| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANNER |


 

 

 

Hans Andersen f. 1773 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Christine Margrete Clausen f. 1774 og 2. gang med Inger Nilsdatter f. 1755.

 

 

Hans Andersen, f. 1773 på Lønnebakke i Eidanger,[1] døpt 24.01.1773 i hjemmet,[2] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[3] død 23.03.1831 på Tveten i Eidanger,[i] gravlagt 31.03.1831 på Eidanger kirkegård.[ii] .

Han er sønn av Anders Olsen Lønnebakke.

 

Anders Olsen Lønnebacche og k. Maria Jonsdtr. – Hans

Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Sophia Abrahamsdtr. Lønnebache 3. Hans Christensen Nøchlegaard 4. Ole Sørensen Langangen 5. Anun Olsen Lønnebacche.

Merknad: af Ole Hansen ibid hiemmedøbt

 

Konfirmert som "Hans Andersen Lønnebakke 16".

 

Han overtok gården Lanner som hans far hadde kjøpt i 1789.

 

Bosatt på Lanner i 1801:

Hans                 Andersen                  Husbonde    28        1ste ægteskab  Gaardbruger

Christiane        Clausen                    Hans kone    27        1ste ægteskab 

Ole                  Hansen                     Deres børn     6                    

Anders             Hansen                    Deres børn     1                    

Maren              Hansdtr                   Deres børn     3                    

Tengel              Olsen                      Tjenestefolk   17        Ugift  

Aaste               Nielsdtr                   Tjenestefolk  20                  

Mari                 Hansdtr                  Tjenestefolk   11                  

 

Han solgte noe jordgods i 1803:

Anno 14.06.1804 - Hans Andersen Lanners skiøde til Knud Hansen Holte paa 1 hud 3 skind i Øvæstad og 3 skind i Grd. Nordre Lunde for 1500 rd. (dat. 19.07.1803)

 

Hans ble lensmann i Eidanger. Hans kjøpte i 1803 Nordre Tveten (6 1/2 hud) og Nordre Rød (3 huder) av sorenskriverenke Anne Rosine Norss for 8299 rdlr. Han mistet kort tid etter sin 1. kone. Det ble skifte etter henne i 1804.

 

Anne Rosine, Norss Enkes Skiøde til hans Andersen Lanner paa Grd. N. Tveten af skyld 6 1/2 hud og paa Nordre Rød af skyld 3 hud. for 8299 rd. (datert 03.10.1803)

 

Han giftet seg igjen i 1804 men enken etter Hans Abrahamsen Valler som også hadde vært lensmann.

 

Copul. 02.10.1804 i Eid.

Enkemand Hans Andersen Tveten og Enken Inger Nilsdatter Waller.

Caut: Anders Olsen Lønnebache og Halvor Nilsen Silljen.

 

Han kjøpte plassen Hasler i 1809:

Anno 24.08.1809 - Auctionsskiøde paa pls. Hasler 1 1/2 skind til Lensm. Hans Andersen for 211 rd. (dat. 24.07.1809)

 

Han levde i 1830 på Tveten og døde i 1831.

 

 

(1) Gift 29.01.1795 i Eidanger kirke,[4] med Christine Margrethe Clausen, f. 1774 i Eidanger,[5] (datter av Nicolay Clausen og Maren Larsdatter), døpt 27.10.1774 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[7] d. 1803 på Nordre Tveten i Eidanger,[8] gravlagt 23.12.1803 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Christine:

Kulleskriver Nicolay Clausen og k. Maren Larsdtr. - Christiana Margrete

Faddere: 1. Margrete Christensdtr. Langangen 2. Mari Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Anun Olsen ibid.

Merknad: hiemmedøbt.

 

Konfirmert i Eidanger i 1788 som "Christiana Margrete Claussen 16".

 

Trol. 29/1-1795 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).

Uk. Hans Anders. Lønnebakke og Jfr. Christiana Margrete Clausøn, Ægteviet.

Caut: Lensmand Hans Abrahams. og Anders Jonsøn Solum.

 

Gravlagt som "Lensmann Hans Lanners kone Christiane Margrethe Clausen 30 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 54b

Skifte 11. juli 1804 paa gaarden Nordre Tveten i Eidanger Sogn

Lensmanden Hans Andersens afdøde kone Christiane Margarethe Clausen

Barn:

1. Sønnen Ole Hansen 9 aar

2. Sønnen Anders Hansen 4 aar

3. Datteren Maren Maria Hansdatter 6 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 138b

Skifte 11. Juli 1804 paa gaarden Nordre Tveten i Eidanger

Christiana Margrethe Clausen, død - enkemand lensmand Hans Andersen Lanner

Barn:

1. Ole Hansen, 9 aar.

2. Anders Hansen, 4 aar.

3. Maren Marie Hansdatter.

Brutto: 8538-1-0

Netto: 1778-1-0

Div. jordegods

Gjennomført av Anders Olsen fra Lønnebakke og Jonas Petter Sellander fra Lille Tveten i Eidanger.

 

 

(2) Gift 02.10.1804 i Eidanger kirke,[10] med Inger Nilsdatter, f. 1755 på Siljan i Eidanger,[11] (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 19.05.1755 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[13] død 10.11.1830 på Nordre Tveten i Eidanger,[iii] gravlagt 18.11.1830 på Eidanger kirkegård.5

 

Inger:

Niels Siljens barn navnl. Inger                                                          

Faddere: baaren af Anders Nordals kone, Else Knudsdatter, mandfaddere: Lars Sanne fra Gierpen, Christen S. Lunde.

 

Konfirmert i 1771 som "Inger Nilsdatter Sillien 16".

 

Hun var enke og hadde vært gift to ganger før hun giftet seg med Hans Andersen i 1804. Hun var første gang med Lars Amundsen f. 1752 på Lillegården og død 1787 på Gudsfred under Nordre Lunde i 1787. Hun var andre gang gift med lensmann Hans Abrahamsen f. 1757 i Brevik og døde i 1802 på Valler.

 

Hun døde på Tveten i 1830, 75 år gammel.

 

 

I.    Ole Hansen, (sønn av Hans Andersen og Christine Margrethe Clausen) f. 1795 på Langangen i Eidanger,[14] døpt 17.05.1795 i Eidanger kirke,[15] d. 1873.[16]

      

       Hans Andersen Lønnebakke og k. Christiana Margrethe Claussen - Ole

       Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Maren Ericsdtr. Langang 3. Anders Jonsen Solum 4. Nils Nøchlegd. 5. Jon Andersen Lønnebakke.

      

       Copul. 12.04.1826 i Eid.

       Ungkarl Ole Hansen Tveten 31 år Gårdmann

       Pigen Ingeborg Margrethe Jensdatter Kjørholt 33 år tjenestepige

 

       Bosatt på Mule (senere Bnr.1)

 

 

       Gift 12.04.1826 i Eidanger kirke,[17],[18] med Ingeborg Margrethe Jonsdatter, f. 1794 på Kjørholt i Eidanger,[19] (datter av Jon Arnesen og Marthe Marie Pedersdatter), døpt 21.04.1794 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[21] død 06.03.1842 på Mule i Eidanger,15 gravlagt 14.03.1842 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

       Ingeborg Margrethe:

       Gravlagt som "Margrethe Jonsdatter 48 år - Gaardmand Ole Hansen Muhles kone".

 

 

       Barn:

 

        A.    Christiane Marie Olsdatter, født 21.11.1826 på Mule i Eidanger, døpt 06.01.1827 i Eidanger kirke.[v] .

              

               Christiane Marie - Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrethe Jonsdatter Muhle, gaardmand (hjemmedøbt 05.12)

              

               De nevnes på Plassen u/Ørstvedt.

 

              

               Gift 1865,[vi] med Anders Jacobsen, født 1832 på Rønninhplassen u/Tråholt i Eidanger,[vii] (sønn av Jacob Jacobsen og Live Andersdatter), død 1873.22

              

               Anders:

               Hans foreldre nevnes under hans morfar på Kjendalen.

 

 

 

        B.    Hans Johan Olsen, født 02.03.1828 på Mule i Eidanger, døpt 30.05.1828 i Eidanger kirke,21 død 24.01.1836 på Mule i Eidanger, gravlagt 02.02.1836 på Eidanger kirkegård.20 .

              

               Hans Johan - Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrete Jensdatter Muhle, gaardbruger (hjemmedøbt 24.03)

              

               Gravlagt som "Hans Johan Olsen 8 år - Gaardmand Ole Muhles søn - Muhle".

              

 

 

        C.    Inger Marie Olsdatter, født 15.05.1829 på Mule i Eidanger, døpt 13.09.1829 i Eidanger kirke.21 .

              

               Inger Marie - Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrethe Jonsdatter Muhle, gaardmand

              

 

 

        D.    Maren Andrea Olsdatter, født 12.01.1831 på Mule i Eidanger, døpt 20.03.1831 i Eidanger kirke,21 død 22.04.1847 på Langangen i Eidanger, gravlagt 30.04.1847 på Eidanger kirkegård.20 .

              

               Maren Andrea - Foreldre: Ole Hansen og Ingeborg Margrethe Jonsdatter Muhle, gaardbruger

              

               Gravlagt som "Maren Andrea Olsdatter 16 1/4 år - Pige - Langangen".

              

 

 

        E.    Jon Olsen, født 24.02.1835 på Mule i Eidanger,[viii],[ix] døpt 20.04.1835 i Eidanger kirke,25 død 24.09.1904 i Brevik,24,[x] gravlagt 30.09.1904 på Brevik kirkegård.26 .

              

               Han kom fra Langangen da han giftet seg.

              

               Han døde som tømmermann, gift og bosatt i Brevik.

              

 

               Gift 05.09.1857 i Eidanger kirke,[xi] med24 Kirstine Christoffersdatter, født 31.12.1829 på Ramsdokka u/Kokkersvold i Eidanger,[xii] (datter av Christoffer Olsen og Kirstine Andersdatter), døpt 31.01.1830 i Eidanger kirke,28 død 28.10.1906 i Brevik,24,[xiii] gravlagt 04.11.1906 på Brevik kirkegård.29

              

               Kirstine:

               Krestine - Foreldre: Christoffer Olsen og Kirsten Andersdatter Ramsdokka, Kaagersvold, husmand

              

               Hennes foreldre nevnes under hennes morfar på Kokkersvold.

 

               Se under Kokkervsold.

 

               Bosatt på Ørviktangen. Bosatt på "Pladsen" under "Brevigsbygden" og Herøen skoledistrikt i 1865 med sin mann og barna Marthin, Karen og Inger. Hennes bror Lars bodde også der med sin familie.

              

               Det er nok hun som gravlegges i Brevik som " Kristine Olsen, båtbyggers enke".

              

 

        F.    Hanna Nicoline Olsdatter, født 1836.[xiv] .

 

 

 

 

II.   Maren Maria Hansdatter, (datter av Hans Andersen og Christine Margrethe Clausen) f. 1797 på Lanner i Eidanger,[22] døpt 26.11.1797 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,[24] d. 1830.[25]

      

       Hans Andersen Lanner og Christiane Margrethe Nicolaisdatter - Maren Maria

       Faddere: Anne Jonsdatter Landgangen, Margrethe Knudsdatter Qvæstad, Anund Olsen Wierdalen, Jon Andersen Lønnebache, Ole Andersen ibid.

 

       Konfirmert som "Maren Marie Hansdatter Tweten15".

 

       Hun giftet seg i 1821.

 

      Copul 5/1-1821 i Eid.
Uk. Ole Mathisen fra Porsgrund, 28. Tienestedreng.
Pige Maren Maria Hansd., 25. Gaardmandsd.
Forl: Hans Halvorsen og Johannes Nielsen. Begge fra Porsgrund.

 

       Bosatt på Lille Tveten Bnr.3 under Nordre Tveten.

 

 

       Gift 05.01.1821 i Eidanger kirke,[xv] med Ole Mathiasen, født 1793 på Fløtterød i Gjerpen,15 (sønn av Mathias Andersen og Karen Nilsdatter), døpt 30.06.1793 i Gjerpen,[xvi] død 1869.15

      

       Ole:

       Matthias Fløtterøes db. Ole: Jacob Simonssøns k., Maren Olesdtr., Zacharias Lie, Jacob Langerøe, Jacob Søelie.

 

        Han nevnes nok som tjenestedreng her i 1815.

 

       Østre Porsgrunn 1815
Hus.150
Avskrift 1
Grosserer U F v Cappelen 43 aar
Sønn Nicolay Benjamin 18 aar
Sønn Ulrik Friderik 17 aar
Sønn Vittus Juell 15 aar
Sønn Jørgen Wright 9 aar
Kudsk Mads Eriksen 34 aar
Tienestedreng Nils Jacobsen 24 aar
Tienstedreng Ole Mathiasen 22 aar
Tienestedreng Nils Abrahamsen 15 aar
Datter Dideriche Petronelle 19 aar
Datter Amborg Fransiska 13 aar
Datter Benedicte Henriette 10 aar
Datter Catharine 2 aar
Jomfrue Lovise Staib? 22 aar
Jomfrue Birgite Wiborg 19 aar
Tienestepige Margrethe Corneliusdatter 29 aar
Tienestepige Groe Nilsdatter 22 aar
Tienestepige Anne Andersdatter 19 aar
Tienestepige Gunnild Knudsdatter 25 aar
Tienestepige Marthe Christensdatter 20 aar

      

       Han kom fra Langerød i Gjerpen. Hans bror Anders bodde på den tiden på Langerød.

      

       Han ble senere lensmann i Eidanger.

                    

       Han giftet seg 2. gang i 1831 med Karen Marie Olsdatter f. 1805. Hun var født på Vold i Solum som datter av Ole Jonsen og Tome Paulsdatter. Hun var enke etter Isak Olsen f. 1798 på Stavdal i Melum. Han døde på Gunneklev i Eidanger i 1830.

      

       Copul. 18.10.1831 i Eid.

       Enkemann Ole Mathisen Tveten 38 år gårdbruker

       Enken Karen Maria Olsdatter Gunneklev 26 år

      

       Ole og Karen Marie fikk 7 barn sammen. (Eidanger bind 3 side 181). De bodde videre på Tveten Lille Bnr. 3 under Nordre Tveten.

 

 

        Maren Marie Hansdatter og Ole Mathiasen sine barn:

 

        A.    Kristina Margrethe Olsdatter, født 30.09.1821 på Tveten i Eidanger, døpt 28.10.1821 i Eidanger kirke.21

              

               Kristina Margrethe - Foreldre: Ole Mathisen Tveten og Maren Maria Hansdatter, husmand

              

               Hun var ugift. Hun var husbestyrerinne hos lærer og klokker Rasmus Andersen fra Breviksetret. Bosatt i Asker og senere i Larvik.

              

 

 

        B.    Karen Kirstine Olsdatter, født 15.11.1823 på Tveten i Eidanger, døpt 05.12.1823 i Eidanger kirke,21 død 15.07.1826 på Tveten i Eidanger, gravlagt 22.07.1826 på Eidanger kirkegård.5

              

               Karen Kirstine - Foreldre: Ole Mathiesen og Maren Maria Hansdatter Tveten, husmand

              

               Gravlagt som "Karen Kirstine Olsdatter, huusmand Ole Mathiasen Lille Tvetens barn 2 ½ aar".

              

 

 

        C.    Nicolai Clausen Olsen, født 21.12.1825 på Tveten i Eidanger, døpt 14.01.1826 i Eidanger kirke,21 død 02.08.1826 på Tveten i Eidanger, gravlagt 09.08.1826 på Eidanger kirkegård.5

              

               Nikolai Clausen - Foreldre: Ole Mathiasen og Maren Marie Hansdatter Tveten, husmand

              

               Gravlagt som "Nikolai Clausen, huusmand Ole Mathiasen lille Tvetens barn ½ aar".

              

 

 

        D.    Nicolai Clausen Olsen, født 04.09.1827 på Tveten i Eidanger, døpt 22.09.1827 i Eidanger kirke,21 død 28.03.1828 på Tveten i Eidanger, gravlagt 03.04.1828 på Eidanger kirkegård.5

              

               Nikolai Clausen - Foreldre: Ole Mathiasen og Maren Marie Hansdatter (Tveten), husmand

              

               Gravlagt som "Nikolai Clausen Olsen, huusmand Ole Mathiasen Lille Tvetens barn ½ aar".

              

 

 

        E.    Karen Mathea Olsdatter, født 04.11.1829 på Tveten i Eidanger, døpt 25.12.1829 i Eidanger kirke.21

              

               Karen Netten - Foreldre: Ole Mathiasen og Maren Marie Hansdatter Lille Tveten, husmand.

 

              

               Hun giftet seg med Olaus Olsen, født ca 1819 (sønn av Ole Sørensen).

              

               Olaus:

               Han var sønn av Ole Sørensen Vissestad fra Våle sogn.

 

 

      

III. Anders Hansen, (sønn av Hans Andersen og Christine Margrethe Clausen) f. 1800 på Lanner i Eidanger,[26] døpt 03.08.1800 i Eidanger kirke,[27] d. 1814 på Nordre Tveten i Eidanger,[28] gravlagt 16.08.1814 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Forlovede Folk Arne Aslesen Kiste og Inger Olsdatter - Aslach

       Faddere: Gunild Povelsdatter Teyet, Inger Nielsdatter Tosholt, John Aslesen Kiste, Nils Olsen Teyet, Reyer Nilsen Tosholt.

      

       Gravlagt som "Anders Hansen Nordre Tveten 14 aar".

      

 

 

IV. Anne Marie Hansdatter, (datter av Hans Andersen og Christine Margrethe Clausen) f. 1803 på Lanner i Eidanger,[30] døpt 05.06.1803 i Eidanger kirke,[31] d. 1804 på Tveten i Eidanger,[32] gravlagt 22.05.1804 på Eidanger kirke.[33]

      

       Lensmand Hans Lanner og Cristiane Margrethe Clausen - Anne Marie

       Faddere: Kirsten Christensdtr. Wiersdalen, Karen Larsdtr. Waller, John Andersen Qvæstad, Ole Andersen Lønnebakke, Hans Andersen Stulen, Amund Larsen Waller.

      

       Gravlagt som "Anne Maria Hansd. Tveten 1 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 180.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[13]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 172.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 172.

[18]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 269.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 77.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 172.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 378.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 356.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 92.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 90.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 17.

[x]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 5 (1901-1924), skannet av digitalarkivet, side 186.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 255.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 92a.

[xiii]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 5 (1901-1924), skannet av digitalarkivet, side 188.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 359.

[xv]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[xvi]  gamlegjerpen.no.