| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

 

Lars Amundsen f. 1752 og Inger Nilsdatter f. 1755 sin familie

 

 

Lars Amundsen, f. 1752 på Lillegården i Eidanger,[1] døpt 14.05.1752 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[3] d. 1787 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[4] gravlagt 29.03.1787 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Amund Olsen Lillegården.

 

Amund Lillegaardens barn navnl. Lars                                                         

Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Kisten Amundsdatter Lillegaarden, Anders Grønsholt, Aasmund Aarholt, Christen Erichsen Lunde.

 

Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Lars Amunsen Lillegaard 15".

 

Trol. 1/10-1781 i Eid. Copul. 1/11-1781.

Uk. Lars Amuns. Lillegaard og P. Inger Nilsd. Sillien.

Caut: Lensmand Nils Amuns. og Halvor Nils. Sillien.

 

Han nevnes på Nordre Lunde i 1782:

Lunne nordre, Lars, 1 kone

 

Han var med på et kjøp av gården Sandøya i 1787.

Anno 18.01.1787 – Sorenskriver Norss auctionsskiøde til Halvor Nielsen Sillien, Niels og Lars Amundsen paa grd. Sandøen 1 ½ hud mod betaling 2465 rd. (dat. 26.09.1786)

 

Gravlagt som "Lars Amuns. Gusfred 35 aar ".

 

Der er skifte etter han på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger 11. november 1787.

 

Bamble skifteprotokoll:

Skifteprotokoll nr. 11, Fol. 324

11.12.1787, 18.12.1788 - Lunde nordre i Eidanger

       Lars Amundsen død g. Inger Nilsdtr. nå g.m. Hans Abrahamsen.

       Barn:

       1. Amund 2 år.

       2. Kari 3 år.

       Enkens bror: Halvor Nilsen.

       Enkens bror: Jacob Andersen Søeli.

       Enkens bror Mathias Fløtterød.

       Barnas bestefader Amund Olsen Lillegården

     Enken Berthe Jacobsdtr. var gift med avdødes bror Nils Amundsen død, sk. 11.12.1787.

Gods: Amund Olsen h. fremla et av ham og hustru - Margrethe Nilsdtr. - opprettet delebrev dat. 3.1.1787. Lillegården og Gudsfred skulle deles mellem hans 2 sønner, nu avd. Lars og Nils Amundsen.

Skjøtene for Gudsfred, Slevolden, Hasler og Sandøen blev lagt frem:

"     Gudsfred: 1 hud m.b. 450 rdl.

"     Slevolden: 3 skind m.b. 200 rdl.

"     Sandøen 4 ½ skind m.b. 700 rdl.

       Hasler uten skyld i skattelaug med Lillegaarden og heri eies halvdelen: 100rdl.

Boets brutto: 1585-0-10.

Boets netto: 1541-1-10.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 363        

Lillegården i Eidanger

Påtegning på skifte etter Nils Amundsen Lillegården - så vel som skifte etter avdøde - og skifte etter avd. Lars Amundsen Lunde nordre: Gudsfred.

Avdødes far, Amund Olsen Lillegaarden, som sterbo-enkene, den ene med mann Hans Abrahamsen og den annen med sin forlovede Hans Lerstang, og de umyndiges verger - anmeldt gjeld: som tidl. ikke var påført: Til Brevik kirke: 200 rdl. Til kjøpm. Cudrio: 1000 rdlr.

For Lillegårdens vedk: Blir brutto nå: 1564-2-16. Netto: 912-2-16.

For Gudsfreds vedk: Brutto: 1552-2-10. Netto: 901-0-17.

 

 

Gift 01.11.1781 i Eidanger kirke,[6] med[7] Inger Nilsdatter, f. 1755 på Siljan i Eidanger,[8] (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 19.05.1755 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[10] død 10.11.1830 på Nordre Tveten i Eidanger,[i] gravlagt 18.11.1830 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

Inger:

Niels Siljens barn navnl. Inger                                                          

Faddere: baaren af Anders Nordals kone, Else Knudsdatter, mandfaddere: Lars Sanne fra Gierpen, Christen S. Lunde.

 

Konfirmert i 1771 som "Inger Nilsdatter Sillien 16".

 

Hun giftet seg igjen som enke i 1788. De fikk et barn på Gudsfred i 1789 før de flyttet til Valler.

 

Trol. 2/10-1788 i Eid. Copul. Samme dag i Huuset.

Uk. Hans Abrahams. og Enken Inger Nilsd. Gusfred.

Caut: Isac Lønnebakke og Halvor Sillien.

 

Hennes andre ekteskap se Valler.

 

Hun døde på Tveten i 1830, 75 år gammel.

 

 

 

I.    Amund Larsen, f. 1783 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[11] døpt 23.03.1783 i Eidanger kirke,[12] d. 1784 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[13] gravlagt 01.01.1785 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Lars Anunsen Gusfred og k. Inger Nilsdtr. - Amun

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaarden 2. Maria Nilsdtr. Sillien 3. Halvor Nilsen ibid 4. Ingebrict Stosen Waller 5. Jacob Andersen Nordal.

      

       Gravlagt som "Amun Lars. Gusfred 1 aar 26 uger".

 

 

II.   Karen Larsdatter, f. 1784 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[15] døpt 28.11.1784 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[17] død 16.12.1847 på Langangen i Eidanger,6 gravlagt 23.12.1847 på Eidanger kirkegård.[iii]

      

       Lars Amunsen Gusfred og k. Inger Nilsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sillien 2. Birte Andersdtr. Rødningen 3. Lensmand Nils Amunsen 4. Amun Olsen Lillegaard 5. Michel Sadelmager paa Gusfred.

      

       Konfirmert som "Karen Larsdatter Waller 14".

 

      

       Gift 10.10.1805 i Eidanger kirke,[18] med Ole Andersen, f. 1779 på Lønnebakke i Eidanger,[19] (sønn av Anders Olsen og Mari Jonsdatter), døpt 24.10.1779 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[21] død 18.11.1850 på Langangen i Eidanger,6 gravlagt 26.11.1850 på Eidanger kirkegård.15

      

       Se Langangen

 

 

 

III. Amund Larsen, f. 1786 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[22] døpt 05.01.1786 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[24] d. 1809 på Tveten i Eidanger,[25] gravlagt 22.04.1809 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Lars Amunsen Gusfred og k. Inger Nilsdtr. - Amun

       Faddere. 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Inger Halvorsdtr. ibid 3. Amun Olsen ibid 4. Halvor Nilsen Sillien 5. Caspar Barth Sledemager.

      

       Konfirmert som "Amund Larsen Waller 15".

 

       Han overtok Gudsfred etter faren.

 

       Jordavgiftet 1802:

       Brukere: Ole Andersen 4 huder 9 1/2 skind, Amund Larsen (Gudfre) 1 hud, Knud Hansen (Ødegården) 9 1/2 skind, Hans og Jon Andersen, en halvdel hver av 6 skind, 

       Lars Sørensen (Hegna) 5 skind.

 

       Gravlagt som "Amund Larsen Tveten 24 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 250a

       Skifte 19. juni 1809 paa gaarden Gudsfred i Eidanger

       Afdøde ungkarl Amund Larsen Tveten

       Arvinger:

       1. Hans Andersen Tveten som i ægteskab med den avdødes moder Inger Nielsdatter

       2. Ole Andersen Langangen er i egteskab med den afdødes fuldsøster Karen Larsdatter

       3. Halvbroderen Lars Hansen 20 aar

       4. Halvbroderen Abraham Hansen 12 ½ aar

       Formynder Lensmand Hans Andersen Tveten.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 157.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 157.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 46.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 379.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 180.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 379.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[22]  Eidanger, folketellingen 1801.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.