| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

 

Knud Pedersen f. ca 1702 og Maren Jacobsdatter f. ca 1695 sin familie

 

 

 

Knud Pedersen, f. ca 1702 på Auen i Eidanger.[1],[2]

Han var sønn av Peder Jacobsen Auen.

 

Han giftet seg i 1720.

 

Copul. 16/10-1720 i Eid.

Knudt Pederssøn Oven med Maren Jacobsd.

 

Han er bosatt på Auen i 1725:

Oven

Skylder 1 ½ Hud, er Postgaard. udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Halvor Pedersøn 9 Skind, Knud Pedersøn 9 Skind.

Knud Pedersøn gl. 25 aar, iche tient Kongen, er frisk, er gift med Maren Jacobsdatter gl. 40 aar, 3de Sønner Jens Knudsøn gl. 5 aar, Jacob Knudsøn gl. 3 aar, Peder Knudsøn gl. ½ aar.

 

De døpte barn bosatt på Auen frem til 1728. Det dukket opp noen barn med Knud Pedersen som barnefar i Brevik fra 1736. Har plassert dem i denne familien. Jeg har ingen annen Knud Pedersen som passer, men ut fra fadderne og dette hoppet frem til 1736 har jeg ikke noe sikkert på dette. 

 

Han nevnes på Håøya/Auen i 1740.

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Hoøen og Ougen, postgaard - Nr.8
Bruger:
Ole Michelsen 68 aar, ej tienet
Knud Pedersen 39 aar, ej tienet
Halvor Pedersen 50 aar, ej tienet
Unge mandskaber:
Peder Halvorsen 18 aar
Jens Knudsen 18 aar
Peder Knudsen 12 aar, merket død
Alf Svendsen 13 aar huusmandsøn

 

 

Gift 16.10.1720 i Eidanger kirke,[3] med Maren Jacobsdatter, f. ca 1695.[4],[5]

 

Maren:

Dette er trolig henne.

Brevik 25.04.1706: aabenb. skriftemaal Mari Jacobsdatter Oxøen.

Brevik 01.01.1711: Aab. Skriftem. Maren Jacobsdatter Oxøen.

 

Hun fikk også et uekte barn i 1710, men det er noe usikkert om det var samme person. (Hun må i så fall ha hatt en annen alder?)

 

Hun fikk et uekte barn med Peder Madsen, f. omkring 1680.

 

Hun nevnes på Håøya/Auen i 1747 som enken Maren:

 

Matrikulen 1747

HaaøenOuen

Eiere: Opsidderen Niels og Sr. Niels Grubbe

Oppsittere: Niels, Enken Maren og Halvor

 

 

 

Dette uekte barnet:

 

I.    Kirsten Pedersdatter, (datter av Peder Madsen og Maren Jacobsdatter) f. 1710 på Oksøya i Eidanger, døpt 18.04.1710 i Brevik kirke,[6] d. 1710 i Brevik, gravlagt 14.09.1710 på Brevik kirkegård.[7]

      

       døpt et uekte barn N. Kirsten, moderens N. Maren Jacobsdatter Oxøen, faderen paa skjediser? skal hede Peder Madtsen

       blef baaren af Marthe Gram, mandfaddere: Vincent Larsen, Hakon? Michelsen?

      

       Gravlagt som "jordpaakastet paa Maren Jacobsdatters Barn N. Kirsten Pedersdatter".

 

 

Knud Pedersen og Maren Jacobsdatter sine barn:

 

      

I.   Ole Knudsen, f. ca 1715,[i] d. 1789 i Brevik, gravlagt 03.04.1789 på Brevik kirkegård.[ii]

 

       Det er usikkerhet rundt om han hører til i denne søskenflokken. Alderenstemmer i alle fall dårlig?

 

      

       Gift 09.12.1747 i Eidanger kirke,[8] med Birthe Christensdatter, f. ca 1713,[9] d. 1777 i Brevik, gravlagt 29.08.1777 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

II.   Jens Knudsen, f. ca 1720.[11]

      

       Trol. 16/10-1745 i Eid. Copul. 3/2-1746.

       Jens Knudsøn Ouen og Pigen Maria Haraldsd.

       Caut: Ole Michelsøn Haaøen og Lars Prossøn Harevarp.

 

       De gravlegger et barn bosatt på Auen i 1745. Har ikke noe mer om dem etter dette.

 

            

       Gift 03.02.1746 i Eidanger kirke, med Maria Haraldsdatter, f. 1721 på Stulen i Eidanger,[12],[13] (datter av Harald Pedersen og Margrethe Clausdatter), døpt 27.09.1721 i Eidanger kirke.[14]

      

       Maria:

       Harrall Pedersen Stuelen og Margrette Clausdatter - Maria

       Faddere: baaren af Gunille Pedersdatter Døvigen, Maren Søfrensdatter Oxum, Anne Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Pedersen Stuelen.

      

 

       Barn:

 

       A.   NN Jensen, f. 1745 på Auen i Eidanger,[15] d. 1745 på Auen i Eidanger,[16] gravlagt 29.09.1745 på Eidanger kirkegård.[17]

            

             Gravlagt som "Jens Knudsøn Ovens og Maria Haraldsdatter et lidet dødfødt drengebarn ".

 

 

      

III. Jacob Knudsen, f. 1723 på Auen i Eidanger,[18] døpt 29.08.1723 i Brevik kirke,[19] d. 1739 på Auen i Eidanger,[20] gravlagt 03.05.1739 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Knud Ovens Dr.B. Jacob

       baaren af Eli Jensdatter Hoøen, Berthe Sørensdatter, Sybilla Pedersdatter, mandfaddere: Anders Vranges., Jan Mørie, Amun Hansen

      

       Han gravlegges som "Knud Ouens søn Jacob 15 aar".

 

 

 

IV. Peder Knudsen, f. 1725 på Auen i Eidanger,[22] døpt 07.10.1725 i Brevik kirke.[23]

      

       Knud Ovens dr.b. Peder

       baaren af Michel Hoøens K., Eric Langangens k., Kirsti Pedersdatter, mandfaddere: Anders Vrangesund, Halvor Oven, Niels Hansen Smid

 

       Der er nok denne Peder Knudsen som nevnes på Auen som 12 år, men så er det innført død, i de "Sjømilitære i Eidanger 1740". Han nevnes da med sin far og bror Jens. Det er usikkert hvilke år dette med død er innført.

      

       Jeg trodde det kunne være denne Peder Knudsen som giftet seg i Brevik i 1747. De brukte en Ole Knudsen som fadder til et av sine barn og dette kunne da ha vært hans bror.

Dersom dette da ikke er innført svært lenge etter 1740, så betyr det at denne Peder Knudsen som giftet seg i 1746 var en annen. Denne Gunder Knudsen som var trolover passet heller ikke med en bror av Peder Knudsen Auen.

Brevik trolovet 27.10.1746, viet 03.05.1747
Peder Knudsen og Karen Larsdatter
Caut.: Lars Arøen, Gunder Knudsen.

 

       Se Brevik 1725-1762

 

 

 

V.   Elin Knudsdatter, f. 1728 på Auen i Eidanger,[24] døpt 30.05.1728 i Brevik kirke,[25] d. 1743 på Auen i Eidanger,[26] gravlagt 17.02.1743 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Knud Ovens P.b. Elin

       baaren af Michel Hoøens K., Halvor Ovens K., Michel Hoøens Stifdatter, mandfaddere: Eggert Sandøe, Ole Hansen Biønnes, Hans Jansen fra Oven

      

       Gravlagt som "Elen Knudsdatter Oven 15 aar".

 

 

 

VI. Anne Knudsdatter, f. 1730 på Auen i Eidanger,[28] døpt 05.11.1730 i Brevik kirke.[29]

      

       Knud Ovens P.b. Anne

       baaren af Mad'me Niels Grubbes, Kiersti Oven, mandfaddere: Jens Smid, Halvor Oven, Niels Busch.

 

 

 

VII. Lars Knudsen, f. 1736 i Brevik, døpt 22.07.1736 i Brevik kirke,[30] d. 1737 i Brevik, gravlagt 20.01.1737 på Brevik kirkegård.[31]

      

       Knud Pedersens Tvillinger Dr.B. Lars P.B. Maren

       (1) qvinde faddere: Arne Amundsens k. bar det Inger Marie Jensdatter, mandfaddere: Dideric Snedker, Hans t. Mons. Søren Berg, (2) qvinde faddere: Maren Christensdatter t. Visit. Schiøtt bar P.B. Laurentze, mandfaddere: Hans Smid, Lars Findal t. Visit. Schiøtt

             

       Gravlagt som "Knud Pedersens Dr.B. ½ aar gl.".

 

 

 

VIII. Maren Knudsdatter, f. 1736 i Brevik, døpt 22.07.1736 i Brevik kirke,[32] d. 1736 i Brevik, gravlagt 08.08.1736 på Brevik kirkegård.[33]

      

       Knud Pedersens Tvillinger Dr.B. Lars P.B. Maren

       (1) qvinde faddere: Arne Amundsens k. bar det Inger Marie Jensdatter, mandfaddere: Dideric Snedker, Hans t. Mons. Søren Berg, (2) qvinde faddere: Maren Christensdatter t. Visit. Schiøtt bar P.B. Laurentze, mandfaddere: Hans Smid, Lars Findal t. Visit. Schiøtt

            

       Trolig gravlagt som "Knud Pedersens mindste P.B.".

 

 

 

IX. Thomas Knudsen, f. 1737 i Brevik, døpt 20.11.1737 i Brevik kirke.[34]

      

       Knud Pedersens Dr.B. Thomas

       baaren af Ole Jonasens k., Ingeb. Anne t. Mons. Niels Grubbes, mandfaddere: Guttorm, Ole Larsen.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 139.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

 [i]  Alder ved død.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.