| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Christen Nilsen Juul f. 1721 og Alet Larsdatter f. 1727 sin familie

 

 

 

Christen Nilsen Juul, f. 1721 i Eidanger,[1],[2] døpt 23.03.1721 i Eidanger kirke,2 d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.09.1778 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Nils Christensen Juul og Johanne Jensdatter i Østre Porsgrunn.

 

Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter - Christen

Faddere: baaren af Madamme Tolders, Mademeselle Birthe Malling, mandfaddere: Controliur Uldrich Rohde, Rasmus Due, Monsiur Anders Brinch.

 

Han giftet seg i 1747.

 

Trol. 20/4-1747 i Eid. Copul. 21/9-1747.

Uk. Christen Nielsøn Juul og Pigen Aleth Larsd.

Caut: Hans Christian Arveskoug og Jens Uldrichsøn i Porsgrund.

Hafde fri Copulations Seddel fra Lieutnant Davidsøn, saasom hand var enroulleret.

 

Han var bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgund 1762:

Nr 53

Mand og hustru: Christen Juul og kone

 

Østre Porsgrunn 1770:
15.
Christen Juul, 49 aar, født i Porsgrund, 3 sønner
Lars Christensen, 7 aar, født i Porsgrund
Jens Christensen, 3 aar, født i Porsgrund
Nils Christensen, 4 aar, født i Porsgrund

 

Gravlagt som "Christen Nielsen Juul 60 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 40b

Skifte 22. Oct. 1778 og 16. Juli 1779 i Porsgrund under Eidanger tinglaug

Christen Nielsen Juel, død - Aleth Larsdatter

Barn:

1. Lars Christensen, [alder ulesbart IK].

2. Niels Christensen, 12 aar.

3. Jens Christensen, 11 aar.

4. Aleth Marie, 24 aar.

5. Johanne Carine, 22 aar.

6. Anne Susanne, 18 aar.

7. Maren Magrethe, 10 aar.

8. Anne Bolette, 6 aar.

Verge for enken ble Kittil Olsen som var mann til datteren Aleth Marie Larsdatter.

Til formynder for de umyndige barn ble først innsatt og beskikket Jens Uldrichsen fra Porsgrund men døde i løpet av skiftebehandlingen, og ny ble Anders Rougtvedt af Solum.

Brutto: 91-3-16

Netto: 2-3-7

Stervboehuuset, takst 70 rdlr.

 

 

Gift 21.09.1747 i Eidanger kirke,[4] med Alet Larsdatter, f. 1727 på Osebakken i Eidanger,2 (datter av Lars Jensen og Maren Knudsdatter), døpt 16.11.1727 i Eidanger kirke,2 d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.10.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Alet:

Laers Jensen og Maren Knudtsdatter fra Osebachen, pige barn Allet

Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Gunnille Arnisdatter, mandfaddere: Laers Knudtsen, Laers Arnesen, Laers Nielsen.

 

Gravlagt som "enken efter afg. Christen Juul Aleth Larsdatter 55 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 313a

Skifte 25. og 27. Octobris 1781 udi Porsgrund

Afg. kone Ales Larsdatter Juels

Barn:

1. Lars Christensen, 18 aar.

2. Nils Christensen, 15 aar, tienende hos Hr. Kammerherre Løvenskiold.

3. Jens Christensen, 14 aar og er hiemme hos svogeren.

4. Alet Maria i ægteskab med Kittil Olsen af Porsgrund.

5. Johanne Carine, 25 aar og tienende hos Hr. Kammerh. Justisr. Løvenskiold.

6. Anne Susanne, 21 aar.

7. Maren Magrethe, 13 aar.

8. Anne Bolette, 9 aar.

Svogeren Kittil Olsen innsatt og beskikket til formynder for alle de umyndige børn.

Brutto: 103-0-2

Netto: 40-1-11

Stervboehuuset, takst 70 rdlr.

[IK. Utført bl.a. av lensmann Niels Amundsen for Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdel av Porsgrunn.]

 

 

 

 

I.    Nils Christensen Juul, f. 1748 i Eidanger,[6] døpt 20.03.1748 i Eidanger kirke,6 d. 1748 i Eidanger,[7] gravlagt 10.04.1748 på Eidanger kirkegård.7

      

       Christen Nielsen Juul og Ahleth Larsdatters søn Niels                                                   

       Faddere: baaren af Lars Jensens enke Maren Knudsdatter, Anne Nielsdatter Juel, mandfaddere: Halvor Smedsvend, Jacob Strømtangen, Jens Laersen.

      

       Gravlagt som "Christen Juels liden søn Niels 3 uger".

 

 

 

II.   Karen Christensdatter Juul, f. 1750 i Eidanger,[8] døpt 08.03.1750 i Eidanger kirke,8 d. 1750 i Eidanger,7 gravlagt 16.04.1750 på Eidanger kirkegård.7

      

       Christen Juel og Ahles Larsdatters datter Karen                                                

       Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Juel, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Jens Juel, Jens Uldrichsen, Knud Laugesen.

      

       Gravlagt som "Christen Juels liden Datter Karen 2 maaneder".

 

 

 

III. Johanne Marie Christensdatter Juul, f. 1751 i Eidanger,[9] døpt 23.05.1751 i Eidanger kirke,9 d. 1751 i Eidanger,7 gravlagt 14.07.1751 på Eidanger kirkegård.7

      

       Christen Juul og Alete Larsdatters datter Johanne Maria                                   

       Faddere: baaren af Jacob Strømtangens kone Anne Larsdatter, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Jens Larsen, Niels Jensen Buer, Ole Engebretsen Bradsberg.

      

       Gravlagt som "Christen Juuls ægte barn i Porsgrund, Johanna Maria 8 uger".

        

 

 

IV. Lars Christensen Juul, f. 1752 i Eidanger,[10] døpt 29.09.1752 i Eidanger kirke,10 d. 1754 i Porsgrund,7 gravlagt 15.09.1754 på Eidanger kirkegård.7

      

       Christen Juuls barn navnl. Lars                                                   

       Faddere: baaren af Knud Lauesens kone, Anne Nielsdatter, mandfaddere: Halvor Smed, Lars Hansen, Rasmus Poulsen.

      

       Gravlagt som "Christen Juuls barn i Porsgrund, Lars 2 aar".

 

 

 

V.   Aleth Marie Christensdatter Juul, f. 1754 i Porsgrunn,[11] døpt 08.12.1754 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Christen Juuls barn fra Porsgrund navnl. Aleth Maria                            

       Faddere: baaren af Jens Juuls kone, Mette Olsdatter, mandfaddere: Halvor Abrahamsen, Hans Nielsen, Anders Jensen Smedssvend.

      

       Konfirmert som "21. Aletha Maria Christensdatter 17 aar".

 

      

       Gift 11.12.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med Kittil Olsen, f. ca 1749,[15] d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.12.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.[16]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

 

VI. Johanne Carine Christensdatter Juul, f. 1756 i Porsgrunn,[17] døpt 14.08.1756 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 11.10.1772 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Christen Juuls barn fra Porsgrund navnl. Johanne Carine                                   

       Faddere: baaren af Knud Laugesens kone, Ragnild Arnesdatter, mandfaddere: Michel Sejlmager, Jørgen Gotfridsen, Auen Augustinusen.

      

       Konfirmert som "14. Johanne Catrine Christensdatter 17 aar".

 

       Hun giftet seg i 1787.

            

       Trol. 2/8-1787 Østre Porsgrunn

       Uk. og Matros, Lars Christensen med p. Johanne Carine Christensd.

       Cav: Kittel Olsen, Jacob Evensen.

 

       Østre Porsgrunn 30.11.1787:

       Cop. ungkarl Lars Christensen af Stadthelle med pigen Ane Carine Christensdatter.

 

      

       Gift 30.11.1787 i Østre Porsgrunn,[20] med Lars Christensen, f. omkring 1755.11

 

         Lars:

       Han kom fra Stathelle. De ble bosatt på Stathelle og døpte barn der.

 

 

      

VII. Lars Christensen Juul, f. 1758 i Eidanger,[21] døpt 21.05.1758 i Eidanger kirke,20 d. 1759 i Eidanger,7 gravlagt 20.10.1759 på Eidanger kirkegård.7

      

       Christen Juuls barn navnl. Lars                                                   

       Faddere: baaren af Jacob Herøetangens kone, Marthe Larsdatter, mandfaddere: Arne Laugesen, Knud Laugesen, Jens Larsen.

      

       Gravlagt som "Christen Juuls barn Lars 1 ½ aar".

 

 

 

VIII. Anne Susanne Christensdatter Juul, f. 1760 i Porsgrunn,[22],[23] d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.12.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.16

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Christen Juuls kone " etter å ha fått et barn.

      

       Dette var etter å ha fått datteren Anne Susanne.

 

      

       Gift 30.04.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[24] med Jacob Evensen, f. 1761 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,22,21 (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter).

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

IX. Lars Christensen Juul, f. 1762 i Porsgrund.22

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 24. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Christen Juuls kone" etter å ha fått et barn.

      

       Han ble nevnt i skifte etter sin bror Nils i 1799 "bror Lars Christensen Juell, 37-38 år ugift. 'Fraværende og Udenlands'. dp. 'Dom: Exaudi 1762' i Porsgrund kirke.

 

 

 

X.   Nils Christensen Juul, f. 1764 i Porsgrunn,15,22 d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.07.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.16

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 11. mars 1764 finnes blant introduserte kvinner "Christen Juuls kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette er nok denne karen.

      

       Borgerskap i Skien:

       Niels Juell av forstedet Porsgrunn. Hadde tjent kammerherre Severin Løvenskiold til Bolvik og Fossum jernverker.

       B. på husnæring 11/8 1794.

 

       Gravlagt som "Niels Juul 35 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6198 16.7.1799 1794-1800 Skifteprotokoller 10a 392b Skiftet sluttet 07.02.1800. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 207b, 217a og 220a

       arvelater Niels Christensen Juell Østre Porsgrund borger til Scheen død 15.07.1799. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       søster Anne Sussanna Christensdtr* Porsgd g.m. Jacob Evensen. dp. 'Dom: Septuag: 1760' i Ejdanger

       mor Aleth Larsdtr død

       far Christen Nielse Juell død

       søster Anne Bolette Christensdtr* 24-25 år  ugift. dp. 13. søndag etter trinitatis 1772 i Østre Porsgrund

       søster Maren Margrethe Christensdtr* 28 år ugift. Hennes navn finnes ikke innført i kirkeboken for Østre Porsgrund

       andre svoger Jacob Evensen Porsgd g.m. Anne Sussanna Christensdtr

       andre svoger Lars Christensen Stathellet g.m. Johanne Catrine Christensdtr

       søster Johanne Catrine Christensdtr* Stathellet g.m. Lars Christensen. Også nevnt som Johanne Karine, dp. 14.08.1756 i Ejdanger

       andre svoger Kittil Olsen PorsGrund g.m. Aleth Maria Christensdtr Juell. Døde i løpet av skiftebehandlingen

       søster Aleth Maria Christensdtr Juell PorsGrund g.m. Kittil Olsen. Ble enke i løpet av skiftebehandlingen. dp. 2. søndag i advent 1754 i Ejdanger

       bror Lars Christensen Juell 37-38 år ugift. 'Fraværende og Udenlands'. dp. 'Dom: Exaudi 1762' i Porsgrund kirke

       bror Jens Christensen Juell ca. 34 år ugift. 'Fraværende og Udenlands' i 'fleere Aar'. dp. 21. søndag etter trinitatis 1765 i Østre Porsgrund.

 

 

 

XI. Jens Christensen Juul, f. 1765 i Østre Porsgrunn, døpt 27.10.1765 i Østre Porsgrunn kirke.[25]

      

       Døbt Christen Juel og Aleth Larsdatters barn Jens.

       Test: Peder Jonsen, Jens Larsen, Hans Hansen Smedsvend, enken Anne Larsdatter, pigen Anne Larsdatter.

      

       Han ble nevnt i skifte etter sin bror Nils i 1799 "bror Jens Christensen Juell ca. 34 år ugift. 'Fraværende og Udenlands' i 'fleere Aar'. dp. 21. søndag etter trinitatis 1765 i Østre Porsgrund".

 

 

 

XII. Maren Margrethe Christensdatter Juul, f. 1768 i Østre Porsgrunn, døpt 24.07.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[26] konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke.[27]

      

       Døbt Christen Juels og Ales Larsdatters barn Maren Margrethe.

       Test: Jon Jonsen kudsk?, Jochum Hanch, Kystol Simonsen, Peder Jonsens kone Dorthe Juel, pigen Maria Olsdatter.

      

       Konfirmert som "10. Maren Margrethe Christensdatter 17 aar".

      

       Hun er ugift under skifte etter sin bror Nils i 1799.

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Jørgen Torjussen, f. omkring 1765.

 

      

       (2) Gift 13.03.1803 i Bamble,[28] med Christen Andersen, f. 1774 i Langesund (sønn av Anders Auensen og Maren Christensdatter), døpt 11.09.1774 i Bamble.46

 

      

       A.   Aleth Christine Jørgensdatter, (datter av Jørgen Torjussen og Maren Margrethe Christensdatter Juul) f. 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 07.04.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[29]

            

             Døbt Maren Margrethe Christensdatters uægte barn hvortil faderen opgaves Jørgen Torjusen, kaldet Aleth Christine.

             Test: Christian Mejers kone Maria Halvorsdatter, pigen Edel Christine Hansdatter, Hans Halvorsen, Anders Sørensen.

      

 

 

XIII. Søren Christensen Juul, f. 1770 i Østre Porsgrunn, døpt 29.09.1770 i Østre Porsgrunn kirke,[30] d. 1771 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.03.1771 i Østre Porsgrunn kirkegård.13

      

       Døbt Christen Juels og Aletha Larsdatters barn Søren.

       Test: Pigen Ragnille Gregersdatter, pigen Ane Halvorsdatter, Laue Knudsen, Søren Knudsen, Nils Jensen Juel.

      

       Gravlagt som "Søren Christensen ½ aar".

 

 

 

XIV. Anne Boletta Christensdatter Juul, f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 13.09.1772 i Østre Porsgrunn kirke.19

      

       Døbt Christen Juuls og Alethe Larsdatters barn Ane Boletta.

       Test: Søren Knudsen, Gunder Jacobsen, Herman Larsen, pigen Ane Halvorsdatter, pigen Else Jensdatter.

      

       Hun er ugift under skifte etter sin bror Nils i 1799.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 130.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 145.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 153.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[11]  Stipulert

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[15]  Alder ved død.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[17]  Alder ved konfirmasjonen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 136-137.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[22]  1801 tellingen.

[23]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 12-13.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[28]  Solumslekt

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 184-185.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 36-37.