| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SAGA |


 

 

 

Peder Nilsen f. 1720 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Haraldsdatter f. 1712, 2. gang med Anne Iversdatter f. ca 1722 og 3. gang med Lene Nilsdatter f. omkring 1740).

 

 

 

Peder Nilsen, f. 1720 på Vrangsund i Brunlanes,[1] døpt 28.07.1720 i Brevik kirke,[2] d. 1776 på Saga i Eidanger,[3] gravlagt 21.04.1776 på Eidanger kirkegård.[4]

Sønn av Nils Andersen Vrangsund og Anne Knudsdatter i Brevik.

 

Niels Andersen Vrangesund og Anne (Ingen mer navn. JO) deris ægte barn Navnl. Peder

baaren af Ellin Michel Ovens, assist: Birgethe Haldvord Pedersen Ovens, Kirsti Jonsdatter

 

Han giftet seg 1. gang i 1745.

 

Trol. 17/3-1745 i Eid.

Soldat, Peder Nielsøn Vrangesund og Pigen Anne Haraldsd. Stulen.

Hafde tilladelses Seddel fra sin Obirste.

Caut: Lars Prossøn Harevarp og Halvor Andersøn Basseboe.

 

De døpte barn på Vrangsund og på Oksum.

 

Anne døde på Oksum i 1752.

 

Peder må ha flyttet til Saga før han giftet seg i 2. gang i 1755.

 

Trol. 27/11-1755 i Eid. Copul. 16/2-1756.

Per Nielsen Saven (Saga) og Anne Iversd.

Caut: Ole Basseboe og Søren Larsen Mørje.

 

Saga lå under Bjørkøya i 1762.

 

Han nevnes på Bjørkøya i 1762:

Husmenn og Inderster under Birkøen:

Huusmend/inderster: Per Nilsen Saven og kone, søn Jacob

 

Hans 2. kone døde på Saga i 1774.

 

Peder giftet seg 3. gang i 1775.

 

Brunlanes, trolovet 11. Juli 1775, copul. 24. Nov. 1775:

Enkemand Per Nielsen Saga af Eidanger S. med pigen Line Nielsdatter Bradsteen.

Caut.: Thore Olsen Mørgerød, Søren Larsen Mørge.

 

Han fikk ingen barn i sitt 3. ekteskap.

 

Peder druknet i isen i 1776.

 

Gravlagt som "Peder Nils. Sagen drugnet i Isen 52 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 - side 429a

Skifte 8. mai 1776 paa gaarden Saga i Eidanger

Peder Nielsen død, 3. ektemål, enke Leene Nielsdtr.

Barn i 1.ekteskap med Anne Haraldsdatter:

 1. Anders Pedersen, 28 aar og myndig.

 2. Jacob Pedersen, 25 aar og myndig

 3. Kirstie Pedersdatter g.m. Ole Christensen boende i Gierpen.

Barn i 2. ekteskap med Anne Iversdatter:

 4. Hans Pedersen, 17 aar.

 5. Søren Pedersen, 13 aar.

Enken fra 3. ekteskap tok Thor Mørjerød til laugverge.

Formynder for de umyndige barn (2.ekteskap) ble Søren Torp.

Jordgods: Gaarden Saga 1/2 hud, verdsatt til 150 rd.

Boets inntekt: 202-3-7.

Boets utgift: 251-1-22.

Gjelden overstiger formuen.

 

Peder Nilsen var ved skifte etter sin kone Anne Iversdatter i 1775, og i skifte etter seg selv, eier av plassen Saga under Bjørkøya. De skyldte Ole Olsen Bassebo 150 rdl og gården ble da overdratt han for samme beløpet.

 

 

(1) Gift 1745,[5] med[6] Anne Haraldsdatter, f. 1712 på Stulen i Eidanger,[7] (datter av Harald Pedersen og Margrethe Clausdatter), døpt 09.10.1712 i Eidanger kirke,[8] d. 1752 på Oksum i Eidanger,[9] gravlagt 17.09.1752 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Anne:

Harald Pedersen Stuelen og Margrethe Clausdatter - Anne

Faddere: baaren av Karen Valler, assist: Kirsten Pedersdatter Lander og Sirj Hansdatter Valler, mandfaddere: Anders Pedersen Stuelen, Olle Søfrensen Lander.

 

Gravlagt som "Per Nielsen Oxums kone Ane Haraldsdatter 40 aar".

 

 

(2) Gift 16.02.1756 i Eidanger kirke,[11] med[12] Anne Iversdatter, f. ca 1722,[13] d. 1774 på Saga i Eidanger,[14] gravlagt 23.10.1774 på Eidanger kirkegård.[15]

 

Anne:

Gravlagt som "Anna Iwersd. Saga 52 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 185b

Skifte 3.Julj 1775 paa gaarden Sagen i Eidanger Præstegield.

Anne Iversdtr. død, enkemand Peder Nielsen.

Barn:

1. Hans Pedersen, 18 aar gl.

2. Søren Pedersen, 13 aar gl.

Formynder: Søren Jacobsen Torp paa Neset.

Jordegods: Sagen ½ hud med Bøxel og Herlighed for 150 rd.

Brutto 181-3-18.

Netto 17-0-2.

 

 

(3) Gift 25.11.1775 i Brunlanes,[16] med Lene Nilsdatter, f. omkring 1740,[17] d. 1789 på Mørje i Brunlanes.[18]

 

Lene:

Hun giftet seg 2. gang med Søren Larsen Mørje.

 

Brunlanes, trolovet 21. Julij 1780, ægteviet 13. Oct. 1780:

Enkemand Søren Larsen Mørge med Enken Line Nielsdatter.

Caut.: Thor Olsen? Mørgerød, Jon Torbiørnsen Jondalen.

 

 

 

I.    Kirsten Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Anne Haraldsdatter) f. 1745 på Vrangsund i Brunlanes,[19] døpt 16.06.1745 i Eidanger kirke.[20]

      

       Peder Nielsen Vrangesund og Anne Haraldsdatter Kirsten

       Faddere: baaren af Lars Nøglegaards kone, Maria Haraldsdatter, mandfaddere: Knud Jessen, Peder Olsen Bøen paa Næset.

       Hun var nok tvilling.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1766.

      

       Trol. i Eid. 19/7-1766. Copul. 2/10-1766.

       Uk. og Soldat, Ole Christens. Egaas af Gierpen Sogn og Pigen Chirstie Pedersd. Saga.

       Caut.: Tollev Larson Løbber og Tollev Amundson Berberg. Begge fra Gierpen Sogn.

      

       Bosatt i Gjerpen.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1783.

      

       Gjerpen, d. 5. Nov. 1783 trolovet: emd. Jens Gudmundsen og e. Kisten Pedersdtr. f. Egaasen.

       Gjerpen, d. 4. Decemb. 1783 viet: emd. Jens Gudmundsen og e. Kisten Pedersdtr.

      

       Hun står i skifte etter faren i 1776 som "Kirstie Pedersdatter g.m. Ole Christensen boende i Gierpen".

 

      

       (1) Gift 02.10.1766 i Eidanger kirke,[21],[22] med Ole Christensen, f. 1739 på Skyer i Gjerpen,[23] (sønn av Christen Olsen og Malene Iversdatter), døpt 23.08.1739 i Gjerpen,[24] d. 1781 på Eikåsen i Gjerpen,[25] gravlagt 17.03.1781 i Gjerpen.[26]

      

       Ole:

       Christen Skyers Ole.

       Test: Lars Baaserø, Jon Løberg, Christian Grunerø, Niels Isacssøns qde Kleven, Maren Skyer.

      

       Bruker av Eikåsen fra ca.1760. Se gamlegjerpen.no

 

       Gjerpen, 17/3-1781 begravet: Ole Eegaasen, 41 aar.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, s. 341a

       5/4/1781           OLE CHRISTENSSEN

       Elgåsen xx)        Arvinger:                            

                           Enka Kirsti Pedersdatter og barna:

                           1. Christen Olssen 13 år.

                           2. Anders Olssen    9 "

                           3. Lars Olssen      2 "

                           Enkas laugverge ble Nils Langerød.

                           Enka forklarte at hun var med barn. x)

                           Formynder for Christen ble Ole Pasa u/Tveten i Eidanger.

                             ----"---- -"- Anders ble enka med laugverge.

                               ----"---- -"- Lars ble Sondre Grønnerød.

                x) Hun fikk en datter, Ingeborg Olsdtr.

                           Formynder for henne ble Anders Pederssen Saga.

                     xx) Skal være Eegaasen, heter idag Eikåsen.  R.Ba.

       Brutto 68 - 3 - 7

       Netto 49 - 1 - 7.

 

      

       (2) Gift 04.12.1783 i Gjerpen,[27] med Jens Gudmundsen, f. 1734 på Mo i Gjerpen,[28] (sønn av Gudmund Jensen og Karen Isachsdatter), konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke.[29]

      

       Jens:

       Her er nok dåpen hans:

       ---- Moos Jens.

       Test: CancelliRaad -(Leopo)ld, Canc(elli) Deichman, Villum Deichman?s frue. Niels Aals Kieriste.

      

       Det kan være han som ble konfirmert i Siljan i 1755 bosatt på Rød som "Jens Gundmundsen Røe 20 aar".

      

       Bruker av Søndre Sneltvedt, bruk 3 fra 1760 til 1784. Deretter giftet han seg med enka på Eikåsen.

 

 

       Et av barna satte spor etter seg i Eidanger:

 

 

       A.   Christen Olsen, (sønn av Ole Christensen og Kirsten Pedersdatter) f. 1767 på Eikåsen i Gjerpen,[30] døpt 13.12.1767 i Gjerpen.[31]

            

             Ole Eichaasens db. Christen

             Faddere: Nils Langerøes kone, Karen Christensdatter, Peder Hansen, Sondre Grunderøe.

            

             Trol. 1/5-1798 i Eid. Copul. 31/5.

             Uk. og Soldat Christen Olsen, Kudsk for Hr. Sorenskriver Nors og P. Elen Sørensd. Kiørsrød.

             Caut: Niels Anundsen Kaasen og Ole Larsen Flochstad.

            

             Bosatt som husmann under Tveten i 1801:

             Christen         Olsen              Mand                35         Begge i 1ste ægteskab Husmand uden jord. dagleyer

             Ellen               Sørensdtr       Kone                24         Begge i 1ste ægteskab

             Ole                 Christensen    Deres børn        3                    

             Ambor            Christensdtr   Deres børn       1         

 

            

             Gift 31.05.1798 i Eidanger kirke,[32] med Ellen Sørensdatter, f. 1776 på Kvestad i Eidanger,[33] (datter av Søren Larsen og Karen Torjusdatter), døpt 29.09.1776 i Eidanger kirke,[34] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke.[35]

            

             Ellen:

             Søren Larsen Qvæstad og k. Karen Torjusdtr. - Elen

             Faddere: 1. Anne Olsdtr. Flochstad 2. Ambor Olsdtr. ibid 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Nils Mortensen Qvæstad 5. Knud Nilsen Traaholt.

            

             Konfirmert som "Elen Sørensdatter Kiørsrød 16".

            

             Se under hennes foreldre på Kvestad

 

             Tok med denne sønnen som satte spor etter seg i Eidanger. For flere barn av Ole Christensen og Kirsten Pedersdatter se Eikåsen i gamlegjerpen.no

 

            

      

II.   NN Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Anne Haraldsdatter) f. 1745 på Vrangsund i Brunlanes,[36] d. 1745 på Vrangsund i Brunlanes,[37] gravlagt 16.06.1745 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Gravlagt som "nedlagt et lidet døedfødt drengebarn, tilhørende Peder Nielsøn Vrangsund".

       Dette er nok da en tvilling.

      

 

      

III. Anders Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Anne Haraldsdatter) f. 1746 i Vrangsund i Brunlanes,[39],[40] døpt 13.11.1746 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[42] d. 1823.[43]

      

       Peder Nielsen Vrangsund og Anna Haraldsdatters søn Anders                         

       Faddere: baaren af Mari Nielsdatter, Sidsel Rollufsdatter Oxum, mandfaddere: Peder Olsen Bua, Jens Knudsen Ouen, Jacob Haraldsen Stulen.

      

       Det kan være han som ble konfirmert i Eidanger i 1769 bosatt på Nøklegård som "Anders Pedersen p. Nøchlegaard 20".

 

      

       Gift 15.07.1779 i Eidanger kirke,[44] med Inger Carlsdatter, f. ca 1749,[45] d. 1839.[46]

 

       Se Saga denne gården

 

      

 

 

IV. Jacob Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Anne Haraldsdatter) f. 1749 på Oksum i Eidanger,[47],[48] døpt 02.03.1749 i Eidanger kirke,[49] konfirmert 10.04.1768 i Brevik kirke.[50]

      

       Peder Nielsen Oxum og Anna Haraldsdatters søn Jacob                                                

       Faddere: baaren af Christopher Stulens kone Inger Andersdatter, Sidsel Gulbrandsdatter Oxum, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Jacob Haraldsen Stulen.

      

       Han er oppgitt i skiftet 1776 etter faren, da oppgitt å være 25 år og myndig. Uvisst hvor det ble av ham.

      

       Trolig konfirmert i Brevik i 1768 som "Jacob Pederson f. Biønnes 19 aar".

 

 

 

V.   Mari Pedersdatter, (sønn av Peder Nilsen og Anne Haraldsdatter) f. 1752 på Oksum i Eidanger,[51] døpt 10.09.1752 i Eidanger kirke,[52] d. 1752 på Oksum i Eidanger,[53] gravlagt 24.09.1752 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Per Nilsen Oxums barn navnl. Maria                                                      

       Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone, Mari Ottersdatter Røre, mandfaddere: Ole Biønnæs, Jacob Haraldsen Oxum.

      

       Gravlagt som "Per Nielsen Oxums barn Maria 14 dager".

 

 

 

VI. Gunhild Johanne Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Anne Iversdatter) f. 1756 på Saga i Eidanger, døpt 28.03.1756 i Brevik kirke,[55] d. 1756 på Saga i Eidanger,[56] gravlagt 11.04.1756 på Eidanger kirkegård.[57]

      

       Per Nielsen Savens barn navnl. Gunild Johanne

       baaren af Maria Jacobsdatter, assist: Karen Gulbransdatter, mandfaddere: Svend Olsen Saven, Ole Knudsen i Brevig, Ole Gulbrandsen Basseboe

      

       Gravlagt som "Per Nielsen Savens barn Gunild Johanne 14 dager".

 

 

 

VII. Hans Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Anne Iversdatter) f. 1757 på Saga i Eidanger,[58],[59],[60] døpt 01.05.1757 i Eidanger kirke,[61] konfirmert 21.04.1776 i Brevik kirke,[62] d. 1822.[63]

      

       Per Nielsen Savens barn navnl. Hans                                                     

       Faddere: baaren af Søren Mørjes kone, Karen Eliasdatter fra Mørje, mandfaddere: Corporal Ole Basseboe, Lars Nøglegaard, Gunder Nøglegaard.

      

       Trolig konfirmert som "Hans Pederson 17 aar".

      

 

       Gift 09.06.1798 i Brunlanes,[64] med[65] Anne Hansdatter, f. 1773 på Åres i Brunlanes,[66],[67],[68] (datter av Hans Olsen og Maren Magnusdatter), døpt 19.09.1773 i Tanum kirke i Brunlanes.[69]

      

       Se Saga denne gården

 

      

 

 

VIII. Iver Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Anne Iversdatter) f. 1760 på Saga i Eidanger,[70] døpt 20.01.1760 i Brevik kirke,[71] d. 1760 på Saga i Eidanger,[72] gravlagt 24.02.1760 i Eidanger kirkegård.[73]

      

       Per Nielsen Savens barn navnl. Iver

       baaret af Søren Alexandersens k., Ragnild Olsdatter Torp, mandfaddere: Søren Larsen Mørje, Søren Jacobsen Torp, Jacob Olsen Torp, alle fra Næset

      

       Gravlagt som "Per Savens b. Iver 6 uger".

 

 

 

IX. Mari Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Anne Iversdatter) f. 1761 på Saga i Eidanger,[74] d. 1761 på Saga i Eidanger,[75] gravlagt 12.04.1761 på Eidanger kirkegård.[76]

      

       Gravlagt som "Per Savens b. Mari 2 maaneder".

 

 

 

X.   Søren Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Anne Iversdatter) f. 1762 i Brevik,[77] døpt 31.05.1762 i Brevik kirke,[78] konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke.[79]

      

       Per Savens barn Søren

       baaren af Søren Torsens k., assist: Ranne Olsdatter Torp, mandfaddere: Ole Basseboe, Lars Fæset, Søren Mørje

      

       Han er oppgitt i skiftet 1775 etter mora og i skiftet 1776 etter faren, oppgitt til 13 år begge steder.

      

       Konfirmert som "Søren Pederson 18 aar".

      

       Uvisst hvor det ble av ham.

 

 

 

XI. Gunhild Marie Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Anne Iversdatter) f. 1764 på Saga i Eidanger,[80] d. 1764 på Saga i Eidanger, gravlagt 08.01.1764 på Eidanger kirkegård.[81]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. februar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Peder Nielsens Saugens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok hun som gravlegges i 1764 som "Peder Savens p.ba. Gunild Maria 5 uger".

 

 

 

XII. Gunhild Maria Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Anne Iversdatter) f. 1766 på Saga i Eidanger,[82] døpt 14.03.1766 i Brevik kirke,[83] d. 1767 på Saga i Eidanger,[84] gravlagt 26.07.1767 på Eidanger kirkegård.[85]

      

       Peder Nilsen Saga og k. Ane Iwersdtr. Gunil Maria

       Faddere: 1. Søren Mørjers k. Marie Jacobsdtr. 2. Kirstie Pedersdtr. 3. Ole Olsen Barseboe 4. Anders Nøchlegaard 5. Daniel Pedersen Haaøen.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig.

      

       Gravlagt som "Gunil Maria Pedersd. Saugen 1 aar 20 uger".

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 98.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 98.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen p

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[13]  Alder ved død.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 99.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[16]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[17]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 498.

[18]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 498.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 109.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 109.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 98.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[26]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[27]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[30]  1801 tellingen.

[31]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, 201.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen 

[38]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen 

[39]  Skifte etter faren.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 120.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 120.

[42]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[43]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[44]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[45]  Alder ved død.

[46]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[47]  Skifte etter faren.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[53]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[54]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[55]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[56]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[57]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[59]  1801 tellingen.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[62]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[64]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 354.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[67]  1801 tellingen.

[68]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[69]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[70]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[71]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[72]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[73]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[74]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[75]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[76]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[77]  Skifte etter moren.

[78]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[79]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[80]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[84]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.