| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

6. Åsen (Øvaldåsen)

 

Plassen ble ryddet av Even Olsen midt på 1700 tallet. (Plassen ble senere Fagerli Bnr.43 Gnr.25)

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1754 til 1789

 

Even Olsen f. 1721 var sønn av Ole Solvesen Flåtten. Even giftet seg 1. gang i 1747 med Kirsten Hansdatter f. 1724 fra Lønnebakke. De døpte barn bosatt på Herøytangen frem til 1752. Fra 1754 nevnes de på Øvaldåsen u/Prestegården. Han skal ha ryddet plassen der. Kirsten døde på Øvaldåsen i 1765 og Even giftet seg for 2. gang i 1766 med Karen Olsdatter f. ca 1727 fra Øksenholt i Kvelde. Karen døde allerede året etter og Even giftet seg for 3. gang med Birthe Michelsdatter f. ca 1728. Birthe døde på Øvaldåsen i 1788 og Even i 1789.

 

Even Olsen og Kirsten Hansdatter sine barn:

Ole Evensen f. 1746 d. 1807

Hans Evensen f. 1749 d. 1749

Hans Evensen f. 1750

Dorte Marie Evensdatter f. 1752

Barbara Evensdatter f. 1755 d. 1765

Anun Evensen f. 1757

Maren Evensdatter f. 1759 d. 1765

Jacob Evensen f. 1761

Isach Evensen f. 1763 d. 1783

NN Evensen f. 1765 d. 1765

 

Even Olsen og Karen Olsdatter sine barn:

Ole Evensen f. 1767 d. 1768

 

Even Olsen og Birthe Michelsdatter sine barn:

Abraham Evensen f. 1769

Anders Evensen f. 1770

Kirsten Evensdatter f. 1778

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1789 til 1834

 

Lars Rasmussen f. 1762 giftet seg i Siljan i 1789 med Maria Amundsdatter f. 1758. Lars kom fra Kløverød i Siljan og Maria kom fra Nordre Lunde i Eidanger. De bosetter seg på Åsen u/Prestegården og nevnes som husmenn der i 1801. Maria døde der i 1824 og i 1825 overlot Lars Rasmussen gården til sønnen Lars. Lars døde der i 1834.

 

Barn:

Rasmus Larsen f. 1789 d. 1837

Amund Larsen f. 1791

Lars Larsen f. 1793 d. 1873

Marte Larsdatter f. 1796

Gulich Larsen f. 1799 d. 1804

 

Familieark