| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

 

Ole Jonsen f. ca 1675 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Inger Michelsdatter f. ca 1671 og 2. gang med Marthe Michelsdatter f. ca 1692)

 

 

 

Ole Jonsen, f. ca 1675,[1] d. 1763 i Brevik, gravlagt 08.02.1763 på Brevik kirkegård.[2]

 

Ole var fra Bohuslen i Sverige.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Johnsen Høg", født i Bohuslehn og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Han giftet seg 1. gang i Brevik i 1719.

 

Brevik 22.08.1718

trolovelse hiemme i huuset Olle Jonsen og Inger Michelsdatter

 

Brevik 26.01.1719

brudevielse Ole Jonsen og Inger Michelsdatter

 

Han giftet seg 2. gang i 1721.

 

Brevik: trolovet 01.11.1721, Viet 30.11.1721           

Olle Jonsen og Marthe Michelsdatter

Caut.: Jacob Pedersen, Annon Ammundsen

 

Begge hans koner het Michelsdatter. De kan jo ha vært søstre. Det var ikke helt uvanlig.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Joensen Høeg 40 aar", Wigsiden og bopel Sylterøen, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Jeg finner familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725 (Hans navn er skrevet feil):
Olle Jacobsøn gl. 41 aar, har tient for Matros, gift med Marte Michelsdatter gl. 35 aar, har 3de døttre Dorthe Hansdatter gl. 9 aar, Inger Olsdatter gl. 3 aar, Anne Olsdatter gl. 1 aar.

Her var hans 2. kones barn fra sitt første ekteskap, Dorthe Hansdatter, bosatt sammen med dem. 

Han nevnes i 1762 som fattig og syk. Han ble da stellet av sin datter Anne som bodde sammen med han. (Jacob Erichsens enke)

 

Brevik 1762:

Nr 96

Mand og hustru: Christopher Bruun og kone

Børn over 12 aar: Inger Christophersdatter, Jens Jørgen Christophersen med Simen Qvistes skib

Piiger over 12 aar: Giertrud Nielsdatter

Huusfolk: Maler Prevds

De uformuende: Ole Joensen, een fattig gravlige liggende mand, Jacob Erichsens enke, fattig med 2 smaa barn

 

 

Gravlagt som "Ole Joensen 88 aar".

 

 

(1) Forlovet 22.08.1718 i Brevik,[3] gift 26.01.1719 i Brevik kirke,3 med Inger Michelsdatter, f. ca 1671,1 (trolig datter av Michel Nilsen Stokksund), d. 1719 i Brevik, gravlagt 08.03.1719 på Brevik kirkegård.3

 

Inger:

Det var trolig hun som giftet seg på nytt med Ole Jonsen. Troloveren Amund Amundsen kan da ha vært bror etter mann Tallak Amundsen.

 

Hun kan ha vært søster til Tor Michelsen og Anne Michelsdatter.

 

Gravlagt som "Inger Michelsdatter, Ole Jonsens gammel 48 aar 4 maaneder 3 uger 4 dage".

 

 

(2) Forlovet 01.11.1721 i Brevik,[4] gift 30.11.1721 på Brevik kirkegård,[5] med Marthe Michelsdatter, f. ca 1692,1 d. 1755 i Brevik, gravlagt 26.01.1755 på Brevik kirkegård.[6]

 

Marthe:

Hun var enke etter Hans Erichsen i Brevik da hun giftet seg 2. gang med Ole Jonsen.

 

Gravlagt som "Ole Joensens kone navnl. Marthe Michelsdatter 63 aar gl.".

 

 

 

I.    Inger Olsdatter, (datter av Ole Jonsen og Marthe Michelsdatter) f. 1722 i Brevik, døpt 09.08.1722 i Brevik kirke,[7] d. 1746 i Brevik, gravlagt 06.03.1746 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Ole Jonsen og Martha Mickelsdatters ægtebarn kaldet Inger

       baaren af Mad. Eva Peter Ferøes, Mademoyselle Agatha Blom, mandfaddere: Toor Stochesund, Annon Ammundsen, Claus Pedersen

      

       Gravlagt som "Halvor Pedersens kone".

 

      

       Gift 24.11.1743 i Brevik, forlovet 18.10.1743 i Brevik,[9] med Halvor Pedersen, f. 1721 i Brevik,[10] (sønn av Peder Isachsen og Ellen Halvorsdatter), døpt 10.08.1721 i Brevik kirke,[11] d. 1784 i Brevik, gravlagt 17.05.1784 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Mari Olsdatter, (datter av Ole Jonsen og Marthe Michelsdatter) f. 1723 i Brevik, døpt 12.11.1723 i Brevik kirke,[13] d. 1723 i Brevik, gravlagt 14.11.1723 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Ole Joensens P.B. Mari

       baaren af Mad'me Giertrud Hans Eeks, Kiersti Amun Vervogens, Sidsel Hansdatter Busch, mandfaddere: Jens Hansen Smid, Thosten Jacobsen, Eilert Thorsen

      

       Gravlagt som "Ole Joensens P.B. Mari".

 

 

 

III. Anne Olsdatter, (datter av Ole Jonsen og Marthe Michelsdatter) f. 1724 i Brevik, døpt 12.11.1724 i Brevik kirke,[15] d. 1788 i Brevik, gravlagt 03.06.1788 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Ole Joensens P.B. Anne

       baaren af Mad'me Dorothe Niels Hansens, Cathrine Jacobsdatter, Ingebore Joensdatter, mandfaddere: Mons. Ferrøe, Halvor Eek, Claus Pedersen

      

      

       (1) Forlovet 17.04.1751 i Brevik,9 gift 03.07.1751 i Brevik kirke,[17] med Jacob Erichsen, f. 1727 på Bjørkøya i Eidanger (sønn av Erich Jacobsen og Catarina Hansdatter), døpt 16.11.1727 i Brevik kirke,[18] d. før 1752 i Brevik.

 

       Se Brevik 1762

      

      

       (2) Forlovet 30.12.1765 i Brevik,[19] gift 29.05.1766 i Brevik kirke,19 med Jacob Haraldsen, f. 1727 på Stulen i Eidanger,[20] (sønn av Harald Pedersen og Margrethe Clausdatter), døpt 05.01.1727 i Eidanger kirke,[21] d. 1784 i Brevik, gravlagt 09.12.1784 på Brevik kirkegård.12

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

IV. Hans Olsen, (sønn av Ole Jonsen og Marthe Michelsdatter) f. 1727 i Brevik, døpt 16.02.1727 i Brevik kirke,[22] d. 1730 i Brevik, gravlagt 19.03.1730 på Brevik kirkegård.

      

       Ole Joensens Dr.b. Hans

       baaren af Peter Ferrøes, Inger Joensdatter, mandfaddere: Mess. Schuts, Scandgel, Lucas Moy

      

       Trolig han som gravlegges i 1730 som "Ole Joensens liden Søn". Men dette kan også ha vært et udøpt barn ettersom det ikke er nevnt noen navn.

 

 

 

V.   Else Olsdatter, (datter av Ole Jonsen og Marthe Michelsdatter) f. 1729 i Brevik, døpt 04.09.1729 i Brevik kirke.[23]

      

       Ole Joensens P.b. Else

       baaren af Thosten Jacobsens K., Marthe Simonsdatter i Myren? (I bretten. JO), mandfaddere: Lieut. Saling, Lars Olsen, Knud Jørgensen.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 1.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 12.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 26.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 86.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.