| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE-NORDAL/ØDEGÅRDEN |

 


 

 

 

 

 

Casper Bart f. ca 1756 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Åse Christensdatter f. 1764 og 2. gang i Ambor Christensdatter f. 1777)

 

 

 

Casper Barth, f. ca 1756,[1] d. 1808 nær Nøtterøy i Vestfold.[2]

 

Han kom fra Nordrehov i Buskerud. Faren het Ambrosius Kaspersen Barth. Hans farfar var underoffiser Casper Mogensen Barth, angivelig født i Skien.

(Se "Ætt og Annet" årg. 32 utgave 84, 2011 side 12 - artikkel av Terje Rehn Holm-Johnsen)

 

Han giftet seg 1. gang i 1788. 

 

Trol. 31/7-1788 i Eid. Copul. 4/9-1788.

Uk. Caspar Barth og P. Aaste Christensd. Wiersdal.

Caut: Anders Sørens. og Anun Ols. Wiersdal.

 

De bodde en tid på Søndre Nordal i Eidanger. Han ble ifølge skjøter av 1789 og 1792 eier av 1 hud i ”Søndre Nordahl, Ødegården kaldt” og bosatte seg der.

 

Anno 28. aug. 1789 - Anund Olsens skiøde til Casper Barth paa 1/2 hud i Søndre Nordahl mod 340 rd. (datert 25.07.1789)

 

Anno 28. aug. 1789 - Casper Barths Pante obl. til Hr. Halvor Nielsen i Schien stor 300 rdl med 1 Prior. pant udi 1/2 hud i S. Nordahl, datert 25.07.1789, hvor hasfulgte Cautions Skreft fra Halvor Nielsen Sillien af 9. aug. 1789

 

Han giftet seg 2. gang i 1795.

Trol. 10/9-1795 i Eid. Copul. 20/10-1795.

Enkem. Caspar Barth og P. Ambor Christensd. Lunde Søndre.

Caut: Peder Rasmus. Lunde N. og Anun Wiersdal.

 

De flyttert senere til Stokke og siden til Nøtterøy. De nevnes i 1801 på Waal i Stokke som Casper Ambrosiusen med kone Amborg Christensdatter og barna Åse 5 år og Anders 4 år.

 

Casper druknet i 1808 utenfor Nøtterøy.

 

 

(1) Gift 04.09.1788 i Eidanger kirke,[3] med[4] Åse Christensdatter, f. 1764 på Viersdalen i Eidanger,[5],[6] (datter av Christen Nilsen og Åste Nilsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[7] d. 1794 på Ødegården i Eidanger,[8] gravlagt 25.05.1794 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Åse:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. februar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Christen Viersdalens kone" etter å ha fått et barn. Dette var Åse.

 

Hun ble konfirmert i Eidanger i 1778 bosatt på Viersdalen som "Aase Christensdatter Wiersdal 15".

 

Hun kom fra Viersdalen da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Aase Christensd. Ødegaard 30 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 123b

Skifte 5. November 1794 paa gaarden Norendahl Søndre i Eidanger Præstegield

Aase Christensdatter, død - enkemand Casper Barth

Barn:

- datteren Aase Caspersdatter, 5 i 6 aar.

Enkemanden formynder for datteren.

Brutto: 601-3-8.

Netto: 261-0-18

Jordegods: Gaarden Søndre Nordahl, Ødegaarden kaldet, takst 740 rd.

 

 

(2) Gift 20.10.1795 i Eidanger kirke,[10] med Ambor Christensdatter, f. 1777 på Søndre Lunde i Eidanger,[11] (datter av Christen Torjussen og Ingeborg Larsdatter), døpt 05.01.1777 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke.[13]

 

Ambor:

Christen Torjussen Søndre Lunde og k. Ingebor Larsdtr. - Ambor

Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Ingebor Christensdtr. S. Lunde 3. Ole Larsen Flochstad 4. Søren Larsen Qvæstad 5. Lars Amunsen Lillegaard.

 

Konfirmert som "Ambor Christensdatter Lunde S. 16".

 

 

 

I.    Åste Christine Caspersdatter, (datter av Casper Barth og Åse Christensdatter) f. 1789 på Ødegården i Eidanger,[14] døpt 06.09.1789 i Eidanger kirke,[15] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[16] død 06.11.1829 på Viersdalen i Eidanger,3 gravlagt 14.11.1829 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Caspar Barth p. Ødegaard og k. Aase Christensdtr. - Aase Christine

       Faddere: 1. Kisten Christensdtr. Wiersdal 2. Larine Sørensdtr. ibid 3. Christen Nilsen Wiersdal 4. Anders Sørensen ibid 5. Halvor Nilsen Sillien.

      

       Bosatt hos Amund Olsen på Viersdalen i 1801 som "Aaste Caspersdtr., Fosterdatter, 11år".

      

       Konfirmert som "Aaste Christine Caspersdatter Wiersdalen 16".          

      

       Hun var tjenestepike på 27 år da hun giftet seg med Søren.

 

       Gravlagt som "Aaste Krestine Kaspersdatter, huusmand Søren Erichsen Viersdalens kone 39 aar".

      

 

       Gift 25.07.1817 i Eidanger kirke,[17] med Søren Erichsen, f. 1788 på Viersdalen i Eidanger,[18] (sønn av Erich Larsen og Maren Nilsdatter), døpt 27.07.1788 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[20] d. 1865.[21]

      

       Søren:

       Eric Larsen Wiersdal og k. Maren Nilsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Marte Boletta Christensdtr. ibid 2. Ingebor Jonsdtr. Sunsaas 3. Eric Sørensen Langangen 4. Michel Iwersen Sættre 5. Nils Larsen Wiersdal.

      

       Bosatt på Rødningen (Bnr.3) under Viersdalen i Eidanger.

 

       Han giftet seg 1. gang i 1817.

      

       Copul 25/7-1817 i Eid.

       Uk. Søren Eriksen Wiersdalen, 29, Gaardmand.

       Aaste Christiane Kaspersd., 27, Tienestepige.

       Forl: Torjus Christensen Traaholt, Gudmund Jonsen Rødningen.

      

       Han giftet seg 2. gang i 1831.

 

       Copul. 23.09.1831 i Eid.

       Enkemann Søren Eriksen Viersdalen 44 år husmann

       Pigen Kirsten Christensdatter Dahlen 28 år

      

       Konfirmert som "Søren Erichsen Wiersdalen 17".

 

 

       Barn:

 

        A.    Åste Marie Sørensdatter, født 23.09.1818 på Viersdalen i Eidanger,[ii] døpt 11.10.1818 i Eidanger kirke,[iii] død 1863.15

              

               Aaste Marie - Foreldre: Gaardmand Søren Eriksen Viersdalen og Aaste Christine Caspersdatter

              

               Hun kom fra Rødningen under Viersdalen.

 

              

               Gift 1847,15 med Jens Larsen, født 26.04.1822 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,15 (sønn av Lars Jensen og Netten Margrethe Amundsdatter).

              

               Jens:

               Oppholdt seg på Lønnebakke. Bosatt på Løkka under Søndre Tveten bnr.53 i Eidanger.

 

 

              

        B.    Maren Bolette Sørensdatter, født 30.09.1821 på Viersdalen i Eidanger,[iv] døpt 28.10.1821 i Eidanger kirke,16 død 1883.17

              

               Maren Bolette - Foreldre: Søren Eriksen Viersdalen og Aaste Kirstine Kaspersdatter, husmand.

 

              

               Gift 1854,17 med Søren Larsen, født 02.07.1825 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,17 (sønn av Lars Jensen og Netten Margrethe Amundsdatter), døpt 17.07.1825 i Eidanger kirke,16 død 1910.17

              

               Søren:

               Søren - Foreldre: Lars Jensen og Netten Amundsdatter Nøglegaard, husmand (Leirhølen)

              

               Bosatt på Rødningen (Bnr.3) under Viersdalen

 

 

              

        C.    Anne Kirstine Sørensdatter, født 21.02.1825 på Viersdalen i Eidanger, døpt 20.03.1825 i Eidanger kirke,16 død 1901.[v] .

              

               Anne Kirstine - Foreldre: Søren Eriksen og Aaste Krestine Kaspersdatter Viersdalen, husmand

              

               De var bosatt på Viersdalen Bnr.5.

 

              

               Gift 1849,18 med Anund Christensen, født 13.03.1828 på Viersdalen i Eidanger (sønn av Christen Amundsen og Johanna Johannesdatter), døpt 06.04.1828 i Eidanger kirke,16 død 1908.18

              

               Anund:

               Anund - Foreldre: Christen Anundsen og Johanne Marie Johannesdatter Viersdalen, gaardbruger.

              

 

 

        D.    Karen Sørensdatter, født 11.12.1828 på Viersdalen i Eidanger, døpt 01.01.1829 i Eidanger kirke,16 død 24.05.1829 på Viersdalen i Eidanger, gravlagt 31.05.1829 på Eidanger kirkegård.12

              

               Karen - Foreldre: Søren Eriksen og Aaste Kirstine Kaspersdatter Viersdalen, husmand

       

               Gravlagt som "Karen Sørensdatter, huusmand Søren Viersdalens barn ½ aar".

              

 

 

      

II.   NN Caspersen, (sønn av Casper Barth og Åse Christensdatter) f. 1793 i Eidanger,[22] d. 1793 i Eidanger,[23] gravlagt 14.04.1793 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1793 "Caspar Barths kone efter et dødfød Drenge-Barn introduseret".

      

       Gravlagt som "Casper Barths dødfødte P.B.".

 

 

 

III. Åse Caspersdatter, (datter av Casper Barth og Ambor Christensdatter) f. 1796 på Ødegården i Eidanger,[25] døpt 11.08.1796 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke.[27]

      

       Casper Barth Ødegd. og k. Ambor Christensdtr. - Aase

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Lunde S. 2. Elen Andersdtr. f. Porsgrund 3. Christen Torjusen 4. Torjus Christensen 5. Ole Jacobsen Flochstad.

      

       Konfirmert som "Aase Kaspersdatter Lunde 15".

 

       Hun giftet seg i 1820.

 

       Eid. -Viet 27/10-1820

       Uk. Jakob Nilsen Aaklungen, 28. Gaardmandssøn.

       Pigen Aase Kaspersd. Qvæstad, 24. Tjenestepige.

       Forl: Tolv Aaklungen og Mikkel Iversen Sætret

 

       Bosatt på Oklungen (Bnr.2).

 

 

       Gift 27.10.1820 i Eidanger kirke,[28] med Jacob Nilsen, f. ca 1792 på Oklungen i Eidanger, (sønn av Nils Larsen og Ingeborg Olsdatter), d. 1877.[29]

 

       Jacob:

       Den Jacob som ble født i 1792 døde, men det kan ha vært en feilføring eller tvilling. De hadde en sønn, Jacob Nilsen 9 år gammel, i 1801. Dette er da denne Jacob.

 

 

       Barn:

 

        A.    Nils Jacobsen, født 24.09.1821 på Oklungen i Eidanger, døpt 07.10.1821 i Eidanger kirke.16

              

               Nils - Foreldre: Jakob Nilsen Aaklungen og Aase Kaspersdatter, gaardmand

              

               Han emigrerte til Nord Amerika.

              

 

 

        B.    Casper Jacobsen, født 07.05.1824 på Oklungen i Eidanger, døpt 06.06.1824 i Eidanger kirke,16 død 1877.20

              

               Kasper - Foreldre: Jakob Nilsen og Aase Kaspersdatter Aaklungen, gaardbruger.

 

              

               Gift 1875,20 med Andrine Marie Jacobsdatter, født 07.04.1846 på Kiste Nordre i Siljan (datter av Jacob Svendsen og Anne Helvig Pedersdatter), døpt 07.06.1856 i Siljan,[vi] død 1907.[vii]

              

               Andrine:

               Hun og Casper bodde på Oklungen. Hun giftet seg på nytt i Kvelde i 1881 Mde Edvard Jacobsen f. 1848 fra Ragnhildrød. De kjøpte og ble bosatt på Ragnhildrød Bnr.8.

              

 

 

        C.    Amborg Marie Jacobsdatter, født 11.03.1827 på Oklungen i Eidanger, døpt 01.04.1827 i Eidanger kirke.16

              

               Amborg Marie - Foreldre: Jakob Nilsen og Aase Kaspersdatter Oklungen, gaardmand

              

               Hun kom til Siljan i 1851 og ble feilaktig skrevet som Ingeborg Marie ved vielsen. De ble bosatt på Austad i Siljan.

 

              

               Gift 28.09.1851 i Siljan kirke, med Jacob Nilsen, født 13.06.1825 på Austad i Siljan (sønn av Nils Svendsen og Gunnild Jonsdatter), døpt 19.06.1825 i Siljan kirke, død 16.06.1877 på Austad i Siljan, gravlagt 22.06.1877 i Siljan.

              

              

       

 

        D.    Ingeborg Kirstine Jacobsdatter, født 25.01.1830 på Oklungen i Eidanger, døpt 21.02.1830 i Eidanger kirke,16 død 26.02.1839 på Oklungen i Eidanger, gravlagt 05.03.1839 på Eidanger kirkegård.[viii] .

              

               Ingeborg Kirstine - Foreldre: Jakob Nilsen og Aase Kaspersdatter Oklungen, gaardmand

              

               Gravlagt som "Ingeborg Kirstine Jakobsdatter 9 år - Gaardmand Jakob Oklungens barn - Oklungen".

              

 

 

        E.    Anders Jacobsen, født 1833,20 død 1875.20

              

               Bosatt på Svinholt i Gjerpen.

 

              

               Gift 13.06.1866 i Siljan, med Maren Olsdatter, født 04.11.1830 på Austad i Siljan (datter av Ole Olsen og Helvig Larsdatter), døpt 19.12.1830 i Siljan, død 1898.20

              

 

 

        F.    Christian Jacobsen, født 1836.20

              

               Han emigrerte til Amerika i 1868.

              

 

 

        G.    Ingeborg Kirstine Jacobsdatter, født 1839,20 død 1889.[ix]

 

              

               Gift 31.08.1866 i Eidanger,27 med Jacob Christensen, født 21.05.1838 på Sanni i Gjerpen,27 (sønn av Christen Hansen og Anne Maria Jacobsdatter), død 21.09.1911 på Søli i Gjerpen.27

              

               Jacob:

               Han var enkemann etter Gurine Pedersdatter fra Meen som døde på Søli i 1864.

              

 

 

        H.    Jacob Olavus Jacobsen, født 1843.[x] .

              

               Han emigrerte til Amerika i 1865.

              

 

        I.     Nils Carl Jacobsen, født 1846,20 død 1875.20

 

 

 

 

      

IV. Anders Caspersen, (sønn av Casper Barth og Ambor Christensdatter) f. 1799 på Ødegården i Eidanger,[30] døpt 10.01.1799 i Eidanger kirke.[31]

      

       Caspar Bardt paa Ødegr. og Amborg Christensdatter - Anders

       Faddere: Gunild Gundersdatter søndre Lunde, Karen Andersdatter Nordahl, Jacob Larsen Flochstad, Lars Christensen Lunde, Sergant Torjus Kjørsrød

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 84, side 12.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[5]  Alder ved konfirmasjonen.

[6]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 81.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 81.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 406.

[iii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 407.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 322.

[vi]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 34.

[vii]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 878.

[viii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ix]  gamlegjerpen.no.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen.