| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRVIK |      


 

 

Anne Kjeldsdatter f. omkring 1660 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Peder Hansen f. omkring 1660 og 2. gang med Lars Sørensen f. ca 1657)

 

 

 

Anne Kjeldsdatter, f. omkring 1660,[1] d. ca 1714 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[2]

 

Ifølge et notat i kirkeboken for Eidanger datert 6. juni 1696 forsvant hennes første ektemann Peder Ørvik.

 

Den 6/6-1696. En forklaring fra konen Anne Kieldsd. om sin ektemann Peder Handsøn Ørevig, som visstnok hadde desertert og rømt.

 

Det gis flere bekreftelser om samme forhold. 

 

Side 6 i den samme kirkeboken: 

Her bekrefter Lars Amundsen Bassebo at Peder har dratt sin vei. 

 

Saken om Peder Hansens forsvinning finnes også på side 8:

Her bevitner også Hans Arnesen Schredsvig og Abraham Olsen at Peder Hansen er borte. Disse to er blitt bedt om dette av Lars Sørensen Omsland i Kjose. Peder Hansens bror Ole Hansen Ørevig bekrefter det samme.

 

Anne gifter seg igjen med Lars Sørensen, så det var da hans motiv for å avklare Peder Ørvik sin forsvinning. 

 

Barna, Hans og Ambjør, som ble nevnt i skifte etter henne, er da barn hun fikk med Peder.

 

Det var skifte etter henne i 1714.

 

Omsland nordre i Tjose 18.6.1714 Sk.pr. 6, Fol. 238B

Afgangen Anna Sal Lars Søfrensens, død, 15.7.1707.

Arvinger: Hans Pedersen, her. Ambjør Pedersd. g.m. Ole Nilsen Omsland søndre.

Br: 109-3-13. Nt: 50-1-13.

 

 

(1) Gift[3],  med Peder Hansen, f. omkring 1660,1 (sønn av Hans Olsen), d. før 1715.[4]

 

Peder:

Han ble nevnt i skifte etter søsteren Tora Hansdatter i Skien i 1715 som død.

 

 

(2) Gift[5],[6] med Lars Sørensen, f. ca 1657,[7] (sønn av Søren Tallaksen og NN Torsteinsdatter), d. ca 1707 på Nordre Omsland i Brunlanes.3

 

Lars:

Han var bruker på Nordre Omsland i Kjose og giftet seg med Anne Kjeldsdatter, som tidligere hadde vært gift med Peder Hansen Ørvik. Anne og Lars fikk ingen barn sammen. Han bodde på Nordre Omsland i 1701, 44 år gammel, ifølge Lorens Berg.

 

Omsland, nordre, Kjose i Brunlanes 15.7.1707 Sk.pr. 5, Fol. 135b

Lars Søfrensen død, g. Anne Kieldsd.

Avdødes søsken: 1. Joen Strand. 2. Ole (Søfrensen) Omsland søndre, Kjose. 3. Kirsten Bonnegolt i Kvelde.

(Først på slutten av skiftet står at avdøde var deres bror).

Brt: 103-2-9. Nt: 71-3-14.

 

 

 

I.    Hans Pedersen, (sønn av Peder Hansen og Anne Kjeldsdatter) f. omkring 1670,1 d. før 1754 på Krosgården i Brunlanes.[8]

      

       Han ble nevnt i skifte etter farens søster Tore Hansdatter i Skien i 1715, som sønn av hennes bror Peder Hansen.

 

       Han ble også nevnt i skifte etter moren i 1714 som bosatt på Omsland.

      

       Han var først bruker på Nordre Omsland etter sin mor fra 1712 til 1720. Han ble så bruker på Krosgården fra 1720 til 1746.

 

      

       Gift9 med Kari Andersdatter, f. omkring 1680,1 (datter av Anders Nilsen og Maren Nilsdatter), d. 1763 på Krosgården i Brunlanes.

 

       Kari:

       Ifølge Lorens Berg var hennes far, Anders Nilsen, bruker på Eikelund i Brunlanes fra 1688 til 1716. Han var sønn av Nils Asvaldsen Søndre Dolven og hørte til Sanni-ætten. Han eide mesteparten av Vestre Sanni og brukte derfor en del av denne gården under Eikelund. Han lot sønnen Anders få Eikelund og flyttet til Vestre Sanni omkr. 1716. Der døde han i høy alder i 1726.

 

       Kari sin mor kom fra Steinsholt. Det var skifte etter henne i 1711. Som vi ser i skifte hadde Kari ei søster, Sissel Andersdatter, som var gift med Arne Iversen Solli.


Eikelund – Br. (overstr: Sandnes Vestre) 21.11.1711 Sk.pr. 6?, Fol. 46
Maren Nilsdtr. død, g. Anders Nielsen.
Barn: Nils 22. Sidsel g.m. Arne Iversen Soli i Eidanger. Inger g.m. Ole 
Tvedalen(Tredalen?). Karen 24 år. Anna 23 år og Kirsten ? år. Gods: i 
Sandnes vestre: 1 hud 11 skind m.n. Takst: 76-2-16.
Br: 195-0-16. Nt: 82-3-3."

 

    

      

II.   Amborg Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Anne Kjeldsdatter) f. ca 1677,[9] d. 1772 på Ørvik i Eidanger,[10] gravlagt 01.06.1772 på Eidanger kirkegård.12

      

       Hun ble nevnt i skifte etter farens søster Tore Hansdatter i Skien i 1715, som datter av hennes bror Peder Hansen.

 

       Hun var gift, bosatt på Søndre Omsland og Nedre Hobæk og ble enke i 1727. Hun kom senere tilbake til Ørvik i Eidanger og døde der i 1772. Hennes sønn Børge bodde jo der.

 

       Gravlagt som "Ambor Pedersd. Øreswig 95 aar".

 

        

       Gift[11] med Ola Nilsen, f. ca 1670,1 d. 1727 på Nedre Hobæk i Brunlanes.10

      

       Ola:

       Han var bruker på Søndre Omsland fra 1705 til 1720 ifølge Lorens Berg. Han kom senere til Nedre Hobæk og var bruker der fra 1720 til 1727, da han omkom under kullbrenning. Det finnes skifte etter han ifølge Lorens Berg. Ifølge Lorens Berg hadde de sønnen Nils som døde ung på Omsland, Nils 12 år, Per, Anders (Kom til Einaren), Børre, Marte.

 

       Larvik sorenskriveri, Skifteprotokoll 7 side 326a

       17 og 18.06.1728 Hoebech

       Afgangen Ole Nielsen Hobech død g. Amborg Pedersdatter

       1. Nils Olsen 12 aar

       2. Peder Olsen 10 aar 

       3. Anders Olsen 8 1/2 aar

       4. Børre Olsen 3 aar

       5. Marte Olsdatter 6 aar

 

 

       Barn:

 

       A.   Nils Olsen, f. omkring 1705 på Omsland i Kjose i Brunlanes, d. før 1720 på Omsland i Kjose i Brunlanes.

 

 

 

       B.   Nils Olsen, f. omkring 1710,1 d. 1776 på Nedre Hobæk i Brunlanes.10

            

             Han var bruker på Nedre Hobæk fra 1739 til 1776. Skifte etter Nils viste 46 daler i underskudd. Han hadde 9 barn, derav 2 sønner Ola og Halvor. Lorens Berg sier ikke noe om hvem som var deres mor, men dødsåret deres står i den nye bygdeboken og der står svaret på dette.

 

            

             (1) Han giftet seg med10 Mari Sørensdatter, f. omkring 1710,1 (datter av Søren Olsen og Kari Andersdatter), d. 1754 på Nedre Hobæk i Brunlanes.10

 

 

             (2) Gift[12] med10 Idde Mikkelsdatter, f. ca 1730,11 d. 1790 på Nedre Hobæk i Brunlanes.11

 

 

 

       C.   Peder Olsen, f. ca 1717,[13] d. 1763 på Håøya i Eidanger,[14] gravlagt 23.05.1763 på Eidanger kirkegård.13

 

 

             Han giftet seg med Gunnild Arnesdatter, f. 1718 på Solli i Eidanger,[15] (datter av Arne Iversen og Sidsel Andersdatter), døpt 10.07.1718 i Eidanger kirke,[16] d. 1764 i Brevik, gravlagt 09.02.1764 på Brevik kirkegård.[17]

 

             Se Håøya

 

 

 

       D.   Anders Olsen, f. omkring 1720,1 d. 1784 på Eineren i Brunlanes.[18]

            

             Han var bruker på Einaren i Brunlanes fra 1747 til 1764. De var barnløse.

            

             Han var bror av Nils Hobæk som var fadder for Peder Olsen Auens barn i 1750.

 

            

             Gift17 med Anne Jensdatter, f. omkring 1720,1 d. 1784 på Eineren i Brunlanes.17

            

             Anne:

             Hun kom fra Tjølling ifølge Lorens Berg.

 

 

            

       F.   Børge Olsen, f. 1720,12 d. 1772 på Ørvik i Eidanger,[19] gravlagt 04.11.1772 på Eidanger kirkegård.18

            

 

             Gift 25.11.1751 i Eidanger kirke,[20] med19 Else Andersdatter, f. 1714 på Ørvik i Eidanger,[21],[22] (datter av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 10.06.1714 i Eidanger kirke,[23],21 d. 1785 på Ørvik i Eidanger,[24] gravlagt 21.08.1785 på Eidanger kirkegård.23

 

             Se Ørvik denne gården

 

 

 

 

       F.   Marte Olsdatter, f. omkring 1720.1

 

 

 

      

      

            

      

 

 

 

 [1]  Stipulert.

[2]  Skifte etter henne selv.

[3]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 577.

[4]  Skifte etter søsteren Tore Hansdatter i Skien i 1715.

[5]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 575.

[6]  Skifte etter han.

[7]  1701 tellingen.

[8]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, sidr 491.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[11]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 353.

[12]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 528.

[13]  Alder ved død.

[14]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 72.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 18.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[18]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 528.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.