| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

 

 

Hans Jonsen f. 1714 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Jørgensdatter f. 1716 og 2. gang med Maria Amunsdatter f. ca 1706)

 

 

Hans Jonsen, f. 1714 på Søndre Ås i Eidanger,[1] døpt 21.05.1714 på Eidanger kirke,[2] d. 1769 i Eidanger, gravlagt 22.04.1769 på Brevik kirkegård.[3] 

Han var sønn av Jon Andersen Søndre Ås.

 

Jon Andersen Aas og Ragnhild Knudsdatter - Hans

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Scaveraager, assist.: Inger Nielsdatter Nødelandstranden, Barbara Christensdatter, mandfadder: Lauritz Knudsen Aas, Niels Anfindsen Hougholt, Lars Pedersen Grafva.

 

Hans giftet seg 1. gang i 1738.

 

Trol. 30/7-1738 i Eid.

Soldat, Hans Jonsøn Aas og Maren Jørgensd. Røe.

Caut: Hans Alfsøn Ørestvedt, Niels Anfindsøn Hogholt.

 

Han kjøpte 3 huder i Nordre Ås i 1740:

Anno 31.03.1740 – Cancelie Raad Leopoldus skiøde til Hans Jonsen Aas paa 3 huder i Nordre Aas for 57 rd. (dat. 01.04.1739)

 

Ekstraskatten Nordre Ås i 1743:

Oppsittere: Hans Jonsen og Giert Olsen

Vedlegg:

Udj gaarden Nordre Aas ejer ieg (Hans Jonsen) underskrefne 3 huder er kiøbt for 57 rd. og min gield er 40 rd. udj ditto gaard ejer ieg Giert Olsen 3 huder kiøbt for 50 rd. og min gield er 50 rd.

Underskrevet: Hans Jonsen og Giert Olsen

 

Matrikulen 1747:

Oppsittere: Giert og Hans

Eiere: Oppsitter Giert 3 huder, oppsitter Hans 3 huder

 

Anno 16.09.1754 – Hans Jonsen Aas hans fæste bref til Isach Larsen paa pladsen Kaasen under Grd. Aas (dat. 16.09.1754)

 

Han giftet seg 2. gang i 1760.

 

Trol. 28/11-1760 i Eid.

Enkemanden Hans Joensen og Enken Maria Anunsd. Scaverager.

Caut: Jacob Lunde og Lars Kiørholt.

 

Skaveraaker 1762:

Gaardsnavn: Schaverager

Eier: Proprietair gods, Hr. Niels Larsens tilhørende

Mand og hustru: Hans Joensen og kone

Barn over 12 aar: Joen Hansen, Jøran Hansdatter

Andre husboende: Madame Fuglesang 2.de Døttre Maria og Boel, piige Mari Simensdatter

 

Gravlagt som "Hans Jonson Aas 57 aar".

 

 

(1) Gift 1738,[4] med Maren Jørgensdatter, f. 1716 på Tveten i Bamble,[5],[6] (datter av Jørgen Danielsen og Jøran Gjertsdatter), døpt 29.03.1716 i Bamble,6 d. 1760 på Nordre Ås i Eidanger,[7] gravlagt 07.04.1760 på Eidanger kirkegård.7 

 

Maren:

Jørgen Tvettens datter Marren.

Sp. Lars Line, Tore Gimble, Bartholomeus Line, Kari Larsdatter Line, Alis Asdal.

 

Se under hennes mors andre ekteskap på Bakke

 

Hun kom fra Rød i Eidanger da hun giftet seg i 1738. (Henne mor hadde giftet seg på nytt og bodde da på Søndre Rød.)

 

Gravlagt som "Hans Joensen Aases kone Mari Jørgensd. 45 aar".

 

Skifte

Eidanger bygdehistorie, bind 1, Eidanger - side 236:

Ved skifte etter Maren i 1760 var bruttoen i boet riksdaler 160 - 0 - 0, nettoen 134 - 2 - 4. Av dyr ble registrert 1 hest, 5 kuer, 1 kvie, 1 kalv, 5 sauer, 3 lam og 1 gris. I Nordre Aas eide boet 3 huder ifølge skjøte av 1739 fra kanselliråd Løvenskiold. Prisen var dengang 57 riksdaler, men nå ble taksten 100 riksdaler. Følgende barn levde ved skiftet: Jon, 15 år - Jørgen, 6 - Anne, 22 - Jøran, 19, og Inger, 9.

 

Bamble Skifteprotokoll nr. 6a, Fol. 165a

20.8.1760 Aas nordre i Eidanger

       Marij Jørgensdtr. død g. Hans Joensen.

       Barn:

       1. Joen 15 år.

       2. Jørgen 6 år.

       3. Anne 22 år.

       4. Jøran 19 år.

       5. Inger 9 år.

Brutto 160-0-0.

Netto 134-2-4. Heri medregnet jord: i nordre Aas 3 Huuder for 100 rd.

 

 

(2) Gift 1760,[8],4 med Maria Amunsdatter, f. ca 1706 på Skavråker i Eidanger,[9] (datter av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter), d. 1783 på Skavråker i Eidanger,[10] gravlagt 31.08.1783 på Eidanger kirkegård.10 

 

Maria:

Hun kan ha bodd på gården Island i Siljan i 1724. Det står trolig Island etter navnet hennes da hun var fadder for søsteren Annes datter Kirsten i 1724.

 

Hun bodde hjemme hos faren på Skaveråker i 1725 som "Maria Anundsdatter gl. 20 aar".

 

Hun var enke etter Even Andersen Skaråker da hun giftet seg med Hans Jonsen i 1760.

 

Hun ble sittende som enke på Skavråker etter at hennes mann døde der i 1752. Hun lot bygge eller reparere flere av husene på gården ble det opplyst i en rettsak i 1764. Hun var bosatt på Skavråker i 1762 sammen med sin 2. ektemann Hans Jonsen. De bodde der med to barn, Jon og Jøran.

 

Hun ble nevnt i skifte etter faren Amund Vetlesen på Skaveraager i 1736 som gift med Even Andersen Skaveraager.

 

Gravlagt som "Maria Anunsd. Skavrager 81 aar".

 

 

 

I.    Anne Hansdatter, (datter av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter) f. 1739 på Ås i Eidanger,[11] døpt 24.01.1739 i Eidanger kirke,11 konfirmert 03.10.1756 i Eidanger kirke,[12] d. 1792 i Brevik,[13] gravlagt 23.11.1792 på Brevik kirkegård.[14] 

 

       Hans Jonsen Aas og Maren Jørgensdatter - Anne

       Faddere: baaren af Even Schauragers kone Maria Aundsdatter, Maren Jonsdatter Aas, mandfaddere: Jon Aas, Ole Røe, Anders Nielsen Hougholt.

      

       Konfirmert som "Anne Hansdatter Aas 18 aar".

 

       Anne giftet seg i Vestre Porsgrunn i 1768.

 

       Trol. 23/4-1768

       Uk. Peder Jensen, p. Ane Hansd.

       Cav: Jens Dahle og Torbiøn Taraldsen.

 

       Gravlagt som "Ane Hansdtr. Peder Hejestads enke, 50 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 80a

       Skifte 14. mai 1793 i Brevig

       Anne Hansdatter, død

       Arvinger:

       1. Broder Jon Hansen, død uten barn

       2. Jørgen Hansen, død og efterlader sig en sønn 1 sønn Hans Jørgensen 12 aar

       3. Søster Jøran Hansdatter, død og efterlader sig en sønn Even Olsen 15 aar

       4. Søster Inger Hansdatter gift med Ole Pedersen i Sæteret

       Formynder for umyndige Lars Grønnerød

       Også nevnt senere i skifte ved "delingen":

       Afdøde Anne Hansdatters sønn Jens Pedersen

       Dennes:

       Farbroder Søren Jensen boende i vestre Porsgrund

       Faster Karen Jensdatter enke efter Nils Olsen Grønnelie boende ved østre Porsgrund

       Morbroder Jørgen Hansens sønn Hans Jørgensen

       Mosteren Jøran Hansdatters sønn Even Olsen

       Moster Inger Hansdatter.

      

 

       Gift 13.10.1768 i vestre Porsgrunn i Solum,[15],[16] med Peder Jensen, f. 1736 på Vebakken u/Klyve vestre i Solum,5 (sønn av Jens Halvorsen og Anne Hansdatter), døpt 29.04.1736 i vestre Porsgrunn i Solum,[17] d. 1781 på Åsen i Brevik,13 gravlagt 26.04.1781 på Brevik kirkegård.[18] 

 

       Peder:

       Jens Vebachens og Anne Hansdatters barn kaldet Peder

       hiemmedøbt af Kisten Klyve, som nu bar det frem til confirmation, Maren Siøtvedt, Anders Siøtvedt, Jon Hansøn Tvedten.

      

       Konfirmert 25. april 1756 i Solum.

      

       Han ble nevnt i skifte etter sin bror Hans Jensen Bukta i 1780 i Bukta i Vestre Porsgrunn. Her står det at Peder bodde på Heistad.

 

       Skifte 25. januar 1780 i Bukta, Vestsida, Porsgrunn: 

       Hans Jensen død for 4 år siden, enka Kirsti Torchildsdatter ønsker å inngå nytt ekteskap. Ingen livsarvinger, søsknene arver: Søren Jensen myndig og bor i Porsgrunn, Peder Jensen bor på gården Heiestad i Eidanger, Kari Jensdatter gift med Niels Olsen og bor på plassen Grønelie under Bjørntvedt.

      

       Gravlagt som "Peder Jensen Hejestad, 50 aar".

      

       Bamble Skifteprotokoll nr. 10a fol. 287

       1781 27/4, 18/6  Brevik, Aasen

       Peder Jensen +  g. Anne Hansdtr.

                   Barn:

                   1.  Jens Pedersen, 10 år

                   2.  Maren Pedersdtr., 8 år

       Brt. 113 - 1 - 1

       Nt. 96 - 1 - 21

       Heri medregnet: Stervboehuusene for 53 rdr.

 

       Se Heistad

 

 

      

II.   Gjøran Hansdatter, (datter av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter) f. 1741 på Ås i Eidanger,[19] døpt 26.12.1741 i Eidanger kirke,19 d. 1778 i Brevik,[20] gravlagt 02.02.1778 på Brevik kirkegård.[21] 

 

       Hans Jonsen Aars og Maren Jørgensdatter - Giøran

       Faddere: baaren af Anund Røes kone fra Gierrestad Sougn, Maren Jonsdatter Aars, mandfaddere: Giert Olsen Aars, Jacob Larsen Hejestad.

 

       Hun giftet seg i Brevik i 1773.

      

 

       Forlovet 19.11.1772 i Brevik,[22] gift 01.01.1773 i Brevik kirke,22 med Ole Evensen, f. 1746 i Eidanger,[23] (sønn av Even Olsen og Kirsten Hansdatter), døpt 29.09.1746 i Gjerpen,[24] d. 1807 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 07.01.1807 i Gjerpen.[25]

 

       Se Brevik 1782

 

 

      

III. Jon Hansen, (sønn av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter) f. 1745 på Ås i Eidanger,[26] døpt 04.08.1745 i Eidanger kirke,24 d. 1781 på Sætre i Brevik,[27] gravlagt 06.04.1781 på Brevik kirkegård.18 

 

       Hans Aars og Mari Jørgensdatters søn Jon                                             

       Faddere: baaren af Ole Aarses kone, Margrete Olsdatter Aars, mandfaddere: Lars Andersen Ørevig, Anders Nielsen Hogholt

 

      

       (1) Gift 31.03.1773 i Gjerpen med Karen Christensdatter, f. ca 1735,5 d. 1798 i Brevik, gravlagt 22.12.1798 på Brevik kirkegård.[28] 

 

       Se Brevik 1782

 

 

      

IV. Daniel Hansen, (sønn av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter) f. 1749 på Nordre Ås i Eidanger,[29] døpt 02.03.1749 i Eidanger kirke,[30] d. 1749 på Nordre Ås i Eidanger,27 gravlagt 23.03.1749 på Eidanger kirkegård.[31] 

 

       Hans Aas og Maren Danielsdatters søn Daniel. (Hans Jonsen Aas sin kone het Maren Jørgensdatter. JO)

       Faddere: baaren af Even Schauragers kone Maria Anundsdatter, Margrete Olsdatter Aas, mandfaddere: Giert Aas, Laers Andersen Ørevig.

      

       Gravlegges som "Hans Aases liden søn Daniel 3 uger".

 

 

 

V.   Inger Hansdatter, (datter av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter) f. 1751 på Nordre Ås i Eidanger,27 døpt 11.07.1751 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke.[33] 

 

       Hans Aases barn nafnl. Inger                                          

       Faddere: baaren af Halvor Saltbodens kone Birthe Arnesdatter, Margrete Olsdatter Aas, mandfaddere: Anders Hogvolt, Hans Bentsen Aas.

      

       Konfirmert bosatt på Kjørholt som "Inger Hansdatter p. Kiørholt 18 aar".

 

      

       Gift 02.03.1778 i Brevik kirke,[34] med Ole Pedersen, f. 1748 på Øya i Kilebygda i Solum,[35],[36] (sønn av Peder Nilsen og Maren Olsdatter), døpt 22.09.1748 i Solum,34 konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,31 d. ca 1810 på Sætre i Brevik.25 

 

       Se Heistad

 

 

      

VI. Jørgen Hansen, (sønn av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter) f. 1754 på Nordre Ås i Eidanger,27 døpt 06.04.1754 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,31 d. før 1801. 

 

       Hans Joensen Aases barn navnl. Jørgen                                                 

       Faddere: baaren af Tengel Aases kone, Anne Joensdatter, mandfaddere: Hans Andersen Aas, Søren Joensen, Joen Olsen Aas.

      

       Konfirmert i 1771 som "Jørgen Hansen p. Hejestad 17 aar".

 

 

       Gift 28.12.1778 i Brevik kirke,[38] med Maria Erichsdatter, f. ca 1752,[39] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,31 d. 1809 i Brevik, gravlagt 21.05.1809 på Brevik kirkegård.[40] 

 

       Se Brevik 1801

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 232.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 128, 129.

[7]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 259.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 50.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 256.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[15]  Skifter i Brevik, registrert av Kjersti Sorter.

[16]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 58.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 72.

[20]  Skifte etter henne selv.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[23]  Skifte etter faren.

[24]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 109.

[27]  Skifte etter han.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[31]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[33]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[35]  Brevik, folketellingen 1801.

[36]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 92.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[39]  Alder ved konfirmasjonen.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.