barn Ellef.

               Test: Christen Pedersen Maalhougen, Jens Torjusen, Claus Villemsen, Ellef Siversen, Ole Vetlesens kone Kisti Andersdatter, Johanne Abramsdatter.

              

               Gravlagt som "begravet Ellef Pedersen 6 uger".

 

 

      

IV. Else Johanne Larsdatter, (datter av Lars Iversen og Anne Larsdatter) f. 1743 i Eidanger,[23] døpt 16.08.1743 i Eidanger kirke,13 d. 1778 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 22.08.1778 på Vestre Porsgrunn kirkegård.12

      

       Lars Iversen og Anne Larsdatter - Else Johanna

       Faddere: baaren af Mons. Prophs kiæriste Dorothea Holter, Demoiselle Maria Malling, mandfaddere: Bertel Jobsen, Mons. Samuel Baar fra Biørntvedt.

      

      

       Forhold til Rasmus Andersen, f. omkring 1750.5

 

      

       (2) Gift 22.11.1774 i Solum,12 med Lars Isachsen, f. 1749 i vestre Porsgrunn i Solum (sønn av Isach Larsen og Gunhild Nilsdatter), døpt 31.12.1749 i Solum,12 konfirmert 13.03.1768 i Østre Porsgrunn.[24]

      

       Se Skjelsvik i Eidanger

 

 

      

V.   Anne Larsdatter, (datter av Lars Iversen og Anne Larsdatter) f. 1745 i Eidanger,[25] døpt 04.08.1745 i Eidanger kirke,15 d. 1748 i Eidanger,2 gravlagt 10.11.1748 på Eidanger kirkegård.2

      

       Lars Iversen og Anne Larsdatters datter Anne                                       

       Faddere: baaren af Madame Søfren Nielsens, Jomfru Haneman, mandfaddere: Søe Lieutenant Iver Davidsen, Monsieur Peter Frisenberg.

      

       Det er nok hun som gravlegges som "Laers Iversøns liden (så står det ikke mer? J.O.)". Dette ut fra et Lars Iversen døper en datter Anne året etter.

 

 

 

VI. Anne Larsdatter, (datter av Lars Iversen og Rønnaug Nirisdatter) f. 1749 i Eidanger,[26] døpt 23.11.1749 i Eidanger kirke,16 d. 1752 i Porsgrund,2 gravlagt 30.04.1752 på Eidanger kirkegård.2

      

       Lars Iversen og Rødnau Nirisdatters datter Anne                                              

       Faddere: baaren af Marthe Søfrensdatter hos Frue Carstensen, Inger Larsdatter hos Mons. Søfren Nielsdatter, mandfaddere: Peder Larsen, Johannes Gudde hos Lieutenant Davidsen.

      

       Gravlagt som "Lars Iversens barn i Porsgrund navnl. Anne 3 ½ aa".

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 72.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Skifte etter moren.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Solumslekt,

[16]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen,

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Alder ved konfirmasjonen.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[20]  Alder ved konfirmasjonen.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[22]  gamleskien.no.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 84.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 110.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.