| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KLEVEN  


 

 

 

Tollef Pedersen f. ca 1701 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirsten Andersdatter f. ca 1700 og 2. gang med Karen Haraldsdatter f. ca 1707)

 

 

 

Tollef Pedersen, f. ca 1701,[1] d. 1764 på Klevstrand i Eidanger,1 gravlagt 08.04.1764 på Eidanger kirkegård.[2]

Han var sønn av Peder Nilsen Klevstrand u/Kleven.

 

Han kom fra Klevstrand i Eidanger da han giftet seg. Han ble nevnt som 4 år og sønn av Peder Nilsen på Klevstrand i «Sjølegden for Bragernes 1706-1707».

 

Han giftet seg 1. gang i 1722.

 

Trol. 18/10-1722 i Eid. Copul 29/11-1722.

Thollef Pederssøn Klefstranden med Kirsten Andersd. Gata.

Caut: Niels Pederssøn Hovgholt og Anders Steffenssøn Ørestvedt.

 

Finner familien nevnt under Rønningen u/Bjørntvedt Øvre i Eidanger i 1725:

Rødningen uden Grindt bruges af Tolf Pedersøn gl. 28 tiener for Soldat, er Frisk, gift med Kirsten Andersdatter gl. 25 aar, haver een Søn Niels Tolfssøn gl. 1 aar og 1 datter Karen Tolfsdatter gl. 2 ½ aar.

Paa Pladsen kan fødes 1 Koe.

Hos bemelte Tolv Skougen eller Rødningen er tilhuus hans kones Moder Anne Nielsdatter gl. 70 aar.

 

Han giftet seg 2. gang i 1731.

 

Trol. 16/9-1730 i Eid. Copul. 27/1-1731.

Soldat, Tholf Pederssøn med Karen Harralsd. Stuelen.

Seddel fra Capitaien Hans Holmboe.

Caut: Anders Pederssøn Stuelen og Niels Nielssøn Klefven paa Ossebachen.

 

Kleven 1762:

Plassens navn: Klevstrand

Huusmend/inderster: Tolv Klevstrand og kone

Uformuende:

uformuende Tolv Klevstrands Datter Aase, eet fattig barn

 

Gravlagt som "Tolv Klevstranden 63 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 434b      

1.8.1764 - Klevstranden i Eidanger

       Tollef Pedersen død, d. Karen Haraldsdtr.

       Barn:

1.  Niels Tollefsen 40 år.

2.    Peder Tollefsen 20 år.

3.    Lars Tollefsen 12 år.

4.    Karen Tollefsdatter gift med Peder Schelsvig.

5.    Anne Tollefsdatter 32 år.

6.    Kistine Tollefsdatter gift med Amund Lunde.

7.    Marie Tollefsdatter gift med Iver Lunde.

8.    Marthe Tollefsdatter 25 år.

9.    Aase Tollefsdatter 16 år.

Formyndere: Amund Lunde, Simon Pedersen i Porsgrund, Iwer Lunde, Peder Schelsvig, Jacob Harraldsen i Brevig.

Brutto 42-2-22.

Netto 5-2-10.

 

 

(1) Gift 29.11.1722 i Eidanger kirke,1,[3] med Kirsten Andersdatter, f. ca 1700,[4] (datter av Anders Gulliksen og Anne Nilsdatter), d. 1729 i Eidanger,[5] gravlagt 10.04.1729 på Eidanger kirkegård.5

 

Kirsten:

Hun kom fra Gata i Eidanger da hun giftet seg.

 

Hennes mor bodde hos dem i 1725.

 

Hun gravlegges som "Tolf Pedersøns qvinde Kirsten Andersdatter, betaler jorden 33 aar 9 dager".

 

 

(2) Gift 27.01.1731 i Eidanger kirke,3 med1 Karen Haraldsdatter, f. ca 1707,1,[6] (datter av Harald Pedersen og Margrethe Clausdatter), d. 1782 på Klevstrand i Eidanger,1 gravlagt 17.11.1782 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Karen:

Hun kom fra Stulen.

 

Foreldrene ble nevnt bosatt hos sønnen Peder på Kleven i 1782. Hans far var da død men moren døde dette året så hun døde nok bosatt hos sønnen.

 

Gravlagt som "Kari Haraldsd. Klewstrand 77 aar".  

 

Ut fra at foreldrene giftet seg i 1707, var hun nok litt yngre.

 

 

 

I.    Karen Tollefsdatter, (datter av Tollef Pedersen og Kirsten Andersdatter) f. 1723 på Kleven i Eidanger,[8] døpt 18.05.1723 i Eidanger kirke,8 d. 1803 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[9] gravlagt 02.02.1803 på Eidanger kirkegård.9

      

       Tolf Pedersen Klefven og Kirsten Andersdatter - Karen

       Faddere: baaren af Berthe Olsdater Klefstrand, Anna Laersdatter Røe, mandfaddere: Rolf Laersen Herrøen, Ole Solfvesen Flaatten, Amund Olsen Flaatten.

      

      

       Gift 11.03.1747 i Eidanger kirke,3 med1 Peder Jørgensen, f. ca 1709,[10] d. 1770 på Skjelsvik i Eidanger,[11] gravlagt 09.03.1770 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Skjelsvik

 

      

 

II.   Nils Tollefsen, (sønn av Tollef Pedersen og Kirsten Andersdatter) f. 1724 i Eidanger,1 døpt 26.12.1724 i Eidanger kirke.8

      

       Tolf Pedersen og Kirsten Andersdatter - Niels

       Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaatten, Aaste Pedersdatter Klefstranden, mandfaddere: Peder Nielsen  .........(blekksøl JO), Ole Solfvesen Flaatten, Ole Pedersen Klefstrand? (blekksøl JO).

      

 

 

III. Anne Tollefsdatter, (datter av Tollef Pedersen og Kirsten Andersdatter) f. 1727 på Klevstrand i Eidanger,1 døpt 31.08.1727 i Eidanger kirke,8 d. 1809 i Eidanger,[12] gravlagt 21.04.1809 på Eidanger kirkegård.12

      

       Tholf Pedersen Klefstrandens ægte barn (Hustruen Kirsten Andersdatter er ikke nevnt JO) - Anne

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaaten, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Olle Pedersen Corpural, Simmen Pedersen Klefstranden.

      

       Bosatt på Løvskjø hos sin søsters sønn Peder Andersen som "Anne Tollefsdtr., Hendes søster, 74 år, Ugift, Inderste".

      

       Det var nok hun som ble gravlagt i Eidanger i 1809 som "Anna Tolfsd. Lægdslem 82 aar". Dette står under Siljan, men personen før henne døde på Klevstrand og står under Siljan så jeg tror disse to er skrevet inn feil.

 

 

 

IV. NN Tollefsen, (sønn av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter) f. 1731 i Eidanger,5 d. 1731 i Eidanger,5 gravlagt 01.07.1731 på Eidanger kirkegård.5

      

       Gravlegges som "et dødfødt drengebarn, Tolf Pedersøns".

 

 

 

V.   Kirstine Tollefsdatter, (datter av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter) f. 1733 på Klevstrand i Eidanger,[13] døpt 06.12.1733 i Eidanger kirke,13 d. 1808 på Åsen u/Prestegården i Eidanger,[14] gravlagt 14.04.1808 på Eidanger kirkegård.14

      

       Tolf Pedersen Stranden og Karen Haraldsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Anna Torbiørnsdatter, Anna Haraldsdatter, mandfaddere: Hans Solvsen Tangen, Jens Eliasen.

      

      

       Gift 16.12.1755 i Eidanger kirke,3 med[15] Amund Larsen, f. 1724 på Buer i Eidanger,[16] (sønn av Lars Amundsen og Marthe Gundersdatter), døpt 24.09.1724 i Eidanger kirke,[17] d. 1771 på Nordre Lunde i Eidanger,15 gravlagt 16.06.1771 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Nordre Lunde

 

      

 

VI. Maria Tollesfdatter, (datter av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter) f. 1736 på Klevstrand i Eidanger,[18] døpt 02.12.1736 i Eidanger kirke,18 konfirmert 06.10.1754 i Eidanger kirke,[19] død 26.11.1823 på Nordre Lunde i Eidanger, gravlagt 04.12.1823 på Eidanger kirkegård.53

      

       Tolf Pedersens ægte datter Nom. Maria  

       Faddere: baaren af Anne Torbiørnsdatter, Anne Haraldsdatter Stulen, mandfaddere: Hans Stulen, Simon Pedersen.

      

       Hun konfirmeres i Eidanger i 1754 som "Maria Tolvsdatter Klevstrand 17 aar".

      

      

       Gift 1761,3 med Iver Larsen, f. 1735 på Nordre Lunde i Eidanger,[20] (sønn av Lars Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 16.01.1735 i Eidanger kirke,20 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[21] d. 1797 på Nordre Lunde i Eidanger,[22] gravlagt 27.05.1797 på Eidanger kirkegård.22

      

       Se Nordre Lunde

 

      

 

VII. Marthe Tollefsdatter, (datter av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter) f. 1740 på Stulen i Eidanger,1,[23] døpt 18.12.1740 i Eidanger kirke,23 konfirmert 02.10.1757 i Eidanger kirke,[24] d. 1804 på Skjelsvik i Eidanger,[25] gravlagt 26.08.1804 på Eidanger kirkegård.25

      

       Tolf Stulen og Karen Haraldsdatters ægte datter Nom. Marte

       Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nielsdatter, Karen Tolfsdatter, mandfaddere: Peder Klevstrand, Gunder Rolfsen Oxum.

      

       Konfirmert som "Marthe Tolvsdatter Klevstrand 17 aar".

      

       Trolig hun som nevnes på Kleven i 1762:

       Piiger over 12 aar: Marthe Tolvsdatter

      

       Hun fikk et uekte barn i 1778.

      

       Hun er bosatt hos sin bror Peder på Klevstrand i 1801

       Marthe                  Tolfsdtr                    Moder                  61      Ugift    Inderste

       Gunner Jacob       Larsen                    Hendes søn           23                   Daglønner

      

       Det er nok hun som gravlegges i 1804 som "Marthe Tollaougsdatter Schielsvig 77 aar" selv om alderen hennes er litt gal. Hennes søster Karen bodde der og døde der året før.

       Alderes passer bedre med henne en finner under Ås i 1801 men hun hadde ikke noe tilknytning til Skjelsvik.

 

      

       Forhold til Lars Møller, f. ca 1734,10 d. 1784 i Eidanger,[26] gravlagt 17.12.1784 på Eidanger kirkegård.26

      

       Lars:

       Det må være han som ble gravlagt i 1784 som "Procurator Lars Møller 50 aar".

      

       Tveitan nordre i Eidanger 13.12.1784, 28.1.1786, 1.3.1790 Sk.pr. 11. Fol. 449b

       Fullmektig Lars Møller død.

       En av avdødes pårørende: Otto Finne Astrup Falck. Er en søstersønn av avdødes, bor i Porsgrund. Avdøde skal ha en bror i Bergen: Hans Mathias Møller, død, en del brorbarn.

       Brutto: 190-1-3. Netto: 318-1-22 + skifteomk.

 

       Denne Otto Finne Astrup Falck var bosatt i Brevik. Otto var skredder med lerebrev fra Bergen og kom derfra. Otto sin mor var Ingebor Elisabeth Matthisdatter Møller, var nok da søster av disse Møller brødrene.

 

 

       Barn:

 

             A. Gunder Jacob Larsen, f. 1778 på Klevstrand i Eidanger,[27] døpt 05.10.1778 i Eidanger kirke,98 konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,91 død 13.11.1837 på Klevstrand i Eidanger,[28] gravlagt 19.11.1837 på Eidanger kirkegård.57 .

            

                Marte Tolfsdtr. Klevstands uægte D. B. - Gunder Jacob

                Faddere: 1. Mari Andersdtr. Flaatten 2. Kari Toresdtr. Tweten 3. Lars Amundsen ibid 4. Peder Tolfsen Klevstrand 5. Ole Rasmusen fra Porsgrund.

                - Barne-Fader angivet Lars Møller.

            

                Konfirmert som "Gunder Jacob Larsen Møller 15".

            

 

                Gift 26.02.1807 i Porsgrunn,[29] med Maren Jacobsdatter, f. ca 1771,99 død 06.04.1829 på Klevstrand u/Kleven i Eidanger,102 gravlagt 12.04.1829 på Eidanger kirkegård.53

 

                      Se Klevstrand u/Kleven denne gården

 

 

                                               

      

VIII. Peder Tollefsen, (sønn av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter) f. 1745 på Klevstrand i Eidanger,1 døpt 11.01.1745 i Eidanger kirke,[30] død 25.01.1818 på Klevstrand i Eidanger,[31] døpt 01.02.1818 på Eidanger kirkegård.53

      

       Tolf Pedersen Klevstrand og Karen Haraldsdatters søn Peder                                                   

       Faddere: baaren af Ole Pedersens kone Anne Torbiørnsdatter, Karen Tolfsdatter, mandfaddere: Ole Flotten, Lars Nielsen Hogholt.

      

      

       Gift 13.11.1780 i Eidanger kirke,3 med1 Karen Hansdatter, f. ca 1764,1 død 17.08.1823 på Klevstrand u/Kleven i Eidanger,105 gravlagt 21.08.1823 på Eidanger kirkegård.53

      

       Se Klevstrand u/Kleven denne gården

 

 

      

IX. Åse Tollefsdatter, (datter av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter) f. 1748 på Klevstrand i Eidanger,1 døpt 08.09.1748 i Eidanger kirke,[32] d. 20.01.1819 på Rønningen u/Kjølnes i Gjerpen.[33]

      

       Tolf Klevstrand og Karen Haraldsdatters datter Aase                                                    

       Faddere: baaren af Ole Pedersens kone Anne Torbiørnsdatter, Anne Tolfsdatter Klevstrand, mandfaddere: Hans Kolletangen, Anund Knudsen Flotten.

      

       Hun giftet seg i 1791.

 

       Trol. 2/8-1791 i Eid. Copul. 8/9-1791.

       Enkem. Christen aslacs. Osebakke og P. Aaste Tolfsd. Klewstrand.

       Caut: Ole Tarals. Rødningen og Iwer Lunde.

      

       Gravlagt på "Rønningen ved Osebakken".

 

      

       Gift 08.09.1791 i Eidanger kirke,3 med Christen Aslaksen, f. 1748 på Berg i Gjerpen,[34],[35] (sønn av Aslak Hansen og Kari Nilsdatter), døpt 20.10.1748 i Gjerpen,32 d. 04.01.1819 på Osebakken i Gjerpen.30

      

       Christen:

       Aslach Bergs db. Christen. 

       Faddere: Niels Bergs kone, Elen Halvorsdtr., Halvor Folloug, Erich Jacobsen, Hans Hansen.

      

       Han kom fra Berg i Gjerpen. Han bodde siden på Rønningen u/Kjølnes.

      

       Han hadde vært gift to ganger før da han giftet seg med Åste i 1791.

      

       Presteattest Eidanger datert Eidanger 2. aug 1791 nevner ekteskapet mellom "Enkemand Christen Aslachsen og Piigen Aaste Tolfsdatter Klevstrand..........”.

      

       Finner han og Åste bosatt under Borgestad gård i 1801. Han er da Bjelkehogger, 51 år og i sitt tredje ekteskap. Han har 3 barn fra tidligere ekteskap boende hos seg.

      

       Gravlagt på "Rønningen ved Osebakken".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

X.   Lars Tollefsen, (sønn av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter) f. 1752 på Klevstrand i Eidanger,1 døpt 12.04.1752 i Eidanger kirke,21 konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke.[36]

      

       Tolv Klevstrands barn navnl. Lars                                                          

       Faddere: baaren af Ole Pedersens kone, Kisten Tolvsdatter, mandfaddere: Per Jørgensen Schelsvig, Eric Lunde, Jacob Haraldsen.

      

       Konfirmert i 1768 som "Lars Tolfsen Klewstrand 16".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 287.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 9.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 45.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 21.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 64.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 252.

[29]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 105.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 247.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 133.

[33]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[34]  1801 tellingen.

[35]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[36]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt